Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX OTWARTY KONWENT PREZESOW KLUBÓW PILSKIEGO OZŻ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX OTWARTY KONWENT PREZESOW KLUBÓW PILSKIEGO OZŻ"— Zapis prezentacji:

1 IX OTWARTY KONWENT PREZESOW KLUBÓW PILSKIEGO OZŻ
Podsumowanie Sezonu 2008 Chodzieży Prezentacja wyłącznie do odczytu. Prawa autorskie: Pilski OZŻ

2 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
IX OTWARTY KONWENT PREZESOW KLUBÓW PILSKIEGO OZŻ Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ Trochę ciekawej statystyki ( dla tych którzy to lubią!) Dzisiaj Pilski OZŻ ma 33 urodziny (założony został 11 stycznia r. dokładnie 33 lata temu, pierwsza siedziba Biura Pilskiego OZŻ - CHODZIEŻ)

3 IX OTWARTY KONWENT PREZESOW KLUBÓW PILSKIEGO OZŻ
Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ Na początek repetytorium : 1.Status prawny : stowarzyszenie pozarządowe ( tzw. ,, trzeci sektor”) związek stowarzyszeń zarejestrowany w KRS, posiadamy osobowość prawną, regon, NIP, itp. 2.Kogo zrzeszamy ? obecnie 14 klubów – na zasadach pełnej dobrowolności - o zróżnicowanym statusie prawnym i różnym poziomie aktywności. 3.Obowiązki i prawa klubu stowarzyszonego określa statut Pilskiego OZŻ

4 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Teraz już statystyka : Ilu nas jest? ( stan na koniec 2008 r.) ogółem członkowie w klubach : 520 ( w 2007 r.503 ) w tym płeć piękna: tylko 107! struktura kwalifikacji żeglarskich: żeglarze jachtowi 204 sternicy jachtowi 64 sternicy morscy 7 kpt. jacht. 4 Razem - 279

5 Sezon 2008 – tak było. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ (opr
Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ (opr. na podst. ankiet klubowych za 2008 r.) kadra instruktorska Instruktor – Wykładowca PZŻ 1 Instruktorzy PZŻ 12 Młodsi Instruktorzy PZŻ 13 sędziowie regatowi z licencjami 9 bez aktualnych licencji – w rezerwie 6

6 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Baza przystaniowa na terenie POZŻ : (co najmniej hangar, zaplecze szkoleniowe, pomosty cumownicze, energia elektryczna) – 13 obiektów. uwaga : KŻ ,,Mewa” użytkuje bazę w Kusym Dworze – Poj. Drawskie KŻ ,,Szkwał” PLP Piła korzysta z bazy ośrodka PLP w Drzewoszewie KŻ ,,Żagiel” Piła – użytkuje pomost UMiG Mirosławiec w Drzewoszewie

7 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Obszar działania : wg. statutu Województwo Wielkopolskie i Powiat Wałecki tak naprawdę Północna Wielkopolska i Pojezierze Wałeckie wg. porozumienia z PZŻ powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.

8 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Członkowie klubów żeglarskich na terenie Pilskiego OZŻ. (wg. kryterium siedzib klubów w układzie powiatów) Powiat Liczba klubów Liczba zrzeszonych % chodzieski 2 87 16,7 wągrowiecki 91 17,5 pilski 5 151 29,1 czarnkowsko – trzcianecki 65 12,5 obornicki 1 75 14,4 szamotulski 21 4,0 wałecki 30 5,8 złotowski -

9 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Koncentracja działalności i aktywności klubów żeglarskich wg. kryterium lokalizacji bazy przystaniowej (powiaty, akweny) Lokalizacja Liczba zrzeszonych % Liczba regat okręgowych wałecki (5)-Bytyń Wlk. 136 26,2 7 wągrowiecki(2)-jez. Durowskie 91 17,5 4 chodzieski (2)-jez. Miejskie (Chodzieslkie) 87 16,7 2 obornicki (1)-jez.Rogozińskie 75 14,4 czarnkowsko-trzcianecki (1)-jez.Sarcz 50 9,6 1 pilski (1)-Zalew Koszyce 40 7,7 szamotulski (1)-jez.Samołęż 21 4,0 - czapliniecki (1)-jez.Drawsko 20 3,9

10 Jak Zarząd Pilskiego OZŻ sterował w 2008r
Jak Zarząd Pilskiego OZŻ sterował w 2008r. i na co wydawał ,,kasę” aby utrzymać właściwy kurs ?

11 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Podstawy nawigacji w 2008 r. to ,,Roczny Plan Pracy Zarządu Pilskiego OZŻ” Przeprowadzone statutowe posiedzenia Zarządu Pilskiego OZŻ w 2008 r. ( te oficjalne wymagające protokołowania, list obecności itp.): Piła r.(Starostwo ) Chodzież r.(,,Prima Bistro”) Drzewoszewo r. ( baza POZŻ/KŻ ,,Kliwer”) r. ( Nadnoteckie Stow. Sportowe) r. (Biuro Pilskiego OZŻ)

12 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Frekwencja na posiedzeniach Zarządu : średnio 98,9 % (nieźle !) - na każde posiedzenie był zapraszany szef OKR i w miarą potrzeb szef OSZ Podjęte uchwały Zarządu w 2008 r. – ogółem : 28 ,,Kasa pokładowa” Pilskiego OZŻ ( stan na koniec 2008 r.) nie zatoniemy z braku kasy - ale ciekawie nie jest Zarząd pracuje społecznie w formule ,,non profit” zmiany przepisów dotyczące uprawnień żeglarskich i rejestracji sprzętu spowodowały ograniczenie możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową Pilskiego OZZ, ale w mniejszym stopniu niż się spodziewano, wszystkie pozyskane środki są kierowane na działalność statutową.

13 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Informacja o wykonaniu planu finansowego Pilskiego OZŻ w 2008 r. (w zł.) plan wykonanie % przychody ogółem 31.551,14 33.154,36 105,08 wydatki ogółem 32.377,71 102,61 saldo +776,65

14 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Wykonanie wybranych pozycji planu finansowego Pilskiego OZŻ w 2008 r. Przychody (zł.) plan wykonanie % składki członkowskie 2.590,00 3.179,00 122,74 opł. egzaminacyjne 5.000,00 7.100,00 142,00 czarter sprzętu POZŻ 2.070,00 1.790,00 86,47 opłaty za Próchnówko 1.700,00 2.217,00 130,41 rejsy ,,Śniadecki” 12.400,00 10.400,00 83,87 wpisowe do MO 1.670,00 1.615,00 96,70

15 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Wykonanie wybranych pozycji planu finansowego Pilskiego OZŻ w 2008 r. Wydatki (zł.) plan wykonanie % zakup druków w PZŻ 1.837,00 3.120,00 169,84 przygotowanie do sezonu i bieżąca eksploatacja bazy Próchnówko 400,00 1.108,59 277,14 organizacja XXXII MO 4.590,00 4.563,00 99,41 koszty Biura POZŻ (og.) 7.702,00 7.091,35 92,07 wynagrodzenie kpt. Śniadecki 3.100,00 700,00 22,58

16 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Wykonanie wybranych pozycji planu finansowego Pilskiego OZŻ w 2008 r. Zakupy sprzętowe, doposażenie ze środków POZŻ : wiosła do szalup wiosłowo-żaglowych ( 4 szt.) 756,00 zł. mapy morskie – s/y Śniadecki (kpl.) 1.125,00 zł.

17 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
Inne ciekawsze inicjatywy Zarządu Pilskiego OZŻ 1. Udana w opinii uczestników, gości oficjalnych, obserwatorów i mediów ,,Żeglarska Gala – Zimą o Żeglarstwie” ( r.)na ,, Barce” nad Gwdą w Pile w ramach VIII Konwentu Prezesów ( gala kosztowała nasz OZŻ … wszystko, razem z pucharami itd. … 603,43 zł.!!) 2. Kontynuowanie bardzo dobrej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz z Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku – Górkach Zachodnich. 3. Zachodniopomorski Konserwator Przyrody – pozytywna decyzja dot. organizacji regat okręgowych na jez. Bytyń Wielki.

18 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
4. Przedstawienie Senackiemu Zespołowi Parlamentarnemu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej problemów dotyczących rozwoju turystyki wodnej na szlaku żeglownym Noteci ( opracowanie wspólne ze Starostwem Powiatowym w Pile) 5. Nawiązanie lepszej współpracy OKS Pilskiego OZŻ w sprawach merytorycznych z GKS PZŻ. 6. Wysoka ocena jakości i bieżącego prowadzenia strony internetowej z serwisem Pilskiego OZŻ ( specjalne podziękowania na ręce Andrzeja Kotwickiego – Głównego Mechanika Strony !!) Ogółem 9 klubów stowarzyszonych w Pilskim OZŻ prowadzi własne strony internetowe 7. Współpraca z Towarzystwem Miłośników jez. Bytyń Wielki z siedzibą w Wałczu.

19 Sezon 2008 – tak było! DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PILSKIEGO OZŻ
8. Kontynuowanie działalności Kol. Klemensa Grzegorskiego ,Wiceprezesa ds. Żeglarstwa Morskiego i Technicznych w Zarządzie Pilskiego OZŻ w Komisji Szkolenia PZŻ ( Przewodniczący podkomisji ds. licencji szkoleniowych oraz członek podkomisji ds. szkolenia śródlądowego i ds. przepisów szkoleniowych) w ramach otrzymanej rekomendacji Zarządu Pilskiego OZŻ 9. Uzyskanie aprobaty Komisji Odznaczeń PZŻ, Zarządu i Prezydium PZŻ w Warszawie na wyróżnienie Honorowymi Odznakami ,,Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego„ i medalem ,,Za szczególne zasługi dla Żeglarstwa Polskiego – wręczenie odznak nastąpi na IX Sejmiku Pilskiego OZŻ. ( r.) 10. Kontynuowanie prowadzenia promocyjnego okręgowego rankingu ,,Puchar POZŻ” w kl. turystycznych, Omega, Optimist.

20 O REGATACH OKRĘGOWYCH 2008r.
Sezon 2008 – tak było! O REGATACH OKRĘGOWYCH 2008r.

21 Sezon 2008 – tak było! O REGATACH OKRĘGOWYCH 2008r.
1.Realizacja terminarza regat okręgowych – właściwie 100 % wypadły jedynie przesiadkowe Mistrzostwa Piły w kl. Omega planowane przez KŻ ,,Kliwer” Piła –zabrakło chętnych załóg – ale przesiadkowe w ,,Orionie” i regaty ,,XX Puchar ,,Kliwra” w dniach r. oczywiście odbyły się.

22 Sezon 2008 – tak było! O REGATACH OKRĘGOWYCH 2008r.
2.Statystyka regatowa 2008 r. Razem: 17 regat, jachty, 929 uczestników ( Naprawdę nieźle! I to dzięki Wam Koleżanki i Koledzy!) Uwaga : ww. statystyka nie obejmuje najbardziej tajemniczej imprezy na Bytyniu czyli XVIII Regat ,,Beer Cap”!!

23 Sezon 2008 – tak było! O REGATACH OKRĘGOWYCH 2008r.
3.Ranking akwenów regatowych 2008 r.( kryterium uczestnictwa w regatach)

24 Sezon 2008 – tak było! O REGATACH OKRĘGOWYCH 2008r.
4.Regaty sezonu 2008 (miejsca I-III – kryterium frekwencyjne) I XXXII Żeglarskie Mistrzostwa P.OZŻ 158 uczestników II XXIX Puchar Jesiennej Bryzy 151 uczestników III XVIII Regaty AKŻ 90 Wałcz 111 uczestników Ukłony dla sędziów regatowych i Gł. mechanika za błyskawiczną publikację wyników na stronie

25 Egzaminy, obozy, szkolenia w sezonie 2008 – reminiscencje
Sezon 2008 – tak było! Egzaminy, obozy, szkolenia w sezonie 2008 – reminiscencje

26 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
1.Krajobraz po liberalizacji przepisów – czyli żeglować każdy może, bez żadnych papierów. aktualnie za ster jachtu o długości do 7,5 m na śródlądziu może chwycić k a ż d y pełnoletni, na jacht może załadować k o g o c h c e i pożeglować w ,,siną dal” i nikt nie ma prawa go za to ,,pogonić”. Nie musi wcześniej męczyć się na jakiś kursach i trenować manewrówkę (człowiek za burtą, dojścia do boii, zwroty itd. itp.) niepotrzebna mu wiedza ogólna o zjawiskach meteo, o etyce żeglarskiej, o działaniu żagli też nie musi nic wiedzieć. jacht z takim skipperem powinien ,,dla bezpieczeństwa” moim zdaniem nieść zawsze pod salingiem np. żółtą flagę aby ostrzegała przed potencjalnym niebezpieczeństwem innych żeglujących i informowała że będzie potrzebna zdecydowana pomoc jak nagle np. dmuchnie 8 Beauforta strzeli wanta itp.

27 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
2.Dla przypomnienia : co teraz „może” żeglarz jachtowy i sternik jachtowy?

28

29

30 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
3. Egzaminy i efekty szkolenia żeglarskiego prowadzonego pod auspicjami Pilskiego OZŻ i w ramach delegacji uprawnień PZŻ Żeglarz jachtowy: klub Egzamin zdało [os.] KŻ ,,Kliwer” Piła 7 Pilski OZŻ (Próchnówko) 16 8 KŻ ”Kotwica” Rogoźno 20 Razem 51 2007 r. – 74 patenty Uwaga: Pilski OZŻ zorganizował szkolenie na patent żeglarza jachtowego w systemie stacjonarnym (14 dni). Przy okazji podziękowania dla BT ,,Ferajna” z Poznania za współpracę, za wspomaganie naboru oraz za dbałość o wysoki poziom organizacyjno – merytoryczny szkolenia. Stacjonarnie szkolił też KŻ Kliwer Piła w drugim obozie (9 dni). Pozostałe szkolenia odbywały się w systemie ,, sobotnio – niedzielnym”.

31 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
Sternik Jachtowy – 0 – (brak zainteresowania) w 2007 r. – 7 patentów Sternik morski, Kpt. jacht : indywidualna sprawa zainteresowanych i kompetencja PZŻ (brak oficjalnych informacji nt. uzyskanych w 2008 r. uprawnień st.m. i kpt. jacht. przez członków stowarzyszonych w Pilskim OZŻ klubów)

32 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
Młodszy Instruktor Żeglarstwa (MIŻ) 1.Pilski OZŻ (egz. w Pucku) – egzamin zdało 10 os. (brak osób z klubów Pilskiego OZŻ) Okręgowe Kolegium Sędziów Pilskiego OZŻ 1.Egzamin na uprawnienia Sędziego PZZ II kl. – 1 os.

33 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
4.Skutki centralizacji wystawiania patentów. (ale generalnie nam to działalności nie komplikuje – dajemy sobie radę) - przeciętny czas oczekiwania na patent od przekazania dokumentacji egzaminacyjnej z Pilskiego OZŻ do PZŻ (patenty są wysyłane na adresy domowe !) - ok.3 m-ce - mniejsze wpływy na wspomaganie działalności statutowej na poziomie okręgu ( 60 % opłat za patenty pozostaje w Centrali, wg poprzednich przepisów 100 % pozostawało w OZŻ !) - uzyskanie patentu straciło znaczenie wychowawcze, związane z etykietą żeglarską (patent ,,przychodzi” pocztą, nie ma momentu uroczystego wręczenia np. w klubie! )

34 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
Inne działania szkoleniowe w 2008 r. W Próchnówku działało społecznie 10 bosmanów obozy żeglarskie w Bazie POZŻ Prochówko nad jez. Bytyń Wlk.  1. Obóz manewrowo-szkoleniowy na uprawnienie żegl. jacht. i ogólnożeglarski ( org.: Pilski OZŻ i BT ,,Ferajna” ) 2. Obóz szkoleniowy w zakresie podstawowym oraz sportowy. (org.: HOW MDK Trzcianka) 3. Obóz ogólnożeglarski dla dzieci i młodzieży. (org.: KŻ ,, Opty” Chodzież) 4. gościnnie : Obóz specjalistyczny z elementami żeglarstwa. (org.: Klub Płetwonurków ,,Rafa” Piła) baza POZŻ/KŻ ,,Kliwer” w Drzewoszewie – 2 kursy szkoleniowe.

35 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
1.Kursokonferencja Sędziowska ( Chodzież ) i spotkanie doszkoleniowe ( – Chodzież) 2.Udział w ogólnopolskich szkoleniach dla sędziów: - Ogólnopolska Konferencja Sędziów w Krakowie –1 os. - Konferencja Szkol. Sędziów WOZŻ Kiekrzu - 3 os. Inne działania szkoleniowe w 2008 r. cd Okręgowe Kolegium Sędziów Pilskiego OZŻ

36 Sezon 2008 – tak było! EGZAMINY, OBOZY, SZKOLENIA W SEZONIE 2008
Ważna informacja nie tylko dla szkoleniowców: W 2008 r. ruszyła na pełnych obrotach strona internetowa Komisji Szkolenia PZŻ – Warto ją odwiedzać!!

37 TYCH CHŁODNYCH I CIEPLEJSZYCH !
BYLIŚMY TEŻ NA MORZACH TYCH CHŁODNYCH I CIEPLEJSZYCH !

38 Sezon 2008 – tak było! BYLIŚMY TEŻ NA MORZACH
Rejsy na s/y Śniadecki w ramach umowy o współpracy z AWFiS w Gdańsku w 2008 r. (Bałtyk) rejs I organizator i załoga : KŻ ,,Kliwer” Piła (rejs z okazji 25 lecia Klubu) kpt. Kol. Jarosław Gawrysiak ( KŻ ,,Kliwer” Piła ) I oficer – Kol. Wojciech Kochanek ( KŻ ,,Mewa” Piła) termin rejsu : – 03.08 trasa : Gdańsk- Mem - Kanał Gota - jez.Wenern- Goeteborg – Kopenhaga – Gdańsk godz. stażowe : 280 ( załoga – 9 os.) – Mm rejs II organizator i załoga : KŻ ,,Opty” Chodzież kpt. Kol. Klemes Grzegorski ( KŻ,,Kliwer” Piła) I oficer – Kol .Dariusz Gościński ( KŻ ,,Opty” Chodzież) Termin rejsu : – r. Trasa : Gdańsk( Górki Zach.- Narodowe Centrum Żeglarstwa) – Hel – Karlskrona – Gdynia – Gdańsk – Gdańsk (Górki Zachodnie) Godz. stażowe : 90 ( załoga – 9 os.) – 378 Mm

39 Sezon 2008 – tak było! BYLIŚMY TEŻ NA MORZACH
Inne rejsy morskie – pod honorowym lub duchowym patronatem Pilskiego OZŻ kpt.j. Kol Zbigniew Romanowski ( KŻ ,,Mewa” Piła ) – wyprawa na s/y ,,Bona Terra” na Antarktydę ,przejście przylądka Horn oraz zejście w dniu r. godz (GMT) poniżej 68 stopnia szerokości geograficznej ,,S.”

40 Sezon 2008 – tak było! BYLIŚMY TEŻ NA MORZACH
Inne rejsy morskie – pod honorowym lub duchowym patronatem Pilskiego OZŻ Adriatyk – rejs stażowo – turystyczny na jachtach typu SAS 39 3 jachty ( 30 os. w tym 29 z klubów Pilskiego OZŻ !!!) Inicjator przedsięwzięcia i koordynator przygotowania rejsu : Kol. Andrzej Kotwicki (HOW MDK Trzcianka) Organizator rejsu : BT ,,Ferajna” (kpt. j. Maciej Chodur) Termin: 19 – r. Trasa : Sukosan – Mir - Primosten –Hvar – Split – Prvic Skradin – Sibenik - Sukosan Godz. stażowe h Kapitanowie jachtów: SAS I – Maciej Chodur –komodor rejsu (BT,,Ferajna” Poznań) SAS II – Maciej Januszewski ( UKŻ ,,Wodniak” Piła) SAS III- Jaroslaw Gawrysiak ( KŻ ,,Kliwer” Piła )

41 Trochę o turystyce żeglarskiej
anno -domini 2008

42 Sezon 2008 – tak było! Trochę o turystyce żeglarskiej anno -domini 2008
W zasadzie na obszarze Pilskiego OZŻ nie ma klasycznych szlaków żeglarskich ( jak np. na WJM, z Gdańska do Iławy ,na Pojezierzu Drawskim) mamy za to słynny szlak bytyńskich marin : Drzewoszewo – Próchnówko - Nakielno – ,,Rybakówka” ( na żądanie) - Drzewoszewo ( mało kto jest w stanie – z wiadomych „bytyniakom” przyczyn – szlak ten w ciągu 1 dnia zaliczyć) dla ludzi z zacięciem do wiosłowania mamy w rejonie Bytynia ,,Wałecką Pętlę Kajakową” (45 km. w tym po Bytyniu ok.5 km.) którą opiekuje się AKŻ 90 Wałcz.

43 Sezon 2008 – tak było! Trochę o turystyce żeglarskiej anno -domini 2008
Praktycznie od 2 lat zaczęliśmy interesować się żeglarskim wykorzystaniem Wielkiej Pętli Wielkopolski ( ok.120 km. na terenie pn.Wlkp.) vide rejsy ,,IKI” i ,,Piotrusia Pana” w 2007 r. (w 2008 r. też zaliczyli niezłe trasy, śródlądowo-morskie) raporty Pilskiego OZŻ ( i nie tylko) do Senackiego Zespołu Parlamentarnego ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej dot. WPW

44 Sezon 2008 – tak było! Trochę o turystyce żeglarskiej anno -domini 2008
W sezonie 2008 na testowanie i eksplorację WPW wyruszył jacht ,,Panta Rhei” z załogą KŻ ,,Opty” (skipper : Kol. Dariusz Gościnski) W dniach br.przeżeglował pętle: ze slipu w Osieku n. Notecią do slipu w także w Osieku - razem ok.650 km.) Co z rejestracją jachtów turystycznych na śródlądziu ? : - króluje jak wiadomo liberalizacja czyli nie ma prawnego obowiązku rejestrowania jachtów o długości do 12 m. - można jachty rejestrować dobrowolnie w naszym OZŻ ( jak ktoś ma ochotę i zamiar wystartowania np. w regatach okręgowych) - w 2008 r. Pilski OZŻ – na zasadzie dobrowolności – wpisał do rejestru 10 jachtów (nie obowiązują przeglądy i tzw. przedłużenia ważności rejestracji).

45 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
,,PRIMUS INTER PARES”

46 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
1.Puchar Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ( za wyniki w regatach okręgowych objętych rankingiem 2008 r.) Klasa jachtów turystycznych ( sklasyfikowano 62 sterników na podstawie wyników z 5 regat ujętych w kalendarzu Pilskiego OZZ w 2008 r.) I m – Przemysław Jura – 89 pkt.- KŻ „Szkwał” PLP Piła II m – Adam Wojnicki pkt.- TKŻ ,,Bryza” Trzcianka III m – Janusz Wysocki pkt.- HOW MDK Trzcianka

47 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
1.Puchar Pilskiego OZŻ ( za wyniki w regatach okręgowych objętych rankingiem 2008 r.) Klasa ,,Omega” ( sklasyfikowano 41 sterników na podstawie wyników z 10 regat ujętych w kalendarzu Pilskiego OZŻ w 2008 r.) I m. – Andrzej Kotwicki – 85 pkt.- HOW MDK Trzcianka II m. – Andrzej Nowicki pkt. - ChKŻ LOK Chodzież III m. – Michał Strumnik pkt.- ChSS ,,Hals” Chodzież

48 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
1.Puchar Pilskiego OZŻ ( za wyniki w regatach okręgowych objętych rankingiem 2008 r.) Klasa ,,Optimist” ( sklasyfikowano 68 zawodników na podstawie wyników z 8 regat ujętych w kalendarzu Pilskiego OZŻ w 2008 r.) I m. – Karolina Gargulińska – 161 pkt.- KŻ,, Kotwica” Rogoźno II m. – Maciej Stróżewski pkt.- LKS i T ,,Neptun” Wągrowiec III m. – Tomasz Braczyński pkt.- KŻ ,,Kotwica” Rogoźyno

49 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
2.Wyróżnienie specjalne załoga KŻ ,,Opty” Chodzież” w składzie : Marcin Gościński (skipper),Kamil Gościński, Sławomir Gościński, Daniel Lasota, Piotr Giedrys za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwach Polski 2008 w kl. Omega-Standard w Kamieniu Pomorskim i III miejsca w Pucharze Polski w kl. Omega – Standard w stawce 33 załóg ( na podstawie wyników uzyskanych w regatach klasyfikowanych do Pucharu Polski w Sławie, Łebie, Nieporęcie k.Warszawy, Żywcu i Kamieniu Pomorskim)

50 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
2.Wyróżnienie specjalne kpt. jacht. Kol.Zbigniew Romanowski ( KŻ ,,Mewa” Piła) za przejście na jachcie ,,Bona Terra” Przylądka Horn i zejście poniżej 68 stopnia szer. geogr. S na Antarktydzie.

51 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
3.Listy gratulacyjne ,,z szeklą” KŻ ,,Kliwer” Piła za organizację z okazji 25 lecia Klubu rejsu bałtyckiego i Kanałem Gota w Szwecji na S/y Śniadecki – 1075 Mm KŻ,,Opty” Chodzież za organizacje pierwszego w historii klubu rejsu morskiego na s/y Śniadecki – Bałtyk Mm Kol.Dariusz Gościnski z załogą KŻ,,Opty” Chodzież za majowy rejs 2008 na ,,Panta Rhei” szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski i przeprowadzony monitoring trasy. HOW MKS MDK Trzcianka za promowanie żeglarstwa sportowego w klasie Optimist i uzyskanie w Drużynowych Mistrzostwach Polski 2008 Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist ,5 pkt. Chodzieski Klub Żeglarski LOK Za promowanie programu „Integracji pod żaglami” w środowisku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

52 ŻEGLARSKIE WYRÓŻNIENIA 2008 R.
3.Listy gratulacyjne ,,z szeklą” Biuro Podróży Turystyki i Rekreacji ,,Ferajna”- Poznań za współpracę w organizacji obozu żeglarskiego w bazie POZŻ Próchnówko nad jez. Bytyń Wlk. i rejsów po m. Adriatyckim dla członków klubów stowarzyszonych w Pilskim OZŻ w 2008 r. Kol. Andrzej Kotwicki za wzorcowe prowadzenie informacyjnej regionalnej żeglarskiej strony internetowej i zrealizowanie inicjatywy organizacji rejsów morskich na m. Adriatyckim dla społeczności żeglarskiej północnej Wielkopolski o Pojezierza Wałeckiego w 2008 r. Armatorski Klub Żeglarski 90 Wałcz za inicjatywę i wzorową organizację przedsięwzięć integrujących społeczność żeglarską oraz promujących żeglarstwo na obszarze Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego w 2008 r.

53 TERMINARZ ŻEGLARSKI NA 2009 r – TAK (MOŻE) BĘDZIE !
(projekt do przedyskutowania podczas IX Konwentu - Chodzież r.)

54 I. Terminarz regat okręgowych.
IV Regaty o Srebrna Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej (Omega std. i sport.) KŻ ,,Opty” Chodzież. IV Regaty Żeglarskie z okazji ,,Dnia Dziecka”, Puchar Burmistrza Rogoźna ( OPP , Cadet ) KŻ ,,Kotwica” Rogoźno. 07.06. III Regaty ,, Match Racing” – Puchar jez. Sarcz (Omega – jachty organizatora) HOW MDK Trzcianka XXXIX Regaty o Błękitną Wstęgę jez. Miejskiego w Chodzieży ChKŻ LOK Chodzież XIX Regaty AKZ 90 Wałcz w Nakielnie – Otwarcie sezonu na jez. Bytyń Wlk. - klasy T-1,T-2,T-3 oraz Omega std. i sport. AKŻ 90 Wałcz XXVIII Regaty o Puchar jez. Durowskiego ( OPP, F, Omega std. i sport) oraz XXXIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pilskiego OZŻ w kl. Cadet i 420 (LKS i T ,,Neptun” Wągrowiec/ Pilski OZŻ.

55 I. Terminarz regat okręgowych. Lipiec/sierpień
V Regaty o Puchar Jakuba – Patrona Miasta Wągrowiec (OPP, C, OKD, F, Omega Std. i Sport) LKSiT ,,Neptun” Wągrowiec. XXI Regaty o Puchar KŻ ,,Kliwer” w kl. ,,wolnej” i Przesiadkowe Mistrzostwa Piły w kl. Orion w Drzewoszewie (KŻ ,,Kliwer” Piła). VII Memoriał Cz. Janusa w kl. OPP i Puchar Dyr. RCK w Rogoźnie w kl. Cadet ( KŻ ,,Kotwica” Rogoźno.) 22.08. X Puchar Grodu Staszica w kl. OPP i OPP – UKS (UKŻ ,,Wodniak” Piła).

56 I. Terminarz regat okręgowych.
XXXIII Żeglarskie Otwarte Turystyczne Mistrzostwa Pilskiego OZŻ w kl.T-1,T-2 i T-3 oraz Omega std. i sport. Drzewoszewo ( Pilski OZŻ) VII Żeglarskie Regaty Turystyczne o Puchar Prezesa Philips Lighting Poland S.A. – Drzewoszewo - (T-1.T-2, T-3 oraz Omega std. i sport) KŻ ,,Szkwał” PLP Piła. XXVIII Jesienny Puchar Klas ( OPP i Cadet) i IV Wągrowiecki Puchar kl. Omega ( Omega std i sport) oraz XXXIII Otwarte Mistrzostwa Pilskiego OZŻ w kl. OKD i F LKSiT ,,Neptun” Wągrowiec oraz Pilski OZŻ. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Regaty Turystyczne o Puchar Jesiennej Bryzy w Drzewoszewie ( T-1,T-2,T-3 oraz Omega std.i sport) TKŻ ,, Bryza” Trzcianka. XXXIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pilskiego OZŻ w klasie OPP i OPP UKS – Chodzież ( Pilski OZŻ –współorganizator do uzgodnienia) V Regaty Match - Racing Nakielno ( kl. Spark – jachty organizatora) AKŻ 90 Wałcz

57 II. Rejsy na s/y Śniadecki (J-80,załoga 8 os. +kpt.)
Zalecana organizacja rejsów w formule klubowej – zgłoszenie rejsu przez klub powinno nastąpić najpóźniej do końca lutego br. Rejs I (stażowy) – r. – m. Bałtyckie Rejs II (stażowy) – r.– m. Północne – m. Bałtyckie ( Amsterdam - Cuxhaven – K.Kiloński – Sassnitz – Kołobrzeg)

58 III. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.
1.Szkolenie na uprawnienia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ w zależności od zainteresowania ofertą, termin zgłaszania kandydatów – do 15 marca 2009r. do Biura Pilskiego OZŻ(w przypadku małej liczby zgłoszeń istnieje możliwość organizacji szkolenia wspólnie z WOZŻ w Poznaniu lub ZOZŻ w Szczecinie

59 III. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.
2.Sternik jachtowy r. - promocyjny kurs okręgowy z wykorzystaniem bazy szkoleniowej i sprzętowej Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku–Górkach Zachodnich w ramach umowy o współpracy między Pilskim OZŻ i AWF i S Gdańsk (dla osób zdecydowanych do przystąpienia do egzaminu wymagany jest staż morski 200 godz.) Szacunkowy koszt całkowity z wyżywieniem, czarterem itp. – nie powinien przekroczyć 585 zł./os. w przypadku grupy pięciu kursantów. Zgłoszenia do r.

60 III. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.
3.Obozy szkoleniowe w bazie POZŻ Próchnówko (jez.Bytyń Wlk.) turnus I 28.06 – ( org.: Pilski OZŻ BPTiR ,,Ferajna” Poznań) Żeglarskie szkolenie podstawowe wg. programu Junga-Kadet i obóz żeglarski na uprawnienia żeglarza jachtowego dla dzieci i młodzieży. turnus II HOW MDK Trzcianka turnus III termin wolny ! turnus IV

61 III. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.
3.Obozy szkoleniowe w bazie POZŻ Próchnówko (jez.Bytyń Wlk.) Uwaga : Użytkowanie bazy w Próchnówku wymaga szczegółowych uzgodnień w terminie do z Pilskim OZŻ. Obsady bosmanów poza terminami turnusów wyznacza i koordynuje Pilski OZŻ. Baza i Przystań POZŻ w Próchnówku czynna będzie w sezonie 2009 od do

62 III. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.
4. Egzaminy na uprawnienia żeglarza jachtowego - w terminach i miejscach na podstawie zgłoszeń organizatorów szkolenia uzgodnionych z Pilskim OZŻ.

63 IV. KONFERENCJE, NARADY. 01.03. (niedziela)
IX Sejmik Pilskiego OZŻ ( Piła, Aula Zespołu Szkól Muzycznych w Pile, ul. Walki Młodych 1) (niedziela) Kursokonferencja Okręgowego Kolegium Sędziów Pilskiego OZŻ ( Chodzież , sala konferencyjna ,,Prima Bistro” na Pływalni Delfin)

64 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ – 01.03.2009 r.

65 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ 01.03.2009 r.
1.Kompetencje Sejmiku Okręgowego Związku Żeglarskiego dla przypomnienia : uwarunkowania wynikające z zapisów statutowych, rola Walnego Zgromadzenia w przepisach prawnych, korelacja : Sejmik PZŻ a Sejmik OZŻ

66 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ 01.03.2009 r.
2.Obowiązki i kompetencje ustępującego Zarządu w związku z organizacją Sejmiku OZŻ. - przygotowanie organizacyjne Sejmiku, - podjecie uchwały w sprawie rozdziału mandatów dla delegatów na Sejmik reprezentujących poszczególne stowarzyszone w OZŻ kluby - opracowanie projektów podstawowych dokumentów ,, procedowania” Sejmiku czyli: PORZĄDKU OBRAD REGULAMINU OBRAD REGULAMINU WYBORÓW DO WŁADZ ORAZ DELEGATA NA SEJMIK PZŻ

67 2. Rozdzielnik mandatów na IX Sejmik Pilskiego OZŻ.

68 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ 01.03.2009 r.
3. Jak wybrać delegatów na IX Sejmik w klubie? - delegatów klubowych trzeba wybrać demokratycznie (np. podczas protokołowanego Zebrania Klubowego) - wskazane ,,uzbrojenie” delegata klubowego w propozycje wniosków do przedłożenia podczas IX Sejmiku.

69 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ 01.03.2009 r.
4.Trochę o wyborze delegata na Sejmik PZŻ. - przedstawienie zasady rozdziału mandatów pomiędzy ozż-ty ( nasz OZŻ ma jeden mandat) - naszego delegata wybierzemy na IX Sejmiku OZŻ

70 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ 01.03.2009 r.
5. Kwestia konsultacji przedsejmikowych. na pewno mile widziane i potrzebne w sytuacji zdarzającego się wyolbrzymiania roli ozż –tów, które de-facto na skutek decyzji administracyjnych straciły większość kompetencji istotnych dla własnej egzystencji i promowania rozwoju żeglarstwa na obszarze swojego działania oraz wspomagania organizacyjnego stowarzyszonych klubów członkowskich. specyficzna sytuacja Pilskiego OZŻ w kontekście generalnie pozytywnego postrzegania efektów jego działalności. zagadnienia tworzenia ,,koalicji wyborczych” – chyba nie potrzebne (jesteśmy żeglarzami a nie politykami)

71 Przed IX Sejmikiem Pilskiego OZŻ 01.03.2009 r.
7.Jak funkcjonuje Pilski OZŻ ,,od kuchni „ minimum wiedzy dla potencjalnych delegatów-kandydatów do nowych władz naszego OZŻ. Praca społeczna – wolontariat; Trzeba niestety nieco zapomnieć o swoim klubie macierzystym i „myśleć globalnie”; Zarząd pracuje wg rocznego planu działania – posiedzenia statutowe w miarę potrzeb, minimum 4 razy w roku; Pilski OZŻ ma swoją strukturę organizacyjną, każdy członek zarządu wykonuje swoje obowiązki zgodnie z określonymi kompetencjami; Konieczne posiadanie umiejętności obiektywnego oceniania wydarzeń, trochę zmysłu organizatorskiego; itd., itd., itd…. (ale „świętym” być nie musi)

72 Dziękuję Za uwagę!


Pobierz ppt "IX OTWARTY KONWENT PREZESOW KLUBÓW PILSKIEGO OZŻ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google