Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

2 Historia Szkoły 1970 2000 Powstanie Wojewódzkiego Ośrodka
Dokształcania Zawodowego 2000 Przemianowanie WODZ w Zespół Szkół 1990 Nadanie imienia prof. Adama Wodziczki 2010 40 – lecie Zespołu Szkół Zespół Szkół im. Adama Wodziczki Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

3 W skład Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła Policealna Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

4 Liceum Ogólnokształcące
klasa wojskowa dla osób: - zainteresowanych służbami mundurowymi, militariami, oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem, - silnych, zdrowych i sprawnych fizycznie, - ambitnych, które posiadają umiejętność pracy w zespole, łatwość podejmowania decyzji, - radzą sobie w sytuacjach trudnych, - sprawnie działają pod presją Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

5 Liceum Ogólnokształcące
klasa wojskowa Uczniowie mają: - dwa dni mundurowe w tygodniu oraz - dwa 2-dniowe wyjazdy szkoleniowe w roku szkolnym (survival etc.) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

6 Liceum Ogólnokształcące
Planujemy nawiązanie współpracy z : -Aresztem Śledczym w Poznaniu -jednostkami wojskowymi -Komendą Powiatową Policji w Poznaniu -Państwową Strażą Pożarną -Strażą Miejską -Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

7 Liceum Ogólnokształcące
przygotowanie do studiów na wszystkich uczelniach wyższych, a także do studiów na uczelniach wyższych „mundurowych”, pracy w wojsku, policji, służbie więziennej, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, służbach celnych, w ratownictwie etc. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

8 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

9 Technikum Technik logistyk, to zawód dla osób kreatywnych, wychodzących naprzeciw zmianom w gospodarce rynkowej. Logistyka opisuje proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu: surowców, materiałów, gotowych wyrobów, oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

10 Znajdzie zatrudnienie w: przemyśle i budownictwie, handlu i usługach,
informatyce i telekomunikacji, spedycji krajowej i międzynarodowej, działach logistyki przedsiębiorstw, w jednostkach samorządu terytorialnego. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

11 Absolwent technikum logistycznego może podejmować pracę jako:
specjalista do spraw transportu i spedycji magazynier specjalista do spraw zaopatrzenia i zakupu, specjalista do spraw celnych i transportu międzynarodowego, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista systemów informatycznych wspomagających logistykę. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

12 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

13 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i konieczność ich stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

14 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
To zawód dla osób, które charakteryzuje: troska o środowisko naturalne, zainteresowanie technologiami produkcji energii opartymi o wykorzystanie naturalnych źródeł jak wiatr, biomasa, woda czy słońce, twórczy, analityczny i logiczny umysł, wyobraźnia przestrzenna. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

15 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód, umożliwiający specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat wzrośnie zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej: projektantów, monterów, serwisantów. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

16 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Po 4 latach nauki będziesz przygotowany do: - organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; - wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; - konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; - kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; - sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

17 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Może podjąć pracę w: firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej, firmach konsultingowych i doradczych prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

18 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nasza Szkoła współpracuje z firmą piTERN, która zajmuje się wykorzystywaniem energii słonecznej w budownictwie. W ramach współpracy uczniowie mają zapewnione praktyki, a absolwenci możliwość podjęcia pracy. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

19 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel , W lipcu 2010 roku firma piTERN została wyróżniona w Projekcie Ministerstwa Środowiska GreenEvo, zajmując tym samym pozycję lidera na polskim rynku innowacyjnych zielonych technologii.

20 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

21 To zawód dla osób komunikatywnych, ceniących pracę zespołową, o wysokim poczuciu estetyki.
Po 4 latach nauki będziesz przygotowany do: - prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich; - rezerwowania usług hotelarskich; - wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; - przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; - przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; - przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

22 technik hotelarstwa Może podjąć pracę w: - hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, - sanatoriach, pensjonatach, - agencjach turystycznych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej, firmach cateringowych. Po ukończeniu tego kierunku można także otworzyć własną działalność gospodarczą. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

23 i stanowiska dostępne dla absolwentów:
Przykładowe zawody i stanowiska dostępne dla absolwentów: organizator usług cateringowych, sekretarka, asystentka, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, recepcjonista, steward, stewardessa, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny górski, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, inspektor piętra hotelowego, bufetowy (barman), pokojowa… Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

24 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

25 Technik obsługi turystycznej, to zawód dla osób przedsiębiorczych, kreatywnych, samodzielnych
Po 4 latach nauki będziesz przygotowany do: - organizowania działalności turystycznej; - organizowania imprez i usług turystycznych; - obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; - rozliczania imprez i usług turystycznych. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

26 - jednostkach obsługi ruchu turystycznego,
Może podjąć pracę w: - biurach podróży, - jednostkach obsługi ruchu turystycznego, - placówkach informacji turystycznej, - administracji rządowej i samorządowej, - obiektach noclegowych, - biurach organizatorów kongresów i konferencji, - lub otworzyć własną działalność gospodarczą Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

27 Gdzie technik obsługi turystycznej może być zatrudniony?
biura i agencje podróży, zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe agencje i ośrodki informacji turystycznej np. Centrum Informacji Turystycznej, punkty Informacji Turystycznej, własne biuro podróży, organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki np. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta, parki i centra rozrywki, firmy eventowe, działy socjalne w zakładach pracy, linie lotnicze, zajmujące się organizacją lotów czarterowych na zamówienia biur podróży Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

28 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Tutaj możesz: zdobyć kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w wymarzonym zawodzie, w przyszłości podnieść poziom wykształcenia i kwalifikacji Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

29 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
zajęcia w systemie zaocznym (piątkowo- niedzielne zjazdy, 2 x w miesiącu) przez 3 lata semestralne prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów i egzaminy z zajęć edukacyjnych Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

30 technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku) – dla dorosłych
Szkoła Policealna technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku) – dla dorosłych zdobycie tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy możliwość podjęcia pracy inspektora BHP w zakładach pracy, w służbach BHP, ochrony środowiska i przeciw pożarowych Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

31 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Teoretyczne przygotowanie do zawodu dla uczniów klas wielozawodowych, zasadniczych szkół zawodowych. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

32 Wyposażenie Zespołu Szkół
trzy pracownie komputerowe pracownia fryzjerska sala gimnastyczna wielofunkcyjne boiska sportowe multimedialne centrum informacji świetlica szkolna internat Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

33 Wyposażenie Zespołu Szkół Trzy pracownie komputerowe
nauka języków obcych zajęcia w 15- osobowych grupach zajęcia z przedmiotów zawodowych w technikum Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

34 Wyposażenie Zespołu Szkół
Pracownia fryzjerska Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

35 Wyposażenie Zespołu Szkół
Sala gimnastyczna Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

36 Wyposażenie Zespołu Szkół Wielofunkcyjne boiska sportowe
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

37 Wyposażenie Zespołu Szkół Wielofunkcyjne boiska sportowe
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

38 Wyposażenie Zespołu Szkół Multimedialne Centrum Informacji
Połączenie tradycyjnej czytelni i czytelni internetowej Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

39 Wyposażenie Zespołu Szkół
Świetlica szkolna Telewizor i wideo Stół bilardowy Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

40 Wyposażenie Zespołu Szkół
Internat Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

41 Zajęcia pozalekcyjne Koła zainteresowań sportowe plastyczne muzyczne
profilaktyczne językowe matematyczne informatyczne humanistyczne Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

42 Wycieczki i rajdy szkolne
Zajęcia pozalekcyjne Wycieczki i rajdy szkolne Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

43 Współpraca z uczelniami wyższymi i zakładami pracy
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

44 Kadra pedagogiczna nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
nauczyciele przedmiotów zawodowych pedagog szkolny doradca zawodowy kierownik szkolenia praktycznego wychowawca świetlicy wychowawcy internatu opiekun MCI Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

45 Fundacja Stypendialna im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków
W połowie 2001 roku z inicjatywy wybitnego polskiego kardiochirurga profesora Antoniego Dziatkowiaka powstała przy Zespole Szkół w Mosinie Fundacja Stypendialna im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, mająca wspierać uzdolnioną młodzież z terenu gminy Mosina. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

46 Fundacja Stypendialna im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków
2008 r. wręczenie stypendium uczennicy naszej szkoły Monice Kanciak Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

47 Stypendia: Prezesa Rady Ministrów i Rady Powiatu Poznańskiego
Co roku uczniom naszej szkoły przyznawane są stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską oraz zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

48 Projekt „Uczniowie szkół zawodowych – rynek pracy na Was czeka”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego okres realizacji Projektu: od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. kierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

49 Międzygimnazjalna Liga
Liga to cykl konkursów, w których biorą udział uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych. Młodzież może się wykazać wiedzą z różnych dziedzin, umiejętnościami lub zdolnościami. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

50 Strona internetowa Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

51 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
dojazd samochodem: - do Mosiny można dojechać z Poznania jadąc przez Luboń i Puszczykowo drogą krajową nr 430 dojazd środkami komunikacji miejskiej: - PKP - kierunek: Leszno, Wrocław, Rawicz - linie autobusowe PKS, - autobus linii podmiejskiej 651 (Poznań Dębiec-Mosina-Nowe Dymaczewo), 691 (Borkowice-Mosina), 699 (Mosina-Mieczewo) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,

52 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ZAPRASZAMY SERDECZNIE
DZIEŃ OTWARTY 23 MARCA 2013 R. ZAPRASZAMY SERDECZNIE Zespół Szkół im. Adama Wodziczki Mosina, ul. Topolowa 2, tel ,


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google