Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie pierwsze czyli „z czym to się je”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie pierwsze czyli „z czym to się je”"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie pierwsze czyli „z czym to się je”
Apologetyka

2 Co to za twór ta Apologetyka?
Apologetyka to najkrócej część teologii, mająca na celu wyjaśnianie wiary i podanie przyczyn dlaczego wierzymy. Apologetyka pochodzi od słowa „apologia”.

3 Jak tłumaczymy słowo Apologia?
Apologia pochodzi z 1. listu Św. Piotra 3,15: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.” Słowo „obrona” jest właśnie tłumaczeniem z greckiego słowa „apologia”

4 Bądźmy Apologetami! Apologeta to osoba, której celem jest obrona i tłumaczenie naszej wiary katolikom, chrześcijanom innych wyznań, innowiercom i osobom całkowicie niewierzącym. Apologeta to autentyczny świadek Chrystusa Zacznijmy od siebie Działajmy z Duchem Świętym Celem Apologety powinno być nie tylko słowne tłumaczenie wiary ale może przede wszystkim Dawanie świadectwa wiary całą swoją postawą. Postawa zgodna z głoszonymi prawdami jest wyrazem autentyczności apologety (o czym będzie później -. W dzisiejszych czasach potrzebujemy świadków wiary. Przygodę z apologetyką można a nawet trzeba zacząć od samego siebie. Banał ale czasem o tym zapominamy, że sami mamy wiele wątpliwości i potrzebujemy się z nimi zmierzyć. Walka z własnymi wątpliwościami jest przygotowaniem do zmierzenia się z wątpliwościami innych ludzi. Apologeta obok wiedzy a może nawet trzeba powiedzieć przed wiedzą powinien liczyć na pomoc Ducha Świętego i tej pomocy z wiarą przyzywać. Obietnicą Zbawiciela Duch Święty podpowiada poprzez natchnienia jak postępować z rozmówcą, aby nie poprzestać na spieraniu się i obronie poglądów ale zmierzać do czegoś znacznie ważniejszego - przyprowadzenia człowieka do prawdziwego Boga.

5 Apologetami w łączności z KK
„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.” (Św. Paweł mówi w 1 Kor 1, ) Apologeta katolicki powinien być ukierunkowany na wierność Kościołowi. W kontaktach z innowiercami, ludźmi błądzącymi wierność jest niezwykle ważną cechą. Pozwala ona odeprzeć wątpliwości, z którymi apologeta ma bardzo często do czynienia. Kiedyś, że zaobserwowano takie zjawisko: odejścia od Kościoła np. skrajne wśród duchownych zakonnych, zaczyna się od takiej „małej” niewierności jaką jest nieuczestniczenie w codziennej modlitwie wspólnoty.

6 Czy to już ten czas? Papież Benedykt XVI na otwarcie kongregacji generalnej XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji powiedział: „Wiara chrześcijańska domaga się żarliwości, ognia, musi wystrzegać się "letniości", dyskredytującej chrześcijaństwo.” Wiara nie uznaje kompromisów ze złem, w dzisiejszym świecie gdzie taki kompromis jest niestety dość powszechny, zdecydowana postawa wierności Ewangelii jest już sama w sobie skuteczną obroną prawdy w niej głoszonej. Obyś był zimny albo gorący, my zdecydowanie preferujemy bycie gorącymi w wierze.

7 Jeżeli Bóg jest z nami… „Któż” czyli z kim przyjdzie nam się spotkać:
Katolicy (herezje, błędy, objawienia prywatne) „Tradycjonaliści” ( błędy doktrynalne) Protestanci Świadkowie Jehowy Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …) Katolicy – chyba najtrudniejsza grupa rozmówców bo często utożsamiają się z Kościołem choć wychodzą poza to czego Kościół naucza. Uświadomienie tego często rodzi bunt i zamknięcie na słowa prawdy. Tradycjonaliści – trzeba tu dobrze rozeznać ludzi. Jedni miłują rytuały w formie przedsoborowej i jednocześnie są wierni Ojcu Świętemu i temu czego naucza, pozostają w jedności z Kościołem Rzymsko-katolickim, inni wypowiadają posłuszeństwo widzialnemu zastępcy Chrystusa głosząc, że teraz to oni są prawdziwym Kościołem. Tradycjonalizm i jednoczesna wierność Ojcu Świętemu jest wyrazem miłości do tego co Kościół posiada od wieków, miłość do tego co było nie przeszkadza miłować również tego co jest i negować dobra płynącego z nowych form pobożności . Tradycjonalizm w oderwaniu od jedności z Kościołem jest wyrazem buntu wobec słów Jezusa skierowanych do Piotra „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mt 16,19) W postawie oderwanej od Kościoła nie chodzi o miłość ale o przywiązanie tak wielkie, że stawiające własne upodobanie ponad słowami Zbawiciela.

8 Jak bronić? Ks. Tomasz Jaklewicz dla Gościa Niedzielnego w artykule „Jak dziś bronić wiary?” napisał: „Potrzebujemy nowej apologii wiary katolickiej, czyli spokojnej, inteligentnej, przekonującej obrony wiary przed dzisiejszymi zarzutami. Taka „amunicja” jest potrzebna na duszpasterskim froncie.” Apologia spokojna, inteligentna, przekonująca.

9 Jak bronić? Obalamy błędne poglądy a nie ludzi
Szacunek dla naszego rozmówcy Wyzwalamy a nie pogrążamy Apologia spokojna, inteligentna, przekonująca. Apologia ma za zadanie obalać błędne poglądy a nie ludzi. Wymienionym cechom towarzyszy szacunek jaki okazujemy naszemu rozmówcy, to jest nasz błądzący brat, mamy przedstawić mu prawdę która go wyzwoli a nie która go pogrąży a nas wyniesie na wyżyny posiadania „racji”.

10 Gadżety Apologety Biblia i Tradycja Wiara i Rozum
„WIARA I ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.” Jan Paweł II Bez tego ani rusz: Modlitwa – absolutna podstawa Wiedza Wiara Nadzieja Miłość Autentyczność „A największa z nich jest Miłość” Wiara i rozum. To czego się uczymy poprzez proces myślowy od innych i to czego uczy nas Duch Święty poprzez natchnienia i poruszenia. Sama tylko nauka nie ma mocy wyzwalania z okowów prawdziwego zła i zakłamania. Argumenty z dziedziny nauki mogą kogoś przekonać, że jego dotychczasowe poglądy są błędne ale do Prawdy prowadzi tylko Jezus, który jest Drogą, Prawda i Życiem.

11 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …) Katolicy – chyba najtrudniejsza grupa rozmówców bo często utożsamiają się z Kościołem choć wychodzą poza to czego Kościół naucza. Uświadomienie tego często rodzi bunt i zamknięcie na słowa prawdy. Tradycjonaliści – trzeba tu dobrze rozeznać ludzi. Jedni miłują rytuały w formie przedsoborowej i jednocześnie są wierni Ojcu Świętemu i temu czego naucza, pozostają w jedności z Kościołem Rzymsko-katolickim, inni wypowiadają posłuszeństwo widzialnemu zastępcy Chrystusa głosząc, że teraz to oni są prawdziwym Kościołem. Tradycjonalizm i jednoczesna wierność Ojcu Świętemu jest wyrazem miłości do tego co Kościół posiada od wieków, miłość do tego co było nie przeszkadza miłować również tego co jest i negować dobra płynącego z nowych form pobożności . Tradycjonalizm w oderwaniu od jedności z Kościołem jest wyrazem buntu wobec słów Jezusa skierowanych do Piotra „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mt 16,19) W postawie oderwanej od Kościoła nie chodzi o miłość ale o przywiązanie tak wielkie, że stawiające własne upodobanie ponad słowami Zbawiciela.

12 Któż… katolicy Człowiek nie pochodzi od małpy Dopuszczalność in vitro
Nacjonalizm i królowanie Chrystusa na ziemi Objawienia prywatne Brak wiary w osobowe zło – Szatana Uważać na błędy Np. Msza Święta niedzielna w sobotę.

13 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …) Tradycjonaliści – trzeba tu dobrze rozeznać ludzi. Jedni miłują rytuały w formie przedsoborowej i jednocześnie są wierni Ojcu Świętemu i temu czego naucza, pozostają w jedności z Kościołem Rzymsko-katolickim, inni wypowiadają posłuszeństwo widzialnemu zastępcy Chrystusa głosząc, że teraz to oni są prawdziwym Kościołem. Tradycjonalizm i jednoczesna wierność Ojcu Świętemu jest wyrazem miłości do tego co Kościół posiada od wieków, miłość do tego co było nie przeszkadza miłować również tego co jest i negować dobra płynącego z nowych form pobożności . Tradycjonalizm w oderwaniu od jedności z Kościołem jest wyrazem buntu wobec słów Jezusa skierowanych do Piotra „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mt 16,19) W postawie oderwanej od Kościoła nie chodzi o miłość ale o przywiązanie tak wielkie, że stawiające własne upodobanie ponad słowami Zbawiciela.

14 Któż… tradycjonaliści
Błędydoktrynalne „Ruchu arcybiskupa Lefebvre'a” (Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X Kwestionowanie Soboru Watykańskiego II Odrzucanie autorytetu Papieży Soborowych Nieakceptowanie reformy liturgicznej i nauki soborowej dotyczącej wolności religijnej Brak akceptacji dla ekumenizmu Odrzucenie Konstytucji duszpasterskiej o obecności Kościoła w świecie Głoszą oni m.in. następujące poglądy: nowa msza może być ważna, jednakże stanowi ona wypaczenie wiary, tak więc księża nie powinni jej odprawiać, a świeccy nie powinni w niej uczestniczyć, - obecny świat jest oparty na antykatolickich zasadach, które podminowują Kościół lat 50-tych, "odnowa" pogrzebała Kościół katolicki na tyle, że pozostawanie prawdziwym katolikiem może oznaczać ekskomunikę, - Sobór Watykański II był legalnie zebranym Zgromadzeniem, ale jego rozmyślnie dwuznaczne dokumenty otworzyły Kościół na błędy, papież Jan Paweł II pomimo pozorów konserwatyzmu jest liberałem, który niszczy Kościół katolicki, jednakże nie przestaje być przez to papieżem, - liberalni zwierzchnicy Kościoła muszą być respektowani jako zwierzchnicy, jednakże w stosunku do nich nie obowiązuje posłuszeństwo, ruch ekumeniczny traktują jako coś co pochodzi od szatana, a nie od Ducha Św., - sprzeciwiają się też idei wolności religijnej, abp Lefebvre był heroicznym obrońcą wiary katolickiej i jest najlepszym katolikiem od czasu II Soboru Watykańskiego, - sprzeciwiając się odnowie liturgicznej wprowadzonej po ostatnim soborze, uznają tylko "starą mszę św." odprawianą w rycie trydenckim, tj. tyłem do wiernych i w języku łacińskim. - kwestionują ideę kolegialność biskupów oraz uważają ruchy odnowy Kościoła zapoczątkowane po II Soborze Watykańskim za protestantyzację katolicyzmu, a nawet - jak sądzą niektórzy - uważają je za dzieło szatana (chodzi np.: o Odnowę Charyzmatyczną, Neokatechumenat, itd.).

15 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …)

16 Któż… protestanci Sola scriptura (łac.: jedynie pismem)
Sola fide (łac.: jedynie wiarą) Chrzest niemowląt Święci Matka Boża Polecam W domu najlepiej... - Scott i Kimberly Hahn Sola fide - Kto chciałby czytać tę książkę jedynie jako historię "nawrócenia", wiele przeoczy z jej istotnej treści. Nawrócenie bowiem, w przypadku małżeństwa Kimberly i Scotta Hahnów - autorów i zarazem bohaterów tego fascynującego świadectwa - to jedynie owoc ich niestrudzonego, chwilami pełnego dramatyzmu poszukiwania prawdy i woli Bożej. Wychowani w tradycji ewangelickiej, szczerze pragnący żyć swoją wiarą i przekazywać ją innym, zostają zaproszeni przez Boga do drogi, w którą nigdy by sami nie wyruszyli. Pozwalając jednak prowadzić się Bogu, wkraczają w zupełnie nowy świat: pokonują własne stereotypy myślenia, przekraczają samych siebie, zmagają się z niezrozumieniem najbliższych i otoczenia. Wewnętrzny żar i bezkompromisowość sprawiają, że przeżywają naprawdę dramatyczne momenty. Z tej walki, która trwa kilka lat, ostatecznie wychodzą zwycięsko i pełni przekonania mogą stwierdzić: „Jak dobrze jest znaleźć dom w Kościele katolickim! Jak wielką łaską jest zastanawiać się nad swoim życiem i dzielić się drogą, którą Pan prowadzi nas do siebie i swego Kościoła”.

17 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …)

18 Któż… świadkowie Jehowy
Koniec świata - Armagedon Krew Obrazy Prymat Piotra Krzyż Bóstwo Jezusa Matka Boża

19 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …)

20 Któż… islamiści Jezus prorokiem Stosunek do niewiernych
Ścisły monoteizm Metody zdobywania wyznawców czy-mahomet-bogumil-jarmulak.html Nowy Testament - nakazuje miłość wobec nieprzyjaciół i nie zwalczanie zła złem - Koran (wbrew fałszywej propagandzie islamistów) twierdzi coś mocno przeciwnego: Sura 47:4 "Kiedy wiec spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta". Sura 9:5 "A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców tam, gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie na nich wszelkie zasadzki". Kto uśmierca niewiernego, ten wykonuje wolę Boga, jak przekonuje Sura 8:17 "To nie wy ich zabijacie, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym".

21 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …)

22 Któż… ateiści Nauka przeczy istnieniu Boga
Jezus nie istniał, miał braci, miał żonę Sprzeczności w Ewangelii Ateizm, światopogląd czy brak wiary Błędy logiczne ateizmu: ad ignorantiam – nie ma dowodów -> nie istnieje ex silentio – nie wspomniano to nie ma Argumentum ad hominem – atak personalny Argumentum ad populum – powołanie się na zbiorowość bdy-logiczne-u-racjonalistow-i-ateistow Unikamy Argumentum ad ignorantiam: Nie ma dowodów na istnienie Boga, zatem można uznać, że Bóg nie istnieje. Błędu tego nie popełnia się tylko wtedy, gdy stosuje się go w prawie, gdzie istnieje domniemanie niewinności (ktoś jest niewinny tak długo, aż nie dowiedzie mu się winy). Warto nadmienić, że sami wierzący często popełniają ten błąd logiczny, gdy twierdzą np.: Udowodnij mi, że Bóg nie istnieje. Trzeba wiedzieć, że twierdzenia tego typu są argumentum ad ignorantiam i dlatego należy ich konsekwentnie unikać, ponieważ są one ewidentnie błędne logicznie. Aby to zobrazować, wyobraźmy sobie taką oto sytuację, gdy ktoś twierdzi: Udowodnij mi, że kosmici nie opanowali po kryjomu rządu Stanów Zjednoczonych. Nie możesz tego zrobić? Zatem kosmici opanowali rząd Stanów Zjednoczonych. „Ów argument ex silentio jest bardzo mocny”[  błąd logiczny

23 Któż… Katolicy „Tradycjonaliści” Protestanci Świadkowie Jehowy
Islamiści Ateiści Inni (sekty, satanizm, New Age, …)

24 Któż… sekty, satanizm, New Age, …
Obrzeża apologetyki Sekty Sekty biblijne: manipulacja tekstem biblijnym (wyrywki, dosłowność, własny przekład) Sposoby pozyskiwania członków Rozpoznanie Satanizm New Age Bioenergioterapia Filozofia Wschodu Ezoteryzm Wróżby Chorzy psychicznie! Odpowiedzialność! Własny przekład Biblii - (świadkowie Jehowy, Mormoni)

25 Gdzie szukać pomocy? Źródła podstawowe Biblia
Katechizm kościoła Katolickiego Nauczanie Kościoła

26 Gdzie szukać pomocy? Czasopisma Książki Gość Niedzielny Egzorcysta
Szukającym drogi - Jacek Salij OP Nadzieja poddawana próbom - Jacek Salij OP Szatańskie Urojenie, Ateizm i jego pretensje naukowe - D. Berlinski Przewodnik apologetyczny - J. McDowell Szatańskie Urojenie - spojrzenie na osobę i posłannictwo Jezusa Chrystusa oraz Pismo Święte w aspekcie wiarygodności i w kontekście dyskusji, jaka się toczy między konserwatywnymi a liberalnymi prądami w biblistyce.

27 Gdzie szukać pomocy? Książki, publikacje, kazania
Przyczyny wiary: Jak rozumieć i wyjaśniać wiarę katolicką i jak występować w jej obronie (ang. Reasons to Believe: How to Understand, Explain, and Defend the Catholic Faith) - Scott i Kimberly Hahn Katolicki pomocnik towarzyski - Sławomir Zatwardnicki W obronie wiary - Włodzimierz Bednarski Jak uprawiać apologetykę - K. A. Siemieniewski (homilia) Przyczyny wiary - "Często jesteśmy proszeni, by uzasadnić nadzieję, którą w sobie nosimy, by wyjaśnić swoją katolicką wiarę. W swojej książce Scott Hahn przedstawia to wyjaśnienie w sposób jasny, przekonujący i zajmujący, odpowiadając na pytania, które najczęściej stawiane są w odniesieniu do nauczania Kościoła Katolicki pomocnik towarzyski - "Podobno jest Pan praktykującym katolikiem. To dziwne, przecież sprawia Pan wrażenie człowieka myślącego. Jak można w dzisiejszych czasach wierzyć w nieomylność papieża, w zmartwychwstanie Jezusa. Czy naprawdę uważa Pan, że antykoncepcja jest grzechem? Jeżeli już chce Pan wierzyć w Boga, to... W obronie wiary – Głównie polemika z doktryną ŚJ

28 Gdzie szukać pomocy? (online)
Biblia Katechizm Kościoła Katolickiego Nauczanie Kościoła „zasoby lokalne” Nauczanie papieskie

29 Gdzie szukać pomocy? (online)
Strony apologetyczne

30 Technikalia: Jak szukać?
Google Szukanie językiem naturalnym Szukanie zaawansowane: site:kkbids.episkopat.pl błogosławić może

31 Ćwiczenia: katolik Grzech in vitro Problemy:
Dziecko poczęte jest gorsze? Czy można zabić zarodek? Czy można zamrozić zarodek? Co dokładnie oznaczają zapisy site:www.katechizm.opoka.org.pl sztuczne zapłodnienie 2.htm 2376 Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do "stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie" 119 . 2377 Techniki te praktykowane w ramach małżeństwa (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie homologiczne) są być może mniej szkodliwe, jednakże pozostają one moralnie niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje być aktem, w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. "Oddaje (on) życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia się godności i równości, które winny być uznawane zarówno w rodzicach, jak i w dzieciach "120 "przekazywanie życia jest jednak pozbawione z moralnego punktu widzenia właściwej sobie doskonałości, jeśli nie jest chciane jako owoc aktu małżeńskiego, to jest specyficznego aktu zjednoczenia małżonków... Tylko poszanowanie związku, który istnieje między znaczeniami aktu małżeńskiego, i szacunek dla jedności istoty ludzkiej umożliwia rodzicielstwo zgodne z godnością osoby ludzkiej" 121 . 2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". [u]W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku"

32 Ćwiczenia: katolik Znalezione w sieci:
„Nie doczekasz się więc deklaracji w stylu: "W danej sytuacji mniejszym złem jest ...". Natomiast możesz wykorzystać deklaracje w stylu "W danej sytuacji gorszym rozwiązaniem jest...". I tak dalej. Więc po kolei. W KRK in-vitro jest złe. Tak w ogóle i tyle. Jeszcze gorsze jest, jeżeli tworzy się nadprogramowe zarodki. Jeszcze gorsze jest, jeżeli te zarodki się zamraża. Jeszcze gorsze jest, jeżeli te zarodki się sprzedaje. Jeszcze gorsze jest, jeżeli te zarodki się zabija. To jest najgorsze.” 2376 Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do "stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie" 119 . 2377 Techniki te praktykowane w ramach małżeństwa (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie homologiczne) są być może mniej szkodliwe, jednakże pozostają one moralnie niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje być aktem, w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. "Oddaje (on) życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia się godności i równości, które winny być uznawane zarówno w rodzicach, jak i w dzieciach "120 "przekazywanie życia jest jednak pozbawione z moralnego punktu widzenia właściwej sobie doskonałości, jeśli nie jest chciane jako owoc aktu małżeńskiego, to jest specyficznego aktu zjednoczenia małżonków... Tylko poszanowanie związku, który istnieje między znaczeniami aktu małżeńskiego, i szacunek dla jedności istoty ludzkiej umożliwia rodzicielstwo zgodne z godnością osoby ludzkiej" 121 . 2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". [u]W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku"

33 Zapraszam do dyskusji xTomek czuwa  Czas na pytania
„Kto pyta nie błądzi” „Nie ma głupich pytań, mogą być tylko głupie odpowiedzi” Zapraszam do dyskusji xTomek czuwa 


Pobierz ppt "Spotkanie pierwsze czyli „z czym to się je”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google