Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracowała: Ewa Kohnke

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracowała: Ewa Kohnke"— Zapis prezentacji:

1 opracowała: Ewa Kohnke
REWOLUCJA SEKSUALNA A BIBLIA Człowiek stworzony przez Boga: Ukazanie osoby jako istoty psycho -fizyczno-duchowej z różnicami pomiędzy płcią męską i żeńską we wszystkich trzech wymiarach, stworzonej do Miłości - w szeroko pojętym wymiarze. opracowała: Ewa Kohnke na podstawie warsztatów „Zarządzanie własną seksualnością” autorstwa Ewy Kohnke i Jolanty Podsiadły

2 Założenia rewolucji seksualnej i jej wpływ na rozumienie seksualności
Założenia rewolucji seksualnej i jej wpływ na rozumienie seksualności.( wiedza >przekonania >założenia> myśli >zachowania>)

3 Założenia rewolucji seksualnej i jej wpływ na rozumienie seksualności
Założenia rewolucji seksualnej i jej wpływ na rozumienie seksualności.( wiedza >przekonania >założenia> myśli >zachowania>) Dojrzewanie na Samoa

4 (1901-1978) amerykańska antropolog
Margaret Mead ( ) amerykańska antropolog Jako 24-letnia doktorantka prof. Franza Boasa twórcy XX-wiecznej antropologii kulturowej, przybyła na archipelag Samoa Wynikiem jej pobytu była książka z 1928r. ”Dojrzewanie na Samoa”

5 Według opisów M. Mead współżycie płciowe na archipelagu nie jest obwarowane seksualnymi tabu, tak jak w kulturze Zachodu Pojęcie perwersji w tej dziedzinie nie istnieje, dopuszczany jest szeroki wachlarz zachowań seksualnych. To co w naszej cywilizacji nazwane było by rozwiązłością tam jest traktowane jak coś naturalnego Według niej młodzi na Samoa od 14 r.ż. praktycznie nie myślą o niczym poza seksem Ta sprzyjająca wolnej miłości atmosfera kulturowa sprawia, że życie seksualne Samoańczyków jest bardziej spontaniczne i udane - nie występuje tam impotencja czy oziębłość seksualna, brak jest represyjności w stosunkach międzyludzkich, brak problemów małżeńskich, a ludzie są szczęśliwi Przyczyn tego stanu amerykańska antropolog szuka znacznie głębiej i dochodzi do wniosku że mieszkańcy Samoa są ”wolni od doktryny o grzechu pierworodnym” Tak więc to ograniczenia kulturowe, oparte na założeniach religijnych, krępują ludzką egzystencję i nie pozwalają osiągnąć pełni samorealizacji Wg. M. Mead Samoaczyńczycy nie maja wyrzutów sumienia z powodu własnej aktywności seksualnej, mogą się więc nią cieszyć w nieskrępowany sposób

6 Obraz beztroskich seksualnie mieszkańców Samoa od samego początku miał niezwykłą moc oddziaływania Dlaczego? Założenia rewolucji seksualnej i jej wpływ na rozumienie seksualności.( wiedza >przekonania >założenia> myśli >zachowania>)

7 Obraz ten wydawał się naukowym dowodem na istnienie „szczęśliwego dzikusa”, a okazał się antropologiczną fikcja opartą na dwóch nastoletnich informatorkach, które przed śmiercią, pod przysięgą ,odwołały swoje opowieści składane przed Mead Mimo to M. Mead stała się jednym z największych autorytetów w dziedzinie antropologii, wywierając wielki wpływ na rozwój feminizmu i gender studies Książka M. Mead była „darem” zwłaszcza dla krytyków cywilizacji zachodniej i religii chrześcijańskiej, torowała drogę rewolucji seksualnej z jej postulatem „wolnej miłości” Okrzyknięto ją również guru rewolucji seksualnej, której miała dać naukowy fundament, obalony zresztą przez Holmesa Fremmana w 1987r w pracy „W poszukiwaniu prawdziwego Samoa” Natomiast w Polsce studenci nadal czytają ”Dojrzewanie na Samoa” i chłoną podawane do wierzenia treści niczym prawdy objawione

8 Raport Alfreda Ch. Kinseya

9 (1894-1956), amerykański biolog, profesor entomologii i zoologii
Alfred Charles Kinsey ( ), amerykański biolog, profesor entomologii i zoologii Autor przełomowego dla seksuologii Raportu Kinseya Na podstawie swoich raportów Kinsey opublikował dwie książki: „Zachowanie seksualne mężczyzny” (1948) i „Zachowanie seksualne kobiety” (1953) Książki te wywołały wielki skandal, a mimo to, ich autora uważa się, po dziś dzień, za ojca rewolucji seksualnej

10 Z Raportu Kinseya wynikało, że 86% dorosłych ludzi żyje w sprzeczności z kodeksem obyczajowym
Badania Kinseya były później wielokrotnie krytykowane ze względu na całkowicie niereprezentatywną grupę badawczą, która była rekrutowana z ochotników (300 osób) w tym w dużej części spośród więźniów osadzonych za gwałty (25%) i męskich prostytutek (5%). Ponadto ochotnicy otrzymywali wynagrodzenie za udział w badaniu i dlatego część z nich "ubarwiała" swoje wypowiedzi licząc na wyższą gratyfikację. Wyniki w części dotyczącej seksualności dziecięcej pochodziły w całości z jednego źródła, jakim był pamiętnik anonimowego pedofila W 1990 Judith A. Reisman badając szczegóły Raportu Kinseya stwierdziła, że zawiera on tak wiele niezgodności, że nie można go uznać za naukowy. Główne obszary manipulacji opublikowała w książce ”Kinsey-sex i oszustwo” Oto one: 1/3 ogółu badanych była karana za przestępstwa seksualne 10% męskiej próby badawczej stanowili stali bywalcy klubów gejowskich w San Francisco małżeństwem był każdy nieformalny związek, spotykający się co najmniej rok, Kinsey za małżeństwo uznawał prostytutkę i jej alfonsa wyższe wykształcenie (college level education) uznawano u wszystkich, którzy kiedykolwiek uczęszczali na jakikolwiek kurs uniwersytecki Badania Kinseya zapoczątkowały przełom kulturowy, który w latach 60-tych doprowadził do rewolucji seksualnej

11 Raport Kinseya-zoologa uchodzącego za guru dzisiejszej seksuologii, który zmienił oblicze kulturowe i obyczajowe XX wieku okazał się zwykłym oszustwem. Z.Lew-Starowicz podkreśla, że wychował się na Kinsey`u i pisze: „Alfred Kinsey stał się symbolem nieugiętego naukowca, pasjonata, niedocenianego, niezrozumianego, poświęcającego swój spokój i stabilizację życiową w walce o prawdę.”

12 Dlaczego raport Kinseya trafił na tak dobry grunt?

13 W tym samym okresie, gdy żył i pracował Kinsey w Ameryce, żył i pracował w Europie znany pisarz, egzystencjalista, Jean Paul Sartre, zafascynowany Jeanem Genetem pisarzem, dla którego ideałem była zbrodnia niewybaczalna, hańba której się nie da odkupić, zauroczonego złem, tak jak markiz De Sade To De Sade jako pierwszy, powiązał boskość i sacrum z erotyzmem, przemocą i śmiercią. De Sade miał tylko jedno pociągające zajęcie, polegające na wyliczaniu aż do wyczerpania możliwości, perwersji, zboczeń, zbrodni, aktów gwałtu, przemocy i terroru ,służących do zniszczenia istot ludzkich oraz na cieszeniu się myślą o ich śmierci i ich cierpieniu De Sade pisze: „Zabójstwo odbiera tylko pierwsze życie jednostce, trzeba by móc odebrać jej i drugie” Stwierdza się ,że markiz De Sade był pionierem rewolucji seksualnej, który przygotował drogę dla raportu Kinseya

14 Rewolucja roku 1968

15 Zmiany powstałe w strukturze osobowej człowieka należącego do cywilizacji zachodniej, pod wpływem radykalnej rewolucji antropologicznej, umownie nazwanej „ rewolucją 68 roku” miały doprowadzić do przewrotu w sposobie odczuwania, działania i myślenia, do rewolucji w sposobie życia, jednym słowem do rewolucji cywilizacyjnej Zmianom miała ulec hierarchia wartości, tak ,aby naturalne instynkty, mogły uwolnić się od dominacji rozumu i kontroli woli Andre Breton, ojciec surrealizmu doradzał „ należy przeprowadzić w imponującym stylu, ofensywę przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, by rozprawić się ostatecznie z takimi pojęciami jak grzech, pierwotny upadek czy odkupieńcza miłość i bezwzględnie zastąpić je boską zażyłością mężczyzny z kobietą Moralność oparta na prymacie przyjemności wnet pozbędzie się, całej tej nikczemnej moralności cierpienia i uległości, będącej na rękę imperializmowi i Kościołowi”

16 Boska zażyłość kobiety z mężczyzną…

17 „…radykalne spuszczenie z uprzęży cielesnych instynktów, zdoła zdruzgotać od stuleci budowane w ludzkiej wrażliwości, hamulce obyczajowe, religijne i moralne” To słowa guru neomarksizmu Herberta Marcusa

18 (1897-1957), austriacki psychiatra
Wilhelm Reich ( ), austriacki psychiatra Opublikował m.in. książkę „Rewolucja seksualna”, która zdołała przekonać pokolenie 68, do tego, że główną siłą w człowieku jest jego energia seksualna

19 Wg Reicha powstrzymywanie energii seksualnej miało grozić w najwyższym stopniu zaprzepaszczeniem prawdziwej ludzkiej samorealizacji „Wraz z uwolnieniem ze skurczu mięśni genitalnych powinna zniknąć idea Boga. Miłość w lędźwiach oraz słodycz pożerającej rozkoszy w trakcie współżycia – oto prawdziwy Bóg” pisał Reich. Twierdzenia Reicha podążały śladem jego mistrza, ojca psychoanalizy, Zygmunta Freuda, dla którego mechanizm represji impulsów naturalnego libido seksualnego człowieka miał odpowiadać za powstanie nerwicy

20 Jednak badania w USA nad przyczynami 750 tys
Jednak badania w USA nad przyczynami 750 tys. prób samobójczych rocznie pokazały, że to nie brak udanego seksu, lecz brak nadziei stawia ludzi na skraju życiowych przepaści

21 Boża przestroga, pouczenie i proroctwo
Rewolucja seksualna, a prawo Boże.

22 PIERWSZY LIST DO RZYMIAN 21.32
21  Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce 22  Podając się za mądrych stali się głupimi 23  I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał 25  Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie 28  A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi 29  Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości 30  Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni 31  Bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości 32  Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią

23 Wojciech Bęben profesor antropologii, misjonarz, kierownik Zakładu Socjologii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego Spędził ponad 20 lat w rejonie Australii i Oceanii (między innymi na Samoa) Prowadzi badania antropologiczne nad tamtejszą ludnością: jej tradycyjnymi wierzeniami, moralnością i etyką, językami, prawem zwyczajowym, poglądami kosmologicznymi, sztuką, architekturą i medycyną ludową Profesor Wojciech Bęben jest  misjonarzem-antropologiem, zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Socjologii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Ksiądz katolicki i naukowiec, spędził w rejonie Australii i Oceanii ponad 20 lat / między innymi na Samoa/. Prowadzi badania antropologiczne nad tamtejszą ludnością: jej tradycyjnymi wierzeniami, moralnością i etyką, językami, prawem zwyczajowym, poglądami kosmologicznymi, sztuką, architekturą i medycyną ludową. Obecnie jest jednym z najwybitniejszych polskich antropologów, specjalistą w dziedzinie ludów Australii i Oceanii. Napisał m.in. „Tradycyjne formy życia seksualnego u Melanezyjczyków”; „Wybrane elementy tradycyjnego prawa wyspiarzy Biem”. „Mały świat wokół wulkanu”. „Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei” czy „Dzieci Kazuara” Publikacje jego stanowią prawdziwy wkład do literatury etnograficznej, nie tylko polskiej. Po pierwsze, na wyspie Biem W. Bęben był w ogóle pierwszym etnologiem badającym tamtejszą ludność i jej struktury społeczno-religijne. Po wtóre, badania terenowe były prowadzone m. situ przez 20 lat (od r.), przy zastosowaniu metody obserwacji uczestniczącej, wśród ludów i plemion, gdzie pracował jako misjonarz, osoba duchowna, co miało zasadniczy wpływ na obiektywizm uzyskanych wyników. Inaczej bowiem Nowogwinejczycy, z natury swej małomówni, skryci, ostrożni, zamknięci w sobie i powściągliwi wobec obcych, odnoszą się do dziennikarza czy turysty, a inaczej do osoby duchownej, pracującej wśród nich i przebywającej z nimi na co dzień. Na jednej z wysp przez 16 lat był wodzem plemiennym./Prof. dr hab. Władysław Kowalak/

24 Na jednej z wysp przez 16 lat był wodzem plemiennym
Wojciech Bęben napisał m.in. „Tradycyjne formy życia seksualnego u Melanezyjczyków”, „Wybrane elementy tradycyjnego prawa wyspiarzy Biem”, „Mały świat wokół wulkanu”, „Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei” i „Dzieci Kazuara” Publikacje jego stanowią prawdziwy wkład do literatury etnograficznej, nie tylko polskiej Po pierwsze, na wyspie Biem W. Bęben był w ogóle pierwszym etnologiem badającym tamtejszą ludność i jej struktury społeczno-religijne Po wtóre, badania terenowe były prowadzone m. situ przez 20 lat (od 1970 r.), przy zastosowaniu metody obserwacji uczestniczącej, wśród ludów i plemion, gdzie pracował jako misjonarz, osoba duchowna, co miało zasadniczy wpływ na obiektywizm uzyskanych wyników, inaczej bowiem Nowogwinejczycy, z natury swej małomówni, skryci, ostrożni, zamknięci w sobie i powściągliwi wobec obcych, odnoszą się do dziennikarza czy turysty, a inaczej do osoby duchownej, pracującej wśród nich i przebywającej z nimi na co dzień Na jednej z wysp przez 16 lat był wodzem plemiennym Profesor Wojciech Bęben jest  misjonarzem-antropologiem, zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Socjologii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Ksiądz katolicki i naukowiec, spędził w rejonie Australii i Oceanii ponad 20 lat / między innymi na Samoa/. Prowadzi badania antropologiczne nad tamtejszą ludnością: jej tradycyjnymi wierzeniami, moralnością i etyką, językami, prawem zwyczajowym, poglądami kosmologicznymi, sztuką, architekturą i medycyną ludową. Obecnie jest jednym z najwybitniejszych polskich antropologów, specjalistą w dziedzinie ludów Australii i Oceanii. Napisał m.in. „Tradycyjne formy życia seksualnego u Melanezyjczyków”; „Wybrane elementy tradycyjnego prawa wyspiarzy Biem”. „Mały świat wokół wulkanu”. „Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei” czy „Dzieci Kazuara” Publikacje jego stanowią prawdziwy wkład do literatury etnograficznej, nie tylko polskiej. Po pierwsze, na wyspie Biem W. Bęben był w ogóle pierwszym etnologiem badającym tamtejszą ludność i jej struktury społeczno-religijne. Po wtóre, badania terenowe były prowadzone m. situ przez 20 lat (od r.), przy zastosowaniu metody obserwacji uczestniczącej, wśród ludów i plemion, gdzie pracował jako misjonarz, osoba duchowna, co miało zasadniczy wpływ na obiektywizm uzyskanych wyników. Inaczej bowiem Nowogwinejczycy, z natury swej małomówni, skryci, ostrożni, zamknięci w sobie i powściągliwi wobec obcych, odnoszą się do dziennikarza czy turysty, a inaczej do osoby duchownej, pracującej wśród nich i przebywającej z nimi na co dzień. Na jednej z wysp przez 16 lat był wodzem plemiennym./Prof. dr hab. Władysław Kowalak/

25 W społecznościach ludów i plemion, wśród których przebywał i pracował ks. Bęben, istniały wyraźne normy i reguły życia społecznego ugruntowane przez głębokie wierzenia religijne. Wszędzie istniał jednoznaczny kodeks obyczajowy W każdej z tych społeczności /też na Samoa/ był wyraźnie zaznaczony głęboki szacunek do rodziny i małżeństwa oraz szeroko rozumiana troska o dzieci i młodzież. Różnego rodzaju przestrogami nakazami i zakazami wychowywano młodzież do wstrzemięźliwości seksualnej, aż do osiągnięcia wieku, w którym społeczność starszych, uznała iż ona czy on, jest dorosły do podjęcia czynności seksualnych. To nigdy jednak nie było otwarciem drzwi na rozpustne życie. Dalsze poczynania seksualne młodych ludzi, były jasno określone przez tradycję plemienną Na przykład na wyspie Biem, małżonki komunikowały niewerbalnie mężom, że dziś mogą być matką i wtedy odsyłano na noc dzieci do innego domu do rodziny, by rodzice mogli oddać się sobie Wszystkie kontakty seksualne pozamałżeńskie były piętnowane, a gdy się zdarzały, stawały się przyczyną wielkich awantur w wiosce

26 „Uniżajcie się tedy pod możną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo on ma pieczę o was” I P.5,6-7

27 Post Skriptum

28 W W. Brytanii o dwóch książkach, wydanych w tym roku, mówi się dużo
W W. Brytanii o dwóch książkach, wydanych w tym roku, mówi się dużo. Pierwsza to powieść Martina Amisa „ Ciężarna wdowa”, a druga to „Źyjące lalki- powrót seksizmu” Natashy Walter. Opowiadają one o tym samy zjawisku. Martin Amis uchodzi za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy brytyjskich. W powieści, którą autor zaczął pisać w 2003 roku, jedną z jej głównych bohaterek jest siostra pisarza ,która zmarła w 2000 roku w wieku 47 lat i była ofiarą rewolucji seksualnej. „Była chorobliwie rozwiązła. Tak naprawdę, mentalnie pozostała na poziomie dwunasto-, a może trzynastolatki i sądzę, że była przerażona. Myślę ,że po prostu szukała u mężczyzn oparcia, ale zawsze szło to w przeciwnym kierunku.” Aleksander Hercen, z którego pism wziął tytuł Amis pisze:” pomiędzy śmiercią jednego świata , a narodzinami drugiego, upłynie wiele wody, nastąpi długa noc chaosu i beznadziei.” Dla Amisa tą długą nocą chaosu i beznadziei jest właśnie okres zapoczątkowany przez rewolucję seksualną. Noc ta nie przynosi narodzin jutrzenki, lecz egzystencjalna traumę. Motto do książki Amis wziął z „Metamorfoz” Owidiusza „Teraz jestem gotów, aby opowiedzieć , jak ciała przemieniają się w inne ciała” Wątek przemiany ciał odsyła nas do motywu przebóstwienia. Za wyborem drogi życiowej kryje się bowiem obietnica. W chrześcijaństwie jest to zapowiedź ciała chwalebnego, w jakie przyobleczemy się po przebóstwieniu. Rewolucja seksualna zachęca , by „ zrobić się na bóstwo” tu i teraz. Tak jak zrobiła to siostra Amisa , która z niewinnej nimfetki przeobraziła się w odrażającą pijaczkę i seksoholiczkę. W Wielkiej Brytanii o dwóch książkach, wydanych na początku tego roku, mówi się szczególnie dużo . Pierwsza to powieść Martina Amisa „ Ciężarna wdowa”, a druga to „ Żyjące lalki- powrót seksizmu” Natashy Walter. Opowiadają one o tym samy zjawisku. Martin Amis uchodzi za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy brytyjskich. Powieść, którą autor zaczął pisać w 2003 roku oparta została w dużej mierze na wątkach autobiograficznych, jedną z jej głównych bohaterek jest siostra pisarza ,która zmarła w 2000 roku w wieku 47 lat i była ofiarą rewolucji seksualnej „Była chorobliwie rozwiązła. Tak naprawdę mentalnie pozostała na poziomie dwunasto- a może trzynastolatki i sądzę, że była przerażona. Myślę ,że po prostu szukała u mężczyzn oparcia, ale zawsze szło to w przeciwnym kierunku.” Ten odchodzący świat- konserwatywnych zasad i tradycyjnego podziału ról społecznych- umiera bezpowrotnie, nie zostawiając po sobie spadkobiercy, lecz pustkę, którą wypełni z czasem poczęty z gwałtu bękart. Aleksander Hercen, z którego pism wziął tytuł Amis pisze:” pomiędzy śmiercią jednego świata , a narodzinami drugiego, upłynie wiele wody, nastąpi długa noc chaosu i beznadziei.” Dla Amisa tą długą nocą chaosu i beznadziei jest właśnie okres zapoczątkowany przez rewolucję seksualną. Noc ta nie przynosi narodzin jutrzenki, lecz egzystencjalna traumę. Motto do książki Amis wziął z Metamorfoz Owidiusza „ Teraz jestem gotów, aby opowiedzieć , jak ciała przemieniają się w inne ciała” Wątek przemiany ciał odsyła nas do motywu przebóstwienia. Za wyborem drogi życiowej kryje się bowiem obietnica. W chrześcijaństwie jest to zapowiedź ciała chwalebnego, w jakie przyobleczemy się po przebóstwieniu. Rewolucja seksualna zachęca , by „ zrobić się na bóstwo” tu i teraz. Tak jak zrobiła to siostra Amisa , która z niewinnej nimfetki przeobraziła się w odrażającą pijaczkę i seksoholiczkę.

29 Są one zwolenniczkami seksu bez zobowiązań i spotkań na jedną noc.
O skutkach rewolucji seksualnej opowiada też druga książka „Żyjące lalki” . Natasha Walter, która w swojej publikacji opisuje pokolenie dzisiejszych nastolatek i dwudziestoparolatek, nie mających już żadnych tabu czy zahamowań związanych z sferą płciowości. Obserwując kolejne dorastające pokolenia, brytyjska feministka N. Walter dostrzega mechanizmy zniewolenia kobiet , które stały się wręcz mechanizmami samozniewolenia. Dla współczesnych dziewcząt pornografia jest czymś najzupełniej normalnym, gdyż odzwierciedla ich system wartości. Mało tego są przekonane, że to afirmacja ich niczym nieskrępowanej wolności i autoekspresji. Wiąże się to z coraz bardziej rozpowszechnionym wśród dziewcząt przekonaniem, że jedynym paszportem do samorealizacji i sukcesu są ich ciała. Są one zwolenniczkami seksu bez zobowiązań i spotkań na jedną noc. Dla nich choroby przenoszone drogą płciową, są niemal wyróżnieniem, zaburzenia odżywiania się- codziennością, a mężczyźni, którzy mówią o miłości i zaangażowaniu, są wyśmiewani jako „ popadający w ckliwość” Natasha Walter pisze: „W minionych pokoleniach wiele kobiet musiało tłumić swoje potrzeby i doznania fizyczne, aby nie wyłamać się ze społecznych konwencji. Dziś mają pełną wolność wykonywania jakichkolwiek aktów seksualnych, ale nie ważą się nawet mieć uczuć i odczuwać miłość, gdyż ich wolność wyboru zostałaby w ten sposób zaburzona.” Nic więc dziwnego, że Natasha Walter tytułuje swoją książkę o dziewczynach tego pokolenia „Żyjące lalki”- Skupionych na wyglądzie i czynnościach zewnętrznych, a pustych w środku. Ich wnętrza wyżarła rewolucja seksualna. Tak jak w przypadku siostry Amisa - zanim zabiła jej ciało, zabrała duszę. O skutkach rewolucji seksualnej opowiada też wspomniana na początku książka „Żyjące lalki” Natasha Walter, która w swojej publikacji opisuje pokolenie dzisiejszych nastolatek i dwudziestoparolatek, nie mające już żadnych tabu czy zahamowań związanych z sferą płciowości. Obserwując kolejne dorastające pokolenia brytyjska feministka Natasha Walter dostrzega mechanizmy zniewolenia kobiet , które stały się wręcz mechanizmami samozniewolenia. Dla współczesnych dziewcząt pornografia jest czymś najzupełniej normalnym, gdyż odzwierciedla ich system wartości. Mało tego są przekonane , że to afirmacja ich niczym nieskrępowanej wolności i autoekspresji. Wiąże się to z coraz bardziej rozpowszechnionym wśród dziewcząt przekonaniem, że jedynym paszportem do samorealizacji i sukcesu są ich ciała. Są one zwolenniczkami seksu bez zobowiązań i spotkań a jedną noc. Dla nich choroby przenoszone drogą płciową, są niemal wyróżnieniem, zaburzenia odżywiania się- codziennością, a mężczyźni, którzy mówią o miłości i zaangażowaniu, są wyśmiewani jako „ popadający w ckliwość” Natasha Walter pisze: „w minionych pokoleniach wiele kobiet musiało tłumić swoje potrzeby i doznania fizyczne, aby nie wyłamać się ze społecznych konwencji. Dziś mają pełną wolność wykonywania jakichkolwiek aktów seksualnych, ale muszą tłumić swoje uczucia i emocje. Dziś dziewczyny nie ważą się nawet mieć uczuć i odczuwać miłość, gdyż ich wolność wyboru zostałaby w ten sposób zaburzona.” Nic więc dziwnego,że Natasha Walter tytułuje swoją książkę o dziewczynach tego pokolenia „Żyjące lalki”- Skupione na wyglądzie i czynnościach zewnętrznych, a pustych w środku. Ich wnętrza wyżarła rewolucja seksualna. Tak jak w przypadku siostry Amisa- zanim zabiła jej ciało, zabrała duszę.

30 Dziękuję za uwagę! Ewa Kohnke


Pobierz ppt "opracowała: Ewa Kohnke"

Podobne prezentacje


Reklamy Google