Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

druk kolorowy i kolorowe drukarki atramentowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "druk kolorowy i kolorowe drukarki atramentowe"— Zapis prezentacji:

1 druk kolorowy i kolorowe drukarki atramentowe
Jak to jest zrobione druk kolorowy i kolorowe drukarki atramentowe

2 Kolory naturalne Poszczególne barwy powstają w wyniku różnych kombinacji światła. Możemy zobaczyć wszystkie fale składające się na kolor biały, gdy przepuścimy białe światło przez roz-szczepiający je pryzmat. Mimo iż tęcza światła jest ciągłą mieszaniną kolorów, każdy z nich można przedstawić używając tylko kilku barw podstawowych. Za pomocą dodawania i odejmowania barw podstawowych w rozmaitych mieszankach można odtworzyć praktycz-nie każdy kolor z tęczy.

3 Kolory addytywne Kolory addytywne (czyli pochodzące ze źró-deł światła) są stosowane przy tworzeniu obrazów kolorowych w telewizorach, moni-torach komputerowych i filmach. Trzy emi-towane podstawowe barwy — czerwona, zielona i niebieska — są składnikami wszy-stkich kolorów. Nakładają się na siebie z ró-żną intensywnością, a każda dodana barwa podstawowa zwiększa liczbę kolorów wi-dzianych przez oko ludzkie. Po nałożeniu na siebie najbardziej nasyconych odcieni wszy-stkich trzech barw podstawowych, w efekcie otrzymujemy kolor biały.

4 Kolory subtraktywne Kolor subtraktywny powstaje wówczas, gdy światło nie jest emitowane, a odbija się od zabarwionej powierzchni. Każdy dodany kolor absorbuje coraz więcej odcieni z tęczy tworzącej kolor biały. Od koloru białego odbijają się wszystkie kolory. Kolor czarny pochłania wszystkie kolory (nie odbijają się żadne kolory). Od koloru czerwonego odbija się tylko kolor czerwony. Od koloru purpurowego odbijają się kolory czerwony i niebieski, które są składowymi koloru purpurowego.

5 Druk kolorowy W technologii wydruku kolorowego są używane cztery barwniki — niebiesko-zielony (Cyan), karmazynowy (Magenta), żółty (Yellow) i czarny (blacK). Sys-tem ten jest nazywany CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK). Kolor biały naj-częściej uzyskiwany jest przez zostawienie punktów na kartce papieru, która jest biała. W niektórych tańszych drukarkach atramentowych obniżono koszty pro-dukcji, rezygnując z osobnej głowicy dla czarnego koloru i osiągając go zmiesza- niem jednakowych ilości po-zostałych składowych. Uzys-kiwana w ten sposób czerń traci jednak na gęstości, wo-bec czego lepsze drukarki ma-ją osobną głowicę z czarnym atramentem. żółty karmazynowy niebieskozielony czarny żółty, karmazynowy żółty, karmazynowy, niebieskozielony żółty, karmazynowy niebieskozielony, czarny

6 Odcienie na wydruku Wszystkie drukarki kolorowe generują różne odcienie kolorów na wydruku za pomocą małych punktów czterech bar-wników. Jaśniejsze odcienie powstają w wyniku zostawiania na papierze nieza-drukowanych białych punktów. Niektóre drukarki, na przykład sublimacyjne, kon-trolują rozmiary punktów, dzięki czemu otrzymujemy wydruki o ciągłych odcie-niach, mogące konkurować z fotogra-fiami. Większość drukarek jednak two-rzy punkty o tych samych rozmiarach, niezależnie od intensywności koloru. Najczęściej spotyka się drukarki druku-jące 600 punktów na długości jednego cala, czyli w sumie około 32 milionów punktów na stronie. Wiele drukarek mo-że drukować 1200 punktów na cal, a nie-które nawet 4800.

7 Jakość wydruku Wszystkie odcienie, poza ośmioma powstającymi w wyniku nałożenia barw podstawowych, są utworzone przez zróżnicowane wzorce rozmaicie zabarwionych punktów, na przykład purpura jest efektem złączenia jednego punktu karmazynowego z dwoma punktami niebieskozielonymi. Większość odcieni nie powstaje jednak w wyniku nadrukowania punktów jednego koloru na drugim. Zamiast tego punkty są lekko przesunięte względem siebie, co nazywa się domieszko-waniem. Ludzkie oko posłusznie miesza punkty w żądany odcień, a także nie dostrzega po-strzępionych krawędzi tworzonych przez punkty. Stosując domieszkowanie, można uzyskać bli-sko 17 milionów kolorów. domieszkowanie

8 Rodzaj papieru Rodzaj papieru używanego w procesie drukowania kolorowego ma wpływ na jakość wy-druku. Papier bez specjalnego pokrycia, taki jaki jest najczęściej używany, ma szorstką powierzchnię, która rozprasza światło, przez co kolory stają się mniej żywe. Poza tym tusz łatwiej wsiąka w taki papier, co powoduje lekkie rozmazanie obrazu. Na papierze pokrytym błyszczącym lakierem lub woskiem, atrament rozkłada się równiej, dzięki cze-mu wysycha na gładkiej powierzchni odbijającej więcej światła. Pokrycie papieru zabez-piecza także atrament przed wsiąkaniem, co daje ostrzejsze kontury obrazu (ale taki pa-pier długo wysycha!!!). zwykły papier wosk papier

9 Kolor papieru Na wygląd wydrukowanych kolorów ma wpływ kolor papieru używanego w procesie drukowania kolorowego. Druk subtraktywny zakłada drukowanie na papierze idealnie białym. Jesli papier jest zszarzały — kolory będę sprawiały wrażenie przybrudzonych. Na papierze kremowym otrzymamy efekt sepii. Na papierach o innych kolorach zazwyczaj spore fragmenty rysunku będa po prostu bardzo ciemne, prawie czarne.

10 Drukarka atramentowa Wypełnione atramentem naboje, połączone z gło-wicą drukującą, przesuwają się w poprzek arkusza papieru podawanego pod głowicę. Dlatego drukarki atramentowe zadrukowują stronę kolejnymi paskami, których wysokość zależy od wielkości głowicy (zazwyczaj kilka lub kilkanaście milimerów). głowica

11 Nabój z atramentem Głowica zazwyczaj zawiera cztery nabo-je z atramentem — oddzielny dla każdej barwy podstawowej (niebieskozielony, karmazynowy, żółty, czarny). W jednym naboju znajduje się około 50 wypełnio-nych atramentem komór podgrzewają-cych, każda połączona z dyszą cieńszą od ludzkiego włosa. Są też drukarki zawierające więcej nabo-jów, np. kilka dodatkowych odcieni ko-loru szarego lub jasne wersje kolorów podstawowych, co pozwala na otrzymy-wanie jeszcze wierniejszych kolorów. dysze

12 Tworzenie się bąbelka Przepływ prądu nagrzewa oporniki, a te z kolei podgrzewają (przez milionowe części sekundy) cienką warstwę atra-mentu na dnie komory podgrzewającej do temperatury ok. 450 stopni Celsju-sza. Atrament gotuje się. Powstają pa-rujące pęcherzyki. atrament dysza komora podgrzewjąca opornik podgrzewający parujący pęcherzyk

13 Tworzenie się kropelki
Rozszerzające się pęcherzyki wypychają atrament przez dyszę, formując na końcu dyszy kropelki. rosnący pęcherzyk

14 Strużka atramentu Kropelka przełamuje napięcie powierz-chniowe atramentu, a ciśnienie parują-cych pęcherzyków wypycha atrament w kierunku papieru. Objętość wytrysku-jących kropelek nie przekracza miliono-wej części kropli z kroplomierza. Typo-wa litera zawiera się w matrycy o wyso-kości i szerokości 20 kropelek. Struga, to po angielsku jet, natomiast atrament to ink. Dlatego angielska nazwa drukarki atramentowej to ink-jet printer. kropelka papier

15 kropka atramentu na papierze
Wysychanie atramentu Gdy opornik stygnie, pęcherzyki się kur-czą. Wtedy też zasysają ze zbiorniczka nową porcję atramentu. W tym czasie atrament wsiąka w papier i wysycha. kropka atramentu na papierze

16 Zakończenie Pracę przygotowała Biżka Szymacha z klasy I d
Czas dokumentów zawierających wyłącznie tekst skończył się wraz z powstaniem oprogra-mowania, które było w stanie wydrukować, choćby najprymitywniejszą kreską, wykres na drukarce igłowej. Obecnie na typowej drukarce atramentowej można drukować wszystko, co da się obejrzeć, od rysunków po fotografie. Jakość i szybkość atramentowych drukarek kolorowych rośnie, a ich ceny spadają. Ponie-waż drukują one także dokumenty czarno-białe, można się spodziewać, że drukarki koloro-we staną się niedługo jedynymi w biurach i domach. Wraz z pojawieniem się komputerów papier bynajmniej nie zniknął. Wręcz przeciwnie — nabrał całkiem nowego znaczenia. Skromna kiedyś drukarka używana do produkowania prymitywnych wydruków, dziś — drukująca w kolorze — stała się jednym z najważniej-szych składników systemu komputerowego. Pracę przygotowała Biżka Szymacha z klasy I d


Pobierz ppt "druk kolorowy i kolorowe drukarki atramentowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google