Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda Misja Signal Iduna EKUZ a ubezpieczenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda Misja Signal Iduna EKUZ a ubezpieczenie"— Zapis prezentacji:

1

2 Agenda Misja Signal Iduna EKUZ a ubezpieczenie
Konstrukcja produktu Bezpieczne Podróże Szczegóły nowej oferty Programy ubezpieczeniowe Taryfa do Bezpiecznych Podróży Dostępność produktu Pytania

3 Nasza misja „Pragniemy otoczyć opieką każdą polską rodzinę. Dbać o jej zdrowie, majątek oraz gwarantować bezpieczeństwo na każdym etapie życia”

4 Bezpieczne Podróże SU 30 000 € Kraj: Nowa Zelandia Opis zdarzenia:
Zawał serca Udzielona pomoc: Transport do szpitala, specjalistyczne leczenie i hospitalizacja oraz organizacja powrotu do Polski z lekarzem Łączne koszty: złotych SU € Kraj: Austria Opis zdarzenia: Złamanie uda w wyniku wypadku na nartach Udzielona pomoc: Transport helikopterem, operacja oraz organizacja powrotu do Polski Łączne koszty: złotych SU € Kraj: Tunezja Opis zdarzenia: Wielonarządowy uraz w wyniku upadku ze schodów Udzielona pomoc: Transport do szpitala oraz hospitalizacja Łączne koszty: złotych

5 Podstawowe cechy EKUZ Krótki wyjazd do krajów Unii Europejskiej lub do Liechtensteinu, Islandii czy Norwegii Korzystanie tylko z publicznej służby zdrowia w powyższych państwach na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w tych państwach Dotyczy wyjazdów indywidualnych Ważna tylko przez 2 miesiące licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne

6 Ubezpieczenie vs EKUZ Należy pamiętać, że:
Posiadanie EKUZ nie zwalnia z dopłat, do których są zobowiązani ubezpieczeni w danym państwie (np. za wizytę u lekarza lub za każdy dzień pobytu w szpitalu) Pacjent zawsze ponosi pewne koszty usług medycznych (np. we Francji 30% kosztów pomocy lekarskiej) Możliwość korzystania jedynie z publicznej służby zdrowia (na wielu terenach turystycznych – np. wyspy greckie, brak jest ośrodków publicznej służby zdrowia)

7 Ubezpieczenie vs EKUZ Należy pamiętać, że:
Nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu do Polski (ubezpieczenia assistance) W niektórych krajach nie funkcjonuje system rozliczeń bezgotówkowych i pacjent najpierw musi zapłacić za usługi medyczne, a następnie ubiegać się o ich refundację

8 Bezpieczne Podróże Główne wartości produktowe:
kompleksowa oferta dzięki szerokiej gamie opcji ubezpieczeniowych elastyczność w doborze zakresu ubezpieczenia wysoka jakość produktu gwarantująca bezpieczeństwo Klienta prosty zakup i łatwy dostęp poprzez rozbudowaną sieć Partnerów oraz Internet profesjonalna obsługa Klienta realizowana przez doświadczony zespół

9 Konsolidacja Bezpieczne Podróże Travel Travel Business Travel KIT Ski
Cudzoziemcy

10 Konstrukcja produktu 1/2
obligatoryjne fakultatywne KL i assistance (w tym pomoc i ochrona prawna), NNW Bagaż podróżny OC Rezygnacja z imprezy turystycznej Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej Anulacja biletu (lotniczy, autokar, prom) Travel KL i assistance (w tym pomoc i ochrona prawna) NNW Business Bagaż podróżny OC

11 Konstrukcja produktu 2/2
Ochroną ubezpieczeniową objęte są zawsze następstwa amatorskiego uprawiania sportu (windsurfing, rower, piłka nożna, siatkówka, snorkeling i inne dyscypliny uprawiane w formie czynnego wypoczynku lub rekreacyjnie). Amatorskie uprawianie sportu bez dodatkowej zwyżki w każdym wariancie ubezpieczenia!!!

12 Różnice w zakresie TRAVEL BUSINESS Zakres assistance
assistance standard i super assistance super Czas umowy 1 dzień – 12 msc 6 lub 12 msc Rodzaj umowy indywidualna lub grupowa wersja bezimienna lub imienna Dodatkowe opcje Bagaż podróżny OC Rezygnacja Przerwanie Anulacja biletu

13 Dodatkowe opcje ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona (dla obu wariantów) o: wykonywanie pracy fizycznej za granicą (WA) następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych (CP) uprawianie sportów zimowych (SZ) uprawianie sportów wysokiego ryzyka (HR) wyczynowe uprawianie sportów (SP) uprawianie sportów ekstremalnych (SM) utrata bądź zniszczenie sprzętu sportowego (SS)

14 Zakres terytorialny Strefa I:
Kraje europejskie oraz kraje Basenu Morza Śródziemnego, Północna Afryka, Izrael i Jordania, Rosja – część europejska Strefa II: Wszystkie kraje świata

15 Szczegóły nowej oferty – 1/7
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance SU od € do € KL zawierający również koszty transportu do kraju stałego miejsca zamieszkania, assistance wraz z pomocą i ochroną prawną W zakres ubezpieczenia wchodzi także: kontynuacja leczenia w Polsce dzienne świadczenie szpitalne w Polsce

16 Szczegóły nowej oferty – 2/7
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków SU od do PLN Odszkodowanie w wysokości pełnej SU wypłacane jest w przypadku: 100% SU na wypadek śmierci Uszczerbek na zdrowiu – określony % SU (OWU zał. nr 1)

17 Szczegóły nowej oferty – 3/7
Ubezpieczenie bagażu podróżnego SU od do PLN Ochroną ubezpieczeniową są objęte rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż: ubrania, buty, kosmetyki oraz: sprzęt komputerowy i fotograficzny telefony komórkowe sprzęt audio – video W zakres doubezpieczenia wchodzi także możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego

18 Szczegóły nowej oferty – 4/7
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SU € do € Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również amatorskie uprawianie sportu, a po opłaceniu dodatkowej zwyżki także zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) Zakres ubezpieczenia: koszty związane z wynajęciem obrońcy reprezentującego w trakcie procesu interesy ubezpieczonego koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody

19 Szczegóły nowej oferty – 5/7
Ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej lub anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczyciel gwarantuje zwrot opłat poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją lub przerwaniem imprezy turystycznej lub anulacją biletu lotniczego, autokarowego, promowego spowodowaną: nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem, przedwczesnym porodem lub śmiercią ubezpieczonego a także szkodą w mieniu , osoby mu bliskiej, a także współuczestnika podróży

20 Szczegóły nowej oferty – 5/7
W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek Ubezpieczyciel gwarantuje dodatkowe ubezpieczenie w zakresie KL i assistance w okresie od daty końca ubezpieczenia, przez siedem kolejnych dni – już w wersji standard * Zdjęcia ze stron internetowych

21 Szczegóły nowej oferty – 7/7
W przypadku ubezpieczeń zawieranych w formie grupowej (w ramach umów generalnych) istnieje możliwość doubezpieczenia na wypadek odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek. Ubezpieczyciel pokryje niezbędne wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem ubezpieczonego (poniesione od trzeciego do piątego dnia przedłużonego pobytu). * Zdjęcia ze stron internetowych

22 Wariant BUSINESS Ubezpieczenie w wariancie BUSINESS posiada zawsze zakres super Koszty transportu osoby wysłanej w zastępstwo W przypadku odwołania przez Ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie gry w golfa z powodu nagłego zachorowania lub NW zwracane są koszta związane z tym uczestnictwem Koszt zakupu niezbędnych przedmiotów w razie opóźnienia dostarczenia bagażu o ponad 6 godzin – do 50% SU bagażu Zdjęcie z * golf24.pl

23 Zalety produktu Całodobowy dyżur Centrali Alarmowej – konieczność zgłaszania zdarzeń – zwrot kosztów pierwszej rozmowy Zniesienie limitu na bezgotówkowe pokrycie kosztów Możliwość ubezpieczania osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami (cudzoziemcy, rezydenci innych państw)

24 Programy ubezpieczenia
PODSTAWOWY PRESTIŻ BIZNES DUŻY DUŻY DUŻY pakiety ŚREDNI ŚREDNI ŚREDNI MAŁY MAŁY MAŁY

25 Bezpieczne Podróże - programy

26 Programy - przykłady Wyjazd 3 osobowej rodziny na 7 - dniowy wypoczynek do Rimini, Włochy Oferta: Program Podstawowy, pakiet Duży KL €, NNW zł, Bagaż zł, OC € Składka łączna 118 zł Podróż poślubna do Meksyku na dwa tygodnie Program Prestiż, pakiet Średni KL €, NNW zł, Bagaż zł, OC € Składka łączna 298 zł Założenia: € 4 zł, składka wyliczona w wariancie standard

27 Programy - przykłady Wyjazd przyjaciół na pięciodniową wycieczkę do Finlandii Oferta: Program Podstawowy, pakiet Mały KL €, NNW zł Składka za osobę 14 zł

28 Taryfa – zwyżki/zniżki
Zniżki/Zwyżki Opis i definicja -20% Wyjazd grupowy (od 10 osób) Wiek I (poniżej 25 lat)*** + 25% Sporty zimowe +50% Wiek II (powyżej 65 lat)** + 60% Praca fizyczna + 100% Sporty wysokiego ryzyka* + 200% Sporty wyczynowe* + 300% Sporty ekstremalne* + 200/300/400% Choroby przewlekłe (RG, RGS, RGF/Business/Travel)** Składka = składka taryfowa * (1 + ∑ zniżek/zwyżek) Dodatkowa indywidualna zniżka -10% stosowana dla oferty pakietowej oraz możliwość ograniczenia zakresu KL z super na standard *    - wyższa zwyżka znosi niższą zwyżkę **  - zastosowanie zwyżki Choroby przewlekłe zwalnia z obowiązku stosowania zwyżki  Wiek II *** - nie dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych grupowo.

29 Bezpieczne Podróże – dostępność
Bezpieczne Podróże to szybkość i prostota zawarcia ubezpieczenia: Sprzedaż realizowana przez systemy Voyager i euroTicket oraz platformę Internetową SIGNAL IDUNA Wymagane jedynie imię i nazwisko oraz data urodzenia Polisy nie wymagające specjalnego druku od początku listopada 2010 od grudnia 2010 od grudnia 2010 Okres przejściowy – przez okres od 3 do 6 miesięcy w systemie Voyager oraz euroTicket będzie dostępna zarówno stara jak i nowa oferta

30 Sprawna likwidacja szkód
Doświadczenie Signal Iduna ludzie Sprawna komunikacja kontakt Sprawna likwidacja szkód

31 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Agenda Misja Signal Iduna EKUZ a ubezpieczenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google