Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Misja Signal Iduna 2.EKUZ a ubezpieczenie 3.Konstrukcja produktu Bezpieczne Podróże 4.Szczegóły nowej oferty 5.Programy ubezpieczeniowe 6.Taryfa do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Misja Signal Iduna 2.EKUZ a ubezpieczenie 3.Konstrukcja produktu Bezpieczne Podróże 4.Szczegóły nowej oferty 5.Programy ubezpieczeniowe 6.Taryfa do."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Misja Signal Iduna 2.EKUZ a ubezpieczenie 3.Konstrukcja produktu Bezpieczne Podróże 4.Szczegóły nowej oferty 5.Programy ubezpieczeniowe 6.Taryfa do Bezpiecznych Podróży 7.Dostępność produktu 8.Pytania Agenda

3 Nasza misja Pragniemy otoczyć opieką każdą polską rodzinę. Dbać o jej zdrowie, majątek oraz gwarantować bezpieczeństwo na każdym etapie życia

4 Bezpieczne Podróże SU 10 000 Kraj: Austria Opis zdarzenia: Złamanie uda w wyniku wypadku na nartach Udzielona pomoc: Transport helikopterem, operacja oraz organizacja powrotu do Polski Łączne koszty: 60 560 złotych SU 20 000 Kraj: Tunezja Opis zdarzenia: Wielonarządowy uraz w wyniku upadku ze schodów Udzielona pomoc: Transport do szpitala oraz hospitalizacja Łączne koszty: 85 000 złotych SU 30 000 Kraj: Nowa Zelandia Opis zdarzenia: Zawał serca Udzielona pomoc: Transport do szpitala, specjalistyczne leczenie i hospitalizacja oraz organizacja powrotu do Polski z lekarzem Łączne koszty: 204 400 złotych

5 Podstawowe cechy EKUZ Krótki wyjazd do krajów Unii Europejskiej lub do Liechtensteinu, Islandii czy Norwegii Korzystanie tylko z publicznej służby zdrowia w powyższych państwach na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w tych państwach Dotyczy wyjazdów indywidualnych Ważna tylko przez 2 miesiące licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne

6 Ubezpieczenie vs EKUZ Należy pamiętać, że: Posiadanie EKUZ nie zwalnia z dopłat, do których są zobowiązani ubezpieczeni w danym państwie (np. za wizytę u lekarza lub za każdy dzień pobytu w szpitalu) Pacjent zawsze ponosi pewne koszty usług medycznych (np. we Francji 30% kosztów pomocy lekarskiej) Możliwość korzystania jedynie z publicznej służby zdrowia (na wielu terenach turystycznych – np. wyspy greckie, brak jest ośrodków publicznej służby zdrowia)

7 Należy pamiętać, że: Nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu do Polski (ubezpieczenia assistance) W niektórych krajach nie funkcjonuje system rozliczeń bezgotówkowych i pacjent najpierw musi zapłacić za usługi medyczne, a następnie ubiegać się o ich refundację Ubezpieczenie vs EKUZ

8 Bezpieczne Podróże Główne wartości produktowe: kompleksowa oferta dzięki szerokiej gamie opcji ubezpieczeniowych elastyczność w doborze zakresu ubezpieczenia wysoka jakość produktu gwarantująca bezpieczeństwo Klienta prosty zakup i łatwy dostęp poprzez rozbudowaną sieć Partnerów oraz Internet profesjonalna obsługa Klienta realizowana przez doświadczony zespół

9 Cudzoziemcy Travel Business Travel KIT Ski Bezpieczne Podróże Konsolidacja Travel Business

10 Konstrukcja produktu 1/2 1.KL i assistance (w tym pomoc i ochrona prawna), 2.NNW 1.KL i assistance (w tym pomoc i ochrona prawna), 2.NNW 1.KL i assistance (w tym pomoc i ochrona prawna) 2.NNW a.Bagaż podróżny b.OC c.Rezygnacja z imprezy turystycznej d.Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej e.Anulacja biletu (lotniczy, autokar, prom) a.Bagaż podróżny b.OC c.Rezygnacja z imprezy turystycznej d.Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej e.Anulacja biletu (lotniczy, autokar, prom) a.Bagaż podróżny b.OC Travel Business obligatoryjne fakultatywne

11 Konstrukcja produktu 2/2 Amatorskie uprawianie sportu bez dodatkowej zwyżki w każdym wariancie ubezpieczenia!!! Ochroną ubezpieczeniową objęte są zawsze następstwa amatorskiego uprawiania sportu (windsurfing, rower, piłka nożna, siatkówka, snorkeling i inne dyscypliny uprawiane w formie czynnego wypoczynku lub rekreacyjnie).

12 Różnice w zakresie TRAVELBUSINESS Zakres assistance assistance standard i super assistance super Czas umowy1 dzień – 12 msc6 lub 12 msc Rodzaj umowyindywidualna lub grupowa wersja bezimienna lub imienna Dodatkowe opcjea.Bagaż podróżny b.OC c.Rezygnacja d.Przerwanie e.Anulacja biletu a.Bagaż podróżny b.OC

13 Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona (dla obu wariantów) o: wykonywanie pracy fizycznej za granicą (WA) następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych (CP) uprawianie sportów zimowych (SZ) uprawianie sportów wysokiego ryzyka (HR) wyczynowe uprawianie sportów (SP) uprawianie sportów ekstremalnych (SM) utrata bądź zniszczenie sprzętu sportowego (SS) Dodatkowe opcje ubezpieczenia

14 Zakres terytorialny Strefa I: Kraje europejskie oraz kraje Basenu Morza Śródziemnego, Północna Afryka, Izrael i Jordania, Rosja – część europejska Strefa II: Wszystkie kraje świata

15 Szczegóły nowej oferty – 1/7 Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance SU od 10. 000 do 60.000 KL zawierający również koszty transportu do kraju stałego miejsca zamieszkania, assistance wraz z pomocą i ochroną prawną W zakres ubezpieczenia wchodzi także: kontynuacja leczenia w Polsce dzienne świadczenie szpitalne w Polsce

16 Szczegóły nowej oferty – 2/7 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków SU od 15. 000 do 100.000 PLN Odszkodowanie w wysokości pełnej SU wypłacane jest w przypadku: 100% SU na wypadek śmierci Uszczerbek na zdrowiu – określony % SU (OWU zał. nr 1)

17 Szczegóły nowej oferty – 3/7 Ubezpieczenie bagażu podróżnego SU od 1. 000 do 5.000 PLN Ochroną ubezpieczeniową są objęte rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż: ubrania, buty, kosmetyki oraz: sprzęt komputerowy i fotograficzny telefony komórkowe sprzęt audio – video W zakres doubezpieczenia wchodzi także możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego

18 Szczegóły nowej oferty – 4/7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SU 30. 000 do 100.000 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również amatorskie uprawianie sportu, a po opłaceniu dodatkowej zwyżki także zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) Zakres ubezpieczenia: koszty związane z wynajęciem obrońcy reprezentującego w trakcie procesu interesy ubezpieczonego koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody

19 Szczegóły nowej oferty – 5/7 Ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej lub anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczyciel gwarantuje zwrot opłat poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją lub przerwaniem imprezy turystycznej lub anulacją biletu lotniczego, autokarowego, promowego spowodowaną: nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem, przedwczesnym porodem lub śmiercią ubezpieczonego a także szkodą w mieniu, osoby mu bliskiej, a także współuczestnika podróży

20 W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek Ubezpieczyciel gwarantuje dodatkowe ubezpieczenie w zakresie KL i assistance w okresie od daty końca ubezpieczenia, przez siedem kolejnych dni – już w wersji standard * Zdjęcia ze stron internetowych Szczegóły nowej oferty – 5/7

21 Szczegóły nowej oferty – 7/7 W przypadku ubezpieczeń zawieranych w formie grupowej (w ramach umów generalnych) istnieje możliwość doubezpieczenia na wypadek odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek. Ubezpieczyciel pokryje niezbędne wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem ubezpieczonego (poniesione od trzeciego do piątego dnia przedłużonego pobytu). * Zdjęcia ze stron internetowych

22 Wariant BUSINESS Ubezpieczenie w wariancie BUSINESS posiada zawsze zakres super Koszty transportu osoby wysłanej w zastępstwo W przypadku odwołania przez Ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie gry w golfa z powodu nagłego zachorowania lub NW zwracane są koszta związane z tym uczestnictwem Koszt zakupu niezbędnych przedmiotów w razie opóźnienia dostarczenia bagażu o ponad 6 godzin – do 50% SU bagażu Zdjęcie z * golf24.pl

23 Całodobowy dyżur Centrali Alarmowej – konieczność zgłaszania zdarzeń – zwrot kosztów pierwszej rozmowy Zniesienie limitu na bezgotówkowe pokrycie kosztów Możliwość ubezpieczania osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami (cudzoziemcy, rezydenci innych państw) Zalety produktu

24 Programy ubezpieczenia PODSTAWOWY PRESTIŻ BIZNES

25 Bezpieczne Podróże - programy

26 Programy - przykłady Wyjazd 3 osobowej rodziny na 7 - dniowy wypoczynek do Rimini, Włochy Oferta: Program Podstawowy, pakiet Duży KL 30 000, NNW 15 000 zł, Bagaż 1 000 zł, OC 30 000 Składka łączna 118 zł Podróż poślubna do Meksyku na dwa tygodnie Oferta: Program Prestiż, pakiet Średni KL 50 000, NNW 30 000 zł, Bagaż 2 000 zł, OC 60 000 Składka łączna 298 zł Założenia: 4 zł, składka wyliczona w wariancie standard

27 Programy - przykłady Wyjazd przyjaciół na pięciodniową wycieczkę do Finlandii Oferta: Program Podstawowy, pakiet Mały KL 20 000, NNW 15 000 zł Składka za osobę 14 zł

28 Taryfa – zwyżki/zniżki Zniżki/ZwyżkiOpis i definicja -20%Wyjazd grupowy (od 10 osób) -20%Wiek I (poniżej 25 lat)*** + 25%Sporty zimowe +50%Wiek II (powyżej 65 lat)** + 60%Praca fizyczna + 100%Sporty wysokiego ryzyka* + 200%Sporty wyczynowe* + 300%Sporty ekstremalne* + 200/300/400%Choroby przewlekłe (RG, RGS, RGF/Business/Travel)** Składka = składka taryfowa * (1 + zniżek/zwyżek) Dodatkowa indywidualna zniżka -10% stosowana dla oferty pakietowej oraz możliwość ograniczenia zakresu KL z super na standard * - wyższa zwyżka znosi niższą zwyżkę ** - zastosowanie zwyżki Choroby przewlekłe zwalnia z obowiązku stosowania zwyżki Wiek II *** - nie dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych grupowo.

29 Bezpieczne Podróże – dostępność Bezpieczne Podróże to szybkość i prostota zawarcia ubezpieczenia: Sprzedaż realizowana przez systemy Voyager i euroTicket oraz platformę Internetową SIGNAL IDUNA Wymagane jedynie imię i nazwisko oraz data urodzenia Polisy nie wymagające specjalnego druku od początku listopada 2010 od grudnia 2010 Okres przejściowy – przez okres od 3 do 6 miesięcy w systemie Voyager oraz euroTicket będzie dostępna zarówno stara jak i nowa oferta

30 Doświadczenie Signal Iduna ludzie Sprawna komunikacja kontakt Sprawna likwidacja szkód

31 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1.Misja Signal Iduna 2.EKUZ a ubezpieczenie 3.Konstrukcja produktu Bezpieczne Podróże 4.Szczegóły nowej oferty 5.Programy ubezpieczeniowe 6.Taryfa do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google