Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie wiedzą w organizacji dr inż. Krzysztof Leja Katedra Zarządzania Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją p.506; tel. 348-60-42;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie wiedzą w organizacji dr inż. Krzysztof Leja Katedra Zarządzania Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją p.506; tel. 348-60-42;"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie wiedzą w organizacji dr inż. Krzysztof Leja Katedra Zarządzania Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją p.506; tel. 348-60-42; kleja@zie.pg.gda.pl konsultacje: wtorek – 11.15-12.00 środa – 15.15-16.00 STUDIA STACJONARNE II stopnia

2 Cele wykazanie, że wiedza to korzenie każdej organizacji udowodnienie, że wiedza stanowi podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej każdej organizacji

3 Metoda wykład ćwiczenia – studia przypadków - ilustracja problematyki poruszanej na wykładach+ dyskusja

4 Kryteria zaliczenia 1 obecność na ćwiczeniach (1 nieobecność jest dopuszczalna) AKTYWNOŚĆ na ĆWICZENIACH – TAK (0,5 pkt lub 1 pkt na każdych zajęciach) KOLOKWIA : 28 marca i 23 maja 2011 r. (2x10 pkt) test – max 40 pkt.; ćwiczenia – max 20 pkt + aktywność uzyskanie co najmniej 60% punktów łącznie z ćwiczeń i testu, w tym co najmniej 20 pkt z testu rozmowa (egzamin ustny) – TAK/ NIE OCENY 36 - 41 pkt – dst 42 - 45 pkt – ddb 46 - 49 pkt – db 50 - 53 pkt – pdb 54 - 56 pkt – bdb 57 i więcej – celujący

5 Kryteria zaliczenia 2 Terminy egzaminu 0 – 1 czerwca 2011 r. – godz. 13.15 - 15.00 (test) (zapraszam wszystkich, którzy z kolokwiów uzyskają min. 16 pkt. lub za aktywność uzyskają min. 5 pkt.) 1 – 8 czerwca 2011 r. – godz. 13.15 - 15.00 (test) (zapraszam wszystkich, którzy z kolokwiów uzyskają min. 12 pkt. )

6 Literatura podstawowa 1. Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, W-wa 2008. 2. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000. 3. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

7 Literatura uzupełniająca 1. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. 2. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, 2007 3. Perechuda K., Zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2006. 4. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2005.

8 Program wykładów (1) 1.Wprowadzenie, program, zasady zaliczania. 2.Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe. 3.Organizacyjne tworzenie wiedzy. 4.Społeczeństwo wiedzy – rys historyczny. 5.Cele i procesy zarządzania wiedzą. 6.Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. 7.Systemy i struktury gromadzenia oraz rozpowszechniania wiedzy.

9 Program wykładów (2) 8. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą. 10. Zarządzanie wiedzą w Polsce. 10. Duchowość w organizacji. 11. Action research. 11. Zostań przedsiębiorcą intelektualnym! 13. Wyzwania zarządzania wiedzą.

10 Wiedza Df. 1. Uzasadnione i prawdziwe przekonanie - Platon Df. 2. Ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych przez jednostki do rozwiązywania problemów Df. 3. Zorganizowany w strukturę zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania (nieuchwytny zasób każdej firmy) – Jemielniak, Koźmiński)

11 Cechy wiedzy zasób, którego przybywa w miarę używania (jest niewyczerpalny), jest zasobem pierwotnym – umożliwia…(?), związana z konkretną osobą (osobami), możliwość egzekwowania praw własności dotyczy jedynie elementów, do których stosuje się prawo o własności intelektualnej, wiedza niestosowana nie ma żadnej wartości, nie ma granic nakładów na wiedzę a wycena zarówno ex ante jak i ex post jest niemożliwa.

12 Inspiracja Przedstawiam Wam Misia Puchatka, który właśnie w tej chwili schodzi po schodach. Tuk- tuk, tuk-tuk, zsuwa się Puchatek na grzbiecie, do góry nogami, w tyle za Krzysiem, który ciągnie go za przednia łapkę. Odkąd Puchatek siebie pamięta, jest to jedyny sposób schodzenia ze schodów, choć Miś czuje czasami, że mógłby to robić zupełnie inaczej, gdyby udało się przestać tuktać choćby na jedną chwilę i dobrze się nad tym zastanowić... A. Milne, Kubuś Puchatek, 1926, za: Gladstone, op.cit., s.7.

13 Strategia konkurencyjna oparta na wiedzy (1) Firma poszukuje trudnych do skopiowania czynników produkcji. Konieczne jest przezwyciężenie wewnętrznych (dzielenie się wiedzą) i zewnętrznych (popyt) ograniczeń. Jak? – wiedza na temat ukrytego popytu, umiejętność negocjacji, zawierania aliansów wiedzy.

14 Strategia konkurencyjna oparta na wiedzy (2) Identyfikacja i klasyfikacja zasobów wiedzy – czy my wiemy co my wiemy? i jak możemy wiedzę uzupełnić Identyfikacja szczególnych zdolności i umiejętności przedsiębiorstwa – co potrafimy robić lepiej od innych i dlaczego. Jak zachęcić do dzielenia się wiedzą ? Wybór strategii najlepiej wykorzystującej istniejące zasoby wiedzy?

15 Strategia konkurencyjna oparta na wiedzy (3) Zapewnienie warunków szybkiego transferu wiedzy wewnątrz organizacji i między organizacjami. Stworzenie mechanizmów samoregulacji i samokontroli. Elastyczność i zmienność sojuszy i układów współpracy. Problemy rozwiązywane się przez zespoły o zmiennym przywództwie. Rozmyte, nieokreślone struktury organizacyjne.

16 Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy WIEDZA Umiejętność wykorzystania wiedzy - Innowacje Zdolność do konkurowania Trwała przewaga konkurencyjna Źródło: Kowalczyk A., Nogalski B., op.cit., s.37.

17 Po co zarządzać wiedzą ? Dawniej (tj. do lat 90. XX w.) Dzisiaj Stabilność otoczenia organizacji, technologii, rynku, dziedzin nauki Amorficzność organizacji i ich otoczenia oraz dziedzin nauki Wysoko cenione umiejętności (know- how) były trwałe Wczorajszy know-how jest aktualny jak codzienna gazeta Konkurencyjność rozumiana statycznieKonkurencyjność rozumiana dynamicznie Banki tradycyjneBanki wirtualne Istotna była sama wiedzaIstotna jest zdolność dowiadywania się Jaka wiedza jest potrzebna dzisiaj ?Jaka wiedza będzie potrzebna jutro?

18 Zarządzanie wiedzą korzysta z technologii IT lecz koncentruje się na ludziach, gdyż oni decydują o sukcesie organizacji, będąc źródłem wiedzy Bardzo ważne

19 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI REZULTATY WYNIKI Pojedyncza pętla uczenia się Jak możemy to samo robić lepiej ? Podwójna pętla uczenia się Dlaczego to robimy? Czy powinniśmy mieć inne zadania i cele Gladstone, ZW, Petit, W-wa 20004 s.29

20 Gospodarka oparta na wiedzy GOW Rewolucja przemysłowa – produkcja maszyn za pomocą maszyn GOW – system wykorzystania wiedzy do produkcji wiedzy Jak ? – poprzez kształcenie ustawiczne

21 Wykształcenie2007 Wykształcenie wyższe (25-64 lata) Wykształcenie co najmniej średnie (25-64 lata) Kraje OECD 20%70% Polska19%84% Źródło: Education at a glance 2009, OECD Indicators

22 Wykształcenie2007 wykształcenie% populacji 25-64 zmiana/rok 1998-2006 (%) PL< średnie16(5,2) średnie650,1 wyższe196,4 UE 19< średnie29(3,5) AUT, BEL, CZE, DNK, FIN, FRA, DEU, HUN, ITA, LUX, średnie471,4 NLD, POL, PRT, SVK, ESP, SWE, UKM, GRE, IRL wyższe243,6 OECD< średnie30(3,2) średnie431,0 wyższe273,4 Education at a glance, 2009, OECD, Paris, s.41

23 Typy wiedzy know-what - wiedza o faktach know-why - wiedza o zasadach i prawach w naturze, ludzkim umyśle i społeczeństwie know-how - kompetencje i umiejętności know-who – kto i jaką wiedzę posiada

24 Znaczenie wiedzy - przykład z historii Rasa kromaniońskaNeandertalczycy narzędzia i język KALENDARZ ?

25 Hierarchia pojęć znaki dane informacje wiedza 1,3, 0 ciąg znaków 1,30 EUR 1= $ 1,30 kontekst Mechanizmy rynku walutowego składnia struktura

26 Zasoby wiedzy Organizacja ucząca się Kompetencje organizacji Zespoły Pojedynczy pracownicy ZASOBYWIEDZYZASOBYWIEDZY ZASOBYWIEDZYZASOBYWIEDZY Informacje Dane

27 Cechy danych i wiedzy DANE nieuporządkowane wyizolowane niezależne od kontekstu niezależne od wykorzystującej je osoby odzwierciedlane w znakach języka analityczne WIEDZA uporządkowana złożona zależna od kontekstu zależna od wykorzystującej ją osoby odzwierciedlana w metodach postępowania syntetyczna INFORMACJEINFORMACJE

28 Rodzaje wiedzy DOSTĘPNA (explicit knowledge) język formalny język prosty uporządkowana organizacja maszyną od przetwarzania informacji mechanizmy tworzenia wiedzy? tradycja zachodnia UKRYTA (tacit knowledge) ind. doświadczenie przeczucia, nieuchwytne cechy trudno dostrzegalna subiektywna składnik zbiorowego działania tradycja japońska

29 Wiedza ukryta wymiar techniczny (know-how) – mistrz wymiar poznawczy – co jest i co ma być systematyczne jej przetwarzanie jest trudne Wiedza dostępna przetworzona przez komputer, przesłana i zmagazynowana w bazach danych organizacja maszyną do przetwarzania informacji

30 Udostępnianie wiedzy ukrytej (przykład Hondy) 1978 – Civic + Accord (zbyt popularne) instrukcje dla projektantów (śr. 27 lat) – produkt ma być odmienny – samochód niedrogi ale i nietani odpowiedź - gdyby samochód był żywym organizmem, to jak mógłby ewoluować – max człowieka, min maszyny – komfort czy wygląd – wizerunek kuli – wysoki młodzieniec efekt - Honda City

31 Cechy tworzenia wiedzy wyraź to, co niewyrażalne – metafory – analogie dziel się wiedzą z innymi – pomysł jednostki – realizacja zespołu niejasność i nadmiar pomysłów sprzyja tworzeniu wiedzy – nowa wiedza wyłania się z chaosu

32 Łańcuch zdarzeń zaryzykujmy Produkt odmienny, niedrogi i nietani Auto żywym organizmem Wizerunek kuli Maksimum człowieka, minimum maszyny Wysoki młodzieniec HONDA CITY

33 Bohaterowie tworzenia wiedzy Wizja kierownictwa firmy Co powinno być ? Co jest (co może być) ? Chaotyczna rzeczywistość Ideały romantyków Opinie pracowników


Pobierz ppt "Zarządzanie wiedzą w organizacji dr inż. Krzysztof Leja Katedra Zarządzania Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją p.506; tel. 348-60-42;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google