Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Artur Sierant Damian Maras - uczniowie Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Artur Sierant Damian Maras - uczniowie Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Artur Sierant Damian Maras - uczniowie Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

3 Bielszowice Halemba Wirek Kochłowice Bykowina Nowy Bytom Chebzie Ruda Godula Orzegów

4 Co? Jak? I gdzie?

5 Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw. Działania funduszy skupiają się przede wszystkim na wspieraniu regionów słabiej rozwiniętych. Polska z powodu niskiego ( porównując z krajami członkowskimi ) poziomu rozwoju gospodarczego jest w całości objęta celem numer 1 polityki regionalnej UE.

6 Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej z dochodów z VAT– jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.

7

8 Przede wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej (w tym rybactwa i rybołówstwa), a także polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane są również koszty administracyjne utrzymania instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii Europejskiej.

9 Wykres obok przedstawia te dziedziny, na które obecnie wydawane są unijne pieniądze. W aktualnym okresie programowania 2007-2013 po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją, w której środki na wsparcie konkurencyjności i spójności przewyższają fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

10 Ruda Śląska za środki unijne przeprowadziła wiele inwestycji w latach 2004 – 2006. Między innymi: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego Rozbudowa skrzyżowania ulic Niedurnego, Obrońców Westerplatte i Odrodzenia w Rudzie Śląskiej – Wirku Modernizacja skrzyżowania ulic: Katowickiej, Odrodzenia i Nowary w Rudzie Śląskiej

11 Realizacja projektu to kolejny etap budowy kluczowego szlaku komunikacyjnego Aglomeracji Górnośląskiej. Projekt dotyczy dwóch odcinków trasy przebiegających przez miasto Ruda Śląska, do granicy z Zabrzem.

12 Projekt współfinansowany z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Modernizacja i rozbudowa układu transportowego, infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu: 252 130 740 zł Dofinansowanie z EFRR: 59 740 000 zł (33,7% całej kwoty).

13 Projekt polegał na modernizacji skrzyżowania ulic poprzez wykonanie ronda kompaktowego. Inwestycja jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych punktów w mieście: targowiska miejskiego, Ruda Śląska Plaza, KWK Pokój. Inwestycja wzmocniła rolę gospodarczą centrum handlowo-usługowego miasta Ruda Śląska, a także dostępność komunikacyjną dla mieszkańców miasta.

14 Projekt współfinansowany z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". Całkowita wartość projektu: 3 036 409,48 zł, Dofinansowanie: 1 518 204,74 zł.(50% całej kwoty)

15 Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego łącza z regionalną siecią telewizji kablowej oraz wybudowaniu masztu reklamowego. Przykrycie dachem powierzchni użytkowanej dla celów handlowych, a także kulturalno-rozrywkowych zmodernizowało obiekt i nadało mu nowy wielofunkcyjny charakter użytkowy.

16 Projekt współfinansowany z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu: 3 913 534,91 zł. Dofinansowanie: 1 903 341 zł.(47%)

17 Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego obiektu poprzemysłowego, zlokalizowanego na szlaku śląskich zabytków techniki, w wyniku czego obiekt zabytkowy zostanie lepiej przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-turystycznych.

18 Na podstawie złożonego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego formularza, projekt otrzymał wsparcie w postaci opracowanej dokumentacji (studium wykonalności).

19 Droga będąca przedmiotem projektu, zmodernizowana na odcinku 0,93 km, będzie głównym ciągiem komunikacyjnym po oddaniu do użytku kolejnych dwóch odcinków Drogowej Trasy Średnicowej (R1, R2). Przedmiotowy odcinek drogi ułatwić ma przejazd do centrum administracyjno-usługowego miasta Ruda Śląska.

20 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach ZPORR, infrastruktura drogowa. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek uzyskał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu: 4 716 621,95 zł. Dofinansowanie: 3 065 804,27 zł.

21 Są to projekty o stosunkowo niewielkim zaangażowaniu finansowym. W latach 2004 – 2006 przeprowadzono między innymi takie projekty: SMS – Specyficzne Marketingowe Strategie Przez kuchnię do Europy Twój Image – Twój Sukces Pomysł na sukces. Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy "START" - program aktywizacji młodzieży Rudzki Żak Zostań przedsiębiorcą! Itp.

22 Ruda Śląska za środki unijne przeprowadziła wiele inwestycji: Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej

23 W ramach projektu została przebudowana ulica Szyb Walenty na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do ronda przy byłej kopalni Wawel. W sieci komunikacyjnej miasta ulica Szyb Walenty należy do ulic rozprowadzających ruch na tereny gospodarcze i turystyczne. Przebiega przez strategiczny gospodarczo obszar miasta, gdzie swoje siedziby usytuowały min. takie firmy jak: Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, Rudol-Opa, Carbomech, Strabag.

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Całkowita wartość: 4 507 096,26 zł. Dofinansowanie: 3 865 593,77 zł.

25 Celem projektu jest wzmocnienie/wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnic zagrożonych negatywnymi procesami społecznymi oraz ekonomicznymi na terenie czterech przylegających miast, poprzez adaptację wyznaczonych budynków na Centra Inicjatyw Społecznych.

26 Projekt jest efektem współpracy Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic w ramach Programu Komisji Europejskiej URBACT Support for Cities. Projekt czerpie również z doświadczeń Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. Całkowity koszt realizacji projektu: 2 124 321,59 zł. Dofinansowanie z EFRR: 1 469 992,47 zł.

27 Projekt polega na budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach pola gry 105x68 m przy ul. Czarnoleśnej w dzielnicy Nowy Bytom. Zakres projektu obejmuje zmianę budowy nawierzchni boiska z trawy naturalnej na nawierzchnię budowaną ze sztucznej trawy, tzn. trawy wysokiej, przeznaczonej do piłki nożnej.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt: 2 076 518,82 zł. Dofinansowanie: 1 765 040,99 zł.(85%)

29 Projekt polega na uszczelnieniu, ukształtowaniu i rekultywacji biologicznej oraz zagospodarowaniu pod zieleń hałdy po cynkowej zlokalizowanej w mieście Ruda Śląska, w rejonie ul. Niedurnego. Zdegradowany teren, zarówno samej hałdy jak też przylegającego do niej obszaru, zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dalszą emisją szkodliwych substancji oraz uzyska określone walory estetyczne.

30 Niniejszy projekt stanowi propozycję takiego zabezpieczenia hałdy po cynkowej, które równocześnie będzie stanowić o możliwości przywrócenia walorów krajobrazowych zarówno obszarowi hałdy, jak też terenom do niej przyległych. Całkowity koszt: 4 128 749,48 PLN Dofinansowanie: 2 974 763,99 PLN

31 Są to projekty o stosunkowo niewielkim zaangażowniu finansowym.W latach 2007 – 2013 przeprowadzono między innymi takie projekty: Wizyta przygotowawcza do programu COMENIUS Szansa Ruda Śląska – szansą dla wszystkich Pilotażowy program. Stop wykluczeniu społecznemu "Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy

32 www.google.pl/images www.rudaslaska.pl www.rudaslaska.com.pl www.rudaslaska.naszemiasto.pl www.gazeta.pl www.rudaslaska.net

33 Dziękujemy


Pobierz ppt "Artur Sierant Damian Maras - uczniowie Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google