Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia psychologii społecznej w pigułce Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia psychologii społecznej w pigułce Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Historia psychologii społecznej w pigułce Wykład 1

2 Wspólne korzenie psychologii i socjologii

3 Francja August Comte ( ) Gabriel Tarde ( ) - Prawa naśladownictwa (1890) Gustave LeBon ( ) -Tłum (1895) Emil Durkheim ( ) - Samobójstwo (1897)

4 Niemcy Georg Simmel ( ) Max Weber ( ) - Etyka protestancka i duch kapitalizmu

5 Kraje anglojęzyczne Herbert Spencer ( ): Zasady socjologii (1876) Lester Ward ( ): Dynamic sociology (1883) James Baldwin pierwsze użycie słowa psychologia społeczna Norman Triplett - pierwszy eksperyment w dziejach psychologii społecznej (facylitacja społeczna)

6 Dwie psychologie społeczne: psychologiczna i socjologiczna Pierwsze książki z zakresu psychologii społecznej William McDougall (1908): An introduction to social psychology. London Edward A. Ross (1908): Social psychology: An outline and sourcebook. New York. McDougall - cytował tylko psychologów (np. James Baldwin) Ross - cytował tylko socjologów (np. Cooley)

7 Dalsze prace z psychologii społecznej Floyd Allport - Social Psychology - pierwszy podręcznik z zakresu psychologii społecznej - wprowadzenie psychologii społecznej do programu studiów Gardner Murphy & Lois Murphy: Experimental Social Psychology poprawione wydanie wraz z Th. Newcombem Murchison - Handbook of Social Psychology

8 Pierwsze czasopisma i towarzystwa zmiana tytułu Journal of Abnormal Psychology na: Journal of Abnormal and Social Psychology powstaje Society for the Psychological Study of Social Issues - afiliowane później przy American Psychological Association

9 Pierwsze badania postaw i opinii W. Thomas i F. Znaniecki - Chłop polski w Europie i Ameryce - wprowadzenie pojęcia postawa Thurstone - Pierwsze skalowanie postaw LaPierre - Pierwsze badanie zgodności postaw z zachowaniami

10 Ważne nazwiska w okresie przedwojennym Floyd Allport i Gordon Allport Theodor Newcomb Gardner Murphy i Lois Murphy

11 II wojna światowa Rozwój badań nad postawami C. I. Hovland i inni: (1949/1950). Studies in Social Psychology in World War II - 3 tomy - badania nad preferencjami i postawami zołnierzy amerykańskich

12 Okres powojenny Badania nad zmianami postaw zamiast badań surveyowych (C.I. Hovland, M. Sherif, McGuire, Th. Newcomb i inni) Badania nad uprzedzeniami 1954: Gordon Allport - The nature of prejudice 1950: Theodor Adorno i współpracownicy z Berkeley University: The Authoritarian Personality M. Sherif - badania nad tworzeniem się i zanikaniem konfliktów międzygrupowych

13 Wpływy psychologii Gestalt na amerykańską psychologię społeczną Kurt Lewin Solomon Asch Fritz Heider Heinz Werner

14 Kurt Lewin Od 1932 visiting professor w Stanfordzie, potem MIT (Massachusetts Institute of Technology w Bostonie) dynamika grupowa teoria pola uczniowie: m.in. Leon Festinger

15 Solomon Asch Badania nad konformizmem Prawa percepcji społecznej (cechy centralne i peryferyczne, ukryte teorie osobowości) 1952 – podręcznik Social Psychology Kontynuacja badań nad konformizmem - uczeń Allporta - Stanley Milgram

16 Fritz Heider Prawa percepcji – badanie percepcji przyczynowości Teoria równowagi postaw i przekonań Teoria atrybucji – naiwne teorie przyczynowości spolecznej 1950: Psychology of Interpersonal Relationships

17 Heinz Werner Rówieśnik Kurta Lewina Wpływ Levy-Bruhla (myśl ludzi prymitywnych) Psychologia porównawcza rozwoju pojęciowego Pojęcie rozwoju poprzez rosnące zróżnicowanie i integrację Przejście od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego Uczniem – Herman Witkin Wpływ na późniejsze prace dotyczące złożoności poznawczej i jej roli w interpretowaniu życia społecznego (Harvey, Hunt, Schroeder, Suedfeld itd.)

18 Książki i czasopisma Lindzay i Aronson: Handbook of Social Psychology (2 tomy) tomów tomy lata 90-te - 2 tomy Journal of Experimental Social Psychology Journal of Personality and Social Psychology (wyłonione z: Journal of Abnormal and Social Psychology)

19 Główne ośrodki psychologii społecznej w Ameryce po wojnie Yale University: Institute of Human Relations (m.in. C.I. Hovland, W. McGuire) University of Michigan: Theodor Newcomb, Likert Harvard University: The Department of Social Relations (Gordon Allport, socjologowie: T. Parsons, C. Kluckhohn, P. Sorokin) MIT: Kurt Lewin

20 Tendencje w latach 60-tych i 70-tych Zanik wielkich szkół - odejście wielkich indywidualności lub wycofanie się z życia zawodowego Coraz większy rozziew między psychologiczną i socjologiczną psychologią społeczną Psychologia społeczna coraz bardziej eksperymentalna i poznawcza Psychologia społeczna coraz mniej stosowana Mody w psychologii społecznej - pojawiające się i zanikające kierunki (komunikacja w grupach, małe grupy, teorie równowagi, teorie złożoności poznawczej itd.)

21 Postmodernizm w psychologii społecznej Reakcja na eksperymentalną psychologię społeczną: konstruktywizm w socjologii i psychologii (Berger i Luckmann, Rom Harre, Ken Gergen) Teoria konstruktów osobistych i schematów poznawczych (człowiek konstruuje świat) Zanik badań nad trafnością percepcji społecznej

22 Lata 80-te i 90-te Rola afektu Procesy automatyczne i kontrolowane Badania stereotypów, mniejszości grupowych, narodowych, płciowych itd. Pragmatyczne koncepcje myślenia Psychologia w działaniu

23 Psychologia społeczna w Europie Henri Tajfel (Wielka Brytania) Badania nad kategoryzacją społeczną, tożsamością społeczną, wzajemną percepcją grup, stereotypizacją Autor teorii akcentuacji w percepcji grup Serge Moscovici (Szwajcaria) Badania nad wpływami grupy na postawy jednostki, relacje mniejszość - większość grupowa itd. Guido Peeters (Belgia) Badania nad asymetrią pozytywno-negatywną (inklinacja pozytywna, efekt negatywności) Badania nad kategoriami spostrzegania społecznego (rozróżnienie cech korzystnych dla siebie - korzystnych dla innych) Badania nad personalnymi vs. apersonalnymi stylami percepcji (SO vs. 3P)

24 Guido Peeters


Pobierz ppt "Historia psychologii społecznej w pigułce Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google