Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Iwona Stąsiek Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Liczba złożonych wniosków w poszczególnych województwach (stan na 31.07 br.) WojewództwoLiczba projektów Wartość dofinansowania zł (mln) WojewództwoLiczba projektów Wartość dofinansowania zł (mln) Dolnośląskie13172 050Podkarpackie17321 414 Kuj-Pom.11411 467Podlaskie9841 234 Lubelskie17691 902Pomorskie11721 984 Lubuskie9371 068Śląskie13002 903 Łódzkie 10631 495Świętokrzyskie7421 344 Małopolskie 17762 713War - Mazur10301 493 Mazowieckie14232 124Wielkopolskie11291 581 Opolskie707822Zachodniopom11811 569

3 Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

5 Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

7 Informacje o podpisanych umowach (stan na 19.09, z uwzględnieniem aneksów) Priorytet I - 41 projektów 1). Wartość całkowita:480 722 686,71 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: 352 110 989,75 3). budżet państwa: 0,00 4). razem EFRR i budżet państwa: 352 110 989,75 5). Razem – po uwzględnieniu aneksów338 704 358,92 Priorytet III - 22 projekty 1). Wartość całkowita 59 014 239,00 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: 42 381 611,00 3). budżet państwa: 5 298 487,30 4). razem EFRR i budżet państwa: 47 680 098,30 5). Razem – po uwzględnieniu aneksów40 176 533,32

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

9

10 Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu obiekty ochrony zdrowia 15 obiekty dydaktyczne 8 drogi i mosty 20 kanalizacja 10 oczyszczalnie ścieków 3 sieci informatyczne 2 obiekty kulturalne 2 zabezpieczenia przeciwpowodziowe 2 składowisko odpadów komunalnych 1 strefa aktywności gospodarczej 1 Mikroprzedsiębiorstwa16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

11 Dolnośląskie:7 119 717,05 Kujawsko-pomorskie:18 824 740,43 Lubelskie:13 855 249,90 Lubuskie:7 891 713,00 Łódzkie:8 355 040,87 Małopolskie:10 161 387,00 Mazowieckie:34 103 549,54 Opolskie:3 102 117,18 Podkarpackie:6 687 330,40 Podlaskie:4 452 872,57 Pomorskie:10 736 997,86 Śląskie:12 827 666,00 Świętokrzyskie:13 948 746,11 Warmińsko-mazurskie:18 302 045,40 Wielkopolskie:12 063 176,00 Zachodniopomorskie:7 735 440,54 MGiP:3 756 218,00 SUMA:193 924 007,85 EFRR-Wypłacone kwoty z zaliczki dla poszczególnych województw oraz MGiP (w EURO) – stan na dzień 31.07 br:

12 Dolnośląskie:4 146 618,24 Kujawsko-pomorskie:1 664 754,55 Lubelskie:2 540 034,14 Lubuskie:1 013 780,00 Łódzkie:1 636 781,23 Małopolskie:1 526 347,00 Mazowieckie:3 723 057,06 Opolskie:585 717,53 Podkarpackie:2 173 426,90 Podlaskie:1 741 956,66 Pomorskie:4 376 843,05 Śląskie:8 617 516,90 Świętokrzyskie:3 098 418,20 Warmińsko-mazurskie:4 232 363,78 Wielkopolskie:2 465 443,00 Zachodniopomorskie:1 118 279,77 SUMA:44 661 338,01 EFS - Wypłacone kwoty z zaliczki dla poszczególnych województw (w EURO) – stan na 31.07 br:

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dokonane wydatki na rzecz beneficjentów

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Według stanu na dzień 19.09 br. kwota przekazana beneficjentom wynosi 36 mln zł co stanowi 90 % przekazanej Małopolsce zaliczki. Złożono wniosek o kolejną zaliczkę; województwo Małopolskie otrzyma 22 mln Dokonane wydatki na rzecz beneficjentów (stan na dzień 19.09 br.)

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w III kwartale 2005 r. Planuje się: Zawarcie ok. 35 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 7 umów w priorytecie I oraz 28 umów w priorytecie III. Zakończenie realizacji 18 projektów w ramach ZPORR; w tym 4 projekty w priorytecie I, oraz 14 umów w priorytecie III. 1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego

16 Problemy przy realizacji Programu 1.Zmieniające się wzory dokumentów 2.Zmieniające się wytyczne 3.Błędy we wnioskach o płatność 4.Rozwiązania informatyczne 5.Terminy 6.Audyt i przepływ informacji [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

17 INFORMACJE REFERAT PROMOCJI I SZKOLENIA BIURA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO UL. BASZTOWA 22; 31-156 KRAKÓW TEL.: 012/6160263; 6160264 www.malopolska.uw.gov.pl/ZPORR

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Materiały związane z dzisiejszym seminarium dostępne są na stronie internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl/zporr/Szkol_i_Konf_konferencje.html

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google