Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Iwona Stąsiek Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Liczba złożonych wniosków w poszczególnych województwach (stan na br.) WojewództwoLiczba projektów Wartość dofinansowania zł (mln) WojewództwoLiczba projektów Wartość dofinansowania zł (mln) Dolnośląskie Podkarpackie Kuj-Pom Podlaskie Lubelskie Pomorskie Lubuskie Śląskie Łódzkie Świętokrzyskie Małopolskie War - Mazur Mazowieckie Wielkopolskie Opolskie707822Zachodniopom

3 Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

5 Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

7 Informacje o podpisanych umowach (stan na 19.09, z uwzględnieniem aneksów) Priorytet I - 41 projektów 1). Wartość całkowita: ,71 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: ,75 3). budżet państwa: 0,00 4). razem EFRR i budżet państwa: ,75 5). Razem – po uwzględnieniu aneksów ,92 Priorytet III - 22 projekty 1). Wartość całkowita ,00 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: ,00 3). budżet państwa: ,30 4). razem EFRR i budżet państwa: ,30 5). Razem – po uwzględnieniu aneksów ,32

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

9

10 Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu obiekty ochrony zdrowia 15 obiekty dydaktyczne 8 drogi i mosty 20 kanalizacja 10 oczyszczalnie ścieków 3 sieci informatyczne 2 obiekty kulturalne 2 zabezpieczenia przeciwpowodziowe 2 składowisko odpadów komunalnych 1 strefa aktywności gospodarczej 1 Mikroprzedsiębiorstwa16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

11 Dolnośląskie: ,05 Kujawsko-pomorskie: ,43 Lubelskie: ,90 Lubuskie: ,00 Łódzkie: ,87 Małopolskie: ,00 Mazowieckie: ,54 Opolskie: ,18 Podkarpackie: ,40 Podlaskie: ,57 Pomorskie: ,86 Śląskie: ,00 Świętokrzyskie: ,11 Warmińsko-mazurskie: ,40 Wielkopolskie: ,00 Zachodniopomorskie: ,54 MGiP: ,00 SUMA: ,85 EFRR-Wypłacone kwoty z zaliczki dla poszczególnych województw oraz MGiP (w EURO) – stan na dzień br:

12 Dolnośląskie: ,24 Kujawsko-pomorskie: ,55 Lubelskie: ,14 Lubuskie: ,00 Łódzkie: ,23 Małopolskie: ,00 Mazowieckie: ,06 Opolskie: ,53 Podkarpackie: ,90 Podlaskie: ,66 Pomorskie: ,05 Śląskie: ,90 Świętokrzyskie: ,20 Warmińsko-mazurskie: ,78 Wielkopolskie: ,00 Zachodniopomorskie: ,77 SUMA: ,01 EFS - Wypłacone kwoty z zaliczki dla poszczególnych województw (w EURO) – stan na br:

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dokonane wydatki na rzecz beneficjentów

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Według stanu na dzień br. kwota przekazana beneficjentom wynosi 36 mln zł co stanowi 90 % przekazanej Małopolsce zaliczki. Złożono wniosek o kolejną zaliczkę; województwo Małopolskie otrzyma 22 mln Dokonane wydatki na rzecz beneficjentów (stan na dzień br.)

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w III kwartale 2005 r. Planuje się: Zawarcie ok. 35 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 7 umów w priorytecie I oraz 28 umów w priorytecie III. Zakończenie realizacji 18 projektów w ramach ZPORR; w tym 4 projekty w priorytecie I, oraz 14 umów w priorytecie III. 1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego

16 Problemy przy realizacji Programu 1.Zmieniające się wzory dokumentów 2.Zmieniające się wytyczne 3.Błędy we wnioskach o płatność 4.Rozwiązania informatyczne 5.Terminy 6.Audyt i przepływ informacji [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

17 INFORMACJE REFERAT PROMOCJI I SZKOLENIA BIURA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO UL. BASZTOWA 22; KRAKÓW TEL.: 012/ ;

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Materiały związane z dzisiejszym seminarium dostępne są na stronie internetowej:

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google