Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy analizy kosztów Koszty uzyskania przychodów Kierunki analizy: Oceny: poziomu i odchyleń, struktury i dynamiki kosztów Kwantyfikacja czynników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy analizy kosztów Koszty uzyskania przychodów Kierunki analizy: Oceny: poziomu i odchyleń, struktury i dynamiki kosztów Kwantyfikacja czynników."— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawy analizy kosztów

3 Koszty uzyskania przychodów Kierunki analizy: Oceny: poziomu i odchyleń, struktury i dynamiki kosztów Kwantyfikacja czynników determinujących ich zmiany Ustalenie poziomu kosztów uzasadnionych i wykrycie rezerw Kalkulacja kosztów kosztu jednostki produktu

4 Podstawowe struktury (Klasyfikacje kosztów) Kryterium klasyfikacji: Rodzaj zużywanego czynnika produkcji (układ rodzajowy) Rodzaje kosztów: 1. Koszty materialne (np.amortyzacja, koszty zużycia materiałów, paliw energii, koszty usług obcych) 2. Koszty osobowe (wynagrodzenia,składki ubezpieczeniowe itp.) 3. Pozostałe koszty

5 Klasyfikacja kosztów w układzie kalkulacyjnym Kryterium: przypisanie kosztu do produktu 1.Koszty bezpośrednie (materiały bezpo- średnie, paliwo, energia, płace bezpośrednie i narzuty na płace) 2.Koszty pośrednie: (ogólnego zarządu, wydziałowe, zakupu i sprzedaży)

6 KOSZTY STAŁE I ZMIENNE Kryterium podziału jest reakcja na zmiany wielkości (zwiększenie, zmniejszenie) Koszty stałe – zależne od czasu, obejmują składniki kosztów, których wysokość nie zależy od zmian w wielkości produkcji Koszty zmienne – reagują na zmiany wielkości produkcji

7 Koszty stałe i zmienne Koszty stałe: -bezwzględnie -skokowo. Koszty zmienne: - proporcjonalne - progresywne - degresywne - regresywne

8 Jaki to koszt? Koszt zużycia materiałów Amortyzacja Czynsz Planowane remonty Odsetki od kredytu inwestycyjnego Wynagrodzenie zarządu Koszty transportu Koszty pracowników produkcyjnych

9 Typowe bazy porównawcze stosowane w analizie kosztów Poprzednie okresy Plan Normatywy (wzorce) Koszty konkurentów Średnia branżowa


Pobierz ppt "Podstawy analizy kosztów Koszty uzyskania przychodów Kierunki analizy: Oceny: poziomu i odchyleń, struktury i dynamiki kosztów Kwantyfikacja czynników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google