Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy analizy kosztów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy analizy kosztów"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy analizy kosztów

2 Koszty uzyskania przychodów
Kierunki analizy: Oceny: poziomu i odchyleń, struktury i dynamiki kosztów Kwantyfikacja czynników determinujących ich zmiany Ustalenie poziomu kosztów uzasadnionych i wykrycie rezerw Kalkulacja kosztów kosztu jednostki produktu

3 Podstawowe struktury (Klasyfikacje kosztów)
Kryterium klasyfikacji: Rodzaj zużywanego czynnika produkcji (układ rodzajowy) Rodzaje kosztów: 1. Koszty materialne (np.amortyzacja, koszty zużycia materiałów, paliw energii, koszty usług obcych) 2. Koszty osobowe (wynagrodzenia,składki ubezpieczeniowe itp.) 3. Pozostałe koszty

4 Klasyfikacja kosztów w układzie kalkulacyjnym
Kryterium: przypisanie kosztu do produktu Koszty bezpośrednie (materiały bezpo- średnie, paliwo, energia, płace bezpośrednie i narzuty na płace) Koszty pośrednie: (ogólnego zarządu, wydziałowe, zakupu i sprzedaży)

5 KOSZTY STAŁE I ZMIENNE Kryterium podziału jest reakcja na zmiany wielkości (zwiększenie , zmniejszenie) Koszty stałe – zależne od czasu, obejmują składniki kosztów, których wysokość nie zależy od zmian w wielkości produkcji Koszty zmienne – reagują na zmiany wielkości produkcji

6 Koszty stałe i zmienne Koszty stałe: bezwzględnie skokowo
. Koszty zmienne: - proporcjonalne - progresywne - degresywne - regresywne

7 Jaki to koszt? Koszt zużycia materiałów Amortyzacja Czynsz
Planowane remonty Odsetki od kredytu inwestycyjnego Wynagrodzenie zarządu Koszty transportu Koszty pracowników produkcyjnych

8 Typowe bazy porównawcze stosowane w analizie kosztów
Poprzednie okresy Plan Normatywy (wzorce) Koszty konkurentów Średnia branżowa


Pobierz ppt "Podstawy analizy kosztów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google