Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych
dr Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

2 Studia eksternistyczne na WSH
4 zjazdy 3-dniowe w ciągu semestru, studia adresowane do osób pracujących, w wieku średnim, mający motywację do nauki, samokształcenia, zaznajomieni z IT, Kontakt z kadrą – na zjazdach, poprzez telefon i internet, Zaliczenia i egzaminy – ostatni zjazd.

3 Wdrożenie rozwiązań e-learning na studiach eksternistycznych
e-learning oszczędza czas bez naruszenia korzyści płynących z nauki, minimalizuje koszty podróży, czas spędzany poza miejscem nauczania, jest bardziej efektywny kosztowo dla jednostki edukacyjnej, jest odpowiedzią na potrzeby studentów rozproszonych geograficznie, zapewnia spójne przekazywanie wiedzy poprzez e-kurs, oferuje bardziej zindywidualizowany przekaz wiedzy, tą metodą mogą być osiągalne konsekwentnie wyższe rezultaty niż poprzez szkolenia tradycyjne

4 E-learning w szkole wyższej - zmiany w organizacji
zmiana podejścia do przekazywania wiedzy, wypracowanych ról i relacji między wykładowcą a studentem, zwiększenie poziom nakładów na prowadzącego e-kurs, gdyż szkolenie poprzez internet jest skoncentrowane na studencie,

5 E-learning w szkole wyższej - zmiany w organizacji (2)
użycie nowych technologii i metod szkolenia, wprowadzenie innych narzędzi oceny wiedzy uczących się studentów.

6 Inwestycja w e-learning
wybranie dostawcy i system e-learning (opensource vs. komercyjne), interdyscyplinarny zespół przeprowadzający wdrożenie, oddziaływanie na ludzi, pracowników, wdrożenie i realizacja koncepcji e-learning – proces długofalowy.

7 E-learning w WSH na studiach podyplomowych
platforma Moodle (opensource – LAMP), szkolenie mieszane („blended learning”), przygotowany jeden moduł na semestr obejmujący materiały z przedmiotów: podstawy informatyki (technologia informacyjna), mikroekonomia, statystyka. na koniec modułu – test (quiz) sprawdzający nabytą wiedzę.

8 Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning
Jedną z istotnych przewag szkoleń e-learningowych nad szkoleniami tradycyjnymi (stacjonarnymi) są oszczędności kosztowe dla organizacji. Są one szczególnie widoczne w przypadku projektów szkoleniowych dla większych grup, kiedy wydatki są generowane już nie tylko przez ilość uczestników, ale także przez koszty (często bardzo duże) dojazdów, a także problemy związane z absencją studentów na uczelni.

9 Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning - ROI
Zwrot z inwestycji ROI (return on investment) jest wskaźnikiem finansowym określającym wpływ inwestycji na wyniki finansowe firmy. Obliczany jest jako stosunek zysków, będących wynikiem inwestycji do jej kosztów.

10 ROI gdzie k – korzyści, n – nakłady

11 Problemy w wyliczeniu ROI
trudności z przypisaniem korzyści do inwestycji (wzrost ilości studentów na uczelni nie musi być efektem zastosowania e-learningu), interwał czasowy między zdarzeniem – wdrożeniem systemu e-learning – a zaobserwowaniem rezultatów w wymiarze finansowym, mierzenie wielkości ROI jest ważna przed rozpoczęciem inwestycji – wyliczenie go po zrealizowaniu rzeczywistego projektu pokazuje jego mniejszą przydatność.

12 ROI: e-learning a studia eksternistyczne
Lp. Dotychczasowy koszt studiów prowadzonych metodą tradycyjną Koszt studiów w modelu e-learning 1. Całkowity koszt przeprowadzenia zajęć na st. eksternistycznych przez prowadzących (120 godz. x 50 zł x 10 prowadzących) 60000 zł 0 zł 2. Koszt administracyjny organizacji zajęć dla jednej grupy studentów 1000 zł 3. Wdrożenie systemu e-learning 2000 zł 4. Przeszkolenie 10 nauczycieli akademickich do pracy z systemem Moodle 10000 zł 5. Przygotowania przez nauczyciela 4 godzinnego modułu e-learning (2500 zł za moduł x 10 przedmiotów) 25000 zł 6. Koszt przygotowania płyty z kursami (3 zł x 30 studentów) 90 zl 7. Koszt 4godz. zdalnych konsultacji ze studentami w trakcie trwania kursu online (10 nauczycieli x 200 zł) 8. Razem 61000 zł 40090 zł

13 Zwrot z inwestycji Zwrot z inwestycji z powyższego przypadku wyliczymy odejmując koszty studiów prowadzonych metodą tradycyjną od kosztów modelu e-learning (61000 zł – zł), dzieląc otrzymany wynik przez oraz mnożąc przez 100 %. Zwrot przy przyjętych założeniach wyniesie około 52 %. ((61000 – 40090)/40090)*100%=0,521576

14 Podsumowanie Idea e-learningu odnosi się do znaczącego zmniejszenia kosztów w stosunku do szkoleń tradycyjnych. Wykonując analizę kosztową należy brać pod uwagę nie tylko koszt samego systemu e-learning, wdrożenia modułów online, zarządzania systemem i prowadzenia zajęć (mentoringu) ale także liczbę osób szkolących się metodą e-learning (wzrost opłacalności następuje wraz z większą ilością szkolących się).


Pobierz ppt "Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google