Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych dr Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych dr Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych dr Zbigniew Zieliński zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

2 2 Studia eksternistyczne na WSH 4 zjazdy 3-dniowe w ciągu semestru, 4 zjazdy 3-dniowe w ciągu semestru, studia adresowane do osób pracujących, w wieku średnim, mający motywację do nauki, samokształcenia, zaznajomieni z IT, studia adresowane do osób pracujących, w wieku średnim, mający motywację do nauki, samokształcenia, zaznajomieni z IT, Kontakt z kadrą – na zjazdach, poprzez telefon i internet, Kontakt z kadrą – na zjazdach, poprzez telefon i internet, Zaliczenia i egzaminy – ostatni zjazd. Zaliczenia i egzaminy – ostatni zjazd.

3 3 Wdrożenie rozwiązań e-learning na studiach eksternistycznych e-learning oszczędza czas bez naruszenia korzyści płynących z nauki, e-learning oszczędza czas bez naruszenia korzyści płynących z nauki, minimalizuje koszty podróży, czas spędzany poza miejscem nauczania, minimalizuje koszty podróży, czas spędzany poza miejscem nauczania, jest bardziej efektywny kosztowo dla jednostki edukacyjnej, jest bardziej efektywny kosztowo dla jednostki edukacyjnej, jest odpowiedzią na potrzeby studentów rozproszonych geograficznie, jest odpowiedzią na potrzeby studentów rozproszonych geograficznie, zapewnia spójne przekazywanie wiedzy poprzez e-kurs, zapewnia spójne przekazywanie wiedzy poprzez e-kurs, oferuje bardziej zindywidualizowany przekaz wiedzy, oferuje bardziej zindywidualizowany przekaz wiedzy, tą metodą mogą być osiągalne konsekwentnie wyższe rezultaty niż poprzez szkolenia tradycyjne tą metodą mogą być osiągalne konsekwentnie wyższe rezultaty niż poprzez szkolenia tradycyjne

4 4 E-learning w szkole wyższej - zmiany w organizacji zmiana podejścia do przekazywania wiedzy, wypracowanych ról i relacji między wykładowcą a studentem, zmiana podejścia do przekazywania wiedzy, wypracowanych ról i relacji między wykładowcą a studentem, zwiększenie poziom nakładów na prowadzącego e-kurs, gdyż szkolenie poprzez internet jest skoncentrowane na studencie, zwiększenie poziom nakładów na prowadzącego e-kurs, gdyż szkolenie poprzez internet jest skoncentrowane na studencie,

5 5 E-learning w szkole wyższej - zmiany w organizacji (2) użycie nowych technologii i metod szkolenia, użycie nowych technologii i metod szkolenia, wprowadzenie innych narzędzi oceny wiedzy uczących się studentów. wprowadzenie innych narzędzi oceny wiedzy uczących się studentów.

6 6 Inwestycja w e-learning wybranie dostawcy i system e- learning (opensource vs. komercyjne), wybranie dostawcy i system e- learning (opensource vs. komercyjne), interdyscyplinarny zespół przeprowadzający wdrożenie, interdyscyplinarny zespół przeprowadzający wdrożenie, oddziaływanie na ludzi, pracowników, oddziaływanie na ludzi, pracowników, wdrożenie i realizacja koncepcji e- learning – proces długofalowy. wdrożenie i realizacja koncepcji e- learning – proces długofalowy.

7 7 E-learning w WSH na studiach podyplomowych platforma Moodle (opensource – LAMP), platforma Moodle (opensource – LAMP), szkolenie mieszane (blended learning), szkolenie mieszane (blended learning), przygotowany jeden moduł na semestr obejmujący materiały z przedmiotów: podstawy informatyki (technologia informacyjna), mikroekonomia, statystyka. przygotowany jeden moduł na semestr obejmujący materiały z przedmiotów: podstawy informatyki (technologia informacyjna), mikroekonomia, statystyka. na koniec modułu – test (quiz) sprawdzający nabytą wiedzę. na koniec modułu – test (quiz) sprawdzający nabytą wiedzę.

8 8 Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning Jedną z istotnych przewag szkoleń e- learningowych nad szkoleniami tradycyjnymi (stacjonarnymi) są oszczędności kosztowe dla organizacji. Jedną z istotnych przewag szkoleń e- learningowych nad szkoleniami tradycyjnymi (stacjonarnymi) są oszczędności kosztowe dla organizacji. Są one szczególnie widoczne w przypadku projektów szkoleniowych dla większych grup, kiedy wydatki są generowane już nie tylko przez ilość uczestników, ale także przez koszty (często bardzo duże) dojazdów, a także problemy związane z absencją studentów na uczelni. Są one szczególnie widoczne w przypadku projektów szkoleniowych dla większych grup, kiedy wydatki są generowane już nie tylko przez ilość uczestników, ale także przez koszty (często bardzo duże) dojazdów, a także problemy związane z absencją studentów na uczelni.

9 9 Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning - ROI Zwrot z inwestycji ROI (return on investment) jest wskaźnikiem finansowym określającym wpływ inwestycji na wyniki finansowe firmy. Obliczany jest jako stosunek zysków, będących wynikiem inwestycji do jej kosztów.

10 10 ROI gdzie gdzie k – korzyści, n – nakłady

11 11 Problemy w wyliczeniu ROI trudności z przypisaniem korzyści do inwestycji (wzrost ilości studentów na uczelni nie musi być efektem zastosowania e-learningu), trudności z przypisaniem korzyści do inwestycji (wzrost ilości studentów na uczelni nie musi być efektem zastosowania e-learningu), interwał czasowy między zdarzeniem – wdrożeniem systemu e-learning – a zaobserwowaniem rezultatów w wymiarze finansowym, interwał czasowy między zdarzeniem – wdrożeniem systemu e-learning – a zaobserwowaniem rezultatów w wymiarze finansowym, mierzenie wielkości ROI jest ważna przed rozpoczęciem inwestycji – wyliczenie go po zrealizowaniu rzeczywistego projektu pokazuje jego mniejszą przydatność. mierzenie wielkości ROI jest ważna przed rozpoczęciem inwestycji – wyliczenie go po zrealizowaniu rzeczywistego projektu pokazuje jego mniejszą przydatność.

12 12 ROI: e-learning a studia eksternistyczne Lp. Dotychczasowy koszt studiów prowadzonych metodą tradycyjną Koszt studiów w modelu e-learning 1. Całkowity koszt przeprowadzenia zajęć na st. eksternistycznych przez prowadzących (120 godz. x 50 zł x 10 prowadzących) 60000 zł0 zł 2. Koszt administracyjny organizacji zajęć dla jednej grupy studentów 1000 zł 3. Wdrożenie systemu e-learning0 zł2000 zł 4. Przeszkolenie 10 nauczycieli akademickich do pracy z systemem Moodle 0 zł10000 zł 5. Przygotowania przez nauczyciela 4 godzinnego modułu e-learning (2500 zł za moduł x 10 przedmiotów) 0 zł25000 zł 6. Koszt przygotowania płyty z kursami (3 zł x 30 studentów) 0 zł90 zl 7. Koszt 4godz. zdalnych konsultacji ze studentami w trakcie trwania kursu online (10 nauczycieli x 200 zł) 0 zł2000 zł 8. Razem61000 zł40090 zł

13 13 Zwrot z inwestycji Zwrot z inwestycji z powyższego przypadku wyliczymy odejmując koszty studiów prowadzonych metodą tradycyjną od kosztów modelu e-learning (61000 zł – 40090 zł), dzieląc otrzymany wynik przez 40090 oraz mnożąc przez 100 %. Zwrot przy przyjętych założeniach wyniesie około 52 %. ((61000 – 40090)/40090)*100%=0,521576

14 14 Podsumowanie Idea e-learningu odnosi się do znaczącego zmniejszenia kosztów w stosunku do szkoleń tradycyjnych. Idea e-learningu odnosi się do znaczącego zmniejszenia kosztów w stosunku do szkoleń tradycyjnych. Wykonując analizę kosztową należy brać pod uwagę nie tylko koszt samego systemu e- learning, wdrożenia modułów online, zarządzania systemem i prowadzenia zajęć (mentoringu) ale także liczbę osób szkolących się metodą e-learning (wzrost opłacalności następuje wraz z większą ilością szkolących się). Wykonując analizę kosztową należy brać pod uwagę nie tylko koszt samego systemu e- learning, wdrożenia modułów online, zarządzania systemem i prowadzenia zajęć (mentoringu) ale także liczbę osób szkolących się metodą e-learning (wzrost opłacalności następuje wraz z większą ilością szkolących się).


Pobierz ppt "Rachunek zwrotu inwestycji na przykładzie studiów eksternistycznych dr Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google