Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza w bibliotekach naukowych Opola. Badania ankietowe mgr Katarzyna Mazur-Kulesza mgr Dorota Wierzbicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza w bibliotekach naukowych Opola. Badania ankietowe mgr Katarzyna Mazur-Kulesza mgr Dorota Wierzbicka."— Zapis prezentacji:

1 Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza w bibliotekach naukowych Opola. Badania ankietowe mgr Katarzyna Mazur-Kulesza kasiam@uni.opole.pl mgr Dorota Wierzbicka dwierzbicka@uni.opole.pl Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliotekarz: zawód czy powołanie? Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Gdańsk, 2-4.09.2009 Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

2 Problematyka badawcza Cel badań: poznanie determinantów wyboru zawodu bibliotekarza na terenie Opola Cel badań: poznanie determinantów wyboru zawodu bibliotekarza na terenie Opola Zima 2008 Zima 2008 Bibliotekarze z bibliotek naukowych Opola: Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Bibliotekarze z bibliotek naukowych Opola: Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Kwestionariusz ankiety: 14 pytań (7 zamkniętych, 6 półotwartych oraz 1 otwartego) Kwestionariusz ankiety: 14 pytań (7 zamkniętych, 6 półotwartych oraz 1 otwartego) Otrzymano 72 ankiety ze 113 rozdanych Otrzymano 72 ankiety ze 113 rozdanych

3 Płeć, wiek i staż pracy PŁEĆ STAŻ WIEK Źródło: badania własne

4 Wyniki badań ankietowych

5 1. Czy wybrała Pan/Pani zawód: świadomie 39% w wyniku zrządzenia losu 61% Źródło: badania własne

6 2. W jaki sposób znalazła Pan/Pani zatrudnienie w bibliotece? Źródło: badania własne

7 3. Czy zarekomendowałby/aby Pan/Pani pracę w bibliotece? 54% ankietowanych poleciłoby pracę w bibliotece. Za główne powody podają: 54% ankietowanych poleciłoby pracę w bibliotece. Za główne powody podają: bardzo interesujący zawód. Praca dla osób aktywnych, twórczych i komunikatywnych, możliwość zgłębiania różnorodnej wiedzy, pomoc innym, jest to praca interdyscyplinarna, niezwykle rozwijająca intelektualnie jest to praca ciekawa, wymaga inwencji, pozwala na rozwój intelektualny, kontakt z młodymi ludźmi, trzeba stale się uczyć, rozwijać, daje możliwość obcowania z określoną literaturą fachową, daje duże możliwości rozwoju, daje dużo satysfakcji, ciekawa, urozmaicona, pozwala na kontakt z ludźmi. 46% nie zarekomendowałoby pracy w bibliotece sfeminizowany zawód, praca obciążająca psychicznie i często niedoceniana, ciężka praca fizyczna, jak i umysłowa, nie rekompensowana przez zarobki, bardzo niski status społeczny w środowisku akademickim, praca wymaga dużej wiedzy i kreatywności, co nie jest docenione, nikt nie szanuje tego zawodu, płace są zbyt niskie w stosunku do zakresu odpowiedzialności, należy mieć do tego powołanie.

8 Porównanie wpływu na wybór i satysfakcji z zajmowanego stanowiska TAKNIE Wpływ na wybór zajmowanego stanowiska 39%61% Zadowolenie z pracy na obecnie zajmowanym stanowisku 85%15% Źródło: - badania własne

9 6. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z pracy w bibliotece? Razem Tak36% Raczej tak 33% Raczej nie 10% Nie7% Trudno powiedzieć 14% Źródło: badania własne

10 8. Jeżeli nie, to czy zamierza Pan/Pani podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe? 7. Czy uważa Pan/Pani, że posiada odpowiednie kwalifikacje na dane stanowisko? Razem Tak97% Nie3% Razem Tak22% Nie78% Źródło: badania własne

11 9. Gdyby miałby/aby Pan/Pani jeszcze raz dokonać wyboru, to wybrałby/aby Pan/Pani (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): inne wykształcenie 29%: medyczne, geograficzne, dziennikarskie, muzyczne, historyczne, hotelarskie, techniczne, ekonomiczne, plastyczne inne wykształcenie 29%: medyczne, geograficzne, dziennikarskie, muzyczne, historyczne, hotelarskie, techniczne, ekonomiczne, plastyczne inny zawód 39%: psycholog, konserwator zabytków, lekarz, muzyk, nauczyciel, prawnik, grafik komputerowy, lektor, lepiej płatny, mniej stresujący inny zawód 39%: psycholog, konserwator zabytków, lekarz, muzyk, nauczyciel, prawnik, grafik komputerowy, lektor, lepiej płatny, mniej stresujący ponownie pracę w bibliotece 55% ponownie pracę w bibliotece 55%

12 Porównanie cech wymarzonej pracy z cechami pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotece naukowej Cechy wymarzonej pracyCechy pracy bibliotekarza Wysokie zarobki 88%0 Możliwość rozwoju zawodowego 64%13% Kontakt z ludźmi 60%71% Możliwość ciągłego podnoszenie kwalifikacji 57%17% Dobra atmosfera w pracy 90%46% Swoboda w podejmowaniu decyzji 53%14% Praca w zespole 36% Praca indywidualna 15% Praca przy komputerze 19%32% Wymagająca kreatywności 33%21% Spokojny tryb pracy 25%22% Nowe wyzwania 26%13% Uczucie adrenaliny 7%4% Urozmaicony charakter wykonywanych obowiązków 58%38% Częsta zmiana stanowiska pracy 4%0 Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji 56%14% Rozwijanie osobistych zainteresowań 51%19% Nie wykraczająca poza 8-godzinny dzień pracy 32%40% Możliwość samorealizacji 42%17% Szacunek otoczenia 47%19% inne 3%0 Źródło: - badania własne

13 12. Czy Pana/Pani zdaniem (można zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź): Predyspozycje czy wykształcenie w zawodzie bibliotekarza Źródło: badania własne

14 13. Co według Pana/Pani decyduje o atrakcyjności zawodu bibliotekarza? Pozytywy duża aktywność, duża aktywność, kreatywność, kreatywność, brak możliwości popadania w rutynę, brak możliwości popadania w rutynę, urozmaicony charakter obowiązków, urozmaicony charakter obowiązków, dostęp do najnowszej literatury, dostęp do najnowszej literatury, możliwość pracy na uczelni, możliwość pracy na uczelni, możliwość siedmio/ośmiogodzinnego dnia pracy, możliwość siedmio/ośmiogodzinnego dnia pracy, praca w zespole, praca w zespole, zawód dla intelektualisty, zawód dla intelektualisty, możliwość uzyskiwania satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku wobec czytelników – osób, którym można służyć własna wiedzą i ukierunkowywać ich w zakresie tych dziedzin, które znajdują się w sferze ich potrzeb i zainteresowań, możliwość uzyskiwania satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku wobec czytelników – osób, którym można służyć własna wiedzą i ukierunkowywać ich w zakresie tych dziedzin, które znajdują się w sferze ich potrzeb i zainteresowań, duże wyzwania, szczególnie w obecnej chwili, tak jak w innych zawodach, trzeba dużo się uczyć, czytać, a nie stać w miejscu i narzekać, że mało się zarabia, duże wyzwania, szczególnie w obecnej chwili, tak jak w innych zawodach, trzeba dużo się uczyć, czytać, a nie stać w miejscu i narzekać, że mało się zarabia, wysokie wymagania, z możliwością samorealizacji i rozwoju, jest atrakcyjny intelektualnie i pozwala uzyskać satysfakcję zawodową osobom o różnych predyspozycjach. wysokie wymagania, z możliwością samorealizacji i rozwoju, jest atrakcyjny intelektualnie i pozwala uzyskać satysfakcję zawodową osobom o różnych predyspozycjach.Negatywy tylko względne poczucie stabilizacji, tylko względne poczucie stabilizacji, w tej bibliotece nic, w innych bibliotekach dobre zarobki, w tej bibliotece nic, w innych bibliotekach dobre zarobki, moim zdaniem nie jest to atrakcyjny zawód moim zdaniem nie jest to atrakcyjny zawód nic, może jedynie nabywanie szerokiej wiedzy ogólnej, nic, może jedynie nabywanie szerokiej wiedzy ogólnej, nasz zawód jest mało atrakcyjny dla innych, głównie z powodu zarobków i ogólnej niewiedzy na temat tego, co rzeczywiście robi się w bibliotekach, nasz zawód jest mało atrakcyjny dla innych, głównie z powodu zarobków i ogólnej niewiedzy na temat tego, co rzeczywiście robi się w bibliotekach, nic, nic, zawód bardzo mało atrakcyjny, wyśmiewany przez społeczeństwo, zawód bardzo mało atrakcyjny, wyśmiewany przez społeczeństwo, jest on raczej atrakcyjny tylko dla osób, które wykonują ten zawód (stereotypy). jest on raczej atrakcyjny tylko dla osób, które wykonują ten zawód (stereotypy).

15 14. Czy wiąże Pan/Pani przyszłość z pracą w bibliotece? Razem Tak 81% Nie 19% Źródło: badania własne

16 Podsumowanie Bibliotekarze z bibliotek naukowych Opola posiadają odpowiednie kwalifikacje, co nie wyklucza dalszego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych. Bibliotekarze z bibliotek naukowych Opola posiadają odpowiednie kwalifikacje, co nie wyklucza dalszego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych. Wśród nich znajduje się wielu entuzjastów tej profesji, ale nie brakuje też sceptyków. Wśród nich znajduje się wielu entuzjastów tej profesji, ale nie brakuje też sceptyków. Każdy człowiek co jakiś czas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie dokąd zmierza i czy droga przez niego obrana jest słuszna. Każdy człowiek co jakiś czas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie dokąd zmierza i czy droga przez niego obrana jest słuszna.

17 Bibliografia: I. Wydawnictwa zwarte KISILOWSKA, M., Już nie wiem jak mam do ciebie mówić… czyli komunikacja w bibliotece. Warszawa 2001, s. 21. KISILOWSKA, M., Już nie wiem jak mam do ciebie mówić… czyli komunikacja w bibliotece. Warszawa 2001, s. 21. II. Artykuły w wydawnictwach zwartych i ciągłych ANDRUSZKO, H., Hymn o perle, czyli zarządzanie talentami w bibliotece. [W]: Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, Białystok 2008, s. 166. ANDRUSZKO, H., Hymn o perle, czyli zarządzanie talentami w bibliotece. [W]: Kultura organizacyjna w bibliotece. Red. H. Brzezińska-Stec. Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, Białystok 2008, s. 166. JASKOWSKA, B., Kultura organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian. [W]: Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004, nr 2, s. 8. JASKOWSKA, B., Kultura organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian. [W]: Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004, nr 2, s. 8. KUBÓW, S., Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami bibliotek. Bibliotheca Nostra 2008, nr 2, s. 10. KUBÓW, S., Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami bibliotek. Bibliotheca Nostra 2008, nr 2, s. 10. WOJCIECHOWSKI, J., Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie. [W]: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Red. J. Nowicki. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2003, s. 31. WOJCIECHOWSKI, J., Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie. [W]: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Red. J. Nowicki. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2003, s. 31. WOJSZNIS, G., Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej) i jego perspektywy. Bibliotekarz 2007, nr 7/8, s. 17. WOJSZNIS, G., Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej) i jego perspektywy. Bibliotekarz 2007, nr 7/8, s. 17. III. Zasoby internetowe KUREK, B., Bibliotekarz idealny. W: EBIB. [online]. 2006 nr 10. [dostęp: 2 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?kurek KUREK, B., Bibliotekarz idealny. W: EBIB. [online]. 2006 nr 10. [dostęp: 2 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?kurekhttp://www.ebib.info/2006/80/a.php?kurek KONIECZKO, A., Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki. W: EBIB. [online]. 2006 nr 10. [dostęp: 2 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?konieczko KONIECZKO, A., Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki. W: EBIB. [online]. 2006 nr 10. [dostęp: 2 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?konieczkohttp://www.ebib.info/2006/80/a.php?konieczko WOJCIECHOWSKI, J., Rozchwianie profesjonalnej świadomości. W: EBIB. [online]. 2007 nr 2. [dostęp: 2 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2007/83/a.php?wojciechowski WOJCIECHOWSKI, J., Rozchwianie profesjonalnej świadomości. W: EBIB. [online]. 2007 nr 2. [dostęp: 2 lutego 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2007/83/a.php?wojciechowskihttp://www.ebib.info/2007/83/a.php?wojciechowski


Pobierz ppt "Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza w bibliotekach naukowych Opola. Badania ankietowe mgr Katarzyna Mazur-Kulesza mgr Dorota Wierzbicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google