Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znajduje si ę na południu Polski, w Beskidzie S ą deckim. Wyró ż nia si ę jedynymi w swoim rodzaju krajobrazami i ro ś linno ś ci ą. Jest to specjalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znajduje si ę na południu Polski, w Beskidzie S ą deckim. Wyró ż nia si ę jedynymi w swoim rodzaju krajobrazami i ro ś linno ś ci ą. Jest to specjalny."— Zapis prezentacji:

1 Znajduje si ę na południu Polski, w Beskidzie S ą deckim. Wyró ż nia si ę jedynymi w swoim rodzaju krajobrazami i ro ś linno ś ci ą. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk obj ę ty ochron ą Natura 2000 o powierzchni 57931 ha. Fot K.T. Popradzki Park Krajobrazowy – widok z Radziejowej na pasmo Jaworzyny Krynickiej

2 Na terenie Ostoi Popradzkiej znajduje się 1 park krajobrazowy, 14 rezerwatów i obszar chronionego krajobrazu - każda z tych form spełnia określone zadania. Polska do programu Natura 2000 przyłączyła się w 2004 r. Natura 2000 objęła w Polsce 142 obszary ptasie oraz 817 obszarów siedliskowych, co zajmuje 21% powierzchni kraju. Głównym celem programu jest powstrzymywanie wymierających gatunków zwierząt i roślin na terenie Unii Europejskiej, godzenie ochrony siedlisk i gatunków z gospodarczym użytkowaniem terenu. Od 1992 roku Sieć Natura 2000 jest obowiązkowym systemem ochrony przyrody obejmującym państwa członkowskie Unii Europejskiej. Fot.K.T Przełom Potoku Kontorowskiego

3 Na omawianym obszarze spotykamy siedliska le ś ne i niele ś ne (11 rodzajów) w których wyst ę puje 28 gatunków zwierz ą t wa ż nych dla ochrony europejskiej przyrody. Siedliska leśne : kwaśne buczyny żyzne buczyny jaworzyny łęgi olszowe Siedliska leśne : kwaśne buczyny żyzne buczyny jaworzyny łęgi olszowe Siedliska nieleśne: zbiorowiska łąkowe murawy bliźniczkowe młaki eutroficzne Siedliska nieleśne: zbiorowiska łąkowe murawy bliźniczkowe młaki eutroficzne Ważne dla Europy gatunki zwierząt w Ostoi Popradzkiej: ptaki stanowią dużą grupę (13gatunków) np. bocian czarny, puchacz, orlik krzykliwy, oraz kuraki leśne- cietrzew, głuszec i jastrząbek ssaki – 9 gatunków np. nietoperze (nocki, podkowiec mały), ryś, wydra, niedźwiedź brunatny płazy: kumak górski,traszka karpacka i grzebieniasta ryby: minóg strumieniowy, boleń, głowacz białopłetwy, brzanka bezkręgowce - 5 gatunków np biegacz urozmaicony, krasopani hera Ważne dla Europy gatunki zwierząt w Ostoi Popradzkiej: ptaki stanowią dużą grupę (13gatunków) np. bocian czarny, puchacz, orlik krzykliwy, oraz kuraki leśne- cietrzew, głuszec i jastrząbek ssaki – 9 gatunków np. nietoperze (nocki, podkowiec mały), ryś, wydra, niedźwiedź brunatny płazy: kumak górski,traszka karpacka i grzebieniasta ryby: minóg strumieniowy, boleń, głowacz białopłetwy, brzanka bezkręgowce - 5 gatunków np biegacz urozmaicony, krasopani hera Salamandra plamista Kumak górski Ryś Fot.K.T Rezerwat przyrody Las Lipowy Obrożyska (faza rozpadu i faza optymalna)

4 Zró ż nicowana wysoko ść i klimat w Ostoi Popradzkiej pozytywnie wpływa na pi ę trowy układ ro ś lin. W dolinach rzek najliczniej wyst ę puj ą lasy li ś ciaste – grady, ł ę gi i zaro ś la wierzbowe. Wysokogórski bór ś wierkowy zajmuje niewielk ą powierzchni ę Pasma Radziejowej. Ni ż ej znajduje si ę pi ę tro regla dolnego. Przewa ż aj ą tam lasy bukowo-jodłowe, buczyny karpackiej przeplatane polami uprawnymi oraz pastwiskami i ł ą kami. Las Lipowy Obrożyska Potok Kontorowski Fot.K.T W tle Buczyna karpacka w Rezerwacie Baniska

5 Atrakcją Beskidu Sądeckiego są szlaki turystyczne. Warta polecenia jest wycieczka całodniowa na trasie: Piwniczna-Radziejowa - Przehyba – Rytro. Dla osób z dobrą kondycją fizyczną ciekawą będzie również całodzienna wycieczka z Piwnicznej przez Łabowską Halę, Runek, Jaworzynę Krynicką do Krynicy Zdroju. Atrakcją Beskidu Sądeckiego są szlaki turystyczne. Warta polecenia jest wycieczka całodniowa na trasie: Piwniczna-Radziejowa - Przehyba – Rytro. Dla osób z dobrą kondycją fizyczną ciekawą będzie również całodzienna wycieczka z Piwnicznej przez Łabowską Halę, Runek, Jaworzynę Krynicką do Krynicy Zdroju. ciekawe miejsca: Radziejowa – najwyższy zalesiony szczyt Beskidu Sądeckiego (1262 m n.p.m. ) w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej między Wielkim Rogaczem a Złomistym Wierchem. Las Lipowy Obrożyska – rezerwat leśny(pow. (99h). Chroni grąd lipowy z lipą drobnolistną i modrzewiem polskim. ciekawe miejsca: Radziejowa – najwyższy zalesiony szczyt Beskidu Sądeckiego (1262 m n.p.m. ) w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej między Wielkim Rogaczem a Złomistym Wierchem. Las Lipowy Obrożyska – rezerwat leśny(pow. (99h). Chroni grąd lipowy z lipą drobnolistną i modrzewiem polskim. Wieża na Radziejowej Fot: A.Ś Fot: A.Ś schroniska górskie : Bacówka nad Wierchomlą Przechyba Łabowska Hala schroniska górskie : Bacówka nad Wierchomlą Przechyba Łabowska Hala

6 Na terenie Ostoi Popradzkiej występują bogate złoża wód mineralnych. Obszar ten wchodzi w skład strefy hydrochemicznej Piwniczna – Żegiestów – Muszyna – Krynica Zdrój – Tylicz. Większość występujących tu wód mineralnych to szczawy(wody infiltracyjne nasycone dwutlenkiem węgla). Wody głębsze o wyższej mineralizacji z zawartością jodu i bromu eksploatowane są w odwiertach w Krynicy Zdroju. Rozlewnie : Tylicz, Muszyna, Piwniczna, Krynica Zdrój. Fot: A.Ś Fot: A.Ś Zagrożeniem dla ochrony przyrody w omawianym obszarze jest intensywna gospodarka leśna, osuszanie młak oraz budowa dużych stacji narciarskich.

7 Fotografie: K.T – Krzysztof Tomasiak A.Ś – Anna Ściurka Fotografie: K.T – Krzysztof Tomasiak A.Ś – Anna Ściurka Prezentacje wykonała: Anna Ściurka - Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej - Zdroju Prezentacje wykonała: Anna Ściurka - Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej - Zdroju Źródła informacji; http://Natura2000.org. pl Obszary Natura 2000 w Małopolsce J.Pierzanowska, M.Grzegorczyk Źródła informacji; http://Natura2000.org. pl Obszary Natura 2000 w Małopolsce J.Pierzanowska, M.Grzegorczyk Dzi ę kuj ę za uwag ę. Mieczyk dachówkowaty


Pobierz ppt "Znajduje si ę na południu Polski, w Beskidzie S ą deckim. Wyró ż nia si ę jedynymi w swoim rodzaju krajobrazami i ro ś linno ś ci ą. Jest to specjalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google