Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja"— Zapis prezentacji:

1 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Elżbieta Gelert Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elbląg, 25 czerwca 2013r.

2 Obszar wsparcia programu

3 Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.
Cel Programu realizowany będzie poprzez niekomercyjne projekty w ramach następujących priorytetów i działań:

4 Priorytet 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań
Działanie 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Działanie 1.2. Poprawa dostępności

5 Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego
Działanie 2.1. Rozwój turystyki Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy Działanie 2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno- ekonomiczne

6 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu realizuje projekt w ramach:
Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych

7 Dofinansowanie: do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

8 DZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Zespoły wyjazdowe w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego Typu „S” - 3 szt. Typu „P” - 4 szt.

9

10 Podstacje Działu Ratownictwa Medycznego
Elbląg – ul. Orzeszkowa „S” – 1 zespoły „P” – 1 zespoły Elbląg – ul. Królewiecka

11 Podstacje Działu Ratownictwa Medycznego
Młynary „P” – 1 zespoły Tolkmicko Pasłęk „S” – 1 zespoły

12 Dział Ratownictwa Medycznego zatrudnia:
Ratowników medycznych – 47 Lekarze - 25 Pielęgniarki-Dyspozytorki – 7 Kierowców - 30

13 Pierwsze spotkanie - 30 maja 2010 roku
Kaliningrad

14 Czas trwania projektu 24 miesiące
Tytuł: „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” Czas trwania projektu 24 miesiące 28 grudnia 2012 r.– 31 grudnia 2014 r.

15 Beneficjent projektu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Partner Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Obwodzie Kaliningradzkim

16 Wartość projektu: Wartość projektu ,27 euro Dofinansowanie ,64 euro Wkład własny ,63 euro w tym Partnera ,34 euro

17 Cel ogólny Poprawa efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie

18 Cele szczegółowe: Poprawa wspomagania decyzji w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia poprzez wdrożenie systemu transmisji danych Tele-EKG oraz lokalizacji karetek pogotowia ratunkowego, Skrócenie czasu dotarcia do pacjenta wymagającego pomocy i udzielenie poszkodowanemu kompleksowej pomocy medycznej w pierwszych minutach od nagłego zdarzenia zagrażającego życia, Podwyższenie kwalifikacji służby ratownictwa medycznego regionu transgranicznego poprzez nabycie i utrwalenie poprzez ratowników medycznych profesjonalnych umiejętności ratowania życia opartych na międzynarodowych standardach

19 Główne działania projektu
Działanie 1. Adaptacja, modernizacja i przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 6 w Elblągu, na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Działanie 2. Rozbudowa systemu wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji ambulansów Pogotowia Ratunkowego w Elblągu Działanie 3. Zakup ambulansów z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

20 Główne działania projektu
Działanie 4. Modernizacja Sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z wyposażeniem pod potrzeby szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego. Działanie 5. Spotkanie zespołu projektowego w Polsce. Działanie 6. Spotkanie zespołu projektowego na terenie Rosji.

21 Główne działania projektu
Działanie 7. Szkolenie ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie z zakresu obsługi teletransmisji EKG w Polsce. Działanie 8. Spotkanie ratowników medycznych oraz dyspozytorów z Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w celu poznania systemu informatycznego zainstalowanego w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie w Kaliningradzie.

22 Główne działania projektu
Działanie 9. Szkolenie ratowników medycznych z Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie w zakresie standardów europejskich ratownictwa medycznego w Polsce Działanie 10. Spotkanie zespołu ratowników medycznych i lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie w celu wymiany doświadczeń i opracowania wspólnych standardów w ratownictwie medycznym wPolsce.. Działanie 11. Spotkanie zespołu ratowników medycznych i lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie w celu wymiany doświadczeń i opracowania wspólnych standardów w ratownictwie medycznym w Rosji.

23 Główne działania projektu
Działanie 12. Spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu wraz z uroczystym oddaniem do użytku budynku Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w Polsce. Działanie 13. Zespół projektowy - powołanie Działanie 14. Promocja projektu. Działania 15. Publikacja komiksu o tematyce udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w wieku szkolnym lat. Działania 16. Usługi: audyt zewnętrzny, inżynier kontraktu

24 Zespół projektowy ze strony Polski
Piotr Tomaszewski – Kierownik projektu Renata Bednarczyk – Koordynator projektu Michał Missan - Koordynator DRM Danuta Stanicka – Specjalista ds. obsługi projektu Grażyna Sokołowska – Kierownik finansowy projektu Małgorzata Dudzińska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych Izabela Kondraciuk - Specjalista ds. Inwestycji Tadeusz Gutowski - Specjalista ds. Sprzętu Medycznego Robert Kontrowicz - Specjalista ds. IT

25 Zespół projektowy ze strony Rosji
Siglaeva Lyudmila – Kierownik projektu Skvortsov Oleg  – Koordynator projektu Pokland Svetlana – Przedstawiciel departamentu karetek Pogotowia Nazarenko Alina – Administrator Vrzesinskaya Olga – Księgowy projektu Sinitsin Vladimir – Specjalista ds. IT

26 Kaliningrad 5 kwietnia 2013 roku

27 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Numer referencyjny LPR1/010/089

28 Dziękuję za uwagę! „Ta prezentacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”


Pobierz ppt "Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google