Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znani ludzie z Kęt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znani ludzie z Kęt."— Zapis prezentacji:

1 Znani ludzie z Kęt

2 „Szedł przez świat i światu dawał kształt przez swoje czyny” Stanisław wyspiański

3 Św. Jan Kanty Ur. 23 lub 24 czerwca 1390 roku w Kętach, zm. 24 grudnia 1473 w Krakowie. Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które ukończył w 1418 ze stopniem magistra sztuk; potem przyjął święcenia kapłańskie w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, obecnie sanktuarium ojców redemptorystów. Od 1421 przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u miechowskich bożogrobców. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez resztę życia, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął wykładać na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w W tym czasie został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Z probostwa tego jednak szybko zrezygnował. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu.

4 Był wybitnym duszpasterzem, pedagogiem i uczonym polskim XV w
Był wybitnym duszpasterzem, pedagogiem i uczonym polskim XV w. Słynął z umiłowania prawdy, obcowania z Pismem Świętym i Słowem Bożym, z wielkiego miłosierdzia i dobroci wobec biednych i opuszczonych. Umartwiał się przez całe życie W 1680 r. został beatyfikowany, a w 1737 r. ogłoszono go patronem Polski i Litwy. Został także patronem Akademii Krakowskiej. Kanonizowany w 1767 r. przez papieża Klemensa XIII.

5 Legenda o Świętym Janie Kantym
W okolicy Kęt do dziś krąży opowiadanie o św. Janie i jego spotkaniu z rozbójnikami w lesie. Szedł Jan z Kęt do Krakowa przez las i spotkał rabusiów. Rabusie zabrali mu wszystkie monety, jakie niósł ze sobą. Po rabunku Jan zorientował się, że pozostał mu jeszcze jeden grosz w kieszeni i wrócił do złodziei. Gdy ich ponownie spotkał, powiedział, że ich okłamał, bo ma jeszcze jeden grosz. Zszokowani zbójnicy oddali, co mu wcześniej zabrali.

6 Płk Stanisław Michał Jura
Stanisław Jura urodził się 23 września 1918 r. w rodzinie kupieckiej w Kętach. Po ukończeniu 4 klas gimnazjum, rodzice przenieśli go do Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Stanisław Jura w latach walczył w siłach lotniczych Wielkiej Brytanii RAF w 304 polskim dywizjonie Ziemi Śląskiej. Brał udział w kampanii wrześniowej, uciekł z obozu, bronił Tobruku, a jego szkolnym kolegą był Karol Wojtyła, późniejszy papież. Z wojennych przyjaźni utrwaliła się zażyłość z późniejszym prezydentem Węgier Ardpadem Gonczem, o czym wspomniał na łamach „Almanachu Kęckiego”. 23 grudnia w wieku 94 lat w szpitalu w Nowej Hucie zmarł pułkownik Stanisław Jura.

7

8 Ks. Biskup Adam Dyczkowski
Jego Ekscelencja ks. Biskup Adam Dyczkowski urodził się w Kętach 17 listopada 1932 roku w rodzinie inteligenckiej o silnych tradycjach katolickich i patriotycznych. Jako absolwent kęckiego liceum wstąpił do Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchowego we Wrocławiu, gdzie w 1957 roku 23 czerwca otrzymał z rąk ks. Biskupa Bolesława Kominka święcenia kapłańskie. Skierowany przez władze diecezjalne podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone uzyskaniem stopnia doktora filozofii.

9 W 1978 roku 21 września otrzymał nominację na biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej, a Jego konsekracja nastąpiła 26 listopada. Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 roku mianował ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego pierwszym Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej, a w roku następnym 17 lipca 1993, Biskupem Zielonogórsko-Gorzowskiej. Uroczysty ingres ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego do katedry w Gorzowie Wielkopolskim odbył się 5 września 1993 roku.

10

11 Ks. Biskup Adam Dyczkowski zawsze żywo interesował się sprawami Kęt, miasta, w którym się urodził i wychowywał, gdzie od wielu pokoleń żyła i zasłużyła się Jego Rodzina. Zapraszany do Kęt w ciągu wielu lat na przeróżne uroczystości religijne i patriotyczne nigdy nie odmawiał swoim rodakom, wręcz przeciwnie, chętnie przyjeżdżał, służąc wszystkim. Jest powszechnie szanowany za dobroć serca, prostotę i otwartość na każdego człowieka.

12 Jan Klęczar Jan Klęczar był członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W trzeciej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu. Do października 2011 roku pełnił funkcję prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach. Zmarł 12 listopada 2011 po ciężkiej chorobie w wieku 60 lat. Podczas pogrzebu tłum szeptał :” Zacny człowiek, to był zacny człowiek”. Bardzo trafne określenie cech zmarłego. Tak go na pewno zapamiętamy, jako rzetelnego , pracowitego i prawego człowieka.

13 Stanisław Królicki Współczesna historia często zapomina o ważnych bohaterach minionej epoki. Jedną z takich postaci jest pochodzący z Kęt płk Stanisław Królicki – w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku dowodzący 7 Pułkiem Strzelców Konnych Wielkopolski. Przez długi czas był on postacią mało znaną w rodzinnym mieście. Cieszyć może fakt, że po wielu latach podjęto pewne kroki, mające na celu przywrócić pamięć o Stanisławie Królickim. Wśród tych działań można wymienić wzniesienie pomnika upamiętniającego chwalebny udział pułkownika w wojnie obronnej 1939 roku oraz nazwanie jego nazwiskiem kęckiego osiedla.

14 Stanisław Królicki urodził się w Kętach dnia 10 lutego 1893 roku
Stanisław Królicki urodził się w Kętach dnia 10 lutego 1893 roku. Zmarł 28 września 1939 roku przez rany, które odniósł pod Zamościem Kampinowskim .

15 KONIEC !! Wykonawca: Beata Janosz


Pobierz ppt "Znani ludzie z Kęt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google