Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych jako sposób na redukcję stresu u obsługi i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych jako sposób na redukcję stresu u obsługi i."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych jako sposób na redukcję stresu u obsługi i poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy mgr inż. Andrzej Majewski DSC Andrzej Józef Majewski, Gdańsk dr inż. Michał Meller Katedra Systemów Automatyki, Wydział ETI, Politechnika Gdańska

2 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller2 Kompleks wyposażenia budowy szybu

3 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller3 Wiszący pomost roboczy właściwości i funkcje Wiszący pomost roboczy, którego funkcja dostosowana jest do potrzeb wykonywania robót górniczych, musi posiadać podstawową cechę - mieć możliwość przemieszczania się za postępującym przodkiem. Tę funkcję zapewnia układ wciągarek wolnobieżnych, na które nawinięto liny nośne pomostu o długości odpowiedniej do zaplanowanej głębokości szybu. Z wciągarek wolnobieżnych liny kierowane są do szybu kołami linowymi zabudowanymi na pomostach technologicznych wieży szybowej lub głowicy szybu. Każda lina połączona jest najczęściej punktowo z konstrukcją pomostu.

4 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller4 Wiszący pomost roboczy właściwości i funkcje Urządzenia wyciągowe służą do transportu pionowego ludzi, materiałów, maszyn i urządzeń do głębienia szybu, a także odstawy urobku z przodka. Transport odbywa się naczyniem wyciągowym (kubłem), które prowadzone jest za pośrednictwem sań prowadniczych po linach, najczęściej będących równocześnie linami nośnymi wiszącego pomosty roboczego. Prawidłowe ustawienie pomostu - w osi szybu i właściwe wypoziomowanie decyduje o bezpieczeństwie pracy załogi pomostu oraz wpływa istotnie na rezultat drążenia szybu – jego pionowy przebieg i zachowanie odległości ruchowych w trakcie transportu ludzi i urobku. Poziomowanie i pionowanie pomostu w szybie realizowane jest poprzez regulacje długości lin nośnych i prowadniczo-nosnych.

5 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller5 Wiszący pomost roboczy

6 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller6 Czynniki wpływające na nierównomierny rozkład obciążenia lin nośnych Najważniejsze, opisane w literaturze jak i wynikające z doświadczenia ruchowego czynniki nierównomiernego obciążenia lin nośnych to: różna długość początkowa poszczególnych lin nośnych, różne właściwości sprężyste lin (moduły sprężystości), różne wydłużenia trwałe lin, różne średnice nawijania lin na bębnach linowych, różna sprawność elektrycznych napędów wciągarek wolnobieżnych, niezrównoważenie masy pomostu względem własnej osi, niezrównoważenie masy urządzeń oraz konstrukcji stanowiących wyposażenie pomostu wiszącego, niedostateczne wytrenowanie i błędne decyzje obsługi wciągarek wolnobieżnych, ograniczona precyzja sterowana ruchem wciągarek wolnobieżnych

7 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller7 System ciągłego monitorowania sił w linach nośnych System ciągłego monitorowania sił w linach nośnych zawieszenia wiszących pomostów roboczych oraz wizualizacja obciążenia lin na monitorze ekranowym, jest nieodzowna w diagnostyce obciążenia. Ważnym zagadnieniem jest sposób poziomowania i pionowania samego pomostu. Zastosowanie kontrolowanej korekty długości poszczególnych lin na podstawie wizualizacji sił, umożliwia ustawienie pomostu w położeniu roboczym. Dodatkowo, musi byś spełniony warunek zróżnicowania naprężeń w linach prowadniczo-nośnych, dla uniknięcia rezonansu mechanicznego. Ilość lin, na których jest podwieszony pomost roboczy – cztery lub osiem, komplikuje zadanie ustawienia pomostu w poziomie, prowokując błędy.

8 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller8 Maszynownia na SW-4

9 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller9 Wizualizacja ciągłego monitorowania sił – system WizPom 2008 - TEMIX

10 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller10 Zmiany w systemie monitorowania położenia pomostu roboczego Doświadczenia eksploatacyjne systemu ciągłego monitorowania sił w linach nośnych wskazują na potrzebę rozbudowy systemu pomiarowego o moduł poziomicy elektronicznej. Badania na modelu rozbudowanego systemu wskazują na potrzebę wizualizacji ustawienia pomostu (poziom – pion) i położenia jego środka ciężkości. Dla efektywnego sterowania ustawieniem pomostu potrzebny jest system wsparcia decyzji o kolejności i zakresie regulacji długości lin.

11 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller11 Zintegrowany system pomiarowy Testy systemu monitoringu i poziomowania na modelu pomostu zawieszonego na czterech czujnikach tensometrycznych, z dwuosiową poziomicą i modułem określania położenia środka ciężkości pomostu

12 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller12 Systemy pomiarowe na pomoście roboczym - projekt

13 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller13 Trzy fazy obsługi pomostu Przemieszczanie pomostu w pionie – prawidłowy przebieg procesu monitorowany poprzez pomiar i obserwację sił w linach nośnych Poziomowanie pomostu w położeniu roboczym – precyzyjne sterowanie długością poszczególnych lin za pomocą wciągarek wolnobieżnych, w oparciu obserwację wskazań poziomicy elektronicznej. Jednoczesna obserwacja położenia środka ciężkości pomostu i naprężenia lin zapewnia bezpieczne manipulowanie położeniem pomostu. Pionowanie pomostu roboczego w trakcie zapierania go o ściany szybu – przenośny moduł wizualizacji poziomicy różnicowej pozwala prawidłowo zaprzeć podest górny i dolny z zachowaniem poziomowania pomostu i pionowania lin nośnych

14 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller14 Zapieranie pomostu o ściany szybu W trakcie zapierania pomostu możliwe jest jego przechylenie na skutek nierównomiernego nacisku siłowników na ściany szybu. Rozwiązaniem problemu jest jednoczesny pomiar położenia górnego i dolnego pomostu w tracie zapierania przy pomocy poziomicy różnicowej. Odczyt położenia podestów będzie udostępniony dla obsługi pomostu w każdym jego miejscu, w trakcie całego procesu zapierania. Przenośny komputer – tablet, poprzez interfejs radiowy (WiFi) odczytuje sygnały z dwóch poziomic i pokazuje ustawienie pomostu oraz odkształcenia (przegięcia) konstrukcji.

15 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller15 Poziomica różnicowa + tablet SiGarden XT-110

16 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller16 System wspomagania decyzji Nadmiar informacji wizualnej powoduje stres u operatora i utrudnia podejmowanie decyzji o kolejności, kierunku i wielkości korekty poszczególnych lin zawieszenia pomostu. Właściwie dobrany algorytm systemu wspomagania decyzji, analizuje zagłębienie i ustawienie pomostu oraz wielkość sił w linach. W oparciu o wbudowane kryterium jakościowe pomaga w podjęciu decyzji o wielkości i kierunku korekty długości poszczególnych lin. Informacja o kolejności, kierunku i wielkości korekty przekazywana jest w postaci koloru wskaźnika liny.

17 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller17 Badania na modelu pomostu Przebieg procesu poziomowania pomostu realizowanego w oparciu o wskazanie systemu wspomagania decyzji.

18 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller18 Kalibracja poziomicy na pomoście Wyznaczanie położenia środka platformy i pochylenia w osi podłużnej i poprzecznej dla ustawienia początkowego (kalibracji) czujnika poziomicy elektronicznej, pomiar odległości do zrębu.

19 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller19 Kierunki dalszego rozwoju systemu Integracja systemu pomiaru naprężeń w linach (4-8 czujników) z poziomicą elektroniczną i bezpośrednia prezentacja decyzji o wydłużeniu lub skróceniu poszczególnych lin, prezentowana jako sugestywna zmiana koloru wskaźnika liny. Ciągła prezentacja położenia i przemieszczeń środka ciężkości pomostu w trakcie pracy w szybie. Korygowanie położenia pomostu (poziomowanie i pionowanie) realizowane bez udziału operatora wciągarek. Automatyzacja procesu w oparciu o algorytm korygujący długość lin, zapewniający zrównoważenie obciążeń lin i utrzymanie prawidłowego położenia pomostu w ruchu i po zatrzymaniu w położeniu roboczym (prace na etapie badań modelowych). Wyznaczenie charakterystyk regulacji położenia pomostu w odniesieniu do niezbędnych dokładności poziomowania i pionowania. Opracowanie metodyki utrzymania systemu – optymalizacja procedur kontrolnych i okresowej kalibracji układów pomiarowych.

20 2011-09-20mgr inż. Andrzej J. Majewski, dr inż. Michał Meller20 Dziękujemy za uwagę! Andrzej J. Majewski tel. 58 300 45 40 a.majewski@dsc.com.pl www.majewskiandrzej.pl Michał Meller tel.: 58 347 1201 michal.meller@eti.pg.gda.pl


Pobierz ppt "Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych jako sposób na redukcję stresu u obsługi i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google