Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CO NAM DAŁA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJOWY II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CO NAM DAŁA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJOWY II."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CO NAM DAŁA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJOWY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJYNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH UKIERUNKOWANY NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH CO NAM DAŁA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJOWY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJYNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH UKIERUNKOWANY NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH Okres realizacji 1.01.2011-31.12.2012 Wartość projektu 385 825 zł Małgorzata Leszczyńska – Kloc 6 grudnia 2012 Okres realizacji 1.01.2011-31.12.2012 Wartość projektu 385 825 zł Małgorzata Leszczyńska – Kloc 6 grudnia 2012

2 GENEZA PROJEKTU Grupa nauczycieli II LO w lutym 2010 roku postanowiła napisać projekt, który przewidywał organizację zajęć dodatkowych rozwijających kluczowe kompetencje matematyczno – przyrodnicze i językowe oraz poradnictwo edukacyjno – zawodowe. Projekt o skrótowej nazwie SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI wziął udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 GENEZA PROJEKTU Projekt zgłoszono w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 GENEZA PROJEKTU Projekt pod koniec sierpnia 2010 r. przeszedł pomyślnie ocenę merytoryczną otrzymując 104 punkty (na 120), zajmując 32. miejsce na liście rankingowej na ok. 100 projektów. Jesienią 2010 r. przygotowywano dokumenty do umowy, którą pani dyrektor Natalia Nowak podpisała w grudniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Nr umowy WND-POKL.09.01.02-24-188/10 Beneficjent Miasto Tychy na prawach powiatu/II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Nr umowy WND-POKL.09.01.02-24-188/10 Beneficjent Miasto Tychy na prawach powiatu/II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CEL GŁÓWNY CEL GŁÓWNY Podniesienie jakości procesu kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów poprzez wsparcie ich rozwoju w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły, który pomoże zlikwidować zdiagnozowane bariery

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE 1. rozwój zainteresowań ok. 300 uczennic i uczniów wg zdiagnozowanych predyspozycji poprzez udział w kółkach zainteresowań w obszarze kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo- technicznych, porozumiewania się w j. obcych 2. zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 3. podniesienie jakości i wyników nauczania poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne 4. wzmocnienie zdolności uczennic i uczniów do kontynuowania edukacji oraz do przyszłego zatrudnienia

8 ZARZAD I BIURO PROJEKTU W szkole powstało BIURO PROJEKTU Zarząd projektu: Dyrektor szkoły: Natalia Nowak Koordynator projektu: Małgorzata Leszczyńska –Kloc Asystent koordynatora: Alicja Pośpiech, Szymon Szewczyk, Izabela Dąbrowska Księgowa: Joanna Sołtysik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Promocja projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Promocja Plakat projektu Sale, w których zajęcia się odbywały zostały oznaczone naklejką. Podobnie każda zakupiona rzecz ma nalepioną naklejkę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Promocja Uczestnik otrzymał komplet materiałów promocyjnych: -Teczkę -Smycz -Notatnik -Długopis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Promocja Na korytarzu szkoły zawieszono gabloty z informacjami o realizowanych działaniach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Promocja Wydrukowano 2 ulotki informacyjne o projekcie: - w styczniu 2011 -w styczniu 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Promocja Wydrukowano 4 gazetki semestralne o projekcie w nakładzie 4 x 140: - w czerwcu 2011 -w grudniu 2011 -w czerwcu 2012 -w grudniu 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 REKRUTACJA I edycja- styczeń 2011 zajęcia od 1 lutego 2011 do 17 czerwca 2011 II edycja- wrzesień 2011 zajęcia od 5 września 2011 do 15 czerwca 2012 III edycja- wrzesień 2012 zajęcia od 4 września 2012 do 6 grudnia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 REKRUTACJA Każdy beneficjent wypełnił: -formularz zgłoszeniowy -deklarację uczestnictwa -oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -ankietę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 REKRUTACJA Liczba beneficjentów 502 -302 dziewczęta -200 chłopców -19 osób niepełnosprawnych -35 osób z terenów wiejskich -wszyscy z wykształceniem gimnazjalnym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 DZIA Ł ANIA W RAMACH PROJEKTU 1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE 2. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE 3. PORADNICTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 DZIA Ł ANIA W RAMACH PROJEKTU Wszystkie zajęcia dla uczestników projektu były bezpłatne!!! zgodnie z hasłem U NAS ZOSTANIESZ GENIUSZEM NIE TYLKO MATEMATYCZNYM NIE TYLKO MATEMATYCZNYM ZA DARMO!!! ZA DARMO!!! Wszystkie zajęcia dla uczestników projektu były bezpłatne!!! zgodnie z hasłem U NAS ZOSTANIESZ GENIUSZEM NIE TYLKO MATEMATYCZNYM NIE TYLKO MATEMATYCZNYM ZA DARMO!!! ZA DARMO!!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE Przeznaczone dla uczniów mających problemy w nauce, którzy potrzebują wsparcia, w korelacji z aktualnie istniejącymi problemami W FORMIE ZAJĘĆ KAMERALNYCH Zajęcia realizowane z : matematyki, biologii i chemii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 1.ZAJĘCIA DYDAKTYNO - WYRÓWNWCZE Koło Matematyka bez tajemnic Koło ratunkowe z chemii Kółko wyrównawcze z biologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 2. ZAJĘCIA POZALEKCYNE I POZASZKOLNE ROZWIJAJACE Przeznaczone dla uczniów, którzy chcą się rozwijać, dobrze przygotować do matury na poziomie rozszerzonym, do studiowania oraz do konkursów i olimpiad; dające możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu Zajęcia realizowane z : matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 2. ZAJĘCIA POZALEKCYNE I POZASZKOLNE ROZWIJAJACE Koło matematyczne I Ty możesz zostać Euklidesem Koło fizyczne KWANT Kółko chemiczne ALCHEMIK Koło naukowe młodych biologów Koło geograficzne HAWIERNIA Kółko BUSINESS ENGLISH Kółko Deutsch Horen, Verstehen und Sprechen Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 3.PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia; rozwijanie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej, własnego rozwoju zawodowego; poszukiwania pracy; przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia realizowane w formie indywidualnych porad w SZKOLNYM CENTRUM KARIERY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 Zdecydowany wzrost wyników na egzaminie maturalnym z matematyki w 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co nam dała Szkoła Przyszłości ?

26 Zdecydowany wzrost wyników na egzaminie maturalnym z matematyki w 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w latach 2011 – 2012 wzięło udział 55. uczestników projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI. Ich osiągnięcia: 3 uczestników MICHAŁ BIOLIK, JACEK SZCZEPAŃSKI, KRZYSZTOF ŻOŁNA uzyskali nagrodę II stopnia i Wyróżnienie w 2012 oraz 3 uczestników MICHAŁ BIOLIK, BEATA KACZYŃSKA, KRZYSZTOF ŻOŁNA uzyskali nagrodę II stopnia i Wyróżnienie w 2011 Wzrost udziału uczniów w konkursach przedmiotowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

28 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Śląskiego Konkursu Matematycznego W VIII oraz IX edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 22. uczestników koła matematycznego I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EUKLIDESEM. 2 uczestników: DAWID PIEKORZ, KRZYSZTOF ŻOŁNA uzyskali tytuł finalisty w zawodach wojewódzkich 4 uczestników: MICHAŁ BIOLIK, MARCIN GÓROWSKI uzyskali tytuł finalisty w zawodach wojewódzkich oraz PAULINA CHROBOK, MARCIN MROCZKA uzyskali tytuł finalisty w zawodach rejonowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

29 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Regionalnego Konkursu Matematycznego Do zawodów finałowych VII oraz VIII Regionalnego Konkursu Matematycznego dla klas I szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowało się 10 uczestników projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI. -MATEUSZ GRODECKI - tytuł laureata – II miejsce - - ANNA KURPAS– tytuł laureatki – III miejsce - DOMINIKA SKAPCZYK - wyróżnienie - KRZYSZTOF ŻOŁNA - tytuł laureata – I miejsce Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

30 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC W II edycji projektu całe zespoły kl. IA, kl. IB wzięły udział w XXIII Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC 2012 oraz w I edycji całe zespoły kl. IA, kl. IB wzięły udział w XXII Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC 2011. W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczyła cała klasa pracując w odpowiednio dobranych grupach, w których można było wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań nawiązujących do konkretnych sytuacji życiowych i pokazujących przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz należało wykazać się znajomością języków obcych. KLASA I A – r. szk. 2010-2011 zajęła 6 miejsce w regionie północno-śląskim i 19 miejsce w kraju w Międzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

31 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Międzynarodowy Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO Ile wynosi prędkość satelity w apogeum? Ile ważą neutrony w 9 kg wody? Kiedy duży balon z gazem może służyć jako soczewka akustyczna? Jak obliczyć promień czarnej dziury? To pytania, na które odpowiadali uczestnicy konkursu. W 2011r. wzięło udział 28.uczniów, a w 2012 roku 21. uczniów z klas I, II i III A –uczestników koła fizycznego KWANT. Tytuł TAONA zdobył Marek Burakowski z klasy I A w 2012r. Wzrost udziału uczniów w konkursach przedmiotowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

32 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Uczestnicy zajęć koła fizycznego KWANT brali też udział w następujących konkursach fizycznych: Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Fizyka się liczy, Ogólnopolski Konkurs Z energetyką w przyszłość, Konkurs Czy byłbyś dobrym inżynierem? Nowe wyzwania polskiej energetyki 2011 Konkurs Nowe wyzwania polskiej energetyki 2011 -dwa zespoły z naszej szkoły: Dominika Kazior i Piotr Goj oraz Marcin Mroczka i Tomasz Brózda otrzymały w finale wyróżnienia i nagrody za swoje prace konkursowe. Wzrost udziału uczniów w konkursach przedmiotowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

33 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Do zajęć z matematyki zakupiono tablicę multimedialną oraz kalkulatory naukowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

34 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Do zajęć z fizyki zakupiono : -licznik radioaktywności -miernik dźwięku -zestaw z optyki geometrycznej -telewizor i DVD -filmy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

35 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Do zajęć z biologii zakupiono: -mikroskop optyczny z kamerą USB -telewizor i DVD -filmy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

36 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Zdjęcia z mikroskopu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

37 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Nawiązanie współpracy z Katedrą Biochemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 8 wyjazdów na warsztaty z biochemii, których celem było: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POZNANIE METOD PRACY NAUKOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ DOSKONALENIE PLANOWANIA WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ POSZERZENIE WIADOMOŚCI

38 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? WARSZTATY Z BIOCHEMII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone były przez panią doktor Katarzynę Hupert- Kocurek. Grupa ćwiczeniowa składała się z dwunastu uczniów. Warsztaty obejmowały część teoretyczna i część praktyczną po 5 godzin, dwa razy w semestrze. Niektóre tematy zajęć -Właściwości aminokwasów i białek -Izolacja plazmidowego DNA z komórek E. Coli -Oznaczanie ilości kwasu askorbinowego w materiale biologicznym -Izolacja chromosomowego DNA bakteryjnego

39 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? WARSZTATY Z BIOCHEMII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

40 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? WARSZTATY Z BIOCHEMII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

41 W ramach kółka geograficznego odbywały się zajęcia z wiedzy o Górnym Śląsku Odby ł y si ę 4 wycieczki turystyczno – naukowe po województwie ś l ą skim, które pokaza ł y walory regionu Poznali ś my uroki woj. ś l ą skiego, przemierzaj ą c unikatow ą Pustyni ę B łę dowsk ą Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co nam dała Szkoła Przyszłości ?

42 geografia Odwiedzili ś my Nikiszowiec, Giszowiec, Browary Tyskie i zjechali ś my 320 m pod ziemi ę do zabytkowej kopalni w ę gla kamiennego GUIDO w Zabrzu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co nam dała Szkoła Przyszłości ?

43 geografia Zwiedzili ś my Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, przejechali ś my si ę zabytkow ą kolejk ą w ą skotorow ą i podziwiali ś my Cieszyn Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co nam dała Szkoła Przyszłości ?

44 geografia Znale ź li ś my skarby Garbu Tarnogórskiego, zwiedzaj ą c pa ł ac w P ł awniowicach, zabytkow ą stacj ę uzdatniania wody ZAWADA, przep ł ywaj ą c ł ódk ą sztolni ę Czarnego Pstr ą ga, zje ż d ż aj ą c do kopalni srebra w Tarnowskich Górach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co nam dała Szkoła Przyszłości ?

45 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć z chemii zakupiono: -modele kulkowe -laptop

46 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć z języków obcych, czyli języka angielskiego i niemieckiego, zakupiono: -odtwarzacze CD -książki kursowe Uczestnicy nauczyli się lepiej spikać i szprechać

47 Co nam dała Szkoła Przyszłości ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W SZKOLNYM CENTRUM KARIERY uczestnicy poznali swoje słabe i mocne strony, zawody przyszłości, uczyli się jak trafnie wybrać kierunek studiów i zaplanować swoją karierę zawodową, pod czujnym okiem doradcy zawodowego.

48 Rezultaty i produkty projektu W trakcie trwania projektu monitorowane były : Rezultaty twarde- liczba uczniów, którzy poprawią swoje kompetencje z poszczególnych przedmiotów Rezultaty miękkie- czy co najmniej 50 % uczniów będzie uważało, że ma: większą motywację do nauki, większe zaufanie we własne możliwości, większe poczucie własnej wartości, rozbudzone zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi i technicznymi, zauważy wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, przełamało niechęć do nauki spowodowanej niepowodzeniami Produkty-4 gazetki, strona www, 4 wycieczki z geografii, 8 warsztatów z biochemii, 2 ulotki, 4 postery, 2655 zrealizowanych godzin zajęć Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

49 NAZWA WSKAŹNIKAWARTOŚĆ DOCELOWA WARTOŚĆ UZYSKANA Liczba uczniów, którzy skorzystali ze wsparcia 300502 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z matematyki 120281 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z biologii 80 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z chemii 7074 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z fizyki 3046 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z geografii 2041 Liczba uczniów, którzy poprawili swoje kompetencje z j. obcych 2536 Liczba uczniów, którzy poprawili znajomość rynku pracy 4052 Ilość godzin zrealizowanych zajęć 2655 Liczba porad doradcy zawodowego 100154 Liczba certyfikatów uczestnictwa w konkursach 1073

50 Rezultaty i produkty projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie rezultaty twarde zostały osiągnięte !!! Wszystkie produkty zostały uzyskane/ stworzone !!! Wszystkie rezultaty twarde zostały osiągnięte !!! Wszystkie produkty zostały uzyskane/ stworzone !!!

51 Beneficjenci o projekcie Mogę powiedzieć, że te zajęcia bardzo mi pomogły, poszerzając moją wiedzę z zakresu geografii i pomagając w rozwiązywaniu różnych zadań geograficznych, ale przede wszystkim te zajęcia wzbudziły moje duże zainteresowanie geografią i zachęciły do jeszcze pilniejszej nauki tego przedmiotu. Janusz Drabik, absolwent II LO w roku 2011, student geologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

52 Nauczyciele Matematyka: Agnieszka Bogusław, Danuta Brzezińska, Joanna Botor, Emilia Czapla Biologia : Paweł Lipiec, Miłosława Szewczyk, Grażyna Piwowarczyk Chemia: Joanna Dudek, Piotr Rosiak, Anna Niziuk, Maria Frąszczak Fizyka: Henryk Rej Geografia: Nikoletta Małek czyli Krasodomska, Monika Włoszczyk, Justyna Kuna Język angielski: Katarzyna Haberka Język niemiecki: Piotr Klimza Doradca zawodowy: Alicja Pośpiech, Jan Ryl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

53 Podziękowania dla beneficjentów i wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu Podziękowania dla beneficjentów i wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CO NAM DAŁA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJOWY II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google