Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do czego potrzebna jest woda i z skąd ją bierzemy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do czego potrzebna jest woda i z skąd ją bierzemy?"— Zapis prezentacji:

1 Do czego potrzebna jest woda i z skąd ją bierzemy?
Maurycy Z, Mateusz K, Maciek K, Ksawery T, Wojtek K, Kacper M, Maciek B, Aleksander O

2 Spis treści Woda jako substancja Jak powstała woda?
Woda w kosmosie Zasoby wody na świecie Zasoby wody w Polsce Jak radzimy sobie z niedoborem wody? Jak radzimy sobie z niedoborem wody c.d. Woda od źródła do kranu Proces uzdatniania wody Proces oczyszczania ścieków Oczyszczanie wody w Warszawie Jak zbudować własny filtr? Sposoby oszczędzania wody Jak oszczędzać wodę? Jak jeszcze możemy oszczędzać wodę? Przyczyny deficytu wody na świecie Skutki deficytu wody na świecie Choroby związane z wodą Energia spadku wody Jak działa elektrownia wodna? Typy elektrowni wodnych Typy elektrowni wodnych c.d. Energia geotermalna Energia prądów morskich Energia fal morskich Energia cieplna oceanu Bibliografia

3 Woda jako substancja WODA Spis treści

4 Jak powstała woda? 1) Hipoteza geotermalna 2) Hipoteza solarna
3) Hipoteza lodowych komet Spis treści

5 Woda w kosmosie Spis treści

6 Zasoby wody na świecie Słodka woda na świecie woda użyteczna lodowce
Woda słona Spis treści

7 Zasoby wody w Polsce Polska jest jednym najuboższych w wodę z krajów europejskich. Wpasowuje się mniej więcej na miejscu 26 w europie. Spis treści

8 Jak radzimy sobie z niedoborem wody
Tworzenie sztucznych rzek (np. Libia) Recykling wody (wykorzystanie jej po raz drugi) Rozpuszczanie lodowców Spis treści

9 Jak radzimy sobie z niedoborem wody c.d.
Zakłady odsalające wodę Sztuczne zbiorniki wody Wykorzystywanie warstw wodonośnych Spis treści

10 Woda od źródła do kranu Bieg wody: Źródło Pobór wody Filtry
Uzdatnianie Wieża ciśnień Domowy kran Spis treści

11 Proces uzdatniania wody
Spis treści Stacja filtrów Filtracja wody przez sito Przepływ do osadnika Przepływ wody przez filtr z piaskiem drobnoziarnistym Dodanie do wody małej ilości chloru

12 Proces oczyszczania ścieków
1. Osadzenie się żwiru 2. Osadzanie się szlamu w osadniku. Przepływ szlamu do komory fermentacyjnej 3. Napowietrzenie wody 4. Osadzanie się reszty zanieczyszczeń Spis treści

13 Oczyszczanie wody w Warszawie
Spis treści Oczyszczalnia ścieków ,,Czajka’’ Oczyszczalnia ścieków południe Ulica filtrowa - uzdatnianie wody

14 Jak zbudować własny filtr?
Spis treści

15 Sposoby oszczędzania wody
1. Dbałość o jakość sieci wodnych 2. Likwidacja przecieków 3. Zapewnienie natychmiastowego dopływu wody o pożądanej temperaturze, m.in.: montaż pompy obiegowej uniemożliwiającej stagnację i wychładzanie wody izolacja termiczna rur wymiana baterii z kurkami na baterię z mieszaczem Spis treści

16 Jak oszczędzać wodę? 4. Montowanie sprzętu ograniczającego zużycie wody np.: reduktor ciśnienia prysznicowy regulator przepływu perlatory w kranach spłuczka z funkcją ‘stop’ lub podziałem na spłukiwanie pełne i oszczędne pisuar lub także pisuar bezwodny (zużywa on dużo mniej wody w porównaniu do spłuczki) zmywarka do naczyń prysznic (zamiast wanny) Spis treści

17 Jak jeszcze możemy oszczędzać wodę?
5. Racjonalne używanie wody m.in.: zakręcanie kranu przy myciu zębów podczas sprzątania i zmywania naczyń w trakcie mycia się do podlewania kwiatów i roślin powtórne wykorzystanie wody szarej wykorzystywanie wody deszczowej Spis treści

18 Przyczyny deficytu wody na świecie
Wzrost liczby ludności na świecie; Rozwój urbanizacji; Wzrost standardu życia; Zmiany w rodzaju konsumowanej żywności; Zwiększenie produkcji energii; Brak zasobów wodnych wynikający z naturalnych cech fizycznogeograficznych obszaru; Nierównomierne rozłożenie zasobów; Zanieczyszczenie wód w wielu regionach świata; Spis treści

19 Skutki deficytu wody na świecie
Rozprzestrzenianie się chorób biegunkowych, będących następstwem zanieczyszczenia i niedoboru wody; Wysychanie rzek, obniżanie się poziomu wód podziemnych; Nasilanie się dotkliwości oraz częstotliwości występowania suszy; Spis treści

20 Choroby związane z wodą
cholera schistosomatoza jaglica ślepota rzeczna filarioza dur brzuszny i wiele innych śmiertelnych chorób Spis treści

21 Energia spadku wody Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów takich jak np. góry do zbiorników wodnych położonych niżej napędzając turbiny prądotwórcze. Schemat przemiany energii: Energia potencjalna wody Energia kinetyczna wody Energia elektryczna Praca turbin Spis treści

22 Jak działa elektrownia wodna?
Budowa elektrowni wodnej Schemat przepływu wody przez elektrownię Spis treści

23 Typy elektrowni wodnych
Elektrownie szczytowo-pompowe Zapora Trzech Przełomów w Chinach Elektrownia Porąbka-Żar Zbiornik wodny elektrowni widziany z kabiny szybowca. Jest to największa elektrownia wodna na świecie. Spis treści

24 Typy elektrowni wodnych c.d.
Elektrownie przepływowe Elektrownia wodna Włocławek Przykładowa turbina w elektrowni przepływowej Jest to największa elektrownia przepływowa w Polsce. Spis treści

25 Typy elektrowni wodnych c.d.
Elektrownie pływowe Elektrownia pływowa w  Saint-Malo, nad kanałem La Manche. Generator pływowy z wirnikiem wysuniętym nad powierzchnię wody. Spis treści

26 Energia geotermalna Spis treści

27 Energia prądów morskich
Energia prądów morskich napędza podwodne turbiny, które wytwarzają prąd. Dalej prąd jest transportowany kablem podwodnym do miast. Spis treści

28 Energia fal morskich Energia fal morskich przekształcana jest w energię elektryczną. Problem stanowi wysokość fal zależna od wiatru. Spis treści

29 Energia cieplna oceanu - OTEC
Elektrownia OTEC - Indie Schemat działania OTEC Spis treści

30 Bibliografia Energia odnawialna Wikipedia SOS dla świata
Na ratunek Ziemi Klimat a zdrowie Encyklopedia Powszechna Larousse, Wydawnictwo Siedmioróg, Gdańsk 2006 Paweł Cisoń, Liceum w tablicach, Warszawa – Bielsko-Biała 2012 National Geographic Polska, nr 4 (127) kwiecień 2010 Spis treści


Pobierz ppt "Do czego potrzebna jest woda i z skąd ją bierzemy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google