Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Enterprise Europe Network *** Wsparcie dla Przedsi ę biorców Trzebnica, 18.09.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Enterprise Europe Network *** Wsparcie dla Przedsi ę biorców Trzebnica, 18.09.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Enterprise Europe Network *** Wsparcie dla Przedsi ę biorców Trzebnica, 18.09.2012 r.

2 48 krajów: EU 27 Państwa kandydujące:, Chorwacja, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii Państwa EOG: Norwegia, Islandia Inne państwa trzecie: Armenia, Bośnia i Hercegowina, Chile, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Izrael, Korea Południowa, Rosja, Serbia, Syria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria = 600 organizacji O ś rodek Enterprise Europe Network na ś wiecie

3 O ś rodek Enterprise Europe Network w Polsce W Polsce działają 4 konsorcja (centralne, południowe, północno- wschodnie, zachodnie = West Poland) = 30 organizacji www.een.org.pl

4 Obszar działania Enterprise Europe Network West Poland 9 partnerów województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Województwo dolnośląskie: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Koordynator konsorcjum Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Województwo lubuskie: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Województwo opolskie: Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu Województwo wielkopolskie: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Województwo zachodniopomorskie: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

5 Pomoc w rozwijaniu działalności na jednolitym rynku europejskim informacja i doradztwo w zakresie przepisów prawa, standardów, normalizacji i certyfikatów, procedur ochrony własności intelektualnej, kontaktów gospodarczych Business Co- operation – BCD i organizacja bezpośrednich spotkań pomiędzy przedsiębiorcami), przetargów publicznych, źródeł finansowania, Database, SME Feedback Mechanizm itp. Usługi proinnowacyjne i transferu technologii określanie potrzeb technologicznych (audyt technologiczny), poszukiwanie partnerów do współpracy Bulletin Board System – BBS, Automatic Matching Tool – AMT, organizacja bezpośrednich spotkań z jednostkami naukowo- badawczymi), pomoc w negocjacjach umów transferu technologii, ocena możliwości komercjalizacji technologii, itp. Dostęp do programów badań i rozwoju możliwości udziału MŚP w 7 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE (przedstawienie możliwości udziału w 7 Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), analiza potencjału możliwości uczestnictwa firmy w programie, dobór Partnerów do realizacji projektu (baza CORDIS), pomoc w formułowaniu wniosku o dofinansowanie, w koordynowaniu realizacji projektu oraz jego rozliczaniu) Us ł ugi oferowane przez o ś rodki Enterprise Europe Network

6 i wiele wi ę cej… odpowiedzi na zapytania dotyczące rynku UE, organizacja i udział w wizytach studyjnych, organizacja szkoleń, seminariów, konferencji.

7 gdzie nas znaleźć … poznajmy się bliżej … pokoje: 105A-108A (Moduł A, 1-piętro) telefony: 74 64 80 441-446 e-mail: eic@darr.pl siedziba ośrodka Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu http://www.een.org.pl http://www.westpoland.pl http://www.darr.pl

8 Dziękuję za uwagę Karolina Sobocińska


Pobierz ppt "Projekt Enterprise Europe Network *** Wsparcie dla Przedsi ę biorców Trzebnica, 18.09.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google