Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecność endofitów w tkankach roślin a odporność na patogeny korzeniowe dr Katarzyna Kubiak, mgr inż. Miłosz Tkaczyk, dr hab. Tomasz Oszako, Marta Siebyła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecność endofitów w tkankach roślin a odporność na patogeny korzeniowe dr Katarzyna Kubiak, mgr inż. Miłosz Tkaczyk, dr hab. Tomasz Oszako, Marta Siebyła."— Zapis prezentacji:

1 Obecność endofitów w tkankach roślin a odporność na patogeny korzeniowe dr Katarzyna Kubiak, mgr inż. Miłosz Tkaczyk, dr hab. Tomasz Oszako, Marta Siebyła Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 8.10.2013

2 Plants are full of microbes!!!!!!! Rośliny pozbawione mikroorganizmów stanowią wyjątki – (doświadczalne), rośliny zawierające mikroorganizmy są regułą w naturze. Fenotyp rośliny w naturze jest produktem ewolucyjnie wykształconej regulacji ekspresji genów roślinnych i bakteryjnych, dlatego większość roślin reprezentuje tzw. rozszerzony fenotyp (extended phenotype według Dawkins (1999)). Mikroorganizmy które kształtują rozszerzony fenotyp roślin to mikroorganizmy: Patogeny Symbionty (mutualizm ++, komensalizm +0) Epifity Endofity (kolonizacja roślin wewnątrz komórek lub w przestworach międzykomórkowych nie powodując szkód w organizmie roślin)

3 Neotyphodium spp. są często związane z kostrzewą trzcinową w tkankach liści. Grzyb ten produkuje metabolity wtórne toksyczne dla zwierząt roślinożernych. Endofit oznacza = endo (wewnątrz) + phyte (roślina) Roots of Rare Wild Rice ( Oryza granulate ) from a Nature Reserve in Yunnan, China Po raz pierwszy endofity zostały zdefiniowane jako mikroorganizmy (grzyby=Fungi)żyjące wewnątrz organizmu rośliny (Wilson, 1995). Grzyby i bakterie są najpowszechniejszymi endofitami roślin. http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/cm/management/2004/toxicosis/http://aem.asm.org/content/76/5/1642.full

4 Endofity roślinne - Normalny Fenotyp rośliny- rośliny zdrowe (lewa rycina) Endofity grzybowe liści (A), Endofity bakteryjne liści (B), Rhizobia (C), Grzyby mikoryzowe (mikoryza arbuskularna) (D). Endofity silnie wpływają na witalność rośliny, rośliny pozbawione endofitów (prawa rycina) chorują (chlorozy, niska efektywność fotosyntezy, niska odporność na stresy i szkodniki) i często w naturze nie są w stanie przeżyć. http://www.frontiersin.org/plant-microbe_interaction/10.3389/fpls.2011.00100/full Endofity zasiedlają całą roślinę - ZDROWĄ !!!!

5 Pierwotnie, Endofity zostały zdefiniowane przez Wilson (1995) jako fungi that are present in host plant tissues, during at least part of their life cycle, without causing visible symptoms. Badania na temat endofitów powstałe w ostatniej dekadzie wskazują że definicja ta posiada wady: 1.Mikroorganizmy rezydujące w roślinie niepowodujące szkód to nie tylko grzyby mikroskopowe ale także bakterie oraz wirusy 2.Efekt infekcji mikroorganizmów w roślinie gospodarza jest warunkowy i może przechodzić od mutualizmu do antagonizmu (każdego rodzaju interakcji pomiędzy mikroorganizmami a roślinami), 3.Klasyczne endofity wprawdzie nie powoduje widocznych objawów chorobowych, to mają wpływ na fenotyp rośliny: rośliny wolne od endofitów wyglądają i funkcjonują inaczej od tego samego gatunku rośliny z endofitami.

6 Endofity bakteryjne "bakterie endofityczne" jest to termin odnoszący się do bakterii, które kolonizują wnętrze części roślin: wnętrze korzeni, łodygi, liści lub nasion, nie powodując żadnego szkodliwego wpływu na roślinę-gospodarza (Hallmann et al., 1997). http://aobblog.com/2013/05/what-bacteria-are-in-your-banana/. Endofityczne bakterie w roslinie - Medicago sativa, lucerne. http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Plant_endophyte Endofityczne bakterie w roślinie Musa sp, banan.

7 Pochodzenie i rola endofitów w roślinie Większość endofitów pochodzi z ryzosfery lub fylosfery, jednak niektóre z nich mogą być przekazywane za pośrednictwem nasion (Ryan i in., 2007). Fylosfera = nadziemne części roślin będąca miejscem bytowania mikroorganizmów. Ryzosfera = strefa korzeniowa będąca miejscem bytowania mikroorganizmów. 1.Bakterie te mogą promować kiełkowanie i wzrost roślin, przyrost biomasy, powierzchni liści (przem. spożywczy, energetyczny) 2.Bakterie mogą indukować ogólnoustrojową tolerancję roślin w odpowiedzi na biotyczne lub abiotyczne stresy roślin (fitoremediacja), 3.Bakterie mogą indukować odporności przeciwko patogenom (BIOKONTROLA).

8 Interakcja bakteria – gospodarz host 1.Endofityczne bakterie żyjące w tkankach roślin mogą być obligatoryjnymi lub fakultatywnymi m-org. 2.Niektóre bakterie endofityczne mogą kolonizować tysiące gatunków roślin, podczas gdy niektóre są dedykowane do określonych rodzin roślinnych (Endofity są organizmami niszowymi). 3.Każdy gatunek rośliny jest gospodarzem jednego lub więcej endofitów (Ryan i in. 2007), zazwyczaj jeden lub dwa gatunki endofitów dominują w określonym hoście, (Bernardi-Wenzel i in., 2010).

9 Endofity – ochrona rośliny przed infekcjami patogenów korzeni Ochrona pośrednia – przez stymulacje wzrostu: 1.Wiązanie N – produkcja białek (np. chlorofil) 2.Produkcja fitohormonów (auksyny, cytokininy, gibereliny) 3.Hamowanie biosyntezy etylenu (h. starzenia), 4.Stymulacja rozwoju bakterii wiążących azot (koinokulacji soi Bradyrhizobium japonicum i Pseudomonas fluorescens) 5.Stymulacja infekcji grzybami mikoryzowymi ( pobierania wody z solami, akumulacji cukrów, lipidów (inokulacja Azotobacter diazotrophicus – ziemniaki – grzyb Glomus clarum) 6.Wytwarzanie specyficznych związków - sideroforów

10 Ochrona bezpośrednia – przez działania antagonistyczne: 1.Wytwarzanie specyficznych związków np. sideroforów ( powinowactwo do Fe niż patogeny, przez co hamują ich rozwój); kwasu cyjanowodorowego w zasiedlonej tkance korzeniowej roślin, ograniczającego rozwój patogenicznych grzybów; ochronne biopolimery lub glikoproteiny ( bariery ochronnej przed patogenami - lignifikacja ścian komórkowych np. jako mechanizm oporności na np. Colletotrichum - ściany komórkowe tkanki ogórka); 2.Podnoszenie w środowisku stężenia Fe – stężenie toksyczne dla patogenów - fluoryzujący Pseudomonas hamuje rozwój patogenów Fusarium oxysporum (korzen) i Erwinia carotovora (korzeń, liść); 3.Endofity silnie namnażają się w miejscu zaatakowanym przez patogeny –konkurują z patogenem o wodę i skł. pokarmowe (Bacillus macerans – patogeny Botrytis cinerea i Botrytis fabae) 4.Produkcja antybiotyków (Pseudomonas putida - fenazynę - chroniącą ziemniaki przed miękką zgnilizną korzenia, wywołaną przez Erwinia carotovora) 5.Produkcja enzymów litycznych (Serratia marcescens i Paenibacillus sp. wydzielają chitynazę wykazującą wywierać aktywność przeciwgrzybiczą przeciwko Fusarium oxysporum; Bacillus cepacia poprzez produkcję β -1 3-glukanazy niszczy Rhizoctonia solani, Rhizobium. rolfsii i przez Pythium ultimum)

11 Endofity korzeniowe wiążące azot atmosferyczny Rola ekologiczna i ekonomiczna endofitycznych bakterii wiążących azot (bakterie brodawkowe) w komórkach korzeni roślin motylkowych (bobowatych-Fabaceae), jest dobrze poznana. Kwiatostan Trifolium hybridum – r. pastewna Gorczyca Sinapis alba –poplon, międzyplon Pisum sativum groch – r straczkowa Peluszka Pisum arvens-r.pastewna, miedzyplon Każda roślina może współżyć tylko z określonym gatunkiem bakterii brodawkowych, np.: łubin współżyje z Bradyrhizobium. sp., soja – Bradyrhizobium japonicum, groch, bób i soczewica – Rhizobium. leguminosarum bv. viceae, fasola – R. leguminosarum bv. phaseoli, koniczyna – R. leguminosarum bv. trifolii.

12 U roślin motylkowych bakterie z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium stymulują komórki korzenia do wytwarzania brodawek korzeniowych-NODULACJA. Do brodawek bakterie przedostają się z gleby, tam się aklimatyzują, tworzą odpowiednie enzymy i warunki dla tych enzymów w komórkach roślinnych aby efektywnie wiązać azot N 2 do N – amonowego i eksportowany do organów nadziemnych. Brodawka korzeniowa Rhizobium - bakteroid Rhizobium w glebie, G- Nodulacja

13 Rola ekonomiczna- Endofity wspomagają rozwój roślin o znaczeniu spożywczym oraz energetycznym W innych roślinach (niż motylkowe) wykryto obecność endofitów korzeniowych wiążących azot atmosferyczny np. trzcina cukrowa (przemysł spożywczy). Rośliny motylkowe : do 550 kg N/ha/rok) (Gabryś, 2002) Trzcina cukrowa: do 150 kg N/ha/rok (Baldani, 2000). Wiązanie azotu za pomocą endofitów ma miejsce także w korzeniach ryżu, kukurydzy (przem. spożywczy) ale także uprawa roślin - biopaliw – np. Miscanthus i inne trawy (przemysł energentyczny) Saccharum officinarum trzcina cukrowa Miscanthus giganteus

14 Metodyka Wybór prób Sterylizacja: alkohol 70% - 3 min.; podchloryn sodu 2,5% - 5 min.; alkohol 70%- 30 sek. i 5x woda sterylna Fragmentacja 5x5 mm; wyłożenie na podłoża stałe – Obliczenie CR Reizolowanie kultur bakteryjnych Uzyskanie czystych kultur – posiew redukcyjny Testy antagonizmu: F.solani i B. amyloliquefaciens (etap kolejny) Identyfikacja gatunkowa bakterii wykazujących antagonizm w stosunku do patogenów korzeniowych (analiza DNA i sekwencjonowanie)

15 Wyniki :Testy antagonizmu: endofit-patogen korzeniowy Analiza filogenetyczna – ML (program CLC) (dane z BLAST NCBI stopień homologii w %)

16 Wyniki Analizowano liście/korzenie pobrane z Nadl. Krotoszyn, Piaski, Karczma Borowa z powierzchni kontrolnych i testowych Obliczono współczynnik CR (zasiedlenia endofitami) = il. fragm. kiełkujących/ogólna il. fragm. Analiza wpływu Nadl.*wariant (ANOVA, 2 –czynnikowa; Statistica 8.0)

17 Analizowano liście/korzenie pobrane z Nadl. Krotoszyn, Piaski z powierzchni kontrolnych i testowych Obliczono współczynnik CR (zasiedlenia endofitami) = il. fragm. kiełkujacych/ogólna il. fragm. Analiza korelacji CR a defoliacja, witalność, syntetyczny wskaźnik uszkodzeń drzewostanów (SYN) Test SS dla pełnego modelu względem SS dla reszt (korelacja endofity) Wielo kr. - R Wielo kr. - R2 Skory gow - R2 SS - Model df - Model MS - Model SS - Reszta df - Reszta MS - Reszta Fp Defoli acja [%] 0,584 539 0,341 686 0,302 962 4395, 848 1 8469, 309 17 498,1 947 8,823 556 0,008 578 Test SS dla pełnego modelu względem SS dla reszt (korelacja endofity) Wielo kr. - R Wielo kr. - R2 Skory gow - R2 SS - Model df - Model MS - Model SS - Reszta df - Reszta MS - Reszta Fp Syn 0,498 870 0,248 871 0,204 687 1,113 387 1 3,360 363 17 0,197 668 5,632 602 0,029 684

18 Literatura Hallmann J, Quadt- Hallmann QA, Mahaffee WF and Kloepper JW (1997). Bacterial endophytes in agricultural crops.Can J Microbiol. 43:895–914. Jha, P.N., Gupta, G., Jha P., Mehrotra, R. (2013). Association of rhizospheric/endophytic bacteria with plants: A potential gateway to sustainable agriculture. Greener J Agri. Sci. 3:73-84. Backman PA and Sikora RA (2008). Endophytes: An emerging tool for biological control. Biol. Control. 46: 1– 3. Chu H, Fujii T, Morimoto S, Lin X, Yagi K, Hu J, Zhang J (2007) Community structure of ammonia-oxidizing bacteria under long-term application of mineral fertilizer and organic manure in a sandy loam soil. Appl Environ Microb 73:485–491 Seghers, D., E. M. Top, D. Reheul, R. Bulcke, P. Boeckx, W. Verstraete, and S. D. Siciliano. 2003. Long-term effects of mineral versus organic fertilizers on activity and structure of the methanotrophic community in agricultural soils. Environ. Microbiol. 10:867-877. Dawkins, R. (1999). The Extended Phenotype. Oxford: Oxford University Press. De Deyn, G. B., Biere, A., Van Der Putten, W. H., Wagenaar, R., and Klironomos, J. N. (2009). Chemical defense, mycorrhizal colonization and growth responses in Plantago lanceolata L. Oecologia 160, 433–442. Baldani J.I., 2000. The sugarcane story – reasons for succes in Brazil. Proc. Int. Symp. on Nitrogen Fixation with non-legumes, Australia, 171. Gabryś Halina: Gospodarka azotowa W: Fizjologia roślin (red. Kopcewicz Jan, Lewak Stanisław). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 246- 259. Backman, P.A and Sikora, R.A. (2008). Endophytes: An emerging tool for biological control. Biological Control 46: 1-3. Wilson, D. (1995). Endophyte – the evolution of a term, and clarification of its use and definition. Oikos 73, 274–276. Chelius, M. K., & Triplett, E. W. (2000). Immunolocalization of dinitrogenase reductase produced by Klebsiella pneumoniae in association with Zea mays L. Applied and Environmental Microbiology, 66(2), 783-787 http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/cm/management/2004/toxicosis/ http://aem.asm.org/content/76/5/1642.full http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Plant_endophyte


Pobierz ppt "Obecność endofitów w tkankach roślin a odporność na patogeny korzeniowe dr Katarzyna Kubiak, mgr inż. Miłosz Tkaczyk, dr hab. Tomasz Oszako, Marta Siebyła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google