Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach dr inż. R. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach dr inż. R. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach dr inż. R. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004

2 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 Edukacje trzeba wynajdować na nowo Colin Rose, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa 2003 Charles Handy Colin Rose, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa 2003 Najważniejszym celem edukacji jest nauczyć się, jak się uczyć Luis Alberto Machado, Colin Rose, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa 2003 Rewolucja w systemach komunikacji dopiero się zaczyna Bill Gates Colin Rose, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa 2003

3 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 Studia eksternistyczne WSH Kierunki studiów: Zarządzanie i Marketing Administracja Sposób przeprowadzenia studiów: System samokształcenia prowadzony w oparciu o doręczone studentom rozszerzone programy nauczania z każdego przedmiotu, z podaniem literatury (w tym obowiązkowej) znajomość której gwarantować będzie realizację programu studiów. W przypadku zajęć z informatyki – wykorzystanie własnego systemu e-learningowego wspomagającego proces nauczania I roku studiów

4 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004E-learning Jest to sposób kształcenia na odległość z wykorzystaniem multimediów. Multimedialność tej metody nauczania wynika z integracji wielu środków przekazu w procesie dydaktycznym, takich jak: sieci komputerowe, Internet, telewizja, radio, magnetowid, telefon, tekst wydrukowany, nośniki danych (cd, dvd) itp.

5 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 Technologia Nauczania Technologię nauczania na odległość określa się obecnie w trzech aspektach: treści szkolenia – zawierającej odpowiednio przygotowane moduły edukacyjne, modeli umożliwiających i zapewniających kontakt wykładowcy ze studentem sposobu komunikacji wykładowcy ze studentem

6 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 Media – przekazywanie wiedzy Kontakt bezpośredni (face-to-face), Tekst, tekst połączony z grafiką, animacje, materiały drukowane, Przekaz dźwiękowy, Przekaz wideo, Zintegrowane multimedia,. Materiałów drukowanych.

7 7 Komunikacja w systemie eStudent WSH

8 8 Statystyki wykorzystania systemu Statystyki wykorzystania systemu eStudent WSH

9 9

10 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 Wśród ankietowanych kobiety stanowiły 70%, wiek: do 20 lat 1%, w grupie 21-30 lat było 15% w grupie 31-40 46% i od 41 do 50 lat 38%. Miejsce zamieszkania: wieś: 39%, miasto do 1000 tys. mieszkańców 36%, od 100 tys. Do 500 tys. 21% i powyżej 500 tys. mieszkańców to 4%. Na pytanie w jaki sposób łączysz się z internetem odpowiedziało: poprzez modem 31%, łącze stałe 42%, sieci osiedlowe, radiowe 6%, kafejki internetowe 3%, nie mam dostępu do internetu 18%. Pytanie o sposób uzupełniania kwalifikacji odpowiedziało: w sposób tradycyjny 39%, korzystając z metod nauczania na odległość 18% i metodą mieszaną 45%. Wyniki Ankiety

11 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 Szczególnie ważne były odpowiedzi dotyczące samego systemu eStudentWSH. Na pytanie czy korzystał Pan/Pani z serwisu eStudentWSH, 78% odpowiedziało że korzystało, 65% studentów stwierdziło, że serwis był przyjazny i łatwy w użyciu, 44% osób stwierdziło, że przeprowadzało ćwiczenia, 27% wykonało egzamin. Wśród trybów dalszych studiów 50% opowiedziało się za eksternistycznym a 11% za internetowym. Na pytanie jaki kontakt preferuje z wykładowca 50% wymieniło tradycyjny, 7% poprzez internet a 41% mieszany. 88% akceptuje formę e-learningu a 91% wyraziło chęć dalszego korzystania z serwisu eStudentWSH Wyniki Ankiety

12 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004Wnioski 1.E-learning jest nową formą edukacji związaną silnie z rewolucją w komunikacji i wymaga prac koncepcyjnych w zakresie określenia miejsca i sposobu korzystania w procesie edukacji na wielu jej poziomach. 2.Połączenie doświadczeń w zakresie edukacji z najnowszymi osiągnięciami w zakresie pracy mózgu oraz nowych metod edukacji powinno prowadzić do zbudowania nowego systemu edukacji, w którym pierwszym pytaniem nie jest pytanie co jest lepsze a co gorsze, a raczej jak wykorzystać potencjał edukacyjny tkwiącym w każdym z narzędzi.

13 Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym Ogólnopolska Konferencja Katowice, 18 listopada 2004 3. 3.Doświadczenia autorów i zespołu, w którym wdrażano przedstawiany system i wnioski z tego wynikające zmierzają do tworzenia hybryd narzędzi, które dość elastycznie dopasowuje się do przekazywanych treści nauczania, typu studiów czy wreszcie mentalności studentów. 4. 4.Prace związane z poszukiwaniem nowych form edukacji i skutecznego ich wdrażania w warunkach Naszej Uczelni trwają dalej, ale co już pokazały pierwsze doświadczenia, istotą tych zmian jest nie tylko system komunikacji ale także mentalność zawodowa nauczycieli, studentów i organizacji szkoły. W wielu przypadkach tu można dopatrzyć się podstawowych trudności. Jednak potencjał jaki dostrzega grupa osób wdrażających tego typu system jest na tyle ogromny i na tyle inspirujący, że przekształcenia szkoły wyższej o charakterze jakościowym nie jest kwestią wyboru a konieczności. Wnioski


Pobierz ppt "Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach dr inż. R. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google