Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oświecenie Okres kulturowy i historyczny między barokiem a romantyzmem Wiek rozumu (1688 – 1789) Sekularyzacja Egoizm, szczęście, szukanie wygód w życiu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oświecenie Okres kulturowy i historyczny między barokiem a romantyzmem Wiek rozumu (1688 – 1789) Sekularyzacja Egoizm, szczęście, szukanie wygód w życiu,"— Zapis prezentacji:

1

2 Oświecenie Okres kulturowy i historyczny między barokiem a romantyzmem Wiek rozumu (1688 – 1789) Sekularyzacja Egoizm, szczęście, szukanie wygód w życiu, korzystanie z dóbr doczesnych, użyteczność Prawdziwe szczęście wymaga szczęścia innych (humanitaryzm) Od 1750 r. ostra krytyka szkoły i wychowania szkolnego

3 Naturalizm Kierunek w pedagogice oparty na założeniu, że działalność wychowawcza powinna być dostosowana do naturalnego, fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka. Zakłada, że proces wychowawczy przynosi najlepsze rezultaty, jeśli uwzględnia naturę dziecka – jego skłonności, zainteresowania i uzdolnienia.

4 Jan Jakub Rousseau Biografia Urodzony w 1712 r. w Genewie 1749 – konkurs Czy postęp nauk i sztuk przyczynił się do zepsucia czy uszlachetnienia obyczajów? 1762 - Emil 1762 – aresztowanie, ucieczka z Paryża do Genewy 1778 – śmierć

5 Jan Jakub Rousseau Główne poglądy Niewiedza, ubóstwo i prostota prowadzą do szczęścia Nie cenił rozumu jako nadrzędnej zdolności człowieka Najważniejsze są uczucia – stąd sentymentalizm Kultura i cywilizacja są złem Oparcie wychowania o naturę

6 Założenia ontologiczne – bytowe Założenie o doskonałości pierwotnej natury – doskonałość stworzenia Założenie o nadmaterialnym czynniku kreatywnym i regulującym funkcjonowanie świata Bóg odczuwany, a nie wyrozumowany Założenie o wyniesieniu człowieka wśród stworzeń Założenie o wynaturzeniu stworzenia przez człowieka

7 Założenia antropologiczne BIOLOGIZM – prymat czynników biologicznych nad duchowymi SENTYMENTALIZM –głównym czynnikiem determinującym postępowanie człowieka są uczucia NATURA LUDZKA – przyrodzone dobro tkwiące w człowieku INDYWIDUALIZM – człowiek z natury jest indywidualistą, istnieje wyłącznie dla siebie; negatywny stosunek do instytucji społecznych i religijnych LIBERALIZM – człowiek z natury jest istotą wolną

8 Egalitaryzm Równość wszystkich ludzi z natury Równość zniweczył podział pracy i kultura Ludzie różnią się od siebie pod względem biologicznych zdolności (nierówność jako możliwość władzy i dominacji nad innymi bądź jako chęć niesienia pomocy i opieki) Życie społeczne powinno być regulowane przez umowy społeczne Każdy ma obowiązek pracy

9 Naturalizm poznawczy Czynnikiem wywołującym poznanie jest uczucie ciekawości wynikające z doznań zmysłowych Uczucie to jest wrodzonym popędem do wiedzy, naturalną skłonnością poznawczą Cel poznania: pozytywny stan emocjonalny, dobre samopoczucie, szczęście Podstawowymi narzędziami poznania są zmysły (sensualizm – wiedza zdobywana przez aktywność zmysłową)

10 Etyka naturalistyczna Postępowanie moralne jest uwarunkowane sumieniem, które jest boskim instynktem w człowieku – w sercu a nie w rozumie Sumienie - a nie rozum – uczy, co dobre a co złe Sumienie wypełnia system moralny, którego istotą jest indywidualne, naturalne uczucie miłości do siebie i bliźnich

11 Emil, czyli o wychowaniu Wszystko jest dobre, wychodząc z rąk Twórcy rzeczy, wszystko wyradza się w rękach ludzkich.

12 Emil, czyli o wychowaniu Wychowanie negatywne – pozwolić na swobodne rozwijanie się natury ludzkiej w dziecku, oddalać wszelkie wpływy zewnętrzne i zwyczaje Wychowanie progresywne – rozwój zróżnicowany w różnych okresach życia

13 Emil, czyli o wychowaniu Okresy młodości: niemowlęctwo do 2 lat dzieciństwo do 12 lat (rozwój zdrowia i zmysłów) chłopięctwo do 15 lat (wykształcenie umysłu) młodzieńczość do 20 lat (wychowanie moralne)

14 Cele naturalistycznego wychowania Ciało Kultura i cywilizacja są przeciwstawne względem natury – są źródłem zła Noworodek: potrzebuje swobody, nie można krępować jego ruchów, karmić mlekiem matki, ale tylko wtedy, gdy jest ona zdrowa, kłaść twarzą do światła Pokarmy roślinne Ubranie ma być lekkie niezależnie od temperatury Najlepszy jest sen od zachodu do wschodu słońca, ale trzeba uczyć dziecko nieregularnego snu (np. budzić dziecko w nocy). Rozwój fizyczny = rozwój umysłowy (siła fizyczna = rozwinięty rozum)

15 Cele naturalistycznego wychowania Umysł Wychowanie umysłowe trzeba zacząć od 12 r.ż. od zmysłów Nauczyć dziecko mówić głośno, jasno, dokładnie rozdzielać wyrazy Dwa rodzaje rozsądku: zmysłowy (myśli proste) i intelektualny (myśli złożone) Unikać rywalizacji Rezygnacja z książek (czytanie to plaga dzieciństwa) – nauka czytania tylko wtedy, gdy jest to pożyteczne dla wychowanka

16 Cele naturalistycznego wychowania Moralność Czynić dobro z własnej woli i z miłości do Stwórcy Zachować czystość do 20 roku życia Pierwsza rodzi się przyjaźń, a potem miłość Ideał moralny: czynić dobro, szczerość wobec siebie i Boga, cnota w sercu z miłości do Boga, sumienie każe kochać dobro (uczucie wrodzone)

17 Zofia, czyli kobieta Zadaniem kobiety jest być żoną i matką Wychować tak, by podobała się mężowi i umiała wypełniać obowiązki względem niego Wychowana w duchu religijnym Kształcona praktycznie (kobiece zajęcia)

18 Podsumowanie Od J. J. Rousseau zaczyna się filozofia wychowania Ogromny wpływ poglądów J. J. Rousseau na poglądy jego następców Idea rozwijania ciała, duszy, charakteru i umysłu dziecka, dawniej mówiono o kształtowaniu

19 Bibliografia Hejnicka – Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Warszawa. Kot S. (1934), Historia wychowania. Zarys podręcznikowy, t. 1, Lwów.


Pobierz ppt "Oświecenie Okres kulturowy i historyczny między barokiem a romantyzmem Wiek rozumu (1688 – 1789) Sekularyzacja Egoizm, szczęście, szukanie wygód w życiu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google