Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat dla animatorów projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat dla animatorów projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej."— Zapis prezentacji:

1 Warsztat dla animatorów projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej Partnerzy Projekt współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program Moduł 1 : Strategia – rozpoznanie wyzwań lokalnych i określanie celu działania · Inicjacja indywidualnego potencjału twórczego – praca indywidualna (6) Obiektywizacja społeczna – dialog, wymiana poglądów, debata, sprzeczności - praca zespołowa ( 6) · Budowanie akceptacji i aprobaty, współdziałania, współodpowiedzialnościi ambasadorstwa - praca grupowa ( 6) Moduł 2: Strategia – analiza · Analiza stron mocnych i słabych (SWOT) · Ocena stanu opanowania, kontroli, zagospodarowania wyzwań (6) · Diagnoza pożądanego stopnia zmiany (4) praca indywidualna-zespołowa-grupowa 13.00-13.15 - przerwa na kawę Moduł 3: Partnerstwo: przedsiębiorcy-nauka samorząd Rozpoznanie interesariuszy, potrzeb, postaw i wartościi; określenie i wyłonienie partnerów Dialog: Komunikacja: informacja+edukacja Wymiana poglądów, cele zbieżnie i rozbieżne, konflikty, procedury Porozumienie:Wyłonienie wspólnego celu Moduł 4: Opracowanie i prezentacja projektu partnerskiego · Wybór wyzwania · Określenie celu · Rozpoznanie interesariuszy · Projekt partnerstwa · Plan działania · Prezentacja (7 bram) Praca indywidualna-zespołowa=grupowa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

3 STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

4 STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

5 STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

6 Założenia Wspólnota Rozwój zrównoważony Społeczeństwo obywatelskie Dialog obywatelski Tożsamość lokalna Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

7 Wspólnota - Interesariusze mieszkańcy przedsiębiorcy goście Czyli kto? subsegmenty… … młodzi, niepełnosprawni, 50+ Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

8 Rozwój zrównoważony w którym mogą być zaspokojone potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

9 Rozwój - obszary społeczeństwo gospodarka środowisko atrybuty/zasoby/potencjał Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

10 Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji i określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej Niezależność nie powinna oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą świadomość potrzeb wspólnoty i dążenie do ich zaspokajania w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

11 Obszary: Społeczeństwo wspólnota i jej wartości praca, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia turystyka,demokracja lokalna – samorząd, NGO, partycypacja, wyznania informacja-media,szkolnictwo, oświata, nauka, tradycja, historia, zabytki kultura, sztuka, rozrywka sport, rekreacja, Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

12 Obszary: Gospodarka Infrastruktura - komunikacja, budownictwo, gospodarka mieszkaniowa, energia, handel, usługi, przedsiębiorczość, przemysł, inwestycje, turystyka Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

13 Obszary: Środowisko zasoby naturalne i atrakcje naturalne, przyroda, ochrona środowiska, estetyka, higiena Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

14 Dialog obywatelski budowanie porozumienia wśród członków wspólnoty na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój i dobrobyt mieszkańców różni się od negocjacji tym, że nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym; negocjacje - jak w rodzinie – nie kończą się nigdy, bo jutro też trzeba będzie rozmawiać Dialog jest jedynym procesem, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych. Konflikty rozwiązywane w dialogu są rozwiązywane w sposób twórczy. (Krakowski Program Dialogu Społecznego KPDS 2007 – 2010. Koncept i moduł realizacyjny, Stafiej i Partnerzy, Kraków 2007) Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

15 Dialog obywatelski 1.Rozpoznanie Analiza Diagnoza Interesariusze Potrzeby Zasoby Cele 2. Komunikacja Informacja Edukacja Zrozumienie 3.Debata Wymiana Konflikty Interesy Stanowiska Wspólne cele 4.Porozumienie Akceptacja Aprobata Strategia 5. Współdziałanie Ambasadorstwo Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

16 Poczucie tożsamości wspólnoty - MARKA Jestem z miasta, co widać słychać i czuć… Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

17 akumulacja STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

18 inkubacja STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

19 Iluminacja STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

20 olśnienie STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

21 etap drugi konfrontacja eliminacja transformacja weryfikacja STAFIEJ PARTNERZY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

22 Proces twórczy Akumulacja Inkubacja Iluminacja - Olśnienie Konfrontacja Eliminacja Transformacja Weryfikacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

23 Moduł 1 : Strategia – rozpoznanie wyzwań lokalnych i określanie celu działania Inicjacja indywidualnego potencjału twórczego – praca indywidualna (6) Obiektywizacja społeczna – dialog, wymiana poglądów, debata, sprzeczności - praca zespołowa ( 6) Budowanie akceptacji i aprobaty, współdziałania, współodpowiedzialności i ambasadorstwa - praca grupowa ( 6) Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

24 Warsztat twórczy: strategia rozwoju Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

25 Zadanie pierwsze: wyzwania Praca indywidualna: każdy z uczestników warsztatu wypisuje dowolną liczbę wyzwań – Wg klucza interesariusze i/lub obszary: przeciw wykluczeniom, praca, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia; historia, kultura i sztuka; nauka i oświata; infrastruktura, gospodarka mieszkaniowa, komunikacja, handel, usługi; sport, rozrywka i rekreacja Praca zespołowa: każdy zespół wybiera 6 najważniejszych wyzwań Prezentacja: każdy zespół prezentuje swój zestaw 6 najwazniejszych wyzwań Praca grupowa: grupa warsztatowa uzgadnia wspólny wybór 6 najważniejszych wyzwań Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

26 Jak szukać wyzwań - sposoby twórcze Sektory Obszary Pomysły Potrzeby Wartości Problemy Konflikty-Sprzeczności Zaniedbania Zasoby Interesariusze …… Przykłady – przypadki dobre praktyki Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

27 Analiza SMART– mądre cele – Specific - konkretne Co konkretnie chcę osiągnąć? – Measurable – wymierne Jakiej jednostki miary użyję do określenia spodziewanych wyników? – Attainable – osiągalne Co daje mi możliwość osiągnięcia tego celu? – Relevant – istotne Jak osiągnięcie tego celu ma się do wizji i/lub misji firmy? – Time-bound – o określonym czasie realizacji Do kiedy trzeba skończyć? Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

28 Moduł 2: Strategia – analiza Analiza stron mocnych i słabych (SWOT) Ocena stanu opanowania, kontroli, zagospodarowania wyzwań (6) Diagnoza pożądanego stopnia zmiany (4) praca indywidualna-zespołowa-grupowa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

29 Zadanie drugie: silne i słabe strony Praca indywidualna: indywidualna ocena silnych i słabych stron wg. wspólnej skali 0-5 Praca zespołowa: ocena zespołowa Prezentacja oceny zespołowej na forum grupy Praca grupowa: uzgodnienie wspólnej oceny grupy warsztatowej Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

30 SLEPT : Analiza zagadnień zewnętrznych Social, legal, economic, political and technological: Czynniki: Społeczne Prawne Gospodarcze Polityczne Technologiczne (SPGPT) Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

31 Proces marketingowy: analiza ANALIZA ZEWNĘTRZNA Otoczenie Rynek & klienci Kanały dystrybucji Konkurencja MOŻLIWOŚCI & ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNA Progresja udziału w rynku Percepcja klienta i poziom zadowolenia Koszty produktu Rozwój produktu Mocne strony kanałów dystrybucji Instrumenty promocji MOCNE & SŁABE STRONY Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

32 Proces marketingowy: analiza SWOT – kierunki działania Mocne stronyMożliwości ZagrożeniaSłabe strony Atrybuty produktu Przewaga konkurencyjna Główne kompetencje Zmiany w dynamice klientów Niezaspokojone potrzeby rynkowe Brak przewagi konkurencyjnej Niejednakowe możliwości Słabe punkty Zmiany w dynamice rynku Nowa konkurencja Analiza zewnętrzna Zwiększyć możliwości / znaleźć partnera? Cel (budować) Obrona? Możliwości Zagrożenia Nie cel/ Ignorować Mocne stronySłabe strony Możliwości Zagrożenia Czynniki wpływające na strategię SWOT Mocne strony Słabe strony Analiza wewnętrzna Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

33 przerwa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

34 Zadanie trzecie: Pożądane przesunięcia na skali ocen do osiagnięcia w ciągu roku ( 4 miejsca) Praca indywidualna: indywidualny wybór przesunięć Praca zespołowa: zespołowy wybór przesunięć Prezentacja zespołowa przesunięć na forum grupy Praca grupowa: grupowe uzgodnienie przesunięć Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

35 Zadanie czwarte: plan działania - operacjonalizacja strategii w celu dokonania w ciągu roku pożądanych przesunięć w każdym z 4 wybranych obszarów Praca indywidualna: indywidualny plan działań, wykonawców i terminów w ciągu roku każdym z 4 wybranych obszarów Praca zespołowa: plan zespołowy Prezentacja planu zespołowego Praca grupowa: uzgodnienie wspólnego planu działania - podział zadań, odpowiedzialności i wykonawców oraz terminów. Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

36 Moduł 3: Partnerstwo: przedsiębiorcy-nauka samorząd Rozpoznanie interesariuszy, ich potrzeb, postaw i wartości Określenie i wyłonienie partnerów – Dialog: Komunikacja: informacja+edukacja Debata : wymiana poglądów, cele zbieżnie i rozbieżne, konflikty, procedury Porozumienie: wyłonienie wspólnego celu Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

37 Dialog obywatelski 1.Rozpoznanie Analiza Diagnoza Interesariusze Potrzeby Zasoby Cele 2. Komunikacja Informacja Edukacja Zrozumienie 3.Debata - polega na wymianie poglądów i wyjaśnianiu sprzeczności. Wymiana Konflikty Interesy Stanowiska Wspólne cele 4.Porozumienie - polega na wskazaniu i akceptacji wspólnych celów. Akceptacja Aprobata Strategia 5. Współdziałanie Ambasadorstwo Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

38 Ćwiczenie Lekarz pije na zdrowie Matematyk na potęgę Grabarz … Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

39 Ćwiczenie - Grabarz na umór - Ornitolog … - Bankowiec … - Polarnik … - Pediatra … - Aptekarz … - Filozof … - Krawiec … - Syndyk … - Fryzjer - Nurek - Anestezjolog - Kuba - Jakub - Perfekcjonista - Kamerzysta - Tenisista - Kolarz Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

40 Ćwiczenie - Grabarz na umór - Ornitolog na sępa - Bankowiec na kredyt - Polarnik na zimno - Pediatra po maluchu - Aptekarz po kropelce - Filozof po namyśle - Krawiec po naparstku - Syndyk do upadłego - Fryzjer do lustra - Nurek do DNA - Anestezjolog do utraty tchu - Kuba do Jakuba - Jakub do Michała - Perfekcjonista raz a dobrze - Kamerzysta aż mu się film urwie - Tenisista setami - Kolarz w kółko …. tylko czystą - …. żołądkową gorzką - …. księżycówkę - …. brudzia - ….w ciemno - …. pod śledzika -….jak leci - …. z gwinta - … z grubej rury - ….zalewa się w trupa - ….zalewa robaka - …. wali końską dawkę - …. wali klina - ….strzela lufę - ….wali w gaz Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

41 Zadanie piąte: przesunięcia na wykresie i plany działania w perspektywie dwóch lat/dziesięciu lat Praca indywidualna: indywidualny perspektywiczny plan działań, wykonawców i terminów w każdym z 4 wybranych obszarów Praca zespołowa: perspektywiczny plan zespołowy Prezentacja perspektywicznego planu zespołowego Praca grupowa: uzgodnienie wspólnego perspektywicznego planu działania - podział zadań, odpowiedzialności i wykonawców oraz terminów. Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

42 Moduł 4: Opracowanie i prezentacja projektu partnerskiego Wybór wyzwania Określenie celu Rozpoznanie interesariuszy Projekt partnerstwa Plan działania, harmonogram Prezentacja (7 bram) Praca indywidualna-zespołowa=grupowa Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

43 Analiza/prezenacja Siedem Bram 1.Definicja problemu 2.Przyczyny i skutki 3.Rozwiązanie 4.Korzyści 5.Dowody 6.Podsumowanie 7.Plan działania Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

44 Strategiia11 kroków 1.Cel: wizja, misja 2.Cele strategiczne 3.Cele opercyjne 4.Programy 5.Zadania 6.Działania 7.Monitoring 8.Ewaluacja 9.Weryfikacja i aktualizacja 10.Podział zadań 11.Plan działania -harmonogram-ścieżka krytyczna Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

45 Drzewo strategii - weryfikacja Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

46 Powodzenie - Sukces 93 % nastawienie 7% okoliczności: informajca, inteligencja, umiejętności Gandhi: Sukces jest serią chwalebnych porażek Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy

47 Sukces jest w Tobie Waldo Emerson Powodzenia Leszek Stafiej Emaus, czerwiec 2012 Partnerstwa Mazowieckie - Animatorzy


Pobierz ppt "Warsztat dla animatorów projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji Warsztat 28.06.2012 r. Leszek Stafiej, Stafiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google