Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka poszanowania energii – w wymiarze ekonomicznym i technologicznym oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście poszanowania energii –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka poszanowania energii – w wymiarze ekonomicznym i technologicznym oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście poszanowania energii –"— Zapis prezentacji:

1 Problematyka poszanowania energii – w wymiarze ekonomicznym i technologicznym oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście poszanowania energii – część 1 Marcin Duda Szkolenie: Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego Kościerzyna 28-29 listopada 2013

2 energia w aspekcie globalnym, światowe źródła energii, technologie produkcji, światowa konsumpcja energii, trendy cenowe.

3 (1toe=11,63MWh=41,87GJ) Źródło:IEA Całkowite światowe zużycie energii pierwotnej w okresie 1971 - 2011 (rodzaje paliwa) w Mtoe Węgiel / torf Wodna Ropa naf.Gaz ziemny Biopaliwa i odpady Nuklearna Pozostałe

4 www.ieo.pl Źródło:IEA Całkowite światowe zużycie energii pierwotnej w latach 1973 i 2011 (rodzaje paliwa) w Mtoe Węgiel / torf Pozostała Biopaliwa i odpady Biopaliwa i odpady Wodna Nuklearna Ropa naft.Ropa Gaz ziemn. Gaz ziemn.

5 Źródło:IEA Producenci ropy naftowej Mt% światow. produkcji Arabia Saudyjska54413,1 Rosja52012,6 Stany Zjednoczone 3879,3 Chiny2065,0 Iran1864,5 Kanada1824,4 Zjednoczone Emiraty Ar. 1633,9 Wenezuela1623,9 Kuwejt1523,7 Irak1483,6 Reszta świata1 49236,0 Świat4 142100,0 Producenci gazu ziemnego mld m³% światow. produkcji Stany Zjednoczone 68119,8 Rosja65619,1 Katar1604,7 Iran1584,6 Kanada1574,6 Norwegia1153,3 Chiny1073,1 Arabia Saudyjska952,8 Holandia802,3 Indonezja772,2 Reszta świata1 14933,5 Świat3 435100,0 Światowi producenci ropy naftowej i gazu w 2011.

6 Światowi producenci węgla i energii wodnej w 2011 Producenci węgla Mt% światow. produkcji Chiny3 54945,3 Stany Zjednoczone 93511,9 Indie5957,6 Indonezja4435,7 Australia4215,4 Rosja3544,5 RPA2593,3 Niemcy1972,5 Polska1441,8 Kazachstan1261,6 Reszta świata80810,4 Świat3 435100,0 Producenci energii wodnej TWh% światow. produkcji Chiny69919,6 Brazylia42812,0 kanada37610,5 Stany Zjednoczone 3459,7 Rosja1684,7 Indie1313,7 Norwegia1223,4 Japonia922,6 Wenezuela842,3 Szwecja671,9 Reszta świata1 05429,6 Świat3 435100,0

7 Światowe zużycie energii pierwotnej – pierwsza 20 państw w 2011r. (Mtoe) Źródło:opracowanie własne

8 Zużycie energii pierwotnej na osobę w 2011 Źródło: opracowanie własne

9

10 Energochłonność gospodarki w 2011 Źródło: opracowanie własne

11 Światowa produkcja energii elektrycznej od roku 1971 do 2011 wg. rodzaju paliwa (TWh)

12 Światowa produkcja energii elektrycznej w latach 1973 do 2011 wg. rodzaju paliwa (TWh)

13 Ceny surowców i energii

14 Ceny surowej ropy w USD / baryłkę Ceny produktów ropy w USD / baryłkę

15 Ceny węgla energetycznego w USD / tonę Ceny gazu ziemnego USD / MBtu (1 MBtu 1 GJ)

16 Cena energii elektrycznej na świecie 2011 www.ieo.pl Źródło:IEA

17 Ceny energii elektrycznej w EU www.ieo.pl Źródło:eurostat

18 Trend cenowy źródeł energii w Wielkiej Brytanii

19 Polska w aspekcie energii na tle świata i Europy. Krajowe technologie produkcji, dostępność źródeł energii.

20 www.ieo.pl

21 Struktura wieku kotłów energetycznych w elektrowniach cieplnych zawodowych w Polsce w 2010.

22 Zestawienie skumulowanych krajowych zasobów złóż surowców energetycznych kopalnych w Polsce Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) (dane za 2010 r.), opracowanie Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Państwowy Instytut Geologiczny: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Warszawa 2011 r. www.ieo.pl zasoby ogółem/ potencjał teoretyczny zasoby przemysłowe/re alny potencjał techniczny zasoby wykorzystanie/ pozyskanie w 2010 r. wystarczalność w stos do zasobów przemysłowych [PJ] [lata] Kopaliny RAZEM 1 152 123 107 190 2 202 49 gaz ziemny 4 989 3 119 189 17 ropa naftowa 1 068 719 28 25 węgiel brunatny 173 217 11 458 494 23 węgiel kamienny 972 850 91 894 1 491 62

23 Saldo wymiany handlowej surowców energetycznych w Polsce w 2010 r. Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) (dane za 2010 r.), opracowanie Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Państwowy Instytut Geologiczny: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Warszawa 2011 r. Wyszczególnien ie kopalin ImportEksportSaldo mln PLN Kopaliny RAZEM 48 4183 624- 44 794 gaz ziemny 6 00015- 5 985 ropa naftowa 37 188-- 37 188 węgiel brunatny 2113- 8 węgiel kamienny 5 2093 596- 1 613

24 Roczny potencjał odnawialnych zasobów energii i jego wykorzystanie w 2010 roku Źródło: IEO oraz GUS (wykorzystanie zasobów w 2010 roku) zasoby ogółem/ potencjał teoretyczny zasoby przemysłowe/r ealny potencjał techniczny zasoby wykorzystanie/ pozyskanie w 2010 r. Stopień wykorzystania odnawialnych zasobów (przemysłowych) energii w Polsce [PJ] % RAZEM/ŚREDNIA 42 523 3 896 2887,4% Biomasa 2 709 602 26944,7% Woda 31 18 1161,2% Geotermia 3 870 313 1 0,2% Wiatr 8 725 2 582 6 0,2% Słońce 27 188 381 1 0,3%

25 Jakie jest obecny rozwój rynku technologii OZE do wytwarzania energii elektrycznej

26 OZE na świecie 2010 źródło: REN21RES Global Status Report 2012 OZE dostarczają 17% energii końcowej w skali całego globu

27 OZE- E na świecie 2011 źródło: REN21RES Global Status Report 2012 OZE-Elektryczne (OZE-E) stanowiły ok 50% wszystkich nowych inwestycji na świecie w 2011 r. (208 GW) Całkowita moc OZE-E w 2011 roku wynosiła 1 360 GW (+8%) Moc OZE-E przekroczyła 25% całkowitej globalnej mocy zainstalowanej 20.3% energii elektrycznej na świecie zostało wyprodukowane z OZE-E

28 Wiodące technologie OZE-E na świecie źródło: REN21RES Global Status Report 2012

29 Zestawienie nowych inwestycji OZE-E w UE na tle wszystkich inwestycji w wytwarzanie elektryczności w 2009 Źródło: JRC 2010

30 Polski patent na tanią zieloną energię elektryczną

31 Produkcja energii elektrycznej z OZE [TWh] w Polsce, 2005-2010 źródło: URE

32 Dotychczasowa (2010) wysokość przychodów w Euro/1 MWh energii elektrycznej ze współspalania w Polsce i w UE oraz USA

33 Porównanie trendów w zakresie zużycia biomasy w energetyce i jej cen (korelacja 95%) Źródło: IEO

34 Struktura koszty wdrażania systemu wsparcia OZE-E w latach 2006-2010 Źródło: opracowanie IEO)

35 Obowiązkowy udział(y) energii elektrycznej z OZE w końcowej sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne *Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu i energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

36 KONCENTRACJA NA RYNKU OZE-E Najwięksi gracze na TGE producenci OZE-E (powyżej 1% udziału w produkcji za 2010) TypUdział elektrownia wodna10,6% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania7,5% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania7,4% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania6,8% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania4,7% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania4,4% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania3,4% elektrownia wodna3,0% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania2,8% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania2,6% elektrownia biomasowa2,4% elektrownia wodna2,3% elektrownia wodna2,0% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania1,8% elektrownia wiatrowa1,6% elektrownia wodna1,5% elektrownia wiatrowa1,4% elektrownia wodna1,4% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania1,2% SUMA70% 19 wytwórców ma 70% rynku

37 Obrót świadectwami pochodzenia na TGE - - nadpodaż Po zbliżeniu się do celu ilościowego na 2012 k (10,4%), przekroczeniu go w lutym br. trwający od dziesięciu miesięcy spadek notowań ŚP na TGE obniżył już ich wartość o prawie 20 proc. Na przełomie roku handlowano uprawnieniami po 283- 285 zł/MWh, to na sesji październikowej ich cena osiągnęła 229,37 zł/MWh - to najniższy poziom w historii notowań indeksu PMOZE_A, czyli od kwietnia 2009 r.

38 Małe i mokro źródła elektrycznej (<5 MW) w Polsce w 2010 roku Moc źródła MW Ilość źródełProdukcja kWhbiogaz biomasawiatrowewodnePV do 0,0525326 699 4921022491 od 0,051 do 0,10017342 910 269130201400 od 0,101 do 0,25018599 158 082292501040 od 0,25 do 1,00327457 416 362591213540 od 1,00 do 5,001051 013 750 32717755260 SUMA10431 639 934 532119103405731 Niewiele ponad 1000 producentów zielonej energii !

39 Rozwój niezależnych producentów energii– przykład Niemiec 4 miliony producentów zielonej energii ! Główne zastosowanie OZE w Niemczech to mieszkalnictwo: budownictwo indywidualne, deweloperzy rolnicy

40 Rozwój małych producentów i generacji rozproszonej – przykład Danii W znanej publikacji Small is profitable (red. Amory Lowins) z 2002 r. autorzy naliczyli aż 217 korzyści dla konsumenta i obywatela jakie niesie rozwój generacji rozproszonej

41 Ustawa o OZE Mały trójpak energetyczny Duży trójpak energetyczny

42 Nowe elementy systemu wsparcia w projekcie ustawy o OZE Zróżnicowanie technologiczne wysokości wsparcia Ograniczanie wsparcia dla dużych technologii OZE: współspalanie, duża (zamortyzowana energetyka wodna) Wzmocnienie wsparcia dla mikroinstalacji i energetyki typu prosumenckiego Ograniczenie barier administracyjnych

43 Najważniejsze elementy systemu wsparcia w I projekcie ustawy o OZE w wersji MG z dn. 9/10/2012 mikroinstalacje z dużym wsparciem Źródło: opracowanie IEO Rodzaje OZE Stała cena zł/kWh '2013/14MikroinstalacjaMała instalacjaInstalacja OZE (duża) Wsp. korekcyjny ŚP '201310 kW40 kW50 kW75 kW100 kW200 kW500 kW1 MW5 MW10 MW20 MW50 MW przychody jedsnostkowe Energetyka wiatrowa lądowa0,950,651,200,90 ? morska 1,80 Biogaz rolniczy0,700,651,501,451,40 ze składowisk odpadów0,551,10 z oczyszczalni ścieków0,450,75 ? Biomasa współspalanie0,30 biomasa stała1,30 1,050,95 biomasa +CHP1,70 1,401,15 biopłyny1,15 Energetyka wodna 0,701,60 2,002,30 PV na budynkach1,301,152,85 2,45 wolnostojące1,151,102,75 Geotermia 1,20 wymagania admin. wszystkie rodzaje OZE wszystkie odmiany technologiczne OZE Wystarczy informacja do operatora z opisem instalacji, nie stanowi działałalności gospodarczej Potrzebny jest wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, działalność gospodarcza Wymagana koncesja przyłaczenie do sieci wszystkie rodzaje OZE wszystkie odmiany technologiczne OZE Brak opłat przyłączeniowych, o ile mikroinstalacja ma moc mniejszą niż aktualnie wydane warunki przyłączenia - tylko zgłoszenie u operatora Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej Pobierana jest pełna opłata przyłączeniowa

44 Ograniczanie współspalnia : Liczba instalacji współspalających uprawnionych do otrzymywania świadectw pochodzenia wg I projektu ustawy o OZE Źródło: opracowanie IEO

45 Rynek instalatorów OZE (mikro- i małych instalacji) wg I projektu ustawy o OZE, obliczenia: IEO Zatrudnienie instalatorów A.D 2011: 4 400 etatów Zatrudnienie instalatorów OZE: 2020: ok. 21 000 etatów

46 Mały trojpak energetyczny – Nowelizacja Prawa energetycznego od 11 września 2013 Wprowadzenie nowych definicji mikro i małej instalacji. - mikroinstalacja – odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 70 kW - mała instalacja – odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej powyżej 70 kW do 300 kW; -Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci przesyłowej nie pobiera się opłaty. Pociąga to za sobą zwolnienie z obowiązku wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci, może odbyć się na podstawie zgłoszenia. Cena 80% ceny energii z rynku konkurencyjnego z roku poprzedniego. -Wprowadzono dokument - gwarancję pochodzenia, która jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej energii elektrycznej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. -Ustawa znowelizuje Prawo budowlane. Nowe przepisy wprost określają, że montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych (do 40 kW, ale bez terminu "łącznie") oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie będzie wymagało pozwolenia na budowę.

47 Duży trojpak energetyczny – projekt ustawy OZE z 13 listopada 2013 - Szacunki dotyczące skumulowanych kosztów proponowanego systemu wsparcia zostały określone do 2020 roku na około 24,262 mld zł. - Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi pełne wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia, ogłoszeniem pierwszych aukcji na energię elektryczną wytwarzaną w instalacjach OZE, całkowite wyłączenie ze wsparcia wszystkich elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej powyżej 1MW oraz zredukowanie poziomu wsparcia dla technologii spalania wielopaliwowego biomasy z paliwami konwencjonalnymi, do wartości 0,5 świadectwa pochodzenia za każdą wytworzoną 1 MWh. - Aukcje mają być przeprowadzane oddzielnie na zakup energii ze źródeł o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW.

48 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kisielice I. Informacje ogólne - pow. 172,8 km 2, ludność 6 370 osób - brak obszarów Natura 2000, -użytki rolne 12 490 ha, lasy 2 190 ha, - obszar chronionego krajobrazu w płd. części gminy, II. Plan zagospodarowania przestrzennego – elektrownie wiatrowe (1998). III. Program badawczy siły i zasobów wiatru Ecolinks przy współudziale EC BREC oraz AWS Scientific (USA), 2001-2002, IV. Efekty działań w zakresie energetyk wiatrowej - Iberdrola: budowa 27 turbin x 1,5 MW każda,(2006), - Eolica: budowa 12 turbin x 2 MW każda, (2008), pozwolenie na budowę dla 9 turbin x 2 MW, - Windprojekt: pozwolenie na budowę dla 4 turbin x 3MW, Planowane kolejne 16 turbin

49 V. Program zagospodarowania biomasy do produkcji ciepła. 1.Budowa ciepłowni miejskiej zasilanej biomasą- słomą o mocy 3 MW (2004r.): 2.Rozbudowa sieci etap I (2007-2008r.) w ramach zadania pn.Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą" 3.Rozbudowa sieci etap II (2010-2012r.) w ramach zadania pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II - rozbudowa kotłowni do 6 MW 4.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Łęgowie (2010r.) w ramach zadania pn. Przebudowa systemu grzewczego w SP w Łęgowie –Gmina Kisielice. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii –poprzez zakup pieca na biomasę VI. Program budowy elektrociepłowni biogazowej w Kisielicach o mocy 2 MW VII. Wpływ na środowisko inwestycji z zakresu OZE. (badania wpływu na awifaune oraz poziomu hałasu) VIII. Akceptacja społeczna. Ok.. 80-90 %

50 IX. Główne korzyści wynikające z dotychczasowych działań gminy w zakresie OZE: 1. Inwestycje przyczyniają się do realizacji Strategii Rozwoju Gminy w zakresie: - ekonomicznym (podniesienie dochodów własnych gminy oraz dochodów własnych części mieszkańców), ok. 4 mln PLN w 2012 roku - ekologicznym (ograniczenie emisji zanieczyszczeń, realizacja polityki ekologicznej państwa), - promocyjnym (konferencje, publikacje, wymiana doświadczeń). 2. Za pomocą tego typu działań, realizowana jest strategia bezpieczeństwa 2. Za pomocą tego typu działań, realizowana jest strategia bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez budowę rozproszonych źródeł energii. energetycznego gminy poprzez budowę rozproszonych źródeł energii.

51

52

53 Dziękuje za uwagę Marcin Duda (Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, Górki 3, 82-500 Kwidzyn)


Pobierz ppt "Problematyka poszanowania energii – w wymiarze ekonomicznym i technologicznym oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście poszanowania energii –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google