Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,"— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

2 jest pozarządową organizacją non-profit od 1994 roku aktywnie działa na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej i ochrony klimatu promuje poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski S TOWARZYSZENIE G MIN P OLSKA S IEĆ E NERGIE C ITÉS S TOWARZYSZENIE G MIN P OLSKA S IEĆ E NERGIE C ITÉS L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

3 Partnerzy L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

4 W SPÓŁPRACA S TOWARZYSZENIA G MIN P OLSKA S IEĆ E NERGIE C ITÉS W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji organizacja podróży studyjnych organizacja Dni Energii audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów komunalnych wydawnictwo poradników dla gmin publikacja dobrych praktyk na CD edukacja ekologiczna wystawy strony internetowe L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

5 O RGANIZACJA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW, KONFERENCJI L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

6 O RGANIZACJA PODRÓŻY STUDYJNYCH L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

7 O RGANIZACJA D NI E NERGII L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

8 40 audytów energetycznych dla budynków komunalnych W ramach projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 40 świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych W ramach projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 egz. poradnika Zarządzanie energią w budynkach szkolnych egz. poradnika Odnawialne źródła energii w Małopolsce 500 egz. poradnika Planowanie Energetyczne w miastach i gminach egz. poradnika Zarządzanie energią w budynkach komunalnych W YDAWNICTWA Stowarzyszenie opracowało, wydało i bezpłatnie rozprowadziło L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

11 ponad płyt CD zawierających poradniki, przegląd metodologii, schematów lekcji oraz kilkaset opisów najlepszych przykładów efektywnego wykorzystania energii, energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej, Stowarzyszenie opracowało, wydało i bezpłatnie rozprowadziło W YDAWNICTWA L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

12 DOBRA ENERGIA Wystawa DOBRA ENERGIA promująca polskich i ukraińskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Niepołomice, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa, PKiN – Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Kraków, L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

13 P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW To najbardziej ambitna inicjatywa europejska, gromadząca burmistrzów pionierskich miast i gmin europejskich, którzy zobowiązali się do przekroczenia celów energetycznych Unii Europejskiej 3x20% poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

14 Działania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji CO 2. Dzięki wspieraniu ich wysiłków Europa może sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Z tych powodów w pełni popieram działania podejmowane w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Jest ona pomocna w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

15 Z OBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY P OROZUMIENIA Przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO 2 o 20% do 2020 roku Przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) Wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów Zaangażowanie obywateli i innych interesariuszy (Dni Energii) Zachęcenie innych miast do przystąpienia do tej inicjatywy L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

16 P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW Pierwsza uroczystość podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 10 lutego 2009 r. w sali obrad Parlamentu Europejskiego. Wówczas ponad 300 burmistrzów miast i gmin europejskich przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

17 P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW Wśród miast i gmin, które podpisały Porozumienie Burmistrzów do lutego 2009 roku były 4 miasta z Polski: Warszawa, Bielsko-Biała, Niepołomice, Łubianka. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

18 Druga ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 5 maja 2010 r. w sali obrad Parlamentu Europejskiego. P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

19 P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW Trzecia ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 29 listopada 2011 r. w sali obrad Parlamentu Europejskiego. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

20 MIESZKAŃCÓW DO DZISIAJ MIAST I GMIN LICZĄCYCH MIESZKAŃCÓW PODPISAŁO P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW I ZOBOWIĄZAŁO SIĘ OGRANICZYĆ EMISJĘ CO 2 NA SWYM TERENIE O PRZYNAJMNIEJ 20% DO ROKU 2020! L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

21 Bielsko-Biała Łubianka Niepołomice Raciechowice Warszawa POLSKICH SYGNATARIUSZY 2011/2012 Bestwina Błażowa Bydgoszcz Chorzele Gdynia Gniewino Hel Jasienica Jaworze Kolbuszowa Kościerzyna Kozy Piaseczno Sokołów Małopolski Szczyrk Tryńcza Wilamowice Wilkowice Władysławowo Ustka Bielawa Dzierżoniów Ełk Laszki Stare Juchy L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

22 K ORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY P OROZUMIENIA B URMISTRZÓW Włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu Poprawa: jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców wizerunku miasta długoterminowej niezależności energetycznej miasta efektywności wykorzystania energii oraz niższe opłaty za energię L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

23 K ORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY P OROZUMIENIA B URMISTRZÓW Lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania Zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania i projekty dzięki oszczędnościom energetycznym oraz lokalnej produkcji energii Współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

24 Strukturą Wspierającą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités zostało pierwszą w Polsce Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów. 24 kwietnia 2009 roku w Brukseli podczas międzynarodowej konferencji, która zgromadziła ponad 400 uczestników z całej Europy, Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał umowę o partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cités. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

25 W SPARCIE S TOWARZYSZENIA DLA M IAST I G MIN Promocja Porozumienia Burmistrzów oraz miast i gmin sygnatariuszy na szczeblu krajowym i europejskim Pośredniczenie w kontaktach między miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami a Biurem Porozumienia Burmistrzów Pomoc miastom i gminom sygnatariuszom w działaniach mających umożliwić im osiągnięcie celów porozumienia (opracowywanie SEAP, organizacja Dni Energii) Pomoc w szukaniu źródeł finansowania projektów realizowanych w związku z podpisaniem Porozumienia Informowanie na bieżąco o nowych wydarzeniach związanych z Porozumieniem Burmistrzów L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

26 1.Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu Energy for Mayors maj 2010 – maj 2013 Współfinansowanie: 2.Budowanie sieci na rzecz Porozumienia Burmistrzów NET–COM czerwiec 2011 – listopad Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin wrzesień 2011 – marzec 2013 O BECNIE REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

27 3.Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach GREEN TWINNING kwiecień 2012 – marzec 2014 Współfinansowanie: 4.Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów MESHARTILITY marzec 2012 – luty 2015 I szereg innych… O BECNIE REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.

28 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Patrycja Płonka Kierownik Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, R.


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google