Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,"— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.plbiuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl

2 jest pozarządową organizacją non-profit od 1994 roku aktywnie działa na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej i ochrony klimatu promuje poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski S TOWARZYSZENIE G MIN P OLSKA S IEĆ E NERGIE C ITÉS S TOWARZYSZENIE G MIN P OLSKA S IEĆ E NERGIE C ITÉS L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

3 www.pnec.org.pl Partnerzy L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

4 www.pnec.org.pl W SPÓŁPRACA S TOWARZYSZENIA G MIN P OLSKA S IEĆ E NERGIE C ITÉS W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji organizacja podróży studyjnych organizacja Dni Energii audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów komunalnych wydawnictwo poradników dla gmin publikacja dobrych praktyk na CD edukacja ekologiczna wystawy strony internetowe L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

5 www.pnec.org.pl O RGANIZACJA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW, KONFERENCJI L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

6 www.pnec.org.pl O RGANIZACJA PODRÓŻY STUDYJNYCH L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

7 www.pnec.org.pl O RGANIZACJA D NI E NERGII L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

8 40 audytów energetycznych dla budynków komunalnych W ramach projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 40 świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych W ramach projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 www.pnec.org.pl 5 000 egz. poradnika Zarządzanie energią w budynkach szkolnych 1 000 egz. poradnika Odnawialne źródła energii w Małopolsce 500 egz. poradnika Planowanie Energetyczne w miastach i gminach 10 000 egz. poradnika Zarządzanie energią w budynkach komunalnych W YDAWNICTWA Stowarzyszenie opracowało, wydało i bezpłatnie rozprowadziło L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

11 ponad 50 000 płyt CD zawierających poradniki, przegląd metodologii, schematów lekcji oraz kilkaset opisów najlepszych przykładów efektywnego wykorzystania energii, energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej, www.pnec.org.pl Stowarzyszenie opracowało, wydało i bezpłatnie rozprowadziło W YDAWNICTWA L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,20.09.2012 R.

12 www.pnec.org.pl DOBRA ENERGIA Wystawa DOBRA ENERGIA promująca polskich i ukraińskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Niepołomice, 2-5.02.2011 Gdańsk, 24.02.2011 Poznań, 23.03.2011 Kraków, 11-12.04.2011 Warszawa, 5-6.05.2011 PKiN – 24.05-7.06.11 Bielsko-Biała, 12-13.09.2011 Dzierżoniów, 23-25.09.2011 Kraków, 14-15.11.2011 L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

13 www.pnec.org.pl P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW To najbardziej ambitna inicjatywa europejska, gromadząca burmistrzów pionierskich miast i gmin europejskich, którzy zobowiązali się do przekroczenia celów energetycznych Unii Europejskiej 3x20% poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

14 Działania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji CO 2. Dzięki wspieraniu ich wysiłków Europa może sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Z tych powodów w pełni popieram działania podejmowane w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Jest ona pomocna w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

15 www.pnec.org.pl Z OBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY P OROZUMIENIA Przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO 2 o 20% do 2020 roku Przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) Wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów Zaangażowanie obywateli i innych interesariuszy (Dni Energii) Zachęcenie innych miast do przystąpienia do tej inicjatywy L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

16 www.pnec.org.pl P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW Pierwsza uroczystość podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 10 lutego 2009 r. w sali obrad Parlamentu Europejskiego. Wówczas ponad 300 burmistrzów miast i gmin europejskich przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

17 www.pnec.org.pl P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW Wśród miast i gmin, które podpisały Porozumienie Burmistrzów do lutego 2009 roku były 4 miasta z Polski: Warszawa, Bielsko-Biała, Niepołomice, Łubianka. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

18 www.pnec.org.pl Druga ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 5 maja 2010 r. w sali obrad Parlamentu Europejskiego. P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

19 www.pnec.org.pl P OROZUMIENIE BURMISTRZÓW Trzecia ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 29 listopada 2011 r. w sali obrad Parlamentu Europejskiego. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

20 www.pnec.org.pl 4 263 166 909 652 MIESZKAŃCÓW DO DZISIAJ 4 263 MIAST I GMIN LICZĄCYCH 166 909 652 MIESZKAŃCÓW PODPISAŁO P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW I ZOBOWIĄZAŁO SIĘ OGRANICZYĆ EMISJĘ CO 2 NA SWYM TERENIE O PRZYNAJMNIEJ 20% DO ROKU 2020! L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

21 www.pnec.org.pl 2009 Bielsko-Biała 2009-01-12 Łubianka 2009-01-12 Niepołomice 2009-01-14 Raciechowice 2009-10-29 Warszawa 2009-02-05 30 POLSKICH SYGNATARIUSZY 2011/2012 Bestwina 2011-07 11 Błażowa 2011-10-20 Bydgoszcz 2011-11-23 Chorzele2011-06-24 Gdynia2011-02-23 Gniewino2011-04-15 Hel2011-03-24 Jasienica2011-05-29 Jaworze2011-09-05 Kolbuszowa2011-08-26 Kościerzyna2011-03-23 Kozy2011-06-20 Piaseczno2011-09-21 Sokołów Małopolski 2011-10-28 Szczyrk2011-07-15 Tryńcza 2011-06-14 Wilamowice2011-04-29 Wilkowice 2011-09-02 Władysławowo2011-03-30 Ustka 2012-03-29 2010 Bielawa 2010-02-24 Dzierżoniów 2010-01-25 Ełk 2010-03-30 Laszki 2010-06-25 Stare Juchy 2010-03-30 L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

22 www.pnec.org.pl K ORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY P OROZUMIENIA B URMISTRZÓW Włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu Poprawa: jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców wizerunku miasta długoterminowej niezależności energetycznej miasta efektywności wykorzystania energii oraz niższe opłaty za energię L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

23 www.pnec.org.pl K ORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY P OROZUMIENIA B URMISTRZÓW Lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania Zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania i projekty dzięki oszczędnościom energetycznym oraz lokalnej produkcji energii Współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

24 www.pnec.org.pl Strukturą Wspierającą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités zostało pierwszą w Polsce Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów. 24 kwietnia 2009 roku w Brukseli podczas międzynarodowej konferencji, która zgromadziła ponad 400 uczestników z całej Europy, Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał umowę o partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cités. L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

25 www.pnec.org.pl W SPARCIE S TOWARZYSZENIA DLA M IAST I G MIN Promocja Porozumienia Burmistrzów oraz miast i gmin sygnatariuszy na szczeblu krajowym i europejskim Pośredniczenie w kontaktach między miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami a Biurem Porozumienia Burmistrzów Pomoc miastom i gminom sygnatariuszom w działaniach mających umożliwić im osiągnięcie celów porozumienia (opracowywanie SEAP, organizacja Dni Energii) Pomoc w szukaniu źródeł finansowania projektów realizowanych w związku z podpisaniem Porozumienia Informowanie na bieżąco o nowych wydarzeniach związanych z Porozumieniem Burmistrzów L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

26 www.pnec.org.pl 1.Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu Energy for Mayors maj 2010 – maj 2013 Współfinansowanie: 2.Budowanie sieci na rzecz Porozumienia Burmistrzów NET–COM czerwiec 2011 – listopad 2013 3.Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin wrzesień 2011 – marzec 2013 O BECNIE REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

27 www.pnec.org.pl 3.Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach GREEN TWINNING kwiecień 2012 – marzec 2014 Współfinansowanie: 4.Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów MESHARTILITY marzec 2012 – luty 2015 I szereg innych… O BECNIE REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.

28 www.pnec.org.pl D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Patrycja Płonka Kierownik Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO, 20.09.2012 R.


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Patrycja Płonka Kierownik Projektów P OROZUMIENIE B URMISTRZÓW – EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU L OKALNE F ORUM W ŁADYSŁAWOWO,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google