Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.etwinning.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.etwinning.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest eTwinning? Program eTwinning – Europejska społeczność szkolna eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

3 Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?
Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów lat). Z kim można współpracować? Polskie szkoły mogą współpracować ze szkołami w krajach Unii Europejskiej czyli: Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a ponadto także z: Islandią, Norwegią, Turcją, Republiką Chorwacji, Macedonią i Szwajcarią.

4 Przykładowe formy projektów
Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania; Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym; Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania; Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów. Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning: Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego. 

5 Zalety projektów eTwinning:
entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia, bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu, wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki, stosowanie metody projektu (szczególnie ważne w gimnazjach), możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk, każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów, elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

6 Doskonalenie nauczycieli:
Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, dla ogółu nauczycieli lub dla określonej specjalności: matematyków, fizyków, bibliotekarzy szkolnych czy nauczycieli przedszkolnych itp., Kursy internetowe dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?” i kursy tygodniowe prowadzone na platformie Moodle, Warsztaty europejskie, Seminaria kontaktowe, e-Czwartki, e-Ferie.

7 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce
działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning (NSS) jest odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję programu eTwinning oraz monitorowanie podjętych działań. Działalność ta skupia się przede wszystkim na organizowaniu konferencji informacyjnych, warsztatów szkoleniowych, wspomaganiu działań szkół, sprawdzaniu jakości projektów pod względem pedagogicznego i europejskiego podejścia, zbieraniu przykładów dobrej praktyki, publikowaniu ich i rozpowszechnianiu, prowadzeniu narodowego portalu oraz usługi helpdesk pod adresem NSS współpracuje z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, MKiDN, CODN, OEIiZK, Interklasa, Scholaris itp. Ważnym zakresem działalności jest organizowanie ogólnopolskich konkursów na najbardziej interesujące projekty eTwinning.

8 Odznaki Jakości eTwinning
Krajowe Odznaki Jakości Europejskie Odznaki Jakości Krajowe Odznaki Jakości przyznawane są 'na bieżąco' przez cały rok przynajmniej raz w miesiącu; Jeżeli w projekcie minimum dwie szkoły partnerskie otrzymały Krajowe Odznaki Jakości i przynajmniej jedna z nich została nominowana do Europejskiej Odznaki Jakości, otrzymają one tę Odznakę w kolejnej edycji w październiku.

9 Dzieci podróżują po Europie poprzez baśnie
Projekt eTwinning

10 Grupa III „Pszczółki”

11 Europa jest pięcioletnią dziewczynką
Europa jest pięcioletnią dziewczynką. Pewnego dnia postanawia wybrać się w podróż, aby poznać inne dzieci. Włochy to kraj, w którym Europa rozpoczyna swoją podróż. Tam spotyka dziewczynkę o imieniu Italia. Europa i Italia zaprzyjaźniają się ze sobą. Rozmawiają o kraju, w którym mieszka Italia. Dziewczynka opowiada o zwyczajach, tradycjach panujących w jej kraju. Uczy ją piosenek, rymowanek, pokazuje zdjęcia, rysunki. Jako prezent wręcza jej tradycyjną baśń. Od tej pory Europa odwiedza inne kraje, zbiera baśnie i zapoznaje inne dzieci z bajką, którą otrzymała od swojej przyjaciółki Italii.

12 Cele projektu: Uświadomienie dzieciom, że w innych krajach żyją dzieci takie same jak oni i że za pośrednictwem Internetu można dzielić się z nimi swoimi przeżyciami; Dzieci nauczą się komunikować w języku wyobraźni i kreatywności, za pomocą rysunków, gestów; zrozumieją, że nie trzeba znać języka obcego, aby sprawnie się komunikować z innymi; Stworzenie okazji do poznania innych krajów – ich zwyczajów i tradycji z bezpośredniego źródła; Wzrost świadomości wielokulturowej dzieci; Wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi nauczycielami;

13 Przedmioty projektu: przedmioty przedszkolne Języki komunikacji: j
Przedmioty projektu: przedmioty przedszkolne Języki komunikacji: j. angielski, j. włoski Wiek ucznia: 3 – 6 lat Proponowane narzędzia: Czat, Dziennik projektu, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, forum, programy komuterowe: do obróbki zdjęć, filmów, MP3, strona internetowa, TwinSpace

14 Działania: Zamieszczanie w odpowiednich folderach na TwinSpace materiałów dydaktycznych: rysunków, zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrań video; Prezentacja dzieciom materiałów przekazanych przez dzieci i ich nauczycieli z innych krajów; Nauczyciel może dzielić się problemami , metodami i technikami realizacji bajki z nauczycielami z innych krajów; Komunikowanie się w trakcie trwania projektu z nauczycielami z innych krajów w celu organizacji pracy, wymiany spostrzeżeń nt. projektu; Komunikowanie się dzieci poprzez narzędzia Internetowe, pocztówki, listy. Publikacja zgromadzonych materiałów na stronie internetowej;

15 Oczekiwane rezultaty:
Stworzenie strony internetowej prezentującej prace dzieci z różnych krajów europejskich. Stworzenie zbioru bajek pochodzących z różnych krajów europejskich. Zgromadzenie materiałów dydaktycznych kart pracy oraz pomysłów na wykonanie różnego rodzaju prac plastycznych – wymiana doświadczeń.

16

17 Mocne strony projektu:
Duże zaangażowanie inicjatora projektu i otwartość na pomysły innych jego współtwórców, Projekt ciekawy dla dzieci, Wykorzystanie różnorodnych narzędzi: programy komputerowe, strona internetowa, Możliwość zaangażowania dzieci i ich rodziców, Możliwość poznania różnych programów komputerowych: graficznych, multimedialnych i innych. Słabe strony projektu: Gromadzenie materiałów nieadekwatnych do tematu projektu, Niedotrzymywanie terminów, Działania projektu nie zostało sprecyzowane, Bariera językowa.

18 Strona internetowa projektu:

19

20 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Www.etwinning.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google