Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak poprawnie zrobić przypis?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak poprawnie zrobić przypis?"— Zapis prezentacji:

1 Jak poprawnie zrobić przypis?
SKN Bibliologów „Ex Libris” przedstawia: Jak poprawnie zrobić przypis?

2 Zasady: Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką. Przypis rozpoczynamy od inicjału imienia, następnie nazwisko i kolejne elementy opisu. Jeśli jest to praca zbiorowa, przypis rozpoczyna się od tytułu. Kiedy w opisie występuje pod red., to po tym skrócie stosujemy inicjał imienia, a następnie nazwisko. Właściwym skrótem do wyrazu strona jest s. Jeśli wielokrotnie odwołujemy się do jakiegoś opracowania – dalej wymieniamy tylko autora i podajemy strony. Jeśli przypis następuje po pełnym opisie stosujemy formę: tamże, a następnie strony, jeśli odwołujemy się do innych stron.

3 Przykłady: ¹R. Kukliński, Uroki niziny – środowisko przyrodnicze, w: Ziemia Jana Kochanowskiego, pod red. H. Bednarczyka, B. Jaworskiej, J. Kozińskiego, Sycyna 2006, s ²Jan Cielątko herbu Ciołek z Lisina był łożniczym króla Władysława Jagiełły; żonaty z Anną z Oględowa. Jan Wężyk herbu Wąż wywodził się z sieradzkiego i należał do grona dworzan Władysława Jagiełły, a później też jego następcy. Zob. C. Imański, E. Nowakowska, J. Nowakowski, Zwoleń – gmina i miasto, w: Ziemia Jana Kochanowskiego. Powiat Zwoleński, pod red. H. Bednarczyka, B. Jaworskiej, J. Kozieńskiego, Sycyna 2006, s. 365.

4 Przykłady: ³Miasta w liczbach 2010, Warszawa 2012, s. 37 [dostępny online: 3 września 2013]. 4Tamże, s. 55. 5http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=711352&p_token= [dostęp 12 sierpnia 2013].

5 Przykłady: 6C. Imański, E. Nowakowska, J. Nowakowski, s Pismo „Trzęsiworek” stało się faktem [dostępny online: 12 października 2013].


Pobierz ppt "Jak poprawnie zrobić przypis?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google