Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKN Bibliologów Ex Libris przedstawia:. Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką. Przypis rozpoczynamy od inicjału imienia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKN Bibliologów Ex Libris przedstawia:. Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką. Przypis rozpoczynamy od inicjału imienia,"— Zapis prezentacji:

1 SKN Bibliologów Ex Libris przedstawia:

2 Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką. Przypis rozpoczynamy od inicjału imienia, następnie nazwisko i kolejne elementy opisu. Jeśli jest to praca zbiorowa, przypis rozpoczyna się od tytułu. Kiedy w opisie występuje pod red., to po tym skrócie stosujemy inicjał imienia, a następnie nazwisko. Właściwym skrótem do wyrazu strona jest s. Jeśli wielokrotnie odwołujemy się do jakiegoś opracowania – dalej wymieniamy tylko autora i podajemy strony. Jeśli przypis następuje po pełnym opisie stosujemy formę: tamże, a następnie strony, jeśli odwołujemy się do innych stron.

3 ¹R. Kukliński, Uroki niziny – środowisko przyrodnicze, w: Ziemia Jana Kochanowskiego, pod red. H. Bednarczyka, B. Jaworskiej, J. Kozińskiego, Sycyna 2006, s ²Jan Cielątko herbu Ciołek z Lisina był łożniczym króla Władysława Jagiełły; żonaty z Anną z Oględowa. Jan Wężyk herbu Wąż wywodził się z sieradzkiego i należał do grona dworzan Władysława Jagiełły, a później też jego następcy. Zob. C. Imański, E. Nowakowska, J. Nowakowski, Zwoleń – gmina i miasto, w: Ziemia Jana Kochanowskiego. Powiat Zwoleński, pod red. H. Bednarczyka, B. Jaworskiej, J. Kozieńskiego, Sycyna 2006, s. 365.

4 ³ Miasta w liczbach 2010, Warszawa 2012, s. 37 [dostępny online: L.htm; 3 września 2013]. 4 Tamże, s isplay?p_id=711352&p_token= [dostęp 12 sierpnia 2013]. isplay?p_id=711352&p_token=

5 6 C. Imański, E. Nowakowska, J. Nowakowski, s Pismo Trzęsiworek stało się faktem [dostępny online: D=/ /POWIAT0208/ ; 12 października 2013].


Pobierz ppt "SKN Bibliologów Ex Libris przedstawia:. Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką. Przypis rozpoczynamy od inicjału imienia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google