Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Kowalewski Kierownik Zespołu ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni; Kobiety i dzieci w kontekście programów zapobiegających eksmisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Kowalewski Kierownik Zespołu ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni; Kobiety i dzieci w kontekście programów zapobiegających eksmisji."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Kowalewski Kierownik Zespołu ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni; Kobiety i dzieci w kontekście programów zapobiegających eksmisji

2 DIAGNOZA – ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA ADEKWATNE NARZĘDZIA ASYSTENTURA INTENSYWNA SPECJALISTYCZNA, DOPASOWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROFILAKTYKA

3 I ETAP Stworzenie, na podstawie informacji płynących z gdyńskich spółdzielni mieszkaniowych mapy miejsc zagrożenia bezdomnością Na przełomie lipca i września 2008r. wśród gdyńskich spółdzielni mieszkaniowych przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące ; obecnego stanu zadłużeń wśród mieszkańców Gdyni, ilości lokali podlegających eksmisji oraz procedurze danych spółdzielni, dotyczącej wszczynania postępowania eksmisyjnego. Ankieta została wysłana do 20 spółdzielni mieszkaniowych i administracji budynków komunalnych na terenie Gdyni. Na badanie ankietowe odpowiedziało 15 spółdzielni mieszkaniowych i administracji budynków: PROFILAKTYKA BEZDOMNOŚCI

4 Przebadano lokali na terenie Gdyni, (ok. 50% wszystkich lokali w Gdyni) (73,94%) - stanowią wszystkie lokale zadłużone (22,74%) - lokali jest zadłużonych na kwotę poniżej 4000 zł (3,32%) - lokali jest zadłużonych powyżej 4000 zł

5 PROFILAKTYKA BEZDOMNOŚCI Przebadano lokali na terenie Gdyni, lokali jest zagrożonych eksmisją lokali ma wszczętą procedurą eksmisyjną lokali ma prawomocną decyzją eksmisyjną

6 PROFILAKTYKA BEZDOMNOŚCI Na przełomie maja i czerwca 2008 roku, wśród Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Gdyni przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące obecnego stanu zadłużeń wśród mieszkańców Gdyni, będących klientami MOPS-u oraz poświecone analizie procedury i narzędzi, jakie wykorzystują pracownicy DOPsów, aby pomagać środowiskom zadłużonym i zagrożonym bezdomnością. Pozyskano informacje o 3221 środowiskach, objętych wsparciem przez Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

7 PROFILAKTYKA BEZDOMNOŚCI

8 Badając stan zagrożenia mieszkańców Gdyni potencjalną utratą lokalu w przyszłych latach możemy, biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane informacje podsumować, iż zagrożenie to przyjmuje cztery poziomy: Osoby o niskim stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie lokale zadłużone na kwotę poniżej zł. Osoby o średnim stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie 1672 lokale (w tym 716 z procedurą eksmisyjną) zadłużone powyżej zł Osoby o wysokim stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie 421 lokali z wszczętą procedurą eksmisyjną Osoby w najwyższym stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie 295 lokali z już prawomocną decyzją o eksmisji BEZDOMNOŚĆ PROFILAKTYKA BEZDOMNOŚCI

9 POZIOMY TE POKAZUJĄ, IŻ: Wchodzenie w bezdomność jest kilkufazowym procesem, a działania profilaktyczne powinny zostać zaplanowane i adekwatnie zaprojektowane na każdym z tych poziomów (w rozumieniu profilaktyki interwencyjnej i profilaktyki zasadniczej) – przy czym każdy z poziomów będzie wymagał odmiennych narzędzi i instrumentów. Niezbędne jest wypracowanie również adekwatnych narzędzi diagnostycznych, pozwalających umiejętne klasyfikować osoby do danej grupy. PROFILAKTYKA BEZDOMNOŚCI

10 Podsumowując zebrane dane w kontekście podziału na grupy zagrożenia utratą lokalu możemy powiedzieć, iż spośród: Osób o niskim stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie lokale zadłużone na kwotę poniżej zł – 1,61 % (CO 60 OSOBA) KORZYSTA ZE WSPARCIA DOPS Osób o średnim stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie 1672 lokale (w tym 716 z procedurą eksmisyjną) zadłużone powyżej zł - 12,02 % (CO DZIESIĄTE ŚRODOWISKO) KORZYSTA ZE WSPARCIA DOPS Osób o wysokimi i najwyższym stopniu narażenia na utratę lokalu mieszkalnego - osoby zamieszkujące obecnie 421 lokali z wszczętą procedurą eksmisyjną ORAZ osoby zamieszkujące obecnie 295 lokali z już prawomocną decyzją o eksmisji - 15,22 % (CO SIÓDME ŚRODOWISKO) KORZYSTA ZE WSPARCIA DOPS

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Bezdomnych Gdynia ul. Działowskiego 11 Tel. (0-58)


Pobierz ppt "Marcin Kowalewski Kierownik Zespołu ds. Bezdomnych MOPS w Gdyni; Kobiety i dzieci w kontekście programów zapobiegających eksmisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google