Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek medyczny Czy należy bać się GIODO? Bezpieczeństwo i nowoczesność – profesjonalne możliwości dla podmiotu leczniczego w praktyce Sektor Aplikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek medyczny Czy należy bać się GIODO? Bezpieczeństwo i nowoczesność – profesjonalne możliwości dla podmiotu leczniczego w praktyce Sektor Aplikacji."— Zapis prezentacji:

1 Rynek medyczny Czy należy bać się GIODO? Bezpieczeństwo i nowoczesność – profesjonalne możliwości dla podmiotu leczniczego w praktyce Sektor Aplikacji Medycznych - Partner Robert A. Beksiński

2 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Ponad 1700 pracowników w 4 krajach Ericpol Sp. z o.o. Własność prywatna Założona w 1991 Ericpol Sp. z o.o. Własność prywatna Założona w 1991 Obroty 2011: 48 MEUR Oddziały: Linköping, Szwecja Lwów,Ukraina Brześć, Białoruś Oddziały: Linköping, Szwecja Lwów,Ukraina Brześć, Białoruś Certyfikat ISO 9001 & 14001 Siedziba: Łódź, Polska Biura: Kraków, Warszawa Siedziba: Łódź, Polska Biura: Kraków, Warszawa

3 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Obszary biznesowe Radio Access Networks Core Networks Value Added Services Test System Solutions Teleco Oprogramowanie wbudowane Platformy otwarte Telematyka Infotainment M2M Systemy dla opieki medycznej e-Health Opieka medyczna Wynajem kadry inżynierskiej Konsulting Hosting produktu oprogramowania Usługi Rozwiązania dedykowane Outsourcing projektów Wsparcie procesów biznesowych Business Intelligence Aplikacje dla biznesu Rozwój oprogramowania Finanse & Bankowość Rozwiązania IT Oprogramowanie

4 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Nagrody i wyróżnienia 2005 Lider Nowoczesnych Technologii 2006 Gazela Biznesu 2005 – 12 miejsce w województwie łódzkim. 2007 Ericpol wybrany firmą roku przez Łódzkie Studenckie Forum BCC 2008 Teraz Polska – godło 2009 Największy eksporter usług IT – Computerworld TOP200 2010 Skrzydła Biznesu - 1 miejsca w woj. łódzkim w kat. Firma Średnia 2011 Diament Forbesa – 3 miejsce w województwie łódzkim. 2011 Rising Star – Global Outsourcing 100 2011 Software 500 2012 TOP200 3x1, reddot design award winner 2012

5 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., Warszawa 2012 oraz Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa marzec 2012

6 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku

7 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Wykorzystanie e-Zdrowia w Danii na tle pozostałych krajów UE Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe Bonn, kwiecień 2008 r.

8 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Wykorzystanie e-Zdrowia w Polsce na tle pozostałych krajów UE Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe Bonn, kwiecień 2008 r.

9 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Program dla praktyki lekarskiej drEryk powstał dzięki grupie lekarzy, pod egidą Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz firmie Ericpol działającej w branży IT i telekomunikacji, będącego nowoczesnym mariażem wiedzy lekarskiej i informatycznej.

10 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Współdziałanie z lekarzami należącymi PPOZ gwarancja produktu, dostosowanego do potrzeb lekarzy W ieloletnia współpraca z KLRwP

11 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku

12 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku

13 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku zapewnia: bezpieczeństwo personelu, pacjenta oraz danych, szybkość i wygodę działania, słowniki kodów TERYT, ICD-9, ICD-10, bazę leków zawierającą ponad 32 tys. pozycji, tworzenie statystyk leków, rozpoznań, świadczeń, liczby wizyt, grup dyspanseryjnych, szczepień lub deklaracji, tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, łatwość i kompleksowość wydruków prostotę obsługi wizyt recept na czystym papierze i gotowym formularzu

14 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Rozszerzona baza leków Rozszerzona baza leków w dbałości o szczegóły Informacje o refundacji, charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz historia recept, Oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ryzyka powstawania błędów, Listy zawsze aktualne, opracowane na podstawie publikacji najnowszej listy leków przez MZ, Komfort pracy świadczeniodawców.

15 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Na jednym ekranie wszystkie istotne informacje: o pacjencie i leczonych zębach, o wykonanych zdjęciach RTG, o wstawionych amalgamatach i kompozytach, mostkach oraz zębach do leczenia Stomatologia Stomatologia nowoczesność i standard profesjonalnego lekarza dentysty

16 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Wystarczy kliknięcie, aby przeglądnąć zapisy dotyczące jamy ustnej.

17 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku automatyzacja i bezpieczeństwo - automatyzacja i bezpieczeństwo to nowoczesny system automatycznej i bezpiecznej komunikacji między programem obsługującym podmiot leczniczy (np. drEryk), a programem używanym w dowolnym laboratorium badań analitycznych w kraju.

18 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku automatyzacja i bezpieczeństwo - automatyzacja i bezpieczeństwo to automatyzacja pobiera informacje o wynikach badań pacjenta i przekazuje je lekarzowi, który wydał skierowanie. Przypisując automatycznie wyniki badań analitycznych bezpośrednio do kartoteki konkretnego pacjenta. Wyniki badań analitycznych bez konieczności ręcznego przepisywania Zapisane bez ludzkich pomyłek Dodane praktycznie natychmiast do dokumentacji medycznej

19 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku automatyzacja i bezpieczeństwo - automatyzacja i bezpieczeństwo to bezpieczeństwo Szczególny nacisk w systemie położono na zabezpieczenie danych i kanałów komunikacji. Dane osobowe dotyczące pacjentów są szyfrowane. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest możliwe powiązanie danych medycznych z danymi osobowymi pacjenta poprzez nieupoważnione osoby.

20 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku automatyzacja i bezpieczeństwo - automatyzacja i bezpieczeństwo

21 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku System pozwala na zdalną pracę na aplikacjach np. drEryk. Wielooddziałowym placówkom zapewnia dostęp do centralnego serwera aplikacji, wypełnianie kartotek, drukowanie recept i raportów.

22 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Instrukcja ochrony danych osobowych ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych ZOZ ma obowiązek opracować instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.

23 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Zawartość INSTRUKCJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności, stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, sposób zapewnienia odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia

24 ericpol.com ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Zawartość INSTRUKCJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania, sposób, miejsce i okres przechowywania: a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, b) kopii zapasowych sposób zabezpieczenia systemu informatycznego procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

25 ericpol.com Akty prawne w kontekście bezpieczeństwa Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Konstytucja RP Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2011 nr 125 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Dz.U. 2011 nr 39 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

26 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Polityka Bezpieczeństwa Informacji Art. 52 Ustawy o ochronie danych osobowych: Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Aby móc właściwie chronić informacje w organizacji trzeba stworzyć zbiór zasad (regulaminy, instrukcje i procedury itp.) obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzystaniu informacji w organizacji zwany Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji dotyczy całego procesu korzystania z informacji, niezależnie od sposobu jej przetwarzania (tj. zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania). Dotyczy wszystkich systemów przetwarzania informacji, zarówno systemów prowadzonych klasycznie (archiwa, kartoteki, dokumenty papierowe) jak i systemów komputerowych.

27 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Polityka Bezpieczeństwa Informacji Art. 52 Ustawy o ochronie danych osobowych: Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacji chroni zatem zarówno interesy przedsiębiorcy, jak również pomaga wypełnić obowiązki ochrony informacji wynikające z przepisów prawa. Zabezpiecza przed konsekwencjami prawnymi i pozwala w przypadku sytuacji naruszenia zasad ochrony przez osoby dopuszczone do informacji (pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele firm zewnętrznych), podjąć odpowiednie działania dyscyplinarne. Podstawą do tego jest przyjęcie odpowiednich regulaminów zasad ochrony informacji i zebranie pisemnych zobowiązań ochrony informacji od osób do nich dopuszczonych.

28 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych Osoba fizyczna, niezależna i podlegająca wyłącznie kierownikowi podmiotu leczniczego. ABI zasadniczo powinien posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznych, która pozwoli mu na zaznajomienie się z funkcjonowaniem systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, choć nie musi mieć wykształcenia kierunkowego (np. informatycznego).

29 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych Jako ABI należy dobrać osobę, która poza konieczną wiedzą, posiada następujące umiejętności: zdolność rozwiązywania problemów, zdolność myślenia analitycznego, umiejętność pracy w zespole, rozumienie działalności administratora danych, w tym przede wszystkim infrastruktury służącej do przetwarzania danych osobowych, zdolność kojarzenia faktów, zdolność szybkiego uczenia się.

30 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Obowiązki ABI przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacja zbiorów danych aktualizacja oraz bieżący nadzór nad dokumentacją wymaganą przez ustawę oraz przepisy wykonawcze do niej, tj. między innymi nad: o dokumentacją opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych; o dokumentacją pracowniczą związaną z przetwarzaniem danych osobowych (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych), o oświadczeniami pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami; nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń wdrożonym w celu ochrony danych osobowych; kontrola dostępu osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe; monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe; prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

31 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Sankcje karne ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego Jeśli podmiot leczniczy będzie niezgodnie z prawem przetwarzał dane osobowe, grozi mu za to odpowiedzialność administracyjna, karna oraz cywilna. Maksymalna grzywna w postępowaniu karnym może wynieść 1 mln zł.

32 ericpol.com BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Sankcje karne ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego Za co może zostać ukarany ZOZ: Przetwarzane dane osobowe są w sposób niewłaściwy lub przez osobę nieuprawnioną Niewłaściwe wykorzystanie danych o stanie zdrowia Udostępnianie zbioru danych osobom nieupoważnionym Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem Udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych Ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej w związku z pełnioną funkcją

33 ericpol.com Sektor Aplikacji Medycznych - Partner W opinii coraz większej grupy lekarzy – drEryk jest najlepszym programem na rynku Dziękuję za uwagę. Robert A. Beksiński Sektor Aplikacji Medycznych – Ericpol Sp. z o.o. Tel.: +48 605 506-406 e-mail: robert.beksinski@ericpol.com Nasze motto: Biznes to proces satysfakcjonowania klienta, a nie produkcja towarów lub świadczenie usług. Efektywność Elastyczność Innowacyjność Kompetencje


Pobierz ppt "Rynek medyczny Czy należy bać się GIODO? Bezpieczeństwo i nowoczesność – profesjonalne możliwości dla podmiotu leczniczego w praktyce Sektor Aplikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google