Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Evangelium Vitae Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Evangelium Vitae Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108;"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Evangelium Vitae Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A.

2 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. Fundacja Evangelium Vitae powstała w 2006 r. by wspomóc Siostry Boromeuszki w przywróceniu do funkcjonowania ich dawnego, a teraz odzyskanego szpitala przy ul. Pomorskiej i Rydygiera we Wrocławiu

3 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. Podstawowym celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Wyższej Szkoły Medycznej oraz Szpitala Położniczo–Ginekologicznego

4 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. Ww. placówki wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Domem Dziennego Pobytu mają tworzyć ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II otaczając opieką i troską życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres. Ponadto Fundacja czynnie wspiera osoby potrzebujące, zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny ubogie, rodziny przeżywające różnorodne kryzysy i trudności.

5 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. Najważniejszymi osiągnięciami Fundacji Evangelium Vitae od początku jej istnienia są:

6 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 1.Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę budynku od ul. Pomorskiej na Szkołę Medyczną i Szpital Położniczo-Ginekologiczny dofinansowanych z Kontraktu Wojewódzkiego

7 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 2. Pomoc w pozyskaniu środków finansowych z Urzędu Miasta Wrocławia przeznaczonych na dokończenie remontu oraz wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Domu Dziennego Pobytu

8 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 3. Otwarcie w 2009 r. i troska o Okno Życia, które do 28.10.2013 r. uratowało 5 dzieci

9 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania Okna Życia i możliwości wsparcia kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przy dofinansowaniu z Urzędu Miasta Wrocławia

10 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 5. Współorganizowanie konferencji naukowej NaProTECHNOLOGY TM w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse, wyzwania efekty w marcu 2012 r. we Wrocławiu. Udział w niej wzięło ok. 600 uczestników.

11 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 6. Wyremontowanie części jednego z budynków w poszpitalnym kompleksie i przeznaczenie go na działalność Specjalistycznego Ośrodka Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. Obok porad specjalistów z takich dziedzin jak: prawo, psychologia, psychoterapia, pedagogika, logopedia, doradztwo zawodowe, doradztwo rodzinne (tu także z językiem migowym), rozpoczęli działalność instruktorzy Modelu Creightona.

12 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 7. Zorganizowanie środków finansowych dla kształcenia kadr działają- cych w nurcie naprotechnologii, czyli technologii naturalnej prokreacji. Jest to metoda wykorzystywana na świecie m.in. w leczeniu: nawykowych poronień, depresji poporodowej, endometriozy, zaburzeń hormonalnych i innych przyczyn niepłodności. Dziś we Wrocławiu działa 5 lekarzy naprotechnologów i 8 instruktorów Modelu Creightona

13 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 8. Prowadzenie Banku Niemowlaka. To swoisty depozyt, czy raczej miejsce przekazywania rzeczy dla najmłodszych. Są to przede wszystkim rzeczy darowane przez ludzi, posiadających ubranka i inne niemowlęce akcesoria w dobrym stanie, a którzy już ich nie potrzebują. Część jest także kupowana z własnych funduszy Fundacji. Jest to pomoc dla samotnych matek lub rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej.

14 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 9. Przy dofinansowaniu Banku Zachodniego w 2011 i 2012 r. przeprowadzono kilkumiesięczne warsztaty Zawsze może być Boże Narodzenie dla młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją

15 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 10. Zorganizowanie konferencji naukowej NaProTECHNOLOGY TM w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse, wyzwania efekty w marcu 2013 r. Na Górze Świętej Anny. Udział w niej wzięło ok. 450 uczestników

16 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 11. W 2012 r. zostały przeprowadzone pilotażowe jednodniowe warsztaty Sztuka Rodzenia

17 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 12. Zorganizowanie w czerwcu 2013 r. we Wrocławiu spotkania z Sue Hilgers, żoną prof.Thomasa Hilgersa i współtwórczynią naprotechnologii

18 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 13. Zorganizowanie w 2013 r. przy dofinansowaniu Urzędu Miasta Wrocławia oraz w ramach programu Wychowanie bez przemocy warsztatów: Zrozumieć malucha – dla rodziców dzieci 0-3 r.ż.; Rodzicom, którzy chcą więcej – dla rodziców dzieci 2- 14 r.ż.

19 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 14. Wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Rodzenia

20 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. oraz jej uruchomienie

21 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 15. Wyremontowanie i wyposażenie gabinetu lekarskiego dla leczenia niepłodności

22 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. 16. Włączenie się w akcję pochówków, budowy grobowca i pomnika nagrobnego dla dzieci przedwcześnie zmarłych

23 17. Teraz już czas na realizację pierwotnych marzeń: utworzenie Szkoły Medycznej i Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A.

24 Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108; www.fev.wroclaw.pl; fundacja@boromeuszki.pl; Nr ra­chun­ku bank.: 50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD S.A. Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Fundacja Evangelium Vitae Fundacja Evangelium Vitae; ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław; KRS: 0000259108;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google