Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa

2 Od 1 stycznia br. 6 sektorów obsługują firmy wyłonione w przetargu 2

3 Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r. Firma odbierająca odpadyObsługiwane sektory First Recycling Poznań Sp. z o. o. XV Murowana Goślina - Spółdzielnia XVII Czerwonak – Koziegłowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Obornikach XIII – obszar gminy Oborniki Zakład Gospodarki Komunalnej w BukuXII – obszar gminy Buk Zakład Komunalny w PobiedziskachXXI – obszar gminy Pobiedziska Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe ALTRANS Andrzej Lenarczyk XVI – Murowana Goślina - Gmina

4 Liczba mieszkańców oraz szacunkowa roczna ilość odpadów komunalnych w sektorach Nr sektora Nazwa sektora Łączna liczba mieszkańców w sektorze Łączna ilość odpadów [tona] XIIBuk12 1574 945,468 XIIIOborniki32 25813 122,554 XV Murowana Goślina - Spółdzielnia 4 4501 810,260 XVIMurowana Goślina - gmina11 9004 840,920 XVIICzerwonak - Koziegłowy11 4894 673,725 XXIPobiedziska17 9157 287,822 Razem90 16932 230,749

5 Korzyści współpracy z firmami po rozstrzygnięciu przetargu Zwiększenie wpływów do budżetu Związku

6 Przykładowe czynniki wpływające na na zwiększenie przychodów 1) Weryfikacja złożonych deklaracji z faktyczną liczbą obsługiwanych nieruchomości 2) Weryfikacja nieruchomości niezamieszkałych, które zadeklarowały mniejszy pojemnik, niż faktycznie jest ustawiony SektorLiczba punktów adresowych nie objętych deklaracjami XIII – obszar gminy Oborniki575 XII – obszar gminy Buk288 SektorLiczba nieruchomości niezamieszkałych Sektor XVI - Murowana Goślina - gmina 32

7

8 8 Konsultacje społeczne ZM GOAP to kampania mająca na celu przedstawienie proponowanych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stronom, których te zmiany będą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć oraz określenie optymalnych zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach po zasięgnięciu opinii wszystkich zainteresowanych. Czym są Konsultacje społeczne?

9 9 informacyjna – GOAP informuje mieszkańców o planowanych zmianach Regulaminu partycypacyjna – mieszkańcy mają udział i wpływ na zmiany w Regulaminie, a co za tym idzie na jego funkcjonalność identyfikacja – mieszkańcy odnajdują siebie w grupie, której dotyczy dany panel dyskusyjny, co podnosi skuteczność prowadzonych badań kreatywna – poszukiwanie innych, alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań korygująca – zwrócenie uwagi uczestników debat na elementy Regulaminu, które powinny zostać zmienione organizacyjna – regulacja współdziałania GOAPu z instytucjami i organizacjami, które zostały zaproszone do udziału w debatach panelowych edukacyjna – nauka współpracy między GOAPem a w/w organizacjami prewencyjna – ochrona przed popełnieniem błędów, zapobiegają konfliktom, które wyniknęły i mogłyby wyniknąć w wyniku niepraktycznego Regulaminu. Jakie są funkcje Konsultacji społecznych ZM GOAP?

10 10 - działanie dla dobra publicznego - niezależność stron biorących udział w debatach - jawność i dostęp informacji (od Regulaminu początkowego po raport z debat) - szeroki dostęp dla społeczności lokalnej - wieloetapowość - obiektywizm - efektywność - przejrzystość - profesjonalizm - monitorowanie konsultacji oraz poddanie ocenie pod względem zgodności osiągniętych celów z założonymi. Jakie są zasady Konsultacji społecznych ZM GOAP?

11 11 Jaki jest cel Konsultacji społecznych? wykorzystanie doświadczeń w gospodarowaniu odpadami z minionych sześciu miesięcy, wykorzystanie uwag mieszkańców do dotychczasowej organizacji systemu gospodarowania odpadami, opracowanie raportu na podstawie postulatów zebranych w ankietach oraz podczas debat, zatwierdzenie nowego Regulaminu przez Zarząd Związku, a następnie Zgromadzenie Związku i wprowadzenie w życie nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie ZM GOAP

12 12 Jak wziąć udział w Konsultacjach Społecznych? Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat projektu zmian Regulaminu poprzez: 1. Udział w debatach tematycznych w ramach paneli: niebieskiego, żółtego, białego oraz niebieskiego 2. Zgłoszenie osobiste w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu lub delegaturach na terenie gmin. 18 lutego o godz. 10:00 Okrągły Stół

13 13 Aby wypełnić ankietę Konsultacji społecznych na stronie internetowej Związku Międzygminnego GOAP, kliknij baner 3. Wypełnienie ankiety na stronie www.goap.org.pl

14 facebook.com/zmgoap nasz kanał ZM GOAP Zapisz kontakt 14


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google