Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Osiewalski, Beata Zając

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Osiewalski, Beata Zając"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Osiewalski, Beata Zając
ANALIZA DANYCH BIBLIOMETRYCZNYCH Z CZASOPISM Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH Krzysztof Osiewalski, Beata Zając

2 Bibliometria „badanie stanu ilościowego i tendencji rozwoju piśmiennictwa metodą statystyczną na podstawie spisów bibliograficznych lub statystyki wydawnictw” [Słownik terminologiczny informacji naukowej, 1979]. Początki bibliometrii to wprowadzone przez E.W. Hulme’a [1923] określenie „statystyczna bibliografia” (statistical bibliography), jako połączenie statystyki (metody analizy) i bibliografii (przedmiotu analizy).

3 Indeksy cytowań Science Citation Index (SCI) ISI Web of Knowledge
Scopus Google Scholar Citeseer RePEc

4 Co nam daje bibliometria?
poznanie wpływowych w danym środowisku czasopism naukowych które z czasopism zagranicznych inspirują najsilniej czy sięgnięcie do analizy cytowań pozwoli wyłonić nowe, specjalistyczne zagadnienia podejmowane na łamach czasopisma

5 Gromadzenie danych w BG UEK
Baza GOSPODARKA Baza CYTOWANIA

6 Możliwe błędy w danych Ten sam autor w różnych pracach umieszcza swoje nazwisko z różną liczbą swoich imion Ten sam autor ma różne nazwisko w zależności od sposobu transliteracji alfabetów nie łacińskich (np. liter alfabetu rosyjskiego) Niewłaściwa kolejność autorów Przyznanie roli autora redaktorowi Pominięcie autora (jeśli praca ma autorów osobowych, to powinni być wymienieni oni, a nie instytucja sprawcza – tzw. autor korporatywny) Podawanie polskiego tłumaczenia tytułu artykułu Różny stopień szczegółowości przypisu: podawanie tylko tytułu głównego, lub tytułu głównego wraz z podtytułem Nie to czasopismo Wprowadzenie skrótów w nazwie czasopisma Zagadki edytorskie i literówki

7 Czyszczenie danych Eliminacja autocytowań Korekty w/w błędów
Przykład Nature

8 Statystyki opisowe w bibliometrii
Liczba cytowań Liczba cytowanych prac Indeks Hirsha: współczynnik h równy jest liczbie publikacji cytowanych co najmniej h razy Impact Factor Indeks Egghe (indeks g)

9 Macierze odległości Macierz 0-1 Macierz ważona liczbą cytowań

10 Analiza skupień – algorytm Warda tworzenia dendrogramu
Wyznaczenie macierzy odległości taksonomicznych o wymiarach n·n, która zawiera odległość każdej pary obiektów. Macierz ta jest symetryczna względem głównej przekątnej, którą stanowią same zera. Wyszukanie par obiektów (a w dalszej części skupień), dla których wzajemna odległość jest najmniejsza. Przyjąć należy, że obiekty te mają numery "p" i "q", przy czym p<q. Złączenie "p" i "q" w jedno nowe skupienie, które zajmuje pozycję o numerze "p". Jednocześnie usuwa się obiekt (skupienie) o numerze "q", zaś numery skupień o numerze od niego wyższym zmniejsza się o jeden. W ten sposób wymiar macierzy zmniejsza się o 1. Wyznacza się odległość nowego skupienia od każdego pozostałego według wzoru


Pobierz ppt "Krzysztof Osiewalski, Beata Zając"

Podobne prezentacje


Reklamy Google