Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OVB Holding AG Realizować partnerstwo – kształtować stosunki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OVB Holding AG Realizować partnerstwo – kształtować stosunki"— Zapis prezentacji:

1 OVB Holding AG Realizować partnerstwo – kształtować stosunki
Misja firmy OVB Holding AG Ich freue mich, Ihnen heute morgen hier in Frankfurt Geschäftsmodell und aktuelle Geschäftsentwicklung der OVB zu präsentieren. Sofern keine detaillierte Vorstellung durch Herrn Kirchhoff Kurze Vorstellung Ich bin seit 1991 bei der OVB, war zuvor im genossenschaftlichen Bankenbereich, bin CFO der Holding und der operativen deutschen Vertriebstochter OVB Vermögensberatung AG

2 Słowo wstępne Wilfried Kempchen Oskar Heitz
OVB kieruje się w praktycznym modelowaniu usług dla swoich klientów w całej Europie - we współpracy z doradcami finansowymi, pracownikami i partnerami produktowymi - pewnymi podstawowymi przekonaniami i celami, których hasłem przewodnim jest „realizować partnerstwo – kształtować stosunki”. W czasach wielkich przemian nasza misja firmy formułuje fundamentalne przekonania i cele OVB Holding AG. Jest to zarazem podstawowa jak i ogólna maksyma działania, która zobowiązuje wszystkich doradców finansowych, pracowników i kadrę kierowniczą koncernu OVB do określonych fundamentalnych zasad działania. Należą do nich takie wartości jak niezawodność, uczciwość, otwartość wobec klientów, doradców finansowych, pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa. Nasza misja firmy ma być drogowskazem dla naszej strategii. Wyjaśnia akcjonariuszom, klientom, opinii publicznej i przede wszystkim naszym doradcom finansowym i pracownikom ramy naszego działania i myślenia. Ma nas wszystkich ukierunkować i obudzić nasz entuzjazm do wnoszenia wkładu w sukces firmy OVB. Ma stanowić podstawę dla naszego codziennego działania. Wilfried Kempchen Oskar Heitz

3 Zadowoleni klienci

4 Decydujący wpływ na sukces modelu biznesowego OVB ma poziom zadowolenia naszych klientów.
Nasi klienci stanowią centralny punkt odniesienia dla naszego planowania i działania w firmie. Naszymi usługami chcemy przysporzyć ludziom korzyści. Jesteśmy skutecznym i kompetentnym partnerem dla naszych klientów, którym towarzyszymy w długiej perspektywie czasowej. W zależności od uwarunkowań finansowych i finansowej kondycji poszczególnych klientów, doradzamy naszym klientom indywidualnie i wszechstronnie we wszystkich sprawach dotyczących zabezpieczenia emerytalnego, budowania kapitału, zabezpieczenia kapitału i nabywania nieruchomości. Naszym celem są zadowoleni klienci mający trwałe zaufanie do naszych usług i produktów. W ten sposób zadowolenie klientów przekształca się w lojalność klientów.

5 Zmotywowani i chętni do pracy doradcy finansowi i pracownicy

6 Dzięki konkurencyjnym produktom, wychodzącym naprzeciw popytowi, wszechstronnej koncepcji kształcenia i doskonalenia zawodowego i uzależnionemu od efektów wynagrodzeniu oferujemy naszym doradcom finansowym solidne partnerstwo, osobiste uznanie i perspektywy. Umiejętności i zaangażowanie każdego doradcy finansowego i pracownika gwarantują sukces OVB. Pracujących dla nas doradców finansowych uważamy za współprzedsiębiorców, od których oczekujemy niezłomnej woli działania, wysokich kompetencji merytorycznych i społecznych. Jako samodzielni przedstawiciele handlowi prowadzą oni sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych naszych partnerów produktowych. Ten wysoki stopień własnej odpowiedzialności stanowi podstawę siły sprzedaży naszych handlowców.

7 Tworzenie wartości dla akcjonariuszy

8 Kapitał naszych akcjonariuszy oznacza dla nas odpowiedzialność i zobowiązanie do podwyższania wartości ich inwestycji w naszą firmę. Nasz sprawdzony model biznesowy i nasza długofalowo ukierunkowana strategia stanowią podstawę dla ciągłego i długotrwałego rentownego wzrostu. Naszym celem jest zaspokajanie wymagań rynku kapitałowego w zakresie poziomu stopy zwrotu; punkt wyjścia stanowi tu solidna baza kapitałowa. Na bieżąco informujemy naszych akcjonariuszy o strategicznych celach spółki i ważnych dla rentowności firmy uwarunkowaniach. W ten sposób dajemy naszym inwestorom pewność, że dobrze zainwestowali swój kapitał.    

9 Partnerzy produktowi

10 Od naszych partnerów – dostawców produktów - oczekujemy tego samego, co sami chcemy zaoferować naszym klientom: kompetencji, jakości, niezawodności i elastyczności. Firma OVB przykłada wielką wagę do wydajności i serwisowego podejścia wybranych przez nią dostawców produktów. Dzięki codziennym kontaktom z klientami OVB ma jasne wyobrażenie na temat tego, jakie produkty najlepiej zaspokoją potrzeby różnych grup klientów. Na tej podstawie OVB konstruuje dla każdego obszaru i rynku paletę produktów różnych dostawców, która jest na bieżąco aktualizowana. Nasi klienci zwracają uwagę na to, by dokonywać wyboru produktów spośród niewielkiego kręgu kilku jakościowo dobrych produktów, które kompetentnie i szczegółowo mogą im zostać objaśnione przez doradcę finansowego. Jednorodne ukształtowanie prowizji ze sprzedaży dla podobnych produktów w OVB gwarantuje, iż jedynym aspektem branym pod uwagę w procesie doradztwa jest interes klienta.

11 Ekspansja międzynarodowa

12 Umiędzynarodowienie to istotna silna strona OVB.
Konsekwentnie wykorzystujemy otwierające się przed nami szanse w Europie poprzez zdobywanie nowych przyszłościowych rynków o dużym potencjale wzrostu.

13 Spółka

14 Sukces w biznesie uzależniony jest również od stosunków z otoczeniem politycznym i społecznym.
OVB stawia czoła wyzwaniom społecznym wspierając zasadę własnej odpowiedzialności jednostki za indywidualne zabezpieczenie finansowe przyszłości i angażując się społecznie.


Pobierz ppt "OVB Holding AG Realizować partnerstwo – kształtować stosunki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google