Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienie transportowe METODA POTENCJAŁÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienie transportowe METODA POTENCJAŁÓW"— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienie transportowe METODA POTENCJAŁÓW
Badania Operacyjne Zagadnienie transportowe METODA POTENCJAŁÓW mgr Izabela Czabak-Górska

2 Metoda potencjałów Po obliczeniu zadania przy pomocy jednej z opisanych wcześniej metod (pn.-zach. kąta, najmniejszego elementu możemy przystąpić do sprawdzenia czy nasze rozwiązanie Dopuszczalne jest optymalnym (czy koszt jest wystarczająco niski). Posłużymy się w tym celu metodą potencjałów.

3 Przykład Firma przewozowa (np. czekolady) ma kontrakt z czterema producentami czekolady (P1, P2, P3, P4) z różnych miast dysponuje odpowiednio: 20, 30, 10 i 40 paletami czekolady. Natomiast 5 hurtowni (H1, H2, H3, H4, H5) z innych miast chętnie kupią odpowiednio: 10, 15, 30, 10 i 35 palet. Mamy jak najmniejszym kosztem porozwozić wszystkie palety, znając koszty drogi od danego producenta (dostawcy) do każdej hurtowni (odbiorcy). Uwaga koszty zestawiono w tabeli

4 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Limity dostaw 𝑨 𝒊 𝑷 𝟏 5 3 1 2 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 10 𝑷 𝟒 4 6 40 Zapotrzebowanie 𝑩 𝒋 15 35 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 𝑷 𝟐 5 25 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 35 Popyt

5 Krok 1 Na początek musimy przygotować sobie tabelkę na wyniki. Ma ona wymiar równy tabelce kosztów. Dodatkowo dostawiamy pusty wiersz u góry i pustą kolumnę na końcu, do których wpisywać będziemy obliczone potencjały (w wiersz - potencjały V, w kolumnę potencjały U). hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 𝑷 𝟐 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 V

6 Krok 2 – wyznaczanie potencjałów
Wpisujemy w pierwszą komórkę pustej kolumny (w potencjały U) wartość U1=0. Następnie przepisujemy do tabelki koszty, ale tylko w miejscach odpowiadających pozycjom elementów bazowych w rozwiązaniu dopuszczalnym. hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑼 𝟏 =𝟎 𝑷 𝟐 1 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V Teraz możemy przystąpić do obliczeń.

7 Krok 3 – wyznaczanie potencjałów
Mamy na wejście ustawioną wartość potencjału U1 = 0, więc szukamy w wierszu odpowiadającym temu U1(czyli w pierwszym wierszu) kosztu - jest nim koszt= 5 w pierwszej komórce. Następnie w potencjał V odpowiadający znalezionemu kosztowi (czyli V1) wpisujemy wartość równą różnicy kosztu i potencjału U1 (V1=5-0=5). hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑼 𝟏 =𝟎 𝑷 𝟐 1 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V 5-0

8 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V 3-0

9 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V

10 Krok 4 – wyznaczanie potencjałów
Ustawiliśmy wartość potencjału V1 = 5 i V2=3, więc szukamy w kolumnie odpowiadającej V2 (czyli w drugiej kolumnie) kolejnego kosztu - jest nim koszt = 1 (wiersz 2, kolumna 2). Następnie w potencjał U odpowiadający znalezionemu kosztowi (czyli U2) wpisujemy wartość równą różnicy kosztu i potencjału V1 (U2=1-3=-2). hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V 𝑽 𝟏 =5 𝑽 𝟐 = 3 1-3

11 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V 𝑽 𝟏 =5 𝑽 𝟐 = 3 Procedurę powtarzamy, aż do wypełnienia całej tabeli.

12 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V 1-(-2) hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V

13 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 𝑷 𝟒 6 V 2-3 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 V

14 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 V 5-(-1) hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 V

15 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 V 1-6 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 -5 V

16 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 -5 V 6-(-5) hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 𝑷 𝟐 1 -2 𝑷 𝟑 2 -1 𝑷 𝟒 6 -5 V 11

17 Krok 5 – wyliczenie kosztów pośrednich
Należy pozostałe (puste) komórki tabelki z wynikami wypełnić sumami potencjału Vi i Uj, gdzie: i=1,2,..,n j=1,2,..,m n - liczba dostawców m - liczba odbiorców. 3+0=3 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 6 11 𝑷 𝟐 1 4 9 -2 𝑷 𝟑 2 10 -1 𝑷 𝟒 -5 V 3 3

18 Krok 5 – wskaźniki optymalności
Następnie wyliczamy wskaźniki optymalności. W tym celu zestawmy obok siebie dwie tabelki: tabelkę obliczonych przed chwilą kosztów pośrednich i tabelkę kosztów z początku zadania. hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 6 11 𝑷 𝟐 1 4 9 -2 𝑷 𝟑 2 10 -1 𝑷 𝟒 -5 V hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Limity dostaw 𝑨 𝒊 𝑷 𝟏 5 3 1 2 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 10 𝑷 𝟒 4 6 40 Zapotrzebowanie 𝑩 𝒋 15 35 Wskaźniki optymalności wyliczamy odejmując od kosztów pośrednich koszty jednostkowe.

19 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5-5=0 3-3=0 3-1=2 6-2=4 11-2=9 𝑷 𝟐 3-2=1 1-1=0 4-1=3 9-1=8 -2 𝑷 𝟑 2-1=1 2-2=0 10-2=8 -1 𝑷 𝟒 0-5=-5 -2-4=-6 -2-3=-5 6-6=0 -5 V 5 3 6 11 Przyjrzyjmy się teraz wyliczonym wskaźnikom. Jeżeli wśród nich znajdują się liczby dodatnie wówczas rozwiązanie nie jest rozwiązaniem optymalnym. Rozwiązanie jest więc optymalne kiedy wszystkie liczby są niedodatnie (ujemne lub zera).

20 Brak rozwiązania optymalnego i co dalej?
Wśród naszych wskaźników są wartości dodatnie - więc nasze rozwiązanie nie jest optymalne. W takim wypadku należy przekształcić rozwiązanie - zbudować cykl - następnie ponownie sprawdzić optymalność rozwiązania metodą potencjałów - znowu zbudować cykl - sprawdzić optymalność – i tak postępować aż do momentu uzyskania niedodatnich wskaźników optymalności.

21 Budowa cyklu Budowanie cyklu służy uzyskaniu rozwiązania dopuszczalnego o niższym koszcie, a w rezultacie rozwiązania optymalnego. Cykl jest niczym innym jak przeniesieniem części towaru lub całości z droższej trasy na tańszą. Przy czym zachowana jest równowaga, tzn.: każdy odbiorca dostaje dokładnie tyle towaru ile zamówił. Czyli jeżeli odbiorcy (np. sklepowi 1) zabierzemy paletę czekolady, która miała być dostarczona do niego od dostawcy (np. producenta 1) bo trasa była za droga, to należy mu zapewnić tę skrzynkę od innego dostawcy od którego koszt drogi jest tańszy. Cykl składa się zawsze z półcyklu dodatniego i półcyklu ujemnego.

22 Budowa cyklu - przykład
Aby stworzyć cykl trzeba mieć rozwiązanie dopuszczalne, które będziemy „ulepszać" sprawdzone uprzednio metodą potencjałów. Niezbędna jest nam tabelka wskaźników optymalności z metody potencjałów. hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 2 4 9 𝑷 𝟐 1 3 8 -2 𝑷 𝟑 -1 𝑷 𝟒 -5 -6 V 5 6 11 9 Wśród wskaźników szukamy największej wartości dodatniej.

23 Teraz potrzebna będzie nam tabelka z rozwiązaniem dopuszczalnym (uzyskana metodą pn. - zach. kąta), na którą nanosić będziemy cykl. Zaznaczamy w tabelce znaczkiem "+" pierwszy element cyklu dodatniego, który zawsze znajduje się w miejscu odpowiadającym największemu dodatniemu wskaźnikowi w tabelce wskaźników. Oznacza to, że w to miejsce opłaca się przenieść towar z innych elementów bazowych.

24 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 2 4 9 𝑷 𝟐 1 3 8 -2 𝑷 𝟑
2 4 9 𝑷 𝟐 1 3 8 -2 𝑷 𝟑 -1 𝑷 𝟒 -5 -6 V 5 6 11 9 hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 20 𝑷 𝟐 5 25 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 35 40 Popyt 15 0 +

25 Zaczynamy budować cykl od komórki z zaznaczonym plusem.
Poruszamy się tylko po elementach bazowych. Mamy już element półcyklu dodatniego więc należy teraz stworzyć element półcyklu ujemnego. Szukamy w kolumnie, w której stoimy elementu bazowego, takiego który z kolei będzie miał element bazowy w kolumnie. Jest nim element o wartości 35 - zaznaczamy go znaczkiem "-". hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 20 𝑷 𝟐 5 25 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 35 40 Popyt 15 10- 0 + 5 + 25- 5 + 5- 5 + 35-

26 Mamy stworzony cykl. Należy teraz znaleźć wartość minimalną wśród elementów cyklu ujemnego – po czym odjąć tą wartość od wszystkich elementów cyklu ujemnego oraz dodać do wszystkich elementów cyklu dodatniego. Elementami cyklu ujemnego są: 10, 25, 5 i 35. Najmniejszą spośród nich jest 5 i tę liczbę odejmujemy od elementów cyklu ujemnego i dodajemy do elementów cyklu dodatniego. W wyniku czego otrzymujemy nowe rozwiązanie dopuszczalne.

27 10- 0 + 5 + 25- 5 + 5- 5 + 35- hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓
Podaż 𝑷 𝟏 10 20 𝑷 𝟐 5 25 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 35 40 Popyt 15 10- 0 + 5 + 25- 5 + 5- 5 + 35- hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 10-5=5 0+5=5 20 𝑷 𝟐 5+5=10 25-5=20 30 𝑷 𝟑 5-5=0 𝑷 𝟒 35-5=30 40 Popyt 15 35

28 Procedura cyklu spowodowała, że doszła nam jedna nowa baza (wiersz 1, kolumna 5), oraz jedna nam odeszła (wiersz 3, kolumna 4). Obliczmy koszt nowego rozwiązania dopuszczalnego i porównajmy ze starym (stary koszt = 360): 5⋅10+ 3⋅5+ 1⋅10+ 1⋅20+2⋅10+ 1⋅10+ 2⋅5+6⋅30 =315. Uzyskaliśmy niższy koszt - rozwiązanie jest lepsze. Pozostało teraz sprawdzić metodą potencjałów optymalność rozwiązania i powtórzyć procedurę jeżeli rozwiązanie nie jest optymalne.

29 Kilka uwag do tworzenia cyku
1.Na półcykl dodatni (ujemny) składają się minimum 2 elementy a maksymalnie (m+n-1)/2 elementów. Stąd cały cykl ma min 4 elementy (2 dodatnie i 2 ujemne) a maksymalnie m+n-1. 2.W jednym wierszu (kolumnie) może być 0 lub 2 elementy półcyklu (półcykl dodatni i ujemny). 3.Gdy zdarzy się, że będzie kilka takich samych wartości minimum w cyklu ujemnym i odejdzie nam więcej niż jeden element bazowy należy je przywrócić z powrotem. Pozbywamy się tylko jednej bazy (tej o najwyższym koszcie) natomiast pozostałym wyzerowanym bazom nadajemy pomijalnie małą wartość. W ten sposób zawsze mamy rozwiązanie zdegenerowane.

30 Nowe rozwiązania bazowe
Dokończenie zadania Sprawdzamy optymalność rozwiązania metodą potencjałów: hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 5 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 40 Popyt 15 35 Nowe rozwiązania bazowe

31 Macierz kosztów jednostkowych
hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Limity dostaw 𝑨 𝒊 𝑷 𝟏 5 3 1 2 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 10 𝑷 𝟒 4 6 40 Zapotrzebowanie 𝑩 𝒋 15 35 Macierz kosztów jednostkowych Macierz potencjałów hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 2 𝑷 𝟐 1 1-3=-2 𝑷 𝟑 2-3=-1 𝑷 𝟒 6 6-2=4 V 5-0=5 3-0=3 1-(-2)=3 1-4=-3 2-0=2

32 Macierz kosztów pośrednich
hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 0+3=3 0-3=-3 2 𝑷 𝟐 2-2=0 1 -3-2=-5 -2 𝑷 𝟑 2-1=1 3-1=2 -3-1=-4 -1 𝑷 𝟒 5+4=9 3+4=7 6 4 V -3

33 Macierz wskaźników optymalności
hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Limity dostaw 𝑨 𝒊 𝑷 𝟏 5 3 1 2 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 10 𝑷 𝟒 4 6 40 Zapotrzebowanie 𝑩 𝒋 15 35 Macierz kosztów jednostkowych hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 5 3 -3 2 𝑷 𝟐 1 -5 -2 𝑷 𝟑 -4 -1 𝑷 𝟒 9 7 6 4 V Macierz kosztów pośrednich wsk. opt.=koszt pośredni-koszt hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 2 -5 𝑷 𝟐 -2 -6 -1 𝑷 𝟑 1 -9 𝑷 𝟒 4 3 V 5 -3 Macierz wskaźników optymalności

34 Rozwiązanie nie jest optymalne, bo występują dodatnie współczynniki optymalności. Największy z nich to: 4. Należy zbudować cykl.

35 Cykl hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 U 𝑷 𝟏 2 -5 𝑷 𝟐 -2 -6 -1
2 -5 𝑷 𝟐 -2 -6 -1 𝑷 𝟑 1 -9 𝑷 𝟒 3 4 V 5 -3 Macierz wskaźników optymalności hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 5 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 40 Popyt 15 35 Nowe rozwiązania bazowe hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 5 20 𝑷 𝟐 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 40 Popyt 15 35 Nowe rozwiązania bazowe 5- 5+ 10+ 20- 0+ 30-

36 Nowe rozwiązanie bazowe
Najmniejszym elementem z półcyku „-” jest 5. hurtownia producent 𝑯 𝟏 𝑯 𝟐 𝑯 𝟑 𝑯 𝟒 𝑯 𝟓 Podaż 𝑷 𝟏 10 20 𝑷 𝟐 15 30 𝑷 𝟑 𝑷 𝟒 5 25 40 Popyt 35 Nowe rozwiązania bazowe

37 Należy powtórzyć procedurę, aż do uzyskania rozwiązania optymalnego.


Pobierz ppt "Zagadnienie transportowe METODA POTENCJAŁÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google