Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

2 Dyrektor Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie: Pani Ewelina Jankowska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 261 w Warszawie: w Warszawie: Pani Anna Pani Anna Zalewska Zalewska

3 Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie: 2 oddziały przedszkolne 2 oddziały przedszkolne 4 klasy pierwsze 4 klasy pierwsze 4 klasy drugie 4 klasy drugie 3 klasy trzecie 3 klasy trzecie 1 klasa czwarta 1 klasa czwarta 1 klasa piąta 1 klasa piąta 1 klasa szósta 1 klasa szósta W planach na rok 2013/2014: 1 oddział przedszkolny 1 oddział przedszkolny 3 pierwsze klasy 3 pierwsze klasy

4 Specjaliści w SP 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie: Logopeda: Pedagog: Logopeda: Pedagog: Paulina Soćko Mikołaj Sankowski Paulina Soćko Mikołaj Sankowski

5 Psycholog: Psycholog: Martyna Martyna Czopowicz Czopowicz Reedukator: Reedukator: Ewa Mirowska Ewa Mirowska Specjaliści w SP nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie :

6 Zapewniamy opiekę ciepłych i profesjonalnych nauczycieli

7 Świetlica Kierownik świetlicy szkolnej: Kierownik świetlicy szkolnej: Pani Hanna Jędryszczak Pani Hanna Jędryszczak Świetlica szkolna dla uczniów klas Świetlica szkolna dla uczniów klas od 0 do III czynna od godziny 7 00 do od 0 do III czynna od godziny 7 00 do 17 30

8 Świetlica Na świetlicy nauczyciele Na świetlicy nauczyciele rozwijają zainteresowania rozwijają zainteresowania dzieci poprzez zachęcanie dzieci poprzez zachęcanie ich do udziału w: kole ich do udziału w: kole recytatorskim, dziennikarskim, recytatorskim, dziennikarskim, kaligraficznym, matematycznym oraz w zajęciach kaligraficznym, matematycznym oraz w zajęciach plastycznych, muzycznych, krajoznawczych. plastycznych, muzycznych, krajoznawczych. Nauczyciele chętnie pomagają dzieciom w odrabianiu pracy domowej Nauczyciele chętnie pomagają dzieciom w odrabianiu pracy domowej Wspólnie z dziećmi redagują gazetkę szkolną. Wspólnie z dziećmi redagują gazetkę szkolną.

9 Świetlica Rozkład zajęć na świetlicy szkolnej: 7:00 – 9:00 przygotowywanie się 7:00 – 9:00 przygotowywanie się do zajęć, zabawy rozwijające do zajęć, zabawy rozwijające koncentracje, czytanie literatury koncentracje, czytanie literatury dziecięcej. dziecięcej. 9:00 – 11:30 dowolne gry i zabawy dzieci, 9:00 – 11:30 dowolne gry i zabawy dzieci, gry planszowe, układanki tematyczne, gry planszowe, układanki tematyczne, rysowanie, kolorowanie. rysowanie, kolorowanie. 11:30 – 13:00 przerwa obiadowe, porządkowanie świetlicy, układanie gier, puzzli itp. 11:30 – 13:00 przerwa obiadowe, porządkowanie świetlicy, układanie gier, puzzli itp. 13:00 – 15:00 zajęcia tematyczne wynikające z planu pracy świetlicy szkolnej, odrabianie zadań domowych, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, gry planszowe, zajęcia plastyczne. 13:00 – 15:00 zajęcia tematyczne wynikające z planu pracy świetlicy szkolnej, odrabianie zadań domowych, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, gry planszowe, zajęcia plastyczne. 15:00 – 17:30 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy ćwiczące sprawność manualną, programy i filmy edukacyjne oraz bajki, zajęcia plastyczne, porządkowanie świetlicy. 15:00 – 17:30 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy ćwiczące sprawność manualną, programy i filmy edukacyjne oraz bajki, zajęcia plastyczne, porządkowanie świetlicy.

10 Biblioteka Bibliotekarz: Dorota Wierzchowska Bibliotekarz: Dorota Wierzchowska Biblioteka czynna jest codziennie od godziny 8 00 rano. Biblioteka czynna jest codziennie od godziny 8 00 rano.

11 Zajęcia dodatkowe Szkoła oferuje wiele zajęć Pozalekcyjnych, w tym: Zajęcia dodatkowo płatne: Zajęcia dodatkowo płatne: Origami Origami Język angielski Język angielski Język chiński Język chiński Kung-fu Kung-fu Judo Judo Robotyka Robotyka Zajęcia prowadzone Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach dodatkowych godzin KN: Gimnastyka mózgu Gimnastyka mózgu Zajęcia matematyczno-logiczne Zajęcia matematyczno-logiczne Chór Chór Teatr dla najmłodszych Teatr dla najmłodszych Taniec Taniec Drama Drama Zajęcia literackie Zajęcia literackie Aerobic Aerobic oraz wiele innych… oraz wiele innych…

12 Programy Unijne W naszej szkole realizujemy program: Indywidualizacja procesu nauczania dla dzieci klas I-III, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach którego odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci, takie jak: Trening Twórczego Myślenia Trening Twórczego Myślenia Komunikacja bez konfliktów Komunikacja bez konfliktów Matematyka na wesoło Matematyka na wesoło Wesołe szlaczki Wesołe szlaczki Szkoła przetrwania Szkoła przetrwania Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne Kto czyta nie błądzi Kto czyta nie błądzi Korektywa Korektywa

13 Wyposażenie szkoły Szkoła Dysponuje: Nowoczesnym obiektem sportowym z halą Nowoczesnym obiektem sportowym z halą i pływalnią i pływalnią Boiskami sportowymi Boiskami sportowymi Salą multimedialną Salą multimedialną Salami komputerowymi Salami komputerowymi Pracowniami z tablicami multimedialnymi i stałym dostępem do internetu Pracowniami z tablicami multimedialnymi i stałym dostępem do internetu Dobrze wyposażoną biblioteką Dobrze wyposażoną biblioteką Placem zabaw Placem zabaw Parkiem Parkiem Oferujemy również dostęp do dziennika Oferujemy również dostęp do dziennika elektronicznego, aby Państwu ułatwić czuwanie nad postępami dzieci

14 Basen Dzieci korzystają z basenu raz w tygodniu, są to dwie godziny lekcyjne przeznaczone na lekcję wychowania fizycznego. W zerówce i klasie pierwszej basen nie jest obowiązkowy.

15 Aktywność szkolna Święto dyni Święto dyni

16 Aktywność szkolna Dzień zdrowego Dzień zdrowego jedzenia jedzenia

17 Aktywność szkolna Kiermasz świąteczny Kiermasz świąteczny

18 Aktywność szkolna Jasełka Jasełka

19 Aktywność szkolna Bal karnawałowy Bal karnawałowy

20 Aktywność szkolna Dzień Babci i Dzień Babci i Dziadka Dziadka

21 Aktywność szkolna Piknik rodzinny Piknik rodzinny

22 Aktywność szkolna Licytacja laleczek Licytacja laleczek Akcja Unicef Akcja Unicef

23 Konkursy Konkursy Konkursywewnątrzszkolne (konkurs talentów, festiwal piosenki angielskiej) Konkursy Konkursypozaszkolne (Zuch, Olimpusek- ogólnopolski konkurs wiedzy ogólnej, Oxford Plus- ogólnopolski konkurs języka angielskiego, Warszawska Syrekna – konkurs recytatorski, Ogólnopolski konkurs ortograficzny i wiele innych)

24 Wycieczki szkolne Teatry warszawskie- Baj, Teatry warszawskie- Baj, Guliwer Guliwer Muzea Muzea Manufaktura cukierków Manufaktura cukierków Kina- Edukacja Filmowa Kina- Edukacja Filmowa Warsztaty- Mostówka Warsztaty- Mostówka Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne oraz wiele innych…


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google