Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Dydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Dydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego"— Zapis prezentacji:

1 System Dydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim

2 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANIE DO MATURY
W II LO – tak jak w każdym liceum ogólnokształcącym – obowiązuje trzyletni cykl kształcenia. Dzieląc rok szkolny na trzy części, tzw. trymestry, uzyskano ich 8. Każdy trymestr liczy około 60 dni nauki. Uczeń w II LO przez te 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Przedmioty szkolne realizowane są w formie modułów; ich liczba uzależniona jest od treści programowych i gwarantuje realizację podstawy programowej. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Lekcja KLASA I KLASA II KLASA III Trym.1 Trym.2 Trym.3 Trym.4 Trym.5 Trym.6 Trym.7 Trym.8 Trym.9 1. 8:15 X PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14:25

3 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANIE DO MATURY
W II LO – tak jak w każdym liceum ogólnokształcącym – obowiązuje trzyletni cykl kształcenia. Dzieląc rok szkolny na trzy części, tzw. trymestry, uzyskano ich 8. Każdy trymestr liczy około 60 dni nauki. Uczeń w II LO przez te 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Przedmioty szkolne realizowane są w formie modułów; ich liczba uzależniona jest od treści programowych i gwarantuje realizację podstawy programowej. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Lekcja KLASA I KLASA II KLASA III Trym.1 Trym.2 Trym.3 Trym.4 Trym.5 Trym.6 Trym.7 Trym.8 Trym.9 1. 8:15 X PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14:25

4 Kształcenie modułowe System dydaktyczny Liceum Skłodowskiej zbudowany jest z czterech komponentów: >>> programu podstawowego, >>> programu specjalizacji, >>> programu przedmiotów uzupełniających: obowiązkowych i dowolnie wybranych przez ucznia, >>> programu przedmiotów dodatkowych.

5 W DRODZE DO SUKCESU KROK PIERWSZY - program podstawowy Lp. Przedmiot
Liczba modułów Średnia tygodniowa ilość godzin w trzyletnim cyklu kształcenia 1. Język polski 9 4,6 2. Język obcy I 6 3,3 3. Język obcy II 3 1,4 4. Historia 1 0,6 5. Wiedza o społeczeństwie 0,3 6. Wiedza o kulturze 7. Matematyka 8. Fizyka 9. Chemia 10. Biologia 11. Geografia 12. Informatyka 13. Podstawy przedsiębiorczości 14. Edukacja dla bezpieczeństwa 15. Wychowanie fizyczne

6 WIODĄCEGO JĘZYKA OBCEGO
Już w klasie pierwszej, uczeń podejmuje decyzje istotne dla własnego procesu kształcenia poprzez wybór: WIODĄCEGO JĘZYKA OBCEGO języka angielskiego lub języka niemieckiego klasa I klasa II klasa III MATURA 1 2 3 102 103 104 105 106 107 300 POZIOM PODSTAWOWY 200 301 ROZSZERZONY

7 DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO spośród: języka angielskiego języka niemieckiego języka rosyjskiego języka włoskiego języka francuskiego klasa I klasa II klasa III MATURA 1 2 3 101/INF 101 102 103 300 POZIOM PODSTAWOWY

8 POZIOMU KSZTAŁCENIA Z MATEMATYKI
klasa I klasa II klasa III MATURA 1 2 3 101/ obcy 102P/ 103/ 104 105 300 POZIOM PODSTAWOWY 101 102R 201 202 203 204 205 206 207 301 ROZSZERZONY

9 W DRODZE DO SUKCESU KROK DRUGI - KLASA I
PROGRAM SPECJALIZACJI ( kursów) Pod koniec PIERWSZEGO trymestru PIERWSZEGO roku nauki każdy uczeń zobowiązany jest dokonać wyboru SPECJALIZACJI (wybrać od 3 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Szkolna oferta – bogata i różnorodna – podlega modyfikacjom w zależności od uczniowskich preferencji, wybieranego przez młodzież kierunków studiów oraz potrzeb rynku pracy. Oprócz tego uczniowie wybitnie zdolni mają możliwość realizowania indywidualnego toku nauki i zaprojektowania indywidualnej ścieżki, która wymaga pozytywnej opinii opiekuna naukowego i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. Program specjalizacji wspiera pasję poznawczą i ambicje naukowe uczniów.

10 HUMANISTYCZNA A (filologia, historia, prawo, socjologia) – 14 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolnie wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 OBOWIĄZKOWE: 1. Przyroda (PRZ 201,202) – 120 godz. DODATKOWE: Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1. Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 2. Logika (LOG 201) –30 godz.; 3.Historia i kultura państw anglojęzycznych (ANG 213) – godz.; 4. Świat, który nas otacza – myśli i idee (PFIL 201); 5.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 6. Język obcy. 2. Historia 6 201, 202, 203, 204,205,206 3. Do wyboru: Język łaciński/ Filozofia/ Historia sztuki/ Matematyka/WOS/ Język obcy 201,202,203,204 dowolnie wybrana spośród kursów 200

11 Przedmioty uzupełniające
HUMANISTYCZNA B (politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka) – 14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolne wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 obowiązkowe: 1. Przyroda (PRZ 201,202) –120 godz. dodatkowe: Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 2.Logika (LOG 201) – 30 godz.; 3.Historia i kultura państw anglojęzycznych – 60 godz.; 4.Wiedza o Europie (WOE201)- 60 godz.: 5. Świat, który nas otacza – myśli i idee (PFIL 201); 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy. 2. Historia 6 201, 202, 203, 204,205,206 3. Do wyboru: WOS/ Język łaciński/ Filozofia/ Język obcy/ 201,202,203,204 dowolnie wybrana spośród kursów 200

12 Przedmioty uzupełniające
PSYCHOLOGIA – 14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolnie wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. dodatkowe: Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60 godz.; 2. Świat, który nas otacza – myśli i idee (PFIL 201) – 60 godz.; 3.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 4. Język obcy. 2. Biologia 6 201, 202, 203, 204,205,206 3. Do wyboru: Język łaciński/ Filozofia/ Historia sztuki/ Język obcy 201,202,203,204 dowolnie wybrane spośród kursów 200

13 EDYTORSKO – DZIENNIKARSKA – 14 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Język polski 4 202, 205, 206 – obowiązkowo oraz jeden dowolne wybrany spośród: 201, 203, 204, 207 obowiązkowe: 1. Przyroda (PRZ 201, 202) – 120 godz. dodatkowe: Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w mediach – (ANG 211) – 60 godz.; 2. Oprogramowanie biurowe – (INF 205) – 60 godz.; 3. Warsztat naukowy historyka (HIS 206) – 30 godz.; 4. 2.Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 6. Język obcy. 2. Historia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 3. Do wyboru: Język łaciński/ Filozofia/Historia sztuki/ Język obcy 201,202,203,204 dowolnie wybrane z kursów 200

14 Przedmioty uzupełniające
MEDYCZNA – 15 – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Biologia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.; dodatkowe: Trzy lub dwa dowolnie wybrane przez ucznia spośród : 1.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60 godz. 2. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. 3. Systemowe ujęcie zagadnień otaczającego nas świata (FIZ 206) – 60 godz. ; 4. Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) –60 godz.; 5. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 2. Chemia 5 201, 202, 203,204,205 3. Matematyka/ Fizyka 4 201, 202, 203, 204, 201,202,203,204,205

15 Przedmioty uzupełniające
EKOLOGICZNA – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Biologia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz. dodatkowe: Dwa dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Turystyka – 201 – 60 godz. 2.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60 godz.; 3. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. ; 4.Systemowe ujęcie zagadnień otaczającego nas świata (FIZ 206) – 60 godz.; 5. Prace kameralne (GEO 205) – 60 godz.; 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy. 8. Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) –60 godz.; 2. Chemia 5 201, 202, 203, 204,205 3. Geografia

16 FARMACEUTYCZNA – 16 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Biologia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. dodatkowe Dwa dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60godz.; 2.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 3. Język obcy. 4. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. 2. Chemia 3. Język łaciński/ Język obcy 4 201, 202, 203, 204 Dowolnie wybrane z 200

17 POLITECHNICZNA A – 13-14 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Matematyka 4 201,202,203, 204 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. dodatkowe Trzy dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2. Prace kameralne (GEO 206), 60 godz.; 3. Język obcy. 4. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 5.Oprogramowanie biurowe – (INF 205)-60 godz. 2. Fizyka 5 201, 202, 203, 204, 205 3. Do wyboru: Informatyka/ WOS / Historia Sztuki / Geografia Język obcy/ 201, 202, 203, 204 201,202,203,204,205 dowolnie wybrane z 200

18 POLITECHNICZNA B – 13-14 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Matematyka 4 201,202,203,204 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz. dodatkowe Pięć lub cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz.; 2. Systemowe ujęcie zagadnień otaczającego nas świata (FIZ 206) – 60 godz.; 3. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 4. Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 5. Język obcy. 2. Fizyka 5 201, 202, 203, 204, 205 3. Do wyboru: Chemia/ Język obcy 201, 202, 203, 204,205 dowolnie wybrane z kursów 200

19 EKONOMICZNA A (z geografią) – 15 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Matematyka 4 201,202,203,204 obowiązkowe: 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz. dodatkowe Trzy dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz. 2.Prace kameralne (GEO 206) – 60 godz.; 3.Ekonomia w praktyce – (EwP 201) – 60 godz.; 4.Język obcy. 5. Oprogramowanie biurowe – (INF 205) – 60 godz.; 6. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz. 2. Geografia 5 201, 202, 203, 204,205 3. Informatyka 201, 202, 203,204 4. Ekonomia w praktyce 1 201 5. Wiedza o Europie 009

20 EKONOMICZNA B (z historią) – 15 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające (dowolnie wybrane przez ucznia) 1. Matematyka 4 201,202,203,204 obowiązkowe: 1. Przyroda (PRZ 201,202) – 120 godz. dodatkowe Trzy dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz.; 2.Ekonomia w praktyce – (EwP 201) – 60 godz.; 3.Warsztat naukowy historyka (HIS 207)- 30 godz. 4.Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz. 6.Oprogramowanie biurowe – (INF 205) – 60 godz. 2. Historia 6 201,202, 203, 204, 205,206 3. Wiedza o Europie 1 009 4. WOS/ Informatyka/ Język obcy 201, 202, 203,204 Dowolnie wybrane z 200

21 EDUKACJA EUROPEJSKA - 16 kursów
Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Wiedza o Europie 1 201 Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz.; 2.Historia i kultura państw anglojęzycznych (ANG 213) – 60 godz.; 3.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 4. Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5.Prace kameralne (GEO 206) – 60 godz.; 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy 8.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2. Historia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 3. Geografia 5 201, 202, 203, 204,205 4. Język obcy/ WOS 4 Dowolnie wybrane z 200 201, 202, 203,204

22 EDUKACJA EUROPEJSKA B – 16 kursów
Lp. Przedmiot Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Historia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 Sześć dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz.; 2.Historia i kultura państw anglojęzycznych (ANG 213) – 60 godz.; 3.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 4. Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5.Prace kameralne (GEO 206) – 60 godz.; 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy. 8.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2. Geografia 5 201, 202, 203, 204,205 3. Wiedza o społeczeństwie 4 201, 202, 203,204 4. Wiedza o Europie 1 201

23 Przedmioty uzupełniające
JĘZYKOWA – 15 – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające 1. Język obcy 6 Dowolnie wybrane z kursów 200 Dla uczniów wybierających historię obowiązkowo: 1.Przyroda (PRZ 201,202) godz. Dla uczniów wybierających biologię, geografię, fizykę lub chemię obowiązkowo 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. Trzy dowolnie wybrane przez ucznia: 1.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 2.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 3.Język obcy 4.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 5.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60godz.; Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. 2. Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolnie wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 3. Przedmiot wybrany spośród następujących: Historia/ Biologia/ Geografia/ Fizyka/ Chemia 201, 202, 203, 204, 205,206 5 201,202,203,204,205

24 PROGRAM PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH :
W DRODZE DO SUKCESU KROK TRZECI PROGRAM PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH : Przyroda – dla uczniów nierealizujących w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego z przedmiotów t j. biologia, geografia, fizyka, chemia; Historia i społeczeństwo - dla uczniów nierealizujących w zakresie rozszerzonym historii lub wiedzy o społeczeństwie.

25 (w tym 2 okienka na ewentualne powtórzenie kursów niezaliczonych).
PRZEDMIOTY, KTÓRE NIE MAJĄ OKREŚLONEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ – dowolnie wybierane przez ucznia – 3-6 modułów W szkolnej ofercie znalazły się następujące zajęcia: rysunek, fotografika, logika, wiedza o Europie, warsztat naukowy historyka, prace kameralne, ekonomia w praktyce, historia i kultura państw anglojęzycznych, (w tym 2 okienka na ewentualne powtórzenie kursów niezaliczonych). diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym nas świecie, turystyka, laboratorium biologiczne, język angielski w biznesie, oprogramowanie biurowe.

26 PROGRAM PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH
w skład których wchodzą: religia/ etyka, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne, Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

27 PRZYKŁADOWA DROGA EDUKACYJNA ucznia II Liceum Ogólnokształcącego
Klasa I Klasa II Klasa III I II III 1. POL 101 4h/ WOK 1h POL 102 4h/ WOK 1h POL 103 4h/ POL POL 300 2. MAT 101 2h/ OBCY 3h MAT 3h/ OBCY I 2h MAT 2h/ OBCY I 3h MAT P MAT 300 3. BIO 101 2,5h/ CHE 101 2,5h UZUP. DODATK. SPEC. OBCY I OBCY 300 4. HIS 101 WOS 2,5h/ EB2,5h DODTK. OBOW. 300 5. PRE 101 OBCY II 2,5h/ INF 2,5h OBCY II OBCYII 6. WF 101 3h/ REL 2h WF 102 3h/ WF 103 3h/ WF 106 /REL WF 109 /REL 7. GEO 101 2,5h/ FIZ 101 2,5h WF 104 /REL WF 105 /REL WF 107 /REL WF 108 /REL

28 SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz
Przedmiotowe Systemy Oceniania tradycyjne stopnie szkolne zastępują punkty, każdemu kursowi przypisano określoną liczbę punktów do zdobycia (najczęściej 100 punktów = 100%) i określono kategorię zadań, które uczeń musi wykonać. Zadania wypunktowano zależnie od stopnia trudności.

29 PRZYKŁADOWA PUNKTACJA
35 pkt  diagnoza - minimatura 20 pkt  za pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności 15 pkt  za prezentację wybranego tematu 10 pkt  za udział w lekcji 10 pkt  ze sprawdzianu znajomości lektur 10 pkt  za pracę klasową

30 WYSTAWIANIE OCEN TRYMESTRALNYCH
Pod koniec trymestru punkty zdobyte na poszczególnych kursach przeliczane są na oceny według przyjętej skali procentowej: 0% - 39%  niedostateczny 40% - 54%  dopuszczający 55% - 69%  dostateczny 70% - 84%  dobry 85% - 97%  bardzo dobry 98%- 100%  celujący W przypadku, gdy uczeń realizuje w trymestrze kilka kursów jednego przedmiotu ocena trymestralna jest średnią arytmetyczną procentów zdobytych na poszczególnych kursach.

31 WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH
Trymestr I II III Ocena roczna KURS POL 101 POL 102 POL 103 JĘZYK POLSKI PROCENT PUNKTÓW 78 % 87 % 72 % 79% OCENA DOBRY BARDZO DOBRY

32 WYSTAWIANIE OCEN KOŃCOWYCH
KLASA I KLASA II KLASA III OCENA KOŃCOWA KURS POL 101 POL 102 POL 103 POL 104 POL 105 POL 106 POL 107 POL 108 JĘZYK POLSKI % Pkt 78 % 65 % 74 % 81 % 89 % 102 % 68 % 77 % 79,25% OCENA dobry dostateczny bardzo celujący

33 NASZA ORYGINALNOŚĆ System dydaktyczny Liceum Skłodowskiej posiada szereg atutów. Są nimi: stałe zespoły klasowe w I trymestrze klasy pierwszej, kształcenie międzyoddziałowe (od II trymestru klasy pierwszej), realizacja programu podstawowego w klasie pierwszej, wybór specjalizacji (profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym) - I trymestr klasy pierwszej, modyfikacja specjalizacji do końca klasy drugiej, elektroniczna rejestracja na kursy sprzyjająca samodzielnemu projektowaniu przez uczniów własnej drogi edukacyjnej, punktowy system oceniania, oceny roczne i końcowe wystawiane jako średnia arytmetyczna liczona z procentów uzyskanych przez ucznia na poszczególnych kursach danego przedmiotu, program „Oswajamy maturę”- cykl diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów


Pobierz ppt "System Dydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google