Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System SystemDydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System SystemDydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim."— Zapis prezentacji:

1 System SystemDydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim

2 W II LO – tak jak w każdym liceum ogólnokształcącym – obowiązuje trzyletni cykl kształcenia. Dzieląc rok szkolny na trzy części, tzw. trymestry, uzyskano ich 8. Każdy trymestr liczy około 60 dni nauki. Uczeń w II LO przez te 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Przedmioty szkolne realizowane są w formie modułów; ich liczba uzależniona jest od treści programowych i gwarantuje realizację podstawy programowej. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Lekcja KLASA IKLASA IIKLASA III Trym.1 Trym.2Trym.3Trym.4Trym.5Trym.6Trym.7Trym.8Trym.9 1. 8:15XXXXXXXX PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2.XXXXXXXX 3.XXXXXXXX 4.XXXXXXXX 5.XXXXXXXX 6.XXXXXXXX 7. 14:25XXXXXX

3 W II LO – tak jak w każdym liceum ogólnokształcącym – obowiązuje trzyletni cykl kształcenia. Dzieląc rok szkolny na trzy części, tzw. trymestry, uzyskano ich 8. Każdy trymestr liczy około 60 dni nauki. Uczeń w II LO przez te 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Przedmioty szkolne realizowane są w formie modułów; ich liczba uzależniona jest od treści programowych i gwarantuje realizację podstawy programowej. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Lekcja KLASA IKLASA IIKLASA III Trym.1 Trym.2Trym.3Trym.4Trym.5Trym.6Trym.7Trym.8Trym.9 1. 8:15XXXXXXXX PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2.XXXXXXXX 3.XXXXXXXX 4.XXXXXXXX 5.XXXXXXXX 6.XXXXXXXX 7. 14:25XXXXXX

4 Kształcenie modułowe System dydaktyczny Liceum Skłodowskiej zbudowany jest z czterech komponentów: >>> programu podstawowego, >>> programu specjalizacji, >>> programu przedmiotów uzupełniających: obowiązkowych i dowolnie wybranych przez ucznia, >>> programu przedmiotów dodatkowych.

5 KROK PIERWSZY - program podstawowy Lp.PrzedmiotLiczba modułów Średnia tygodniowa ilość godzin w trzyletnim cyklu kształcenia 1.Język polski94,6 2.Język obcy I63,3 3.Język obcy II31,4 4.Historia10,6 5.Wiedza o społeczeństwie10,3 6.Wiedza o kulturze30,3 7.Matematyka63,3 8.Fizyka10,3 9.Chemia10,3 10.Biologia10,3 11.Geografia10,3 12.Informatyka10,3 13.Podstawy przedsiębiorczości10,6 14.Edukacja dla bezpieczeństwa10,3 15.Wychowanie fizyczne93 W DRODZE DO SUKCESU

6 Już w klasie pierwszej, uczeń podejmuje decyzje istotne dla własnego procesu kształcenia poprzez wybór: WIODĄCEGO JĘZYKA OBCEGO języka angielskiego lub języka niemieckiego klasa Iklasa IIklasa III MATURA 123123123 102 103 104 105 106 107 300 POZIOM PODSTAWOWY 200 301 POZIOM ROZSZERZONY

7 DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO spośród: języka angielskiego języka niemieckiego języka rosyjskiego języka włoskiego języka francuskiego klasa Iklasa IIklasa III MATURA 123123123 101/INF 101 102103 300 POZIOM PODSTAWOWY

8 POZIOMU KSZTAŁCENIA Z MATEMATYKI klasa Iklasa IIklasa III MATURA 123123123 101/ obcy 101/ obcy 102P/ obcy 102P/ obcy 103/ obcy 103/ obcy 104105300 POZIOM PODSTAWOWY 101 102R 201 102R 202 203 204 205 206 207 301 POZIOM ROZSZERZONY

9 KROK DRUGI - KLASA I PROGRAM SPECJALIZACJI (14 -16 kursów) Pod koniec PIERWSZEGO trymestru PIERWSZEGO roku nauki każdy uczeń zobowiązany jest dokonać wyboru SPECJALIZACJI (wybrać od 3 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Szkolna oferta – bogata i różnorodna – podlega modyfikacjom w zależności od uczniowskich preferencji, wybieranego przez młodzież kierunków studiów oraz potrzeb rynku pracy. Oprócz tego uczniowie wybitnie zdolni mają możliwość realizowania indywidualnego toku nauki i zaprojektowania indywidualnej ścieżki, która wymaga pozytywnej opinii opiekuna naukowego i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. Program specjalizacji wspiera pasję poznawczą i ambicje naukowe uczniów. W DRODZE DO SUKCESU

10 HUMANISTYCZNA A (filologia, historia, prawo, socjologia) – 14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolnie wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 OBOWIĄZKOWE: 1. Przyroda (PRZ 201,202) – 120 godz. DODATKOWE: Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1. Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 2. Logika (LOG 201) –30 godz.; 3.Historia i kultura państw anglojęzycznych (ANG 213) – 60 godz.; 4. Świat, który nas otacza – myśli i idee (PFIL 201); 5.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 6. Język obcy. 2.Historia 6 201, 202, 203, 204,205,206 3. Do wyboru: Język łaciński/ Filozofia/ Historia sztuki/ Matematyka/WOS/ Język obcy 4 201,202,203,204 4 dowolnie wybrana spośród kursów 200

11 HUMANISTYCZNA B (politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka) – 14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolne wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 OBOWIĄZKOWE : 1. Przyroda (PRZ 201,202) –120 godz. DODATKOWE : Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 2.Logika (LOG 201) – 30 godz.; 3.Historia i kultura państw anglojęzycznych – 60 godz.; 4.Wiedza o Europie (WOE201)- 60 godz.: 5. Świat, który nas otacza – myśli i idee (PFIL 201); 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy. 2.Historia 6 201, 202, 203, 204,205,206 3. Do wyboru: WOS/ Język łaciński/ Filozofia/ Język obcy/ 4 201,202,203,204 4 dowolnie wybrana spośród kursów 200

12 PSYCHOLOGIA – 14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolnie wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. DODATKOWE : Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60 godz.; 2. Świat, który nas otacza – myśli i idee (PFIL 201) – 60 godz.; 3.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 4. Język obcy. 2.Biologia 6 201, 202, 203, 204,205,206 3. Do wyboru: Język łaciński/ Filozofia/ Historia sztuki/ Język obcy 4 201,202,203,204 4 dowolnie wybrane spośród kursów 200

13 EDYTORSKO – DZIENNIKARSKA – 14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Język polski 4 202, 205, 206 – obowiązkowo oraz jeden dowolne wybrany spośród: 201, 203, 204, 207 OBOWIĄZKOWE : 1. Przyroda (PRZ 201, 202) – 120 godz. DODATKOWE : Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w mediach – (ANG 211) – 60 godz.; 2. Oprogramowanie biurowe – (INF 205) – 60 godz.; 3. Warsztat naukowy historyka (HIS 206) – 30 godz.; 4. 2.Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 6. Język obcy. 2.Historia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 3. Do wyboru: Język łaciński/ Filozofia/Historia sztuki/ Język obcy 4 201,202,203,204 4 dowolnie wybrane z kursów 200

14 MEDYCZNA – 15 – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Biologia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.; DODATKOWE : Trzy lub dwa dowolnie wybrane przez ucznia spośród : 1.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60 godz. 2. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. 3. Systemowe ujęcie zagadnień otaczającego nas świata (FIZ 206) – 60 godz. ; 4. Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) –60 godz.; 5. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 2.Chemia 5 201, 202, 203,204,205 3. Matematyka/ Fizyka 4 201, 202, 203, 204, 5 201,202,203,204,205

15 EKOLOGICZNA – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Biologia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz. DODATKOWE : Dwa dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Turystyka – 201 – 60 godz. 2.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60 godz.; 3. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. ; 4.Systemowe ujęcie zagadnień otaczającego nas świata (FIZ 206) – 60 godz.; 5. Prace kameralne (GEO 205) – 60 godz.; 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy. 8. Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2.Chemia 5 201, 202, 203, 204,205 3.Geografia 5 201, 202, 203, 204,205

16 FARMACEUTYCZNA – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Biologia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. DODATKOWE Dwa dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60godz.; 2.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 3. Język obcy. 4. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. 2.Chemia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 3. Język łaciński/ Język obcy 4 201, 202, 203, 204 4 Dowolnie wybrane z 200

17 POLITECHNICZNA A – 13-14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Matematyka 4 201,202,203, 204 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. DODATKOWE Trzy dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2. Prace kameralne (GEO 206), 60 godz.; 3. Język obcy. 4. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 5.Oprogramowanie biurowe – (INF 205)-60 godz. 2.Fizyka 5 201, 202, 203, 204, 205 3. Do wyboru: Informatyka/ WOS / Historia Sztuki / Geografia Język obcy/ 4 201, 202, 203, 204 5 201,202,203,204,205 4 dowolnie wybrane z 200

18 POLITECHNICZNA B – 13-14 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Matematyka 4 201,202,203,204 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz. DODATKOWE Pięć lub cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz.; 2. Systemowe ujęcie zagadnień otaczającego nas świata (FIZ 206) – 60 godz.; 3. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 4. Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 5. Język obcy. 2.Fizyka 5 201, 202, 203, 204, 205 3. Do wyboru: Chemia/ Język obcy 5 201, 202, 203, 204,205 4 dowolnie wybrane z kursów 200

19 EKONOMICZNA A (z geografią) – 15 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Matematyka 4 201,202,203,204 OBOWIĄZKOWE : 1.Historia i społeczeństwo (HIS- SPOŁ 201, 202) – 120 godz. DODATKOWE Trzy dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz. 2.Prace kameralne (GEO 206) – 60 godz.; 3.Ekonomia w praktyce – (EwP 201) – 60 godz.; 4.Język obcy. 5. Oprogramowanie biurowe – (INF 205) – 60 godz.; 6. Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz. 2.Geografia 5 201, 202, 203, 204,205 3.Informatyka 4 201, 202, 203,204 4.Ekonomia w praktyce 1 201 5.Wiedza o Europie 1 009

20 EKONOMICZNA B (z historią) – 15 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursów Przedmioty uzupełniające (dowolnie wybrane przez ucznia) 1.Matematyka 4 201,202,203,204 OBOWIĄZKOWE : 1. Przyroda (PRZ 201,202) – 120 godz. DODATKOWE Trzy dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz.; 2.Ekonomia w praktyce – (EwP 201) – 60 godz.; 3.Warsztat naukowy historyka (HIS 207)- 30 godz. 4.Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz. 6.Oprogramowanie biurowe – (INF 205) – 60 godz. 2.Historia 6 201,202, 203, 204, 205,206 3.Wiedza o Europie 1 009 4. WOS/ Informatyka/ Język obcy 4 201, 202, 203,204 4 Dowolnie wybrane z 200

21 EDUKACJA EUROPEJSKA - 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Wiedza o Europie 1 201 Cztery dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz.; 2.Historia i kultura państw anglojęzycznych (ANG 213) – 60 godz.; 3.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 4. Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5.Prace kameralne (GEO 206) – 60 godz.; 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy 8.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2.Historia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 3.Geografia 5 201, 202, 203, 204,205 4. Język obcy/ WOS 4 Dowolnie wybrane z 200 4 201, 202, 203,204

22 EDUKACJA EUROPEJSKA B – 16 kursów Lp.PrzedmiotIlość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Historia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 Sześć dowolnie wybrane przez ucznia spośród: 1.Język angielski w biznesie (ANG 212) – 60 godz.; 2.Historia i kultura państw anglojęzycznych (ANG 213) – 60 godz.; 3.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 4. Logika (LOG 201) – 30 godz.; 5.Prace kameralne (GEO 206) – 60 godz.; 6.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 7. Język obcy. 8.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 2.Geografia 5 201, 202, 203, 204,205 3.Wiedza o społeczeństwie 4 201, 202, 203,204 4.Wiedza o Europie 1 201

23 JĘZYKOWA – 15 – 16 kursów Lp. Przedmiot (zakres rozszerzony) Ilość kursówPrzedmioty uzupełniające 1.Język obcy 6 Dowolnie wybrane z kursów 200 Dla uczniów wybierających historię OBOWIĄZKOWO : 1.Przyroda (PRZ 201,202) - 120 godz. Dla uczniów wybierających biologię, geografię, fizykę lub chemię OBOWIĄZKOWO 1.Historia i społeczeństwo (HIS-SPOŁ 201, 202) – 120 godz.. Trzy dowolnie wybrane przez ucznia: 1.Warsztat naukowy historyka (HIS 207) – 30 godz.; 2.Edukacja artystyczna (EA 201) – 60 godz.; 3.Język obcy 4.Astronomia i historia fizyki (FIZ 207) – 60 godz.; 5.Laboratorium biologiczne (BIO 207) – 60godz.; 6. Diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym świecie (CHE 206) – 60 godz. 2.Język polski 4 205 i 206 – obowiązkowo oraz dwa dowolnie wybrane spośród: 201, 202, 203, 204, 207 3. Przedmiot wybrany spośród następujących: Historia/ Biologia/ Geografia/ Fizyka/ Chemia 6 201, 202, 203, 204, 205,206 5 201,202,203,204,205

24 PROGRAM PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH : Przyroda – dla uczniów nierealizujących w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego z przedmiotów t j. biologia, geografia, fizyka, chemia; Historia i społeczeństwo - dla uczniów nierealizujących w zakresie rozszerzonym historii lub wiedzy o społeczeństwie. KROK TRZECI W DRODZE DO SUKCESU

25 PRZEDMIOTY, KTÓRE NIE MAJĄ OKREŚLONEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ – dowolnie wybierane przez ucznia – 3-6 modułów (w tym 2 okienka na ewentualne powtórzenie kursów niezaliczonych). W szkolnej ofercie znalazły się następujące zajęcia: rysunek, fotografika, logika, wiedza o Europie, warsztat naukowy historyka, prace kameralne, ekonomia w praktyce, historia i kultura państw anglojęzycznych, diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym nas świecie, turystyka, laboratorium biologiczne, język angielski w biznesie, oprogramowanie biurowe.

26 PROGRAM PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH w skład których wchodzą: religia/ etyka, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne, Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

27 PRZYKŁADOWA DROGA EDUKACYJNA ucznia II Liceum Ogólnokształcącego Klasa IKlasa IIKlasa III IIIIIIIIIIIIIIIIII 1. POL 101 4h/ WOK 1h POL 102 4h/ WOK 1h POL 103 4h/ WOK 1h POL POL 300 2. MAT 101 2h/ OBCY 3h MAT 3h/ OBCY I 2h MAT 2h/ OBCY 3h MAT 3h/ OBCY I 2h MAT 2h/ OBCY I 3h MAT 3h/ OBCY I 2h MAT P MAT 300 3. BIO 101 2,5h/ CHE 101 2,5h UZUP. DODATK. SPEC. OBCY I OBCY 300 4.HIS 101 WOS 2,5h/ EB2,5h UZUP. DODTK. SPEC. UZUP. OBOW. UZUP. OBOW. SPEC. 300 5.PRE 101 OBCY II 2,5h/ INF 2,5h OBCY II SPEC. 300 6. WF 101 3h/ REL 2h WF 102 3h/ REL 2h WF 103 3h/ REL 2h SPEC. WF 106 /REL SPEC. UZUP. DODATK. WF 109 /REL 7. GEO 101 2,5h/ FIZ 101 2,5h SPEC. WF 104 /REL WF 105 /REL WF 107 /REL WF 108 /REL 300

28 SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania tradycyjne stopnie szkolne zastępują punkty, każdemu kursowi przypisano określoną liczbę punktów do zdobycia (najczęściej 100 punktów = 100%) i określono kategorię zadań, które uczeń musi wykonać. Zadania wypunktowano zależnie od stopnia trudności.

29 PRZYKŁADOWA PUNKTACJA 35 pkt diagnoza - minimatura 20 pkt za pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności 15 pkt za prezentację wybranego tematu 10 pkt za udział w lekcji 10 pkt ze sprawdzianu znajomości lektur 10 pkt za pracę klasową

30 WYSTAWIANIE OCEN TRYMESTRALNYCH Pod koniec trymestru punkty zdobyte na poszczególnych kursach przeliczane są na oceny według przyjętej skali procentowej: 0% - 39% niedostateczny 40% - 54% dopuszczający 55% - 69% dostateczny 70% - 84% dobry 85% - 97% bardzo dobry 98%- 100% celujący W przypadku, gdy uczeń realizuje w trymestrze kilka kursów jednego przedmiotu ocena trymestralna jest średnią arytmetyczną procentów zdobytych na poszczególnych kursach.

31 Trymestr I Trymestr II Trymestr III Ocena roczna KURSPOL 101POL 102POL 103JĘZYK POLSKI PROCENT PUNKTÓW 78 %87 %72 %79% OCENADOBRYBARDZO DOBRYDOBRY WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH

32 WYSTAWIANIE OCEN KOŃCOWYCH KLASA IKLASA IIKLASA III OCENA KOŃCOWA KURSPOL 101POL 102POL 103POL 104POL 105POL 106POL 107 POL 108 JĘZYK POLSKI % Pkt 78 %65 %74 %81 %89 %102 %68 %77 %79,25% OCENAdobrydostatecznydobry bardzo dobry celującydostatecznydobry

33 System dydaktyczny Liceum Skłodowskiej posiada szereg atutów. Są nimi: stałe zespoły klasowe w I trymestrze klasy pierwszej, kształcenie międzyoddziałowe (od II trymestru klasy pierwszej), realizacja programu podstawowego w klasie pierwszej, wybór specjalizacji (profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym) - I trymestr klasy pierwszej, modyfikacja specjalizacji do końca klasy drugiej, elektroniczna rejestracja na kursy sprzyjająca samodzielnemu projektowaniu przez uczniów własnej drogi edukacyjnej, punktowy system oceniania, oceny roczne i końcowe wystawiane jako średnia arytmetyczna liczona z procentów uzyskanych przez ucznia na poszczególnych kursach danego przedmiotu, program Oswajamy maturę- cykl diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów NASZA ORYGINALNOŚĆ


Pobierz ppt "System SystemDydaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google