Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA B Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA B Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze luty 2009 – kwiecień 2010

2 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ogólny projektu: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odbiorcy projektu: 90 nauczycieli i 35 pracowników administracji z 35 szkół (razem 125 osób)

4 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odbiorcy dzielą się na dwie grupy: Grupa początkująca - A: 45 os. - 30 nauczycieli, 15 pracowników adm. z 15 szkół (3-os. zespoły: dyrektor, koordynator/asystent, księgowy). Szkoły, które nie mają żadnego doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu projektami, szczególnie dofinansowanymi z EFS - potrzebują doskonalenia w zakresie tworzenia, realizacji i rozliczania projektów oraz szczególnego wsparcia w przygotowywaniu projektów i wniosków. Grupa elementarna - B: 80 os. - 60 nauczycieli, 20 pracowników adm. z 20 szkół (4-os. zespoły: dyrektor, koordynator/asystent, członek zespołu, księgowy). Szkoły, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów w latach 2005-2008, dofinansowanych z EFS.

5 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania projektowe: Szkolenie "Zarządzanie projektami od A do Z" dla 20 szkół (60 nauczycieli, 20 księgowych) - gr. elementarna - B (kwiecień - czerwiec 2009, wrzesień-październik 2009) Etap 1: Kurs "Projekt krok po kroku" Tematyka: specyfika projektów z dofinansowaniem z EFS, przygotowanie wniosku o dofinansowanie Etap 2: Kurs "Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS Etap 3: Cykliczne spotkania zespołów proj. w szkołach (przygotowanie projektu)

6 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania projektowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych - Dobre Praktyki (wrzesień - listopad 2009) Cztery wybrane szkoły z gr. B, przy wsparciu ODN (warsztaty 6h), przygotują wizyty studyjne dla szkół (gr. A). Kryterium wyboru 4 szkół: najciekawsze działania i dobre zarządzanie w zrealizowanym projekcie. Cel działania: wymiana doświadczeń (przykłady zajęć pozalekcyjnych, sposoby prowadzenia dokumentacji wew. i zew. projektu, promocja projektu). Każda z tych szkół przyjmie 15-16 os. grupę nauczycieli z gr. A i B Etap 1: Warsztaty przygotowujące szkoły do przeprowadzenia wizyt studyjnych Etap 2: Realizacja wizyt studyjnych

7 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania projektowe: Wydanie poradnika "ABC zarządzania projektami szkolnymi z dofinansowaniem EFS" - wzorcowy dokument do opracowania i zarządzania dobrym projektem (marzec 2010) Zawartość publikacji: teoretyczne materiały trenerskie i materiały wypracowane przez uczestników szkoleń - z zakresu planowania, wdrażania, rozliczania projektu oraz przykłady dobrych praktyk. Przeprowadzenie konferencji podsumowującej "Możliwości doskonalenia nauczycieli w ramach EFS PO KL – szanse i zagrożenia (kwiecień 2010)

8 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku /dla nauczycieli/ – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Wprowadzenie. Zapoznanie uczestników z celami i harmonogramem szkolenia. Możliwości i zasady dofinansowania projektów oświatowych z EFS/POKL – Priorytet IX. Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków. 16.15 –18.30 Co to jest projekt? Struktura projektu. Cechy dobrego projektu. Przykłady dobrych projektów. Różnice miedzy projektami a działaniami szkolnymi. 1 dzień /17.04.2009 r.

9 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku /dla nauczycieli/ – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Budowanie zespołu projektowego: zasady komunikacji. współpraca w grupie. techniki twórczego myślenia( generowanie pomysłów). 16.15 –18.30 Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów. Role i zadania w zespole projektowym. 2 dzień /21/27/28.04 2009 r.

10 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku dla nauczycieli – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Metodologia tworzenia projektów – programy rozwojowe szkół - krok po kroku: diagnoza problemu/analiza potrzeb czyli dlaczego? definiowanie celów czyli po co? (drzewo problemów i drzewo celów, metoda SMART). grupa docelowa czyli odbiorcy projektu. określanie rezultatów czyli co osiągniemy, co się zmieni? Planowanie działań czyli co? jak? gdzie? kiedy? Metodyka pracy z uczniami, realizacja projektów uczniowskich. Zespół projektowy, zarządzanie projektem. Monitoring i ewaluacja projektu. 16.15 –18.30 Warsztaty - mapa mentalna projektu. 3 dzień / 07.05.2009 r.

11 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku /dla nauczycieli/ – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Harmonogram, etapy tworzenia projektu. Zasady konstruowania budżetu projektu. 16.15 –18.30 Warsztaty - zasady konstruowania budżetu projektu. 4 dzień / 12.05.2009 r.

12 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku dla nauczycieli – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Projekt a wniosek. Zasady wypełniania wniosku w ramach POKL. Generator wniosku – zasady obsługi – prezentacja. 16.15 –18.30 Warsztaty - przygotowanie programów rozwojowych szkół (POKL – poddziałanie 9.1.2) – praca w zespołach szkolnych. 5 dzień / 21.05.2009 r.

13 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku dla nauczycieli – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Zarządzanie projektem – system komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. System sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej. Monitoring i ewaluacja – narzędzia. 16.15 –18.30 Zasady informacji i promocji projektów dofinansowanych z EFS/POKL Dokumentacja projektu zewnętrzna i wewnętrzna. Najczęściej popełniane błędy w zakresie zarządzania projektem. Przykłady dobrych praktyk. 6 dzień / 27.05/ 28.05/ 29.05 2009 r.

14 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku dla nauczycieli – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Warsztaty - przygotowanie programów rozwojowych szkół w generatorze wniosków – praca w zespołach szkolnych. 7 dzień /04.06 2009 r.

15 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Krok po kroku /dla nauczycieli/ – gr. B GodzinaTemat 14.30-16.00 Warsztaty - przygotowanie programów rozwojowych szkół w generatorze wniosków – praca w zespołach szkolnych. 8 dzień / 09.06.2009 r.

16 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B GodzinaTemat 15.15-16.45 Praktyczne wskazówki przy tworzeniu budżetu w generatorze wniosków Szczegółowe zasady konstruowania budżetu przy uwzględnieniu problemów i potrzeb wskazanych przez beneficjentów; Koszty bezpośrednie; Koszty pośrednie i ich uzasadnienie; Cross – financing; Okres kwalifikowania wydatków; Przychód i trwałość projektu; Wydatki niekwalifikowane. 1 dzień /

17 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B GodzinaTemat 1 7.00-19.15 Monitorowanie i Rozliczanie wydatków w ramach PO KL Rozliczanie projektu: obowiązki w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjantów; Ewidencja księgowa dla podmiotów określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; Ewidencja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Ćwiczenia: przykłady prawidłowego sporządzania ewidencji Fundusze UE w polityce rachunkowości (ewidencja zdarzeń gospodarczych) – ćwiczenia 1 dzień - wrzesień/październik 2009 r.

18 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B GodzinaTemat 15.15-16.45 Monitorowanie i Rozliczanie wydatków w ramach PO KL. Generator wniosków płatniczych ( II część): Zasady sporządzania wniosku o płatność; generator wniosków płatniczych, Weryfikacja i i zatwierdzanie wniosku o płatność; Wprowadzenie zmian do projektu; Korekty finansowe i nieprawidłowości; (rozliczanie nieprawidłowości oraz korekt finansowych w trakcie realizacji projektu, rozliczanie nieprawidłowości oraz korekt finansowych po zakończeniu realizacji projektu, Rozliczenie końcowe projektu, Poświadczenie wydatków w ramach PO KL. 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r.

19 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B GodzinaTemat 17.00-18.15 Zasady kontroli w ramach PO KL Podstawy prawne; Rodzaje kontroli; Kontrole projektów; Kontrola na miejscu; Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą; System sprawozdawczości w ramach PO KL Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL; Poziomy sprawozdawczości; Schemat procesu sprawozdania. 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r.

20 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program kursu: Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B GodzinaTemat 18.15-19.15 Konsultacje zespołowe ( wykorzystanie generatora wniosków aplikacyjnych i płatniczych) 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r.

21 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trenerzy prowadzący szkolenia: Barbara Benyskiewicz Maria Furtak Kamila Paliwoda-Alejun Dorota Marek-Kurpanik Marek Kamiński Dariusz Patoleta

22 Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół projektowy: koordynator projektu – Barbara Benyskiewicz b.benyskiewicz@odn.zgora.pl; tel. 068 328 64 31 b.benyskiewicz@odn.zgora.pl asystent koordynatora – Maria Furtak specjalista ds. organizacji i promocji – Magdalena Piątkowska księgowa projektu – Monika Czajka m.czajka@odn.zgora.plm.czajka@odn.zgora.pl; 068 328 64 50 www.odn.zgora.plwww.odn.zgora.pl / www.rko.of.plwww.rko.of.pl


Pobierz ppt "Projekt Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google