Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli"— Zapis prezentacji:

2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Projekt „Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego” GRUPA B Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze luty 2009 – kwiecień 2010

3 Cel ogólny projektu: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Odbiorcy projektu: 90 nauczycieli i 35 pracowników administracji z 35 szkół (razem 125 osób)

5 Odbiorcy dzielą się na dwie grupy:
Grupa początkująca - A: 45 os nauczycieli, 15 pracowników adm. z 15 szkół (3-os. zespoły: dyrektor, koordynator/asystent, księgowy). Szkoły, które nie mają żadnego doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu projektami, szczególnie dofinansowanymi z EFS - potrzebują doskonalenia w zakresie tworzenia, realizacji i rozliczania projektów oraz szczególnego wsparcia w przygotowywaniu projektów i wniosków. Grupa elementarna - B: 80 os nauczycieli, 20 pracowników adm. z 20 szkół (4-os. zespoły: dyrektor, koordynator/asystent, członek zespołu, księgowy). Szkoły, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów w latach , dofinansowanych z EFS.

6 Etap 1: Kurs "Projekt krok po kroku"
Zadania projektowe: Szkolenie "Zarządzanie projektami od A do Z" dla 20 szkół (60 nauczycieli, 20 księgowych) - gr. elementarna - B (kwiecień - czerwiec 2009, wrzesień-październik 2009) Etap 1: Kurs "Projekt krok po kroku" Tematyka: specyfika projektów z dofinansowaniem z EFS, przygotowanie wniosku o dofinansowanie Etap 2: Kurs "Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS„ Etap 3: Cykliczne spotkania zespołów proj. w szkołach (przygotowanie projektu)

7 Przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych - Dobre Praktyki
Zadania projektowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych - Dobre Praktyki (wrzesień - listopad 2009) Cztery wybrane szkoły z gr. B, przy wsparciu ODN (warsztaty 6h), przygotują wizyty studyjne dla szkół (gr. A). Kryterium wyboru 4 szkół: najciekawsze działania i dobre zarządzanie w zrealizowanym projekcie. Cel działania: wymiana doświadczeń (przykłady zajęć pozalekcyjnych, sposoby prowadzenia dokumentacji wew. i zew. projektu, promocja projektu) Każda z tych szkół przyjmie os. grupę nauczycieli z gr. A i B Etap 1: Warsztaty przygotowujące szkoły do przeprowadzenia wizyt studyjnych Etap 2: Realizacja wizyt studyjnych

8 Zadania projektowe: Wydanie poradnika "ABC zarządzania projektami szkolnymi z dofinansowaniem EFS" - wzorcowy dokument do opracowania i zarządzania dobrym projektem (marzec 2010) Zawartość publikacji: teoretyczne materiały trenerskie i materiały wypracowane przez uczestników szkoleń - z zakresu planowania, wdrażania, rozliczania projektu oraz przykłady dobrych praktyk. Przeprowadzenie konferencji podsumowującej "Możliwości doskonalenia nauczycieli w ramach EFS PO KL – szanse i zagrożenia„ (kwiecień 2010)

9 Program kursu: „Krok po kroku” /dla nauczycieli/ – gr. B
1 dzień / r. Godzina Temat Wprowadzenie. Zapoznanie uczestników z celami i harmonogramem szkolenia. Możliwości i zasady dofinansowania projektów oświatowych z EFS/POKL – Priorytet IX. Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków. 16.15 –18.30 Co to jest projekt? Struktura projektu. Cechy dobrego projektu. Przykłady dobrych projektów. Różnice miedzy projektami a „działaniami szkolnymi”.

10 Program kursu: „Krok po kroku” /dla nauczycieli/ – gr. B
2 dzień /21/27/ r. Godzina Temat Budowanie zespołu projektowego: zasady komunikacji. współpraca w grupie. techniki twórczego myślenia( generowanie pomysłów). 16.15 –18.30 Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów. Role i zadania w zespole projektowym.

11 Program kursu: „Krok po kroku” dla nauczycieli – gr. B
3 dzień / r. Godzina Temat Metodologia tworzenia projektów – programy rozwojowe szkół - krok po kroku: diagnoza problemu/analiza potrzeb czyli dlaczego? definiowanie celów czyli po co? (drzewo problemów i drzewo celów, metoda SMART). grupa docelowa czyli odbiorcy projektu. określanie rezultatów czyli co osiągniemy, co się zmieni? Planowanie działań czyli co? jak? gdzie? kiedy? Metodyka pracy z uczniami, realizacja projektów uczniowskich. Zespół projektowy, zarządzanie projektem. Monitoring i ewaluacja projektu. 16.15 –18.30 Warsztaty - mapa mentalna projektu.

12 Program kursu: „Krok po kroku” /dla nauczycieli/ – gr. B
4 dzień / r. Godzina Temat Harmonogram , etapy tworzenia projektu. Zasady konstruowania budżetu projektu. 16.15 –18.30 Warsztaty - zasady konstruowania budżetu projektu.

13 Program kursu: „Krok po kroku” dla nauczycieli – gr. B
5 dzień / r. Godzina Temat Projekt a wniosek. Zasady wypełniania wniosku w ramach POKL. Generator wniosku – zasady obsługi – prezentacja. 16.15 –18.30 Warsztaty - przygotowanie programów rozwojowych szkół (POKL – poddziałanie 9.1.2) – praca w zespołach szkolnych.

14 Program kursu: „Krok po kroku” dla nauczycieli – gr. B
6 dzień / 27.05/ 28.05/ r. Godzina Temat Zarządzanie projektem – system komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. System sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej. Monitoring i ewaluacja – narzędzia. 16.15 –18.30 Zasady informacji i promocji projektów dofinansowanych z EFS/POKL Dokumentacja projektu zewnętrzna i wewnętrzna. Najczęściej popełniane błędy w zakresie zarządzania projektem. Przykłady dobrych praktyk.

15 Program kursu: „Krok po kroku” dla nauczycieli – gr. B
7 dzień / r. Godzina Temat Warsztaty - przygotowanie programów rozwojowych szkół w generatorze wniosków – praca w zespołach szkolnych.

16 Program kursu: „Krok po kroku” /dla nauczycieli/ – gr. B
8 dzień / r. Godzina Temat Warsztaty - przygotowanie programów rozwojowych szkół w generatorze wniosków – praca w zespołach szkolnych.

17 „Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS”
Program kursu: „Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS” dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B 1 dzień / Godzina Temat Praktyczne wskazówki przy tworzeniu budżetu w generatorze wniosków Szczegółowe zasady konstruowania budżetu przy uwzględnieniu problemów i potrzeb wskazanych przez beneficjentów; Koszty bezpośrednie; Koszty pośrednie i ich uzasadnienie; Cross – financing; Okres kwalifikowania wydatków; Przychód i trwałość projektu; Wydatki niekwalifikowane.

18 1 dzień - wrzesień/październik 2009 r.
Program kursu: „Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS” dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B 1 dzień - wrzesień/październik 2009 r. Godzina Temat Monitorowanie i Rozliczanie wydatków w ramach PO KL Rozliczanie projektu: obowiązki w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjantów; Ewidencja księgowa dla podmiotów określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; Ewidencja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Ćwiczenia: przykłady prawidłowego sporządzania ewidencji Fundusze UE w polityce rachunkowości (ewidencja zdarzeń gospodarczych) – ćwiczenia

19 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r.
Program kursu: „Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS” dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r. Godzina Temat Monitorowanie i Rozliczanie wydatków w ramach PO KL. Generator wniosków płatniczych ( II część): Zasady sporządzania wniosku o płatność; generator wniosków płatniczych, Weryfikacja i i zatwierdzanie wniosku o płatność; Wprowadzenie zmian do projektu; Korekty finansowe i nieprawidłowości; (rozliczanie nieprawidłowości oraz korekt finansowych w trakcie realizacji projektu, rozliczanie nieprawidłowości oraz korekt finansowych po zakończeniu realizacji projektu, Rozliczenie końcowe projektu, Poświadczenie wydatków w ramach PO KL.

20 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r.
Program kursu: „Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS” dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r. Godzina Temat Zasady kontroli w ramach PO KL Podstawy prawne; Rodzaje kontroli; Kontrole projektów; Kontrola na miejscu; Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą; System sprawozdawczości w ramach PO KL Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL; Poziomy sprawozdawczości; Schemat procesu sprawozdania.

21 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r.
Program kursu: „Dokumentacja i sprawozdawczość projektów z dofinansowaniem z EFS” dla dyrektora, koordynatora i księgowego - gr. B 2 dzień - wrzesień/październik 2009 r. Godzina Temat Konsultacje zespołowe ( wykorzystanie generatora wniosków aplikacyjnych i płatniczych)

22 Trenerzy prowadzący szkolenia:
Barbara Benyskiewicz Maria Furtak Kamila Paliwoda-Alejun Dorota Marek-Kurpanik Marek Kamiński Dariusz Patoleta

23 www.odn.zgora.pl / www.rko.of.pl
Zespół projektowy: koordynator projektu – Barbara Benyskiewicz tel asystent koordynatora – Maria Furtak specjalista ds. organizacji i promocji – Magdalena Piątkowska księgowa projektu – Monika Czajka /


Pobierz ppt "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google