Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Informatyczny Baza Zadań Testowych Do tworzenia bazy zadań testowych w zespole dydaktycznym w piętrowej strukturze kontroli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Informatyczny Baza Zadań Testowych Do tworzenia bazy zadań testowych w zespole dydaktycznym w piętrowej strukturze kontroli."— Zapis prezentacji:

1 http://marek.kubiszewski.pl System Informatyczny Baza Zadań Testowych Do tworzenia bazy zadań testowych w zespole dydaktycznym w piętrowej strukturze kontroli błędów autorów Tomasz Hutnik, Marek Kubiszewski

2 http://marek.kubiszewski.pl Instalacja i adaptacja systemu w instytucji dydaktycznej System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego.

3 http://marek.kubiszewski.pl Wczytanie danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Importowanie zadań testowych z poprzedniego (innego) systemu System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego.

4 http://marek.kubiszewski.pl System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych Edycja, korekta, aktualizacja, recenzja zadań testowych w zespole dydaktycznym

5 http://marek.kubiszewski.pl Egzamin i ręczne wprowadzenie wyników do systemu System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych

6 http://marek.kubiszewski.pl Egzamin na kartach odpowiedzi i automatyczne wprowadzenie wyników do systemu System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych System peryferyjny skanera kart odpowiedzi Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych Skany kart odpowiedzi jako pliki *.bmp

7 http://marek.kubiszewski.pl System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych System peryferyjny skanera kart odpowiedzi Edukacja własna Egzamin w domu Pliki exportu/importu zadań domowych i baz do edukacji własnej *.egd Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych System peryferyjny dla studentów zadania domowe HomeEgz.exe Egzamin w domu i kształcenie korespon- dencyjne

8 http://marek.kubiszewski.pl Opracowanie wyników System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych System peryferyjny skanera kart odpowiedzi Pliki raportów *.frp (Archiwum wyników egzaminów) Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych System peryferyjny dla studentów zadania domowe HomeEgz.exe Edukacja własna Egzamin w domu Pliki exportu/importu zadań domowych i baz do edukacji własnej *.egd

9 http://marek.kubiszewski.pl System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych System peryferyjny skanera kart odpowiedzi Pliki raportów *.frp (Archiwum wyników egzaminów) Zewnętrzne tożsame systemy edukacyjne Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Portal internetowy zintegrowana platforma edukacyjna Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych Pliki exportu/importu zadań domowych i baz do edukacji własnej ) *.egd System peryferyjny dla studentów zadania domowe HomeEgz.exe Edukacja własna Egzamin w domu Współpraca bezpośrednia między szkołami

10 http://marek.kubiszewski.pl System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych System peryferyjny skanera kart odpowiedzi Pliki raportów *.frp (Archiwum wyników egzaminów) Zewnętrzne tożsame systemy edukacyjne Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Portal internetowy zintegrowana platforma edukacyjna Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych Współpraca między szkołami przez Internetowy Portal Edukacyjny

11 http://marek.kubiszewski.pl System Centralny dla Administratora Aplikacja pytania.exe Plik bazowy pytania.fdb Pliki exportu/importu zadań testowych *.ptc Pliki exportu/importu egzaminów/wyników egzaminów *.egh System peryferyjny dla współpracowni ków aplikacja Pythome.exe Pliki importu z innych baz danych *.txt Import listy studentów Import/eksport zadań testowych System peryferyjny skanera kart odpowiedzi Pliki raportów *.frp (Archiwum wyników egzaminów) Pliki exportu/importu zadań domowych i baz do edukacji własnej Zewnętrzne tożsame systemy edukacyjne Zewnętrzne nie tożsame systemy edukacyjne Kanały bezpośredniego dostępu do systemu (bez pośrednictwa plików exportu/importu). Poziom administratora systemu 1.edycja programu dydaktycznego 2.edycja współpracowników 3.edycja/import studentów 4.edycja/import/eksport/sortowanie/filtrowanie/ selekcja zadań testowych 5.definiowanie/losowanie zestawów egzaminacyjnych 6.edytowanie/importowanie odpowiedzi studentów 7.raportowanie/archiwizacja wyników 8.raport błędów każdego studenta; system reklamacji 9.definiowanie i eksport/import plików z zadaniami domowymi w opcji egzamin w domu lub edukacja Poziom studenta - egzamin 1.poprzez klawiaturę terminala sieci komputerowej 2.poprzez klawiaturę komputera bazowego. Wymiana danych przez ethernet, internet, lub nośniki pamięci Portal internetowy zintegrowana platforma edukacyjna Schemat ogólny Edycja wyników studentów Edycja/ko rekta/recen zja zadań testowych Edukacja własna Egzamin w domu System peryferyjny dla studentów zadania domowe


Pobierz ppt "System Informatyczny Baza Zadań Testowych Do tworzenia bazy zadań testowych w zespole dydaktycznym w piętrowej strukturze kontroli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google