Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2007 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 10 kwietnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2007 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 10 kwietnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2007 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 10 kwietnia 2008 r.

2 W roku 2006 strażnicy pełnili w sumie 558 służb z czego:

3 Służba z Policjantem

4 Czystość, porządek i ochrona środowiska Strażnicy doprowadzili do usunięcia 14 dzikich wysypisk odpadów, z których na wysypisko w Białęgach trafiło ponad 110 ton śmieci. Największe wysypisko zostało usunięte w Boduszewie (stary cmentarz). Strażnicy doprowadzili między innymi do uporządkowania terenu tzw. ładowni, obiektów PKP w rejonie ulicy Dworcowej, terenów między ulicami Poznańską a Modrzewiową oraz uregulowania zasad utrzymywanie porządku na terenie dworca PKP. Ponadto w wyniku działań straży doszło do uporządkowania 23 prywatnych nieruchomości – głównie na terenach wiejskich gminy.

5 Ilość wywiezionych odpadów to odpowiednik dwóch pełnych wagonów – węglarek.

6 W czerwcu strażnicy zapobiegli skażeniu fekaliami ujęcia wody w Boduszewie. Powyższe zdarzenie mogło spowodować odcięcie dostaw bieżącej wody z tego ujęcia i poważne reperkusje dla mieszkańców. Ujawniono przy pomocy zadymiarki po czym zlikwidowano 19 przypadków zrzutu nieczystości do kanalizacji burzowej, rowów melioracyjnych a w konsekwencji do rzeki Trojanki – w rejonie ulic: Krótkiej, Łąkowej, Młyńskiej, w Białężynie, Kamińsku, Wojnowie oraz poważny wyciek ze zbiorników bezodpływowych należących do bloków w Uchorowie i na osiedlu Przy Lesie w Łopuchowie-Gaci.

7 Zgodnie z planem pracy na 2007 r. kontynuowano kompleksową kontrolę pod kątem przestrzegania przepisów w zakresie pozbywania się odpadów zgodnie z przepisami, którą zakończono w miesiącu październiku. Po skontrolowaniu nieruchomości strażnicy rozpoczęli rekontrole.

8 W związku z licznymi przypadkami kradzieży przedmiotów z metalu strażnicy podjęli się kontroli punktów skupu metali pod kątem przestrzegania przez obsługę obowiązku rejestracji sprzedających. Takie kontrole są prowadzone kilka razy w miesiącu o różnych porach dnia. W ich wyniku ujawniono nielegalny skup złomu na ul. Topolowej. Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono kontrolę stanu porządku i bezpieczeństwa wszystkich 16 placów zabaw znajdujących się na terenie gminy we wrześniu zaś rekontrolę.

9 Czystość, porządek i ochrona środowiska - sankcje WykroczeniePouczenieMandat karny Wniosek do sądu Pozbywanie się odpadów nie zgodnie z przepisami 30123 Nie utrzymywanie porządku i czystości nieruchomości 4 2- Zaśmiecanie, zanieczyszczanie 47 - Niszczenie zieleni 11 - Kontrola targowisk (brak cen, legalizacji wagi) -1 - Razem wykrocze ń 68

10 Wykaz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców według treści i ilości Lp. Treść interwencjiIlość 1Psy (puszczane luzem i bezpańskie) 80 2Spożywanie alkoholu i nietrzeźwi 68 3Nieprawidłowe parkowanie 67 4Zaśmiecanie, zanieczyszczanie, nielegalne pozbywanie się odpadów 63 5Wybryki chuligańskie dzieci i młodzieży 57 6Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego 53 7Padłe i chore zwierzęta 17 8Bałagan na terenie nieruchomości, zanieczyszczone chodniki 14 9Inne 93 Razem 512

11 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt. Mimo, że sytuacja w tym względzie uległa zdecydowanej poprawie zanotowaliśmy 3 przypadki pogryzienia człowieka przez psa w Murowanej Goślinie, Wojnowie i Białężynie i 1 przypadek pogryzienia właściciela przez jego własne psy (Kamińsko). Do schroniska w Obornikach przewieziono 51 złapanych na terenie gminy wałęsających się psów

12 WykroczeniePouczenieMandat karny Wniosek do sądu Nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa 1073 Nie sprzątnięcie psich odchodów 74 - Razem wykroczeń 31

13 Ruch drogowy WykroczeniePouczenie Mandat Karny Wniosek do sądu Parkowanie 183532 Prędkość 1616139 Inne 43- Razem wykroczeń 439 Żółte kartki 95 Nietrzeźwi kierujący pojazdami 14 Usunięte wraki 3 Odzyskane skradzione pojazdy 1 W okresie od 22 lutego do 28 lipca strażnicy zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie wykonywali czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

14 Alkohol, narkotyki nieletni i chuligani. W sierpniu strażnicy skontrolowali wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy pod kątem ich prawidłowego oznakowania oraz przypomnieli sprzedawcom o przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i spożywania alkoholu w obrębie sklepów. Podczas pełnienia służby strażnicy ujęli 6 osób, które dopuściły się czynu o charakterze chuligańskim będąc pod wpływem alkoholu (m. in. uszkodzenie przystanków autobusowych i samochodu).

15 Strażnicy wspólnie z policjantami z KP Murowana Goślina na Placu Powstańców Wielkopolskich ujęli na gorącym uczynku dilerów narkotykowych. W wyniku interwencji 3 osoby zostały zatrzymane. W sierpniu strażnicy doprowadzili do likwidacji plantacji marihuany o powierzchni około 2 hektarów (Wojnowo).

16 Sankcje nieletni i alkohol WykroczeniePouczenieMandat Karny Wniosek do sądu Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 20 35 - Palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1- - Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego 51 4 - Razem wykroczeń111 Nietrzeźwi nieletni13 Narkotyki 1 (3 osoby)

17 Sumaryczne zestawienie wyników Środek prawnyIlośćKwota Pouczenie 349 Mandat karny 29350 140 zł Wniosek do sądu grodzkiego 48* Razem wykroczeń 718 Ujęto sprawców przestępstw 23** * Wszystkie skierowane przez straż miejską wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego zakończyły się wyrokami skazującymi. ** w tym 5 we współdziałaniu z policją


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2007 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 10 kwietnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google