Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaprasza psycholog Elżbieta Regina Wenzel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaprasza psycholog Elżbieta Regina Wenzel"— Zapis prezentacji:

1 Zaprasza psycholog Elżbieta Regina Wenzel
Klasa IV – VI wykład I Zaprasza psycholog Elżbieta Regina Wenzel

2 Tytuł spotkania Dostrzeganie zmian rozwojowych dziecka
i wzmacnianie ich w pożądanym kierunku.

3 cytat „Dzieci są jak podróżnicy, którzy przybyli do nieznanego kraju, o którym nic nie wiedzą” John Locke Źródłem wiedzy dla dziecka o świecie jest ono samo i jego doświadczenia, otoczenie najbliższe /rodzina/, dalsze/szkoła, media itd./

4 Plan spotkania Prawidłowości rozwojowe
Potrzeby dziecka w związku z rozwojem poznawczym,społecznym, emocjonalnym itd.. Niepokojące sygnały na jakie powinni reagować rodzice udaniem się do specjalisty.

5 Ważność rodzica To rodzic ustala dziecku granice
Wyjaśnia co jest dobre a co złe Uczy zasad postępowania Uczy uwzględniania punktu widzenia innych Wprowadza system wartości

6 Po co ? Po to aby wychować osobę dobrze dostosowaną społecznie.

7 Prawidłowości rozwojowe
Dziecko w kl.IV musi się przystosować do wymagań różnych nauczycieli. Powoli zaczyna wkraczać w okres dorastania. Rodzice są nadal ważni, coraz ważniejszym punktem odniesienia staje się grupa rówieśnicza.

8 Sprawy szkolne Dziecko wdraża się do rytmu:
codziennie po lekcjach w domu odrabiam zadania domowe, powtarzam to, co było w szkole i czytam, a potem odpoczywam.

9 Zadania rodzica Zapewnić dziecku miejsce do pracy.
Zapewnić dziecku potrzebne materiały i pomoce. Usunąć komputer z pokoju/biurka dziecka. Wspierać i towarzyszyć, nie robić niczego za dziecko.

10 Ile czasu? Na aktywność poznawczą/odrabianie lekcji, czytanie/dziecko powinno przeznaczyć około: 1 godziny w czwartej klasie, 2 godziny w piątej klasie, 3 godziny w szóstej klasie. Lepsze efekty daje systematyczny i codzienny wysiłek niż poświęcanie na naukę od czasu do czasu np.całej soboty.

11 Wpływ mediów, internetu, gier komp...
Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerem. Świat wirtualny zastępuje/przenika świat realny dziecka. Udowodniono, że dziecku wystarczy miesiąc codziennego godzinnego siedzenia przy grach aby zaszły trwałe zmiany w jego osobowości.

12 Jakie zmiany? trudności w skupieniu uwagi, drażliwość, niecierpliwość,
egoizm, nieliczenie się z innymi, agresja, brak zainteresowania czymś innym

13 Co zrobić? Nie ma 100% elektronicznych zabezpieczeń, dziecko trzeba wyposażyć w umiejętność rozeznania co jest dla mnie dobre co nie, wypełnić czas alternatywnymi, akceptowanymi zajęciami. Więcej w ulotce”Komputer-wróg czy przyjaciel?”

14 Rodzice-dzieci Szczęśliwi rodzice trzymający się razem = szczęśliwe, bezpieczne dzieci . Wszelkie koalicje np..matka z synem przeciwko ojcu albo ojciec z córką przeciwko matce zaburzają zdrowy układ systemu i prowadzą dziecko w złym kierunku/manipulowanie/

15 Dwa światy Świat dorosłych to świat ojców, matek, mężów i żon, wujków, cioć, babć,dziadków. Świat dzieci to świat dziecka-rodzeństwa, kuzynów. Te światy istnieją naturalnie i nie należy się im przeciwstawiać.

16 Dlaczego? Dlatego aby dzieci nie były ponad miarę obarczane kłopotami- dzieci nie muszą wiedzieć o kredytach, kłopotach finansowych rodziców, bo i tak nic na to nie mogą poradzić.....

17 Rodzic traci Rodzic traci kiedy podważa autorytet drugiego rodzica albo nauczyciela Traci szansę na wychowanie człowieka szanującego innych i nie manipulującego innymi.

18 Narastanie problemów dotyczących zachowania
1.Zachowania opozycyjno-buntownicze Napady złości Drażliwość Złośliwość Nieposłuszeństwo

19 Nasilenie 2.Przejściowe problemy wychowawcze Wagarowanie
Ucieczki z domu Kradzieże

20 Nasilenie jest większe
3.Zaawansowane problemy wychowawcze Okrucieństwo Wandalizm,rabunki Terroryzowanie/prześladowanie kogoś/ Kłamstwa Wdawanie się w bójki,posługiwanie się bronią/np..nożem/

21 Wniosek dla rodzica? Reagować już na pierwszym etapie, nie czekać aż sytuacja się pogorszy.

22 Co zazwyczaj robi rodzic?
Ma nadzieję, że „to przejdzie”, dziecko”wyrośnie”z problemu. Niechętnie przyznaje, że jest problem... Szuka przyczyn/zazwyczaj znajduje je poza domem-”winni są inni”/. Jest bezradny,oskarża siebie, atakuje nauczycieli, popada w rezygnację..

23 Skąd się biorą kłopoty? „Dzieci, które potrzebują miłości w największym stopniu, zawsze proszą o nią w najbardziej pozbawiony miłości sposób..” /Autor nieznany/

24 Jakim być? Rodzic wzbudzający autorytet
Ustala sprawiedliwe i niewzruszone reguły postępowania. Okazuje stanowczość i niezłomność. Wyjaśnia wprowadzone nagrody i kary. Cechuje go wrażliwość i elastyczność.

25 Krótko Dzieci robią to, co robi rodzic a nie to, co mówi. A kiedy rodzic co innego robi,co innego mówi? Samo życie w obecności rodzica powoduje, że ono nasiąka...czym?..../modelowanie/ Nie mają sensu „ akcje wychowawcze” Ulotka-” wpływ rodziny na osobowość dziecka”

26 Komunikaty Rodzice dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze wydają więcej negatywnych poleceń niż rodzice dzieci nie sprawiających trudności.

27 Komunikat alfa Konkretny Bezpośredni Wydawany pojedynczo
Dziecko ma co najmniej 5 sekund na zareagowanie

28 Komunikat beta Niejasny Łańcuchowy Wymuszający
Opatrzony znakiem zapytania,bezpośrednim komentarzem słownym bądź usprawiedliwieniem

29 Co zmienić? Zwiększyć przepływ życzliwości i serdeczności we wszystkich relacjach wewnątrzrodzinnych dziecko- rodzic, rodzic-rodzic,dziecko-dziecko. Unikać konfrontacji,agresji,skrajnych, silnych, negatywnych emocji.

30 Gdzie iść? Iść do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie i zapisać się na cykl edukacyjno-rozwojowy „Szkoła Rodziców” Zajęcia są bezpłatne, trwają dwa miesiące, korzyści są czasem duże, czasem wielkie, czasem przeogromne....

31 Co jeszcze może niepokoić?
Kiedy rodzina jest niepełna..... Coraz częściej już na poziomie coraz niższych etapów edukacyjnych mamy do czynienia z sytuacją kiedy dziecko mieszka z jednym z rodziców.

32 Stały kontakt Dziecko powinno mieć stały kontakt z obojgiem rodziców, którzy mimo, że mieszkają oddzielnie nadal powinni się starać mówić „ jednym głosem” do dziecka. Problem –kiedy jedno z rodziców jest liberalne drugie wprowadza zasady.

33 Jasne zasady Jasne zasady co robić kiedy rodzice mieszkają oddzielnie są zawarte w ulotce „Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców”

34 Bardzo ważne! Kiedy tata/ale bywa też, że mama / nie mieszka z dzieckiem warto w widocznym miejscu umieścić zdjęcia dziecka z rodzicem nie mieszkającym z nim.Po co? Bo dzieci są jeszcze na poziomie konkretnym. Bo odwiedzające dzieci będą te zdjęcia widziały.

35 Czego unikać? Unikać mówienia” nie masz taty” bo realia są takie, że dziecko ma tatę, który z nim nie mieszka.

36 Załączniki Integralnym załącznikiem dla tego wykładu są następujące ulotki: „Jak się uczyć- rady dla ucznia” „Komputer-wróg czy przyjaciel?” „Kiedy moje dziecko jest ofiarą..” „Kiedy moje dziecko jest prześladowcą..” „Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców.” „Wpływ rodziny na rozwój osobowości dziecka”

37 Wykorzystano Rozwój społeczny ucznia-M.Herbert/GWP/
Doświadczenia zawodowe i życiowe autora.

38 Elżbieta Regina Wenzel
Za uwagę dziekuje Elżbieta Regina Wenzel


Pobierz ppt "Zaprasza psycholog Elżbieta Regina Wenzel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google