Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Podlaski SPIN-acz nauki i biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiązanie nauki z biznesem na przykładzie spółek spin – out i spin – off Marcin Sobotka

3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Definicje Zgodnie z PO KL: Spółka spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób ( organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej. Spółka spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle niezależne od organizacji macierzystej oraz posiadająca niezależne źródła finansowania.

4 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy wyróżniające spin-off: wśród założycieli są pracownicy instytucji naukowej/badawczej; podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji; podmiot taki został wsparty kapitałowo (w formie udziału we własności) przez sektor publiczny

5 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dwa oblicza uczelni: Model humboldtowski – uczelnia jako autonomiczna instytucja, Model oxbridge – model powiązany z rynkiem i prywatnym finansowaniem.

6 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykłady sukcesów rynkowych: MITBose Gilette (1901) Hewlett-PackardIntel Texas Instrument Texas Instruments DEC Stanford University Cisco Systems GenentechGoogle Sun Microsystems Yahoo!

7 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według Instytutu Kauffman The Foundation of Entrepreneurship Na świecie funkcjonuje ponad 25,800 przedsiębiorstw stworzonych przez absolwentów MIT (w latach 2000- 2006 powstało więcej niż 5,800 takich firm) Firmy te zatrudniają około 3.3 miliona ludzi Przedsiębiorstwa te generują ponad 2 biliony USD przychodu Sumując obroty tych firm, byłaby to jedenasta największa gospodarka światowa 80% przedsiębiorstw tworzonych przez absolwentów MIT skutecznie prowadzi swoją działalność 80% firm powołanych przez inżynierów spoza środowiska MIT znika z rynku

8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożono systemy kształtowania postaw, świadomości i szkoleń w zakresie tworzenia kultury i wiedzy sprzyjającej realizacji projektów komercyjnych. Dostarczono bodźców w zakresie wspierania i budowania infrastruktury wspomagajacej komercjalizacje badań pod kątem potrzeb przemysłu. Zapewniono przedsiębiorstwom akademickim wsparcie finansowe w ramach różnych projektów wspomagających. Zbudowano mechanizmy umożliwiające komercjalizację wyników badań poprzez tworzenie firm spin-out, spin-off bądź licencjonowanie. Co zrobiono:

9 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Schemat działań EWIDENCJA PRAC BADAWCZYCH IDENTYFIKACJA DÓBR MOŻLIWYCH DO KOMERCJALIZACJI OCHRONA PRAWNA SPOSÓB KOMERCJALIZACJI USTALENIE ZASAD PODZIAŁU KORZYŚCI KOMERCJALIZACJA Jeśli spin-off, spin-out

10 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Drogi komercjalizacji wiedzy naukowej sprzedaż technologii innemu podmiotowi, czyli przeniesienie prawa do jego biznesowego wykorzystania, udzielenie licencji innemu podmiotowi, czyli udostępnienie prawa do biznesowego wykorzystania wynalazku / technologii. założenie działalności gospodarczej, która będzie samodzielnie sprzedawała produkty lub świadczyła usługi, czyli założenie spółki typu spin-off lub spin-out.

11 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykład: Przykład: BTT AUTOMATYKA Klientami spółki są takie instytucje jak Marynarka Wojenna, Petrobaltic, Państwowa Straż Pożarna, Policja oraz firmy komercyjne z całego kraju, używające rozwiązań do regulacji prędkości silników elektrycznych. Zatrudnienie spółki wynosi 6 osób a roczne obroty sięgają 1,3 mln. zł.

12 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykład: Przykład: DWLKK-AVIACOM Spółka powstała na bazie doświadczenia pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, którzy pracowali nad konstrukcjami ULS (ultralekkich szybowców i motoszybowców). Prace na Uczelni kończyły się jednak tylko opracowaniem prototypów, które nie były wdrażane do seryjnej produkcji. Podstawą działania firmy są obecnie zamówienia z sektora lotniczego, produkcja szybowca PW-5 oraz kompozytowych podzespołów do samolotu Wilga 2000. Spółka planuje wejście na rynek ultralekkich samolotów. Obroty DWLKK-Aviacom sięgają obecnie ok. 1 mln zł.

13 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykład: Przykład: PHARMENA Trzech naukowców z Politechniki Łódzkiej prowadziło prace nad zastosowaniem wybranych związków chemicznych jako potencjalnych leków. Odkryto nowe właściwości pewnej substancji (MNA+) - stwierdzono, że zastosowanie jej w formie maści powoduje osiągnięcie 70-100% skuteczności w leczeniu różnych schorzeń dermatologicznych. W obliczu braku zadowalającej oferty ze strony firm farmaceutycznych, naukowcy podjęli decyzję o uruchomieniu spółki, która miała skomercjalizować pomysł i doprowadzić do uruchomienia produkcji rynkowej. Ze względu na długą i kosztowną procedurę rejestracji leków, zdecydowano się na zastąpienie ich kosmetykami o działaniu leczniczym. Obroty spółki wynoszą około 3,5 mln zł.

14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektor spin-off w Polsce: - kilkadziesiąt przedsiębiorstw, - sektory wysokich technologii, - zatrudnienie poniżej 10 osób, - przychody 1-2 mln zł rocznie.

15 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czynniki warunkujące sukces spółki spin-off, spin-out: Mocny fundament naukowy, Dostępność środków finansowych, Zasoby wiedzy (zarówno technologicznej jak i biznesowej), Koncentracja na niszach rynkowych.

16 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie Źródło przykładów: Piotr Tamowicz: Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin – off w Polsce. PARP W-wa, 2006.


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google