Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zębowice, 12 maja 2009 rok 1. 2 Posiadała wtedy zaledwie 289 woluminów w dwóch zamykanych regałach. Pierwszym bibliotekarzem został Klemens Sojka –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zębowice, 12 maja 2009 rok 1. 2 Posiadała wtedy zaledwie 289 woluminów w dwóch zamykanych regałach. Pierwszym bibliotekarzem został Klemens Sojka –"— Zapis prezentacji:

1 1 Zębowice, 12 maja 2009 rok 1

2 2 Posiadała wtedy zaledwie 289 woluminów w dwóch zamykanych regałach. Pierwszym bibliotekarzem został Klemens Sojka – ówczesny kierownik Szkoły w Zębowicach. Siedzibą biblioteki była sala posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. 2

3 3 B ogaciła księgozbiór i zdobywała czytelników. O trzymała swój lokal w Przedszkolu przy ulicy Opolskiej. 3

4 4 4 Biblioteka przeżywa prawdziwe odrodzenie. Została założona kronika, która dokumentowała ważne wydarzenia z życia biblioteki. Pani Elfryda Tangerman to pełna zapału i charyzmy osoba, która poświęciła się bibliotece w sposób szczególny. Jej praca została doceniona wielokrotnie, czego dowodem są zachowane dyplomy, odznaczenia i wyróżnienia.

5 5 5

6 6 6 Posiadała dodatkowe punkty biblioteczne: w Poczołkowie w Osiecku w Pruskowie w Kniei w Radawiu funkcjonowała odrębna Biblioteka Gromadzka z punktem bibliotecznym w Łące

7 7 7 1956 rok- 2.724 woluminy – 467 czytelników, 1960 rok 3.323 woluminy i 498 czytelników, 1965 rok – 4.363 woluminy i 776 czytelników, Rok 1965 okazał się przełomowym dla Biblioteki w Zębowicach, gdyż otrzymała nowy lokal i nowoczesne wyposażenie.

8 8 8 W bibliotece powstają organizacje wspierające działalność bibliotekarki: Koło Przyjaciół Biblioteki Koło Miłośników Książki Koło Recytatorskie pod kierownictwem Teresy Derbis Klub Miłośników Teatru Telewizji

9 9 9 Biblioteka gościła między innymi: Wojciecha Żukrowskiego Stanisława Worcela Stefana Chmielnickiego Bogusława Żurakowskiego Jana Goczoła Dorotę Simonides Mieczysława Rakowskiego Barbarę Wachowicz Eugeniusza Pauksztę

10 10 Mieczysław Rakowski Stefana Chmielnicki

11 11 Nieprzeciętnym zdarzeniem dla całej społeczności zębowickiej były odwiedziny: M inistra Kultury i Sztuki – Lucjana Motyki P rzedstawiciela Ministerstwa Kultury i Sztuki –Tadeusza Zarębskiego P rzedstawiciela Instytutu Ksiązki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej-Jana Wołosza

12 12 Przy bibliotece działał Klub Miłośników Teatru Telewizji, który został dwukrotnie wyróżniony: W 1973 roku przez Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. W 1975 roku przez Tygodnik Kulturalny.

13 13 Teatrzyk powstał w bibliotece w roku 1970. Prowadzony był przez ówczesnego kierownika szkoły Zenona Jasińskiego.

14 14 W sierpniu 1986 roku, dzięki staraniom Naczelnika Gminy Zębowice- Zbigniewa Parkitnego biblioteka otrzymała nowe lokum, usytuowane w centrum wsi.

15 15 Uroczyste otwarcie nowego lokalu zostało połączone z jubileuszem 35-lecia pracy kierowniczki biblioteki- Elfrydy Tangerman. Wtedy też otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Pani Elfryda spędziwszy w swojej ukochanej bibliotece 43 lata, odeszła w 1994 roku na emeryturę.

16 16 Rok 1989 był bardzo ważnym w dziejach biblioteki, gdyż minęło 40 lat od jej założenia. Uroczyste obchody odbyły się 30 maja 1989r.

17 17 W październiku 1991 roku pracę w bibliotece podjęła pani Gabriela Czaja. Funkcję bibliotekarki pełniła do momentu połączenia się Biblioteki Publicznej z Biblioteka Szkolną.

18 18 W sierpniu 1996 roku Biblioteka Publiczna została połączona z Biblioteką Szkolną i po raz kolejny zmieniła swoje lokum oraz bibliotekarkę. Znalazła swoją siedzibę w budynku należącym do Szkoły Podstawowej w Zębowicach. Pieczę nad połączoną biblioteką objęła pani Anna Wierszak, wieloletnia bibliotekarka i nauczycielka.

19 19 Rok 2000 przyniósł nowe zmiany, tym razem biblioteka doczekała się wspaniałego i godnego miejsca w Domu Spotkań w Zębowicach.

20 20 W roku 2005 posadę bibliotekarki objęła pani Barbara Barowska, która jest gospodarzem dzisiejszej uroczystości.

21 21 Bardzo dobrą bazą lokalową Bogatym księgozbiorem Nowoczesnym sprzętem Stanowiskami do pracy z komputerem

22 22 Biblioteka pracuje nowoczesnymi metodami pracy z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki środowiska. Prowadzi intensywne działania popularyzatorskie: Lekcje biblioteczne Konkursy literackie i plastyczne pod hasłem Biblioteka na wesoło Spotkania autorskie Wystawy Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii

23 23 W bibliotece na wesołoFerie 2009 Dzień babci

24 24 Mieliśmy zaszczyt gościć: Joannę Papuzińską Wandę Chotomską Izabellę Klebańską Krzysztofa Petka Wiesława Drabika Izabelę Sowę

25 25 Wiesław Drabik Izabela Sowa Izabella Klebańska

26 26 Klub działa od dwóch lat, zrzesza miłośników książek, pod patronatem Instytutu Książki. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, by wymienić się uwagami na temat nowości książkowych.

27 27 Przez 60 lat swojego istnienia, z roku na rok, prężnie działająca biblioteka rozwijała się. Było to możliwe nie tylko dzięki opiece państwa, ale przede wszystkim zrozumieniu potrzeb przez miejscowe władze. Przez 60 lat działalności zbiory naszej książnicy powiększały się. Biblioteka Publiczna w Zębowicach i Filia zgromadziły 21 tys. woluminów.W samej zębowickiej książnicy dysponujemy 15 tys. woluminów. Gromadzimy także książki i publikacje dotyczące gminy i regionu.

28 28 Klemens Sojka 1949 r. Prakseda Zimak 1950 r. Elfryda Tangerman 1951-1994 Zofia Walczak 1969-1990 Barbara Wojtaszczyk 1983- 1991 Marta Woźniak 1991-1993 Gabriela Czaja 1991-1996 Kornelia Pietras 1994-1995 Anna Wierszak 1996-2005 Barbara Barowska od 1993 r.

29 29 Technika i era komputerów nie jest zagrożeniem dla naszej placówki, ponieważ grono czytelników z roku na rok powiększa się, korzystając z bogatych zasobów naszego księgozbioru. Ciągle rozwijająca się technika pomaga nam w codziennej pracy, promującej czytelnictwo i bibliotekę.

30 30 Serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy Bibliotece, Czytelnikom oraz władzom samorządowym dalszej, równie owocnej współpracy na rzecz krzewienia kultury.


Pobierz ppt "1 Zębowice, 12 maja 2009 rok 1. 2 Posiadała wtedy zaledwie 289 woluminów w dwóch zamykanych regałach. Pierwszym bibliotekarzem został Klemens Sojka –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google