Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEM PRYWATYZACJI SZPITALI W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEM PRYWATYZACJI SZPITALI W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 PROBLEM PRYWATYZACJI SZPITALI W POLSCE
Paulina Jaczewska Małgorzata Osińska Ewelina Pietrzyk Agnieszka Rucińska Nadia Ruszkiewicz Karolina Siedlecka

2 PRYWATYZACJA Czym jest?
Prywatyzacja to zmiana stosunków własnościowych, polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania dobrem państwowym. Mówiąc o prywatyzacji szpitali chodzi przede wszystkim o przekazanie ich samorządom, a następnie przekształcenie w spółki prawa handlowego. Cel Podstawowym celem prywatyzacji jest zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Dzięki temu konkurencyjność w gospodarce wzrasta co prowadzi do zwiększenia zatrudnienia, a co za tym idzie warunków życia ludzi.

3 PRYWATYZOWAĆ CZY NIE? ARGUMENTY ZA PRYWATYZACJĄ SŁUŻBY ZDROWIA
ARGUMENTY PRZECIW PRYWATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA Podniesienie jakości oferowanych usług, a także upowszechnienie nowoczesnych standardów organizacyjnych. Konieczność redukcji zatrudnienia w szpitalach za sprawą restrukturyzacji. Nowa polityka finansowa ma prowadzić do oszczędności w dysponowaniu kapitałem i większego nacisku na dbanie o wynik finansowy przedsiębiorstwa. Prywatyzacja może doprowadzić do bankructwa spółki, co wiąże się z utratą miejsc pracy przez wielu ludzi. Według badań funkcjonowanie szpitala niepublicznego jest tańsze przeciętnie o 30% w porównaniu z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Placówki, które będą miały na celu głównie maksymalizację swojego zysku, będą skłonne do rezygnacji ze świadczenia mniej dochodowych usług, co ograniczy z kolei możliwość swobodnego wyboru klienta. Pacjenci będą mieli prawo do bezpłatnego leczenia w ramach opłacanej składki zdrowotnej. Dyktowanie przez placówki wysokich cen rynkowych, dając dostęp do służby zdrowia tylko najbogatszym. Szara strefa, której istnienie w wielkim stopniu podwyższa koszty leczenia i przyczynia się do powstawania kontrastów w zarobkach w służbie zdrowia, ma zniknąć. Oddanie zakładów opieki zdrowia w ręce mechanizmów rynkowych i zostawienie ich bez kontroli, może skutkować powstaniem struktur, dążących do uzyskania znacznego wpływu na rynek, dzięki któremu mogłyby osiągać niewspółmierne zyski. Pacjenci zyskują większą wolność w dysponowaniu własnymi środkami, a także możliwość wyboru miejsca leczenia. Prywatyzacja może być niezbyt korzystnie postrzegana z etycznego punktu widzenia, gdyż stawia ona w pierwszej kolejności rozwiązanie problemu ekonomicznego, a dopiero później dobro i zdrowie pacjenta. Lekarz może stawać się przedstawicielem handlowym firm farmaceutycznych, promując pewne produkty, w zamian za korzyści materialne.

4 SZPITALE W POLSCE (STAN Z 2009r.)
458 115 101

5 Stan szpitalnictwa w Polsce
Obecnie w Polsce funkcjonuje blisko 550 szpitali publicznych, z czego blisko 110 jest już po przekształceniach w spółki, a następnych ok. 100 nosi się z takim zamiarem. Pozostałe to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Łóżka szpitalne prywatne stanowią w dalszym ciągu znaczną mniejszość, mimo dynamicznego rozwoju sektora prywatnego. Zgodnie z nową Ustawą o działalności leczniczej wszystkie nowo powstające szpitale będą funkcjonowały jako spółki prawa handlowego lub zakłady budżetowe. Przekształcenie obecnie istniejących jednostek w spółki nie będzie musiało łączyć się z ich likwidacją, a nowe podmioty przejmą prawa i obowiązki wcześniej istniejących zakładów. Do przekształceń zachęcają umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Te podmioty, które stworzą spółki, otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.

6 OPINIE POLAKÓW NA TEMAT PRYWATYZCJI SŁUŻBY ZDROWIA
Sondaż przeprowadził Instytut Badania Opinii, Rynku i Konsumpcji GfK Polonia na zlecenie "Rzeczpospolitej" 8 maja 2008 r. na grupie 518 osób

7 DZIAŁANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
Wielka Brytania System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii jest zdominowany przez National Health Service , utworzony w celu zapewnienia darmowej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom. Nad całością systemu kontrolę sprawuje sekretarz stanu i kierowany przez niego departament opieki zdrowotnej. NHS jest finansowany z obowiązkowych podatków, co pozwala na realizację celu polegającego na zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej niezależnie od posiadanych przez pacjenta środków. Prywatna opieka zdrowotna W Wielkiej Brytanii działa wiele prywatnych ośrodków ochrony zdrowia funkcjonujących na zasadach komercyjnych i świadczących szeroki zakres usług. Pacjenci korzystający z prywatnej opieki zdrowotnej zwykle posiadają prywatne ubezpieczenie zdrowotne, z którego opłacane są usługi świadczone przez prywatne ośrodki ochrony zdrowia na rzecz pacjenta.

8 Francja Państwo odgrywa dominującą rolę w systemie ochrony zdrowia we Francji. Administracja państwowa ma zapewnić spójność mechanizmów opieki nad pacjentami oraz prawidłowe funkcjonowanie całego systemu. Państwo realizuje swoje zadania na poziomie krajowym przez parlament i rząd, a w szczególności przez ministerstwo pracy, zatrudnienia i zdrowia, a na poziomie lokalnym przez regionalne agencje zdrowia. Szpitale publiczne i prywatne Francuski system ochrony zdrowia opiera się na koncepcji pluralistycznej organizacji oferty medycznej. Oznacza to współistnienie wielu podmiotów publicznych i prywatnych, które świadczą usługi medyczne: niekomercyjne placówki prywatne zarządzane są na ogół przez stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub fundacje, szpitale prywatne komercyjne są spółkami handlowymi.

9 Autorka prezentacji: Agnieszka Rucińska
ŹRÓDŁA INFORMACJI wiadomosci.wp.pl wsz-pou.edu.pl centrum-ppp.pl Autorka prezentacji: Agnieszka Rucińska


Pobierz ppt "PROBLEM PRYWATYZACJI SZPITALI W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google