Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych"— Zapis prezentacji:

1 Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych
Relacja ze Zjazdu Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie

2 Organizatorzy GŁÓWNY ORGANIZATOR Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego WSPÓŁORGANIZACJA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Biologii i Biotechnologii: Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Katedra Mykologii; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

3 Organizatorzy KOMITET ORGANIZACYJNY Prezydium: prof. dr hab. Czesław Hołdyński – przewodniczący, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM prof. dr hab. Maria Dynowska – Katedra Mykologii UWM prof. dr hab. Tadeusz Korniak – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM dr Anna Biedunkiewicz – Katedra Mykologii UWM dr Piotr Dynowski – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM dr Wiesław P. Jastrzębski – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM Sekretarze: dr Elżbieta Ejdys – Katedra Mykologii UWM mgr inż. Magdalena Woźniak – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM Skarbnik: Halina Kowalska – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM Koordynator sesji terenowych: prof. dr hab. Czesław Hołdyński – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

4 Patronat i komitet honorowy Zjazdu
PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  prof. dr hab. Barbara Kudrycka Podsekretarz Stanu MŚ, Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Jacek Protas Wojewoda Warmińsko-Mazurski  Marian Podziewski Prezydent Miasta Olsztyna  Piotr Grzymowicz Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki KOMITET HONOROWY ZJAZDU Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  Adam Krzyśków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  Stanisław Dąbrowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie  Jan Karetko Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku  Ryszard Ziemblicki

5 Sponsorzy, patronat medialny Zjazdu
SPONSORZY I DARCZYŃCY Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Life Technologies Ltd. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Delta Optical LABSOFT – Krzysztof Herman PATRONAT MEDIALNY TVP S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie Polskie Radio Olsztyn S.A. Gazeta Olsztyńska Radio UWM FM Telewizja Olsztyn 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego został dofinansowany ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę

6 Program 56. Zjazdu PTB Poniedziałek, 24 czerwca 2013 roku
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTB POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTB WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW Wtorek, 25 czerwca 2013 roku UROCZYSTE OTWARCIE 56. ZJAZDU PTB SESJA PLENARNA ROK 2013 – ROKIEM JUBILEUSZY KRAKOWSKICH BOTANIKÓW - sympozjum UROCZYSTY KONCERT

7 Program 56. Zjazdu PTB Środa, 26 czerwca 2013 roku
SESJE REFERATOWE I PLAKATOWE W SEKCJACH Seminarium szkoleniowe dla pracowników Lasów Państwowych BIESIADA KORTOWSKA – impreza plenerowa Czwartek, 27 czerwca 2013 roku Kolacja w Karczmie Warmińskiej Piątek – niedziela, czerwca 2013 roku WARSZTATY TERENOWE

8 Uczestnicy W Zjeździe wzięło udział blisko 560 uczestników ze wszystkich krajowych ośrodków naukowych oraz z Czech, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii, a także wielu zaproszonych gości z kraju i z zagranicy. W trakcie Zjazdu odbyło się również seminarium szkoleniowe dla 70 pracowników Lasów Państwowych z RDLP w Olsztynie i Białymstoku, na temat zasięgów drzew i zarządzania w obszarach Natura 2000.

9 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Spośród zaproszonych Gości głos zabrali m.in.: Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu MŚ, Główny Konserwator Przyrody dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk - Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Jan Karetko - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

10 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Przedstawiono nowe władze PTB Skład wybranego Zarządu Głównego PTB Prezydium Prezes dr hab. ADAM ROSTAŃSKI, prof. UŚ Wiceprezes dr hab. EWA SZCZUKA, prof. UMCS Sekretarz generalny dr WOJCIECH SZYPUŁA Z-ca Sekretarza dr hab. ZYGMUNT KĄCKI Skarbnik dr hab. ANNA MIKUŁA, prof. PAN Z-ca Skarbnika dr hab. GRAŻYNA ŁASKA

11 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Przedstawiono nowe władze PTB Prezydium Redaktor Wydawnictw PTB prof. dr hab. BEATA ZAGÓRSKA-MAREK Członek Prezydium odpowiedzialny za upowszechnianie wiedzy botanicznej prof. dr hab. CZESŁAW HOŁDYŃSKI Członek Prezydium odpowiedzialny za Bibliotekę i Archiwum prof. dr hab. JAN RYBCZYŃSKI Członek Prezydium odpowiedzialny za kontakty zagraniczne prof. dr hab. ADAM ZAJĄC Członek Zarządu Głównego z wyboru Walnego Zgromadzenia Delegatów dr HALINA GALERA

12 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Przedstawiono nowe władze PTB Główna Komisja Rewizyjna Przewodniczący prof. dr hab. TOMASZ ZAŁUSKI Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. JAN HOLEKSA Sekretarz dr hab. AGNIESZKA POPIELA, prof. US Członkowie dr MONIKA JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA dr MAŁGORZATA SUŁKOWSKA dr ANNA SAWILSKA

13 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego Godność członka honorowego PTB LAUREACI prof. dr hab. Krystyna Czyżewska Uniwersytet Łódzki Dr Michael R. Davey University of Nottingham, Wielka Brytania prof. dr hab. Maria Dynowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Dominik Fijałkowski Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Janusz M. Hereźniak Uniwersytet Łódzki Dr Valerijus Rašomavičius Institute of Botany of Nature Research Centre, Vilnius, Litwa

14 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego Godność członka honorowego PTB LAUREACI prof. dr hab. Jan Rybczyński Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie prof. dr hab. Aleksander W. Sokołowski Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Wika Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając Uniwersytet Jagielloński

15 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego Medal im. Prof. Władysława Szafera LAUREACI prof. dr hab. Jan Kopcewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego LAUREACI dr Małgorzata Falencka-Jabłońska Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie mgr Piotr Grzegorzek Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich prof. dr hab. Stanisław Kłosowski Uniwersytet Warszawski dr hab. Jerzy Tumiłowicz, prof. SGGW Arboretum SGGW w Rogowie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

17 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego LAUREACI dr Anna Zalewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

18 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB
Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego Nagroda PTB dla młodych pracowników nauki LAUREACI mgr Łukasz Grewling – Nagroda I stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Marcin Pietras – Nagroda II stopnia Instytut Dendrologii PAN w Kórniku mgr Wioleta Wasilewska – Nagroda III stopnia Uniwersytet Warszawski

19 Sesja plenarna 4 referaty
Michael R. Davey Forty Years of Plant Cell Culture: Basic Investigations and Applications Adam Zając Aplikacyjna rola badań podstawowych w botanice

20 Sesja plenarna 4 referaty
Małgorzata Latałowa Paleobotanika i filogeografia – interdyscyplinarne podstawy współczesnych koncepcji dotyczących refugiów glacjalnych i postglacjalnej migracji drzew Joanna Kargul, Anita Jarzębińska, Julian David Janna Olmos, Tomasz Krupnik Zastosowanie fotosystemu I do produkcji wodoru jako czystego paliwa

21 Rok 2013 – Rokiem Jubileuszy Krakowskich Botaników sympozjum podczas Zjazdu
Alicja Zemanek Dawne tradycje botaniki krakowskiej (XV-XX w.) Maria Zając Współczesność Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego Konrad Wołowski Instytut Botaniki PAN jako centrum badań przyrodniczych – teraźniejszość i przyszłość Andrzej Rzepka, Beata Barabasz-Krasny Botanika w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Jan Bodziarczyk, Jerzy Szwagrzyk Botanika leśna w Krakowie – od prof. Bogumiła Pawłowskiego po czasy współczesne Jan Białczyk Podstawowe i aplikacyjne badania Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Dubert Fizjologia roślin uprawnych w badaniach IFR PAN w Krakowie

22 Sesje referatowe i plakatowe w sekcjach Obrady sekcji PTB odbywały się w dniach 26 i 27 czerwca w Centrum Nauk Humanistycznych i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM Sekcja Liczba referatów Liczba plakatów Aerobiologiczna 3 4 Briologiczna 5 10 Dendrologiczna 12 Fizjologii i Biochemii Roślin 19 63 Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej 59 108 Historii Botaniki Kultur Tkankowych Roślin 6 21 Lichenologiczna 7 Mykologiczna 18 13 Ogrodów Botanicznych i Arboretów 8 Paleobotaniczna Pteridologiczna 2 Struktury i Rozwoju Roślin 37 RAZEM 156 293

23 Warsztaty terenowe 12 sesji
Sesje terenowe w dniach obrad Poniedziałek, 24 czerwca Olsztyn miasto ogród – zwiedzanie miasta Liczba uczestników Środa, 26 czerwca Alejkami warmińskiego lasu – sesja terenowa do Leśnego Arboretum w Kudypach Liczba uczestników Kortowskimi ścieżkami – zwiedzanie kampusu Liczba uczestników Czwartek, 27 czerwca Jak dawniej budowano, architektura zagród wiejskich na Warmii, Mazurach i Powiślu – sesja terenowa do Parku Etnograficznego w Olsztynku Liczba uczestników - 51 Olsztyn miasto Mikołaja Kopernika – wizyta w Muzeum Warmii i Mazur Liczba uczestników

24 Warsztaty terenowe Sesje terenowe po zakończeniu obrad
Piątek, 28 czerwca, sesje 1-dniowe Mchy i wątrobowce Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej widziane z wody i lądu Liczba uczestników Założenia dworsko-parkowe Warmii i Mazur Liczba uczestników Żuławy Wiślane Liczba uczestników

25 Warsztaty terenowe Sesje terenowe po zakończeniu obrad
Piątek, 28 czerwca – sobota, 29 czerwca, sesje 2-dniowe Porosty i grzyby wielkoowocnikowe na tle zbiorowisk leśnych południowej Warmii i Mazur Liczba uczestników Wpływ człowieka na roślinność Pojezierza Mazurskiego w młodszym holocenie Liczba uczestników

26 Warsztaty terenowe Sesje terenowe po zakończeniu obrad
Piątek, 28 czerwca – niedziela, 30 czerwca, sesje 3-dniowe Wielkoobszarowa ochrona przyrody na Suwalszczyźnie Liczba uczestników Pojezierze Litewskie – ochrona przyrody w obszarze transgranicznym Liczba uczestników

27 Wydarzenia towarzyszące
Wtorek, 25 czerwca UROCZYSTY KONCERT Koncert w ogrodzie botanicznym, który odbył się w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego. Program obejmował występ Chóru przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Benedykta Błońskiego z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego oraz Kwartetu Smyczkowego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Program muzyczny uświetniły wiersze Botaników polskich.

28 Wydarzenia towarzyszące
Uroczyste odsłonięcie kamienia z inskrypcją – Rezerwat LAS WARMIŃSKI imienia Profesora Benona Polakowskiego W dniu 26 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego prof. Benona Polakowskiego. Jednocześnie ustanowionemu w 1982 roku rezerwatowi przyrody „Las Warmiński” nadano imię prof. Benona Polakowskiego. Pamiątkowy kamień umieszczono na obrzeżach rezerwatu Las Warmiński. Inicjatorami uhonorowania uczonego była Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

29 Wydarzenia towarzyszące
Do wydarzeń towarzyszących Zjazdowi należały także m.in. : prezentacja mikroskopu konfokalnego Andromeda na mikroskopie fluorescencyjnym iMIC firmy Till Photonics (z grupy FEI) oraz warsztaty mikroskopii prowadzone przez przedstawicieli firmy LABSOFT. Wykład z dziedziny biologii molekularnej przez przedstawiciela firmy Life Technologies. Wystawa mikroskopów firmy Delta Optical oraz prezentacja firmy Roche Diagnostics. Otwarta dla uczestników Zjazdu ekspozycja „Przyroda Warmii i Mazur” przygotowana przez Muzeum Warmii i Mazur oraz prezentacja impresji filmowej „Mazurski Park Krajobrazowy” Waldemara Bzury.

30 Wydarzenia towarzyszące mniej formalne
Środa, 26 czerwca BIESIADA KORTOWSKA – impreza plenerowa na Przystani Kortowskiej, w której wzięło udział 230 uczestników. Imprezę uświetnił koncert duetu Andrzej Korycki & Dominika Żukowska, których występ wirtuozowsko połączył klimat pięknych ballad żeglarskich m.in. autorstwa Andrzeja Koryckiego z klimatami ballad rosyjskich.

31 Wydarzenia towarzyszące mniej formalne
Czwartek, 27 czerwca WIECZÓR W KARCZMIE WARMIŃSKIEJ w Gietrzwałdzie – kolacja regionalna, w której wzięło udział 170 uczestników. W trakcie imprezy wystąpił zespół ludowy Warmia, który zaprezentował folklor taneczno-muzyczny.

32 Wydawnictwa zjazdowe Ciecierska H., Hołdyński Cz. (red.) Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, czerwca 2013, Olsztyn. Wydaw. Mantis, Olsztyn, ss. 379, ISBN Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, czerwca 2013, Olsztyn. Wydaw. Mantis, Olsztyn, ss. 517, ISBN Hołdyński Cz. (red.), Woźniak M., Kowalska H Program 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, czerwca 2013, Olsztyn. Wydaw. Mantis, Olsztyn, ss. 56, ISBN

33 Materiały biurowe i eksploatacyjne 1 769,69 Pozostałe materiały
Koszty [zł] Materiały biurowe i eksploatacyjne 1 769,69 Pozostałe materiały 2 010,10 Usługi: obsługa medialna strona internetowa pozostałe usługi (tłumaczenia, druk zaproszeń i mat. informacyjnych, organizacja wystawy) 8 487,00 8 680,00 1 648,60 Artykuły spożywcze na sesje terenowe 1 070,40 Wydawnictwa zjazdowe (redakcja techniczna, druk) 46 626,30 Materiały zjazdowe i promocyjne 90 556,29 Delegacje (przygotowanie sesji terenowych) 3 849,51 Uroczysty koncert (występ chóru) 10 000,00 Honoraria (kwartet smyczkowy, prowadzenie koncertu, występ podczas Biesiady, obsługa zjazdu) 20 423,55 Warsztaty terenowe (noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, rejs statkiem, przejazd kolejką) 62 635,00 Warsztaty terenowe - transport 12 250,00 Kolacja w Karczmie Warmińskiej (gastronomia, występ zespołu ludowego) 10 999,00 Noclegi, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe podczas konferencji w Olsztynie ,70 Biesiada kortowska (gastronomia, oprawa muzyczna, wynajęcie hali namiotowej) 28 018,25 Wynajęcie sal (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Centrum Nauk Humanistycznych) 8 000,00 Pozostałe koszty jednostek organizacyjnych Wydziału zaangażowanych w przygotowanie Zjazdu 5 932,43 RAZEM ,82

34 Bilans KOSZTY 490 287,82 PRZYCHODY Przychody Wpłaty uczestników
,82 Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę 60 000,00 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 20 000,00 Sponsorzy i darczyńcy 19 400,00 RAZEM ,82 KOSZTY ,82 PRZYCHODY

35 Zapraszamy do Olsztyna, na Warmię i Mazury o każdej porze roku!
Wydawnictwa zjazdowe oraz fotorelacje i materiały filmowe ze Zjazdu dostępne są na stronie Wszystkim Uczestnikom i Gościom 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego serdecznie dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością. Zapraszamy do Olsztyna, na Warmię i Mazury o każdej porze roku! Prezentację przygotowała: Magdalena Woźniak Fotografie wykorzystane w prezentacji - autorstwa uczestników Zjazdu oraz organizatorów


Pobierz ppt "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google