Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Relacja ze Zjazdu Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Relacja ze Zjazdu Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie."— Zapis prezentacji:

1 Relacja ze Zjazdu Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie

2 Organizatorzy GŁÓWNY ORGANIZATOR Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego WSPÓŁORGANIZACJA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Biologii i Biotechnologii: Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Katedra Mykologii; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

3 Organizatorzy KOMITET ORGANIZACYJNY Prezydium: prof. dr hab. Czesław Hołdyński – przewodniczący, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM prof. dr hab. Maria Dynowska – Katedra Mykologii UWM prof. dr hab. Tadeusz Korniak – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM dr Anna Biedunkiewicz – Katedra Mykologii UWM dr Piotr Dynowski – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM dr Wiesław P. Jastrzębski – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM Sekretarze: dr Elżbieta Ejdys – Katedra Mykologii UWM mgr inż. Magdalena Woźniak – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM Skarbnik: Halina Kowalska – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM Koordynator sesji terenowych: prof. dr hab. Czesław Hołdyński – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

4 Patronat i komitet honorowy Zjazdu PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka Podsekretarz Stanu MŚ, Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard J. Górecki KOMITET HONOROWY ZJAZDU Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Adam Krzyśków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Stanisław Dąbrowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Jan Karetko Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ryszard Ziemblicki

5 Sponsorzy, patronat medialny Zjazdu SPONSORZY I DARCZYŃCY Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Life Technologies Ltd. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Delta Optical LABSOFT – Krzysztof Herman PATRONAT MEDIALNY TVP S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie Polskie Radio Olsztyn S.A. Gazeta Olsztyńska Radio UWM FM Telewizja Olsztyn 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego został dofinansowany ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę

6 Program 56. Zjazdu PTB Poniedziałek, 24 czerwca 2013 roku Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTB POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTB WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW Wtorek, 25 czerwca 2013 roku UROCZYSTE OTWARCIE 56. ZJAZDU PTB SESJA PLENARNA ROK 2013 – ROKIEM JUBILEUSZY KRAKOWSKICH BOTANIKÓW - sympozjum UROCZYSTY KONCERT Poniedziałek, 24 czerwca 2013 roku Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTB POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTB WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW Wtorek, 25 czerwca 2013 roku UROCZYSTE OTWARCIE 56. ZJAZDU PTB SESJA PLENARNA ROK 2013 – ROKIEM JUBILEUSZY KRAKOWSKICH BOTANIKÓW - sympozjum UROCZYSTY KONCERT

7 Program 56. Zjazdu PTB Środa, 26 czerwca 2013 roku SESJE REFERATOWE I PLAKATOWE W SEKCJACH Seminarium szkoleniowe dla pracowników Lasów Państwowych BIESIADA KORTOWSKA – impreza plenerowa Czwartek, 27 czerwca 2013 roku SESJE REFERATOWE I PLAKATOWE W SEKCJACH Kolacja w Karczmie Warmińskiej Piątek – niedziela, 28-30 czerwca 2013 roku WARSZTATY TERENOWE Środa, 26 czerwca 2013 roku SESJE REFERATOWE I PLAKATOWE W SEKCJACH Seminarium szkoleniowe dla pracowników Lasów Państwowych BIESIADA KORTOWSKA – impreza plenerowa Czwartek, 27 czerwca 2013 roku SESJE REFERATOWE I PLAKATOWE W SEKCJACH Kolacja w Karczmie Warmińskiej Piątek – niedziela, 28-30 czerwca 2013 roku WARSZTATY TERENOWE

8 Uczestnicy W Zjeździe wzięło udział blisko 560 uczestników ze wszystkich krajowych ośrodków naukowych oraz z Czech, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii, a także wielu zaproszonych gości z kraju i z zagranicy. W trakcie Zjazdu odbyło się również seminarium szkoleniowe dla 70 pracowników Lasów Państwowych z RDLP w Olsztynie i Białymstoku, na temat zasięgów drzew i zarządzania w obszarach Natura 2000.

9 Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Spośród zaproszonych Gości głos zabrali m.in.: Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu MŚ, Główny Konserwator Przyrody dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk - Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Jan Karetko - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

10 Skład wybranego Zarządu Głównego PTB Prezydium Prezes dr hab. ADAM ROSTAŃSKI, prof. UŚ Wiceprezes dr hab. EWA SZCZUKA, prof. UMCS Sekretarz generalny dr WOJCIECH SZYPUŁA Z-ca Sekretarza dr hab. ZYGMUNT KĄCKI Skarbnik dr hab. ANNA MIKUŁA, prof. PAN Z-ca Skarbnika dr hab. GRAŻYNA ŁASKA Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Przedstawiono nowe władze PTB

11 Prezydium Redaktor Wydawnictw PTB prof. dr hab. BEATA ZAGÓRSKA-MAREK Członek Prezydium odpowiedzialny za upowszechnianie wiedzy botanicznej prof. dr hab. CZESŁAW HOŁDYŃSKI Członek Prezydium odpowiedzialny za Bibliotekę i Archiwum prof. dr hab. JAN RYBCZYŃSKI Członek Prezydium odpowiedzialny za kontakty zagraniczne prof. dr hab. ADAM ZAJĄC Członek Zarządu Głównego z wyboru Walnego Zgromadzenia Delegatów dr HALINA GALERA Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Przedstawiono nowe władze PTB

12 Główna Komisja Rewizyjna Przewodniczący prof. dr hab. TOMASZ ZAŁUSKI Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. JAN HOLEKSA Sekretarz dr hab. AGNIESZKA POPIELA, prof. US Członkowie dr MONIKA JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA dr MAŁGORZATA SUŁKOWSKA dr ANNA SAWILSKA Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Przedstawiono nowe władze PTB

13 Godność członka honorowego PTB LAUREACI 2013 prof. dr hab. Krystyna Czyżewska Uniwersytet Łódzki Dr Michael R. Davey University of Nottingham, Wielka Brytania prof. dr hab. Maria Dynowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Dominik Fijałkowski Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Janusz M. Hereźniak Uniwersytet Łódzki Dr Valerijus Rašomavičius Institute of Botany of Nature Research Centre, Vilnius, Litwa Godność członka honorowego PTB LAUREACI 2013 prof. dr hab. Krystyna Czyżewska Uniwersytet Łódzki Dr Michael R. Davey University of Nottingham, Wielka Brytania prof. dr hab. Maria Dynowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Dominik Fijałkowski Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Janusz M. Hereźniak Uniwersytet Łódzki Dr Valerijus Rašomavičius Institute of Botany of Nature Research Centre, Vilnius, Litwa Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

14 Godność członka honorowego PTB LAUREACI 2013 prof. dr hab. Jan Rybczyński Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie prof. dr hab. Aleksander W. Sokołowski Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Wika Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając Uniwersytet Jagielloński Godność członka honorowego PTB LAUREACI 2013 prof. dr hab. Jan Rybczyński Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie prof. dr hab. Aleksander W. Sokołowski Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Wika Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając Uniwersytet Jagielloński Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

15 Medal im. Prof. Władysława Szafera LAUREACI 2013 prof. dr hab. Jan Kopcewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Medal im. Prof. Władysława Szafera LAUREACI 2013 prof. dr hab. Jan Kopcewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

16 Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego LAUREACI 2013 dr Małgorzata Falencka-Jabłońska Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie mgr Piotr Grzegorzek Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich prof. dr hab. Stanisław Kłosowski Uniwersytet Warszawski dr hab. Jerzy Tumiłowicz, prof. SGGW Arboretum SGGW w Rogowie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego LAUREACI 2013 dr Małgorzata Falencka-Jabłońska Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie mgr Piotr Grzegorzek Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich prof. dr hab. Stanisław Kłosowski Uniwersytet Warszawski dr hab. Jerzy Tumiłowicz, prof. SGGW Arboretum SGGW w Rogowie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

17 Medal im. LAUREACI 2013 dr Anna Zalewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego LAUREACI 2013 dr Anna Zalewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

18 Nagroda PTB dla młodych pracowników nauki LAUREACI 2013 mgr Łukasz Grewling – Nagroda I stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Marcin Pietras – Nagroda II stopnia Instytut Dendrologii PAN w Kórniku mgr Wioleta Wasilewska – Nagroda III stopnia Uniwersytet Warszawski Nagroda PTB dla młodych pracowników nauki LAUREACI 2013 mgr Łukasz Grewling – Nagroda I stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Marcin Pietras – Nagroda II stopnia Instytut Dendrologii PAN w Kórniku mgr Wioleta Wasilewska – Nagroda III stopnia Uniwersytet Warszawski Uroczyste otwarcie 56. Zjazdu PTB Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego

19 Sesja plenarna 4 referaty Michael R. Davey Forty Years of Plant Cell Culture: Basic Investigations and Applications Adam Zając Aplikacyjna rola badań podstawowych w botanice

20 Sesja plenarna 4 referaty Małgorzata Latałowa Paleobotanika i filogeografia – interdyscyplinarne podstawy współczesnych koncepcji dotyczących refugiów glacjalnych i postglacjalnej migracji drzew Joanna Kargul, Anita Jarzębińska, Julian David Janna Olmos, Tomasz Krupnik Zastosowanie fotosystemu I do produkcji wodoru jako czystego paliwa

21 Rok 2013 – Rokiem Jubileuszy Krakowskich Botaników sympozjum podczas Zjazdu Alicja Zemanek Dawne tradycje botaniki krakowskiej (XV-XX w.) Maria Zając Współczesność Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego Konrad Wołowski Instytut Botaniki PAN jako centrum badań przyrodniczych – teraźniejszość i przyszłość Andrzej Rzepka, Beata Barabasz-Krasny Botanika w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Jan Bodziarczyk, Jerzy Szwagrzyk Botanika leśna w Krakowie – od prof. Bogumiła Pawłowskiego po czasy współczesne Jan Białczyk Podstawowe i aplikacyjne badania Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Dubert Fizjologia roślin uprawnych w badaniach IFR PAN w Krakowie

22 Sesje referatowe i plakatowe w sekcjach Obrady sekcji PTB odbywały się w dniach 26 i 27 czerwca w Centrum Nauk Humanistycznych i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM Sekcja Liczba referatów Liczba plakatów Aerobiologiczna34 Briologiczna510 Dendrologiczna412 Fizjologii i Biochemii Roślin 1963 Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej 59108 Historii Botaniki 44 Kultur Tkankowych Roślin 621 Lichenologiczna127 Mykologiczna1813 Ogrodów Botanicznych i Arboretów 38 Paleobotaniczna54 Pteridologiczna62 Struktury i Rozwoju Roślin 1237 RAZEM 156293

23 Warsztaty terenowe 12 sesji Poniedziałek, 24 czerwca Olsztyn miasto ogród – zwiedzanie miasta Liczba uczestników - 48 Środa, 26 czerwca Alejkami warmińskiego lasu – sesja terenowa do Leśnego Arboretum w Kudypach – sesja terenowa do Leśnego Arboretum w Kudypach Liczba uczestników - 51 Kortowskimi ścieżkami – zwiedzanie kampusu Liczba uczestników - 35 Czwartek, 27 czerwca Jak dawniej budowano, architektura zagród wiejskich na Warmii, Mazurach i Powiślu – sesja terenowa do Parku Etnograficznego w Olsztynku – sesja terenowa do Parku Etnograficznego w Olsztynku Liczba uczestników - 51 Olsztyn miasto Mikołaja Kopernika – wizyta w Muzeum Warmii i Mazur i Mazur Liczba uczestników - 39 Sesje terenowe w dniach obrad

24 Warsztaty terenowe Piątek, 28 czerwca, sesje 1-dniowe Mchy i wątrobowce Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej widziane z wody i lądu Liczba uczestników - 15 Założenia dworsko-parkowe Warmii i Mazur Liczba uczestników - 23 Żuławy Wiślane Liczba uczestników - 47 Sesje terenowe po zakończeniu obrad

25 Warsztaty terenowe Piątek, 28 czerwca – sobota, 29 czerwca, sesje 2-dniowe Porosty i grzyby wielkoowocnikowe na tle zbiorowisk leśnych południowej Warmii i Mazur Liczba uczestników - 27 Wpływ człowieka na roślinność Pojezierza Mazurskiego w młodszym holocenie Liczba uczestników - 21 Sesje terenowe po zakończeniu obrad

26 Warsztaty terenowe Piątek, 28 czerwca – niedziela, 30 czerwca, sesje 3-dniowe Wielkoobszarowa ochrona przyrody na Suwalszczyźnie Liczba uczestników - 39 Pojezierze Litewskie – ochrona przyrody w obszarze transgranicznym Liczba uczestników - 51 Sesje terenowe po zakończeniu obrad

27 Wydarzenia towarzyszące Wtorek, 25 czerwca UROCZYSTY KONCERT Koncert w ogrodzie botanicznym, który odbył się w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego. Program obejmował występ Chóru przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Benedykta Błońskiego z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego oraz Kwartetu Smyczkowego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Program muzyczny uświetniły wiersze Botaników polskich.

28 Wydarzenia towarzyszące Uroczyste odsłonięcie kamienia z inskrypcją – Rezerwat LAS WARMIŃSKI imienia Profesora Benona Polakowskiego W dniu 26 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego prof. Benona Polakowskiego. Jednocześnie ustanowionemu w 1982 roku rezerwatowi przyrody Las Warmiński nadano imię prof. Benona Polakowskiego. Pamiątkowy kamień umieszczono na obrzeżach rezerwatu Las Warmiński. Inicjatorami uhonorowania uczonego była Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

29 Wydarzenia towarzyszące Do wydarzeń towarzyszących Zjazdowi należały także m.in. : prezentacja mikroskopu konfokalnego Andromeda na mikroskopie fluorescencyjnym iMIC firmy Till Photonics (z grupy FEI) oraz warsztaty mikroskopii prowadzone przez przedstawicieli firmy LABSOFT. Wykład z dziedziny biologii molekularnej przez przedstawiciela firmy Life Technologies. Wystawa mikroskopów firmy Delta Optical oraz prezentacja firmy Roche Diagnostics. Otwarta dla uczestników Zjazdu ekspozycja Przyroda Warmii i Mazur przygotowana przez Muzeum Warmii i Mazur oraz prezentacja impresji filmowejMazurski Park Krajobrazowy Waldemara Bzury.

30 Wydarzenia towarzyszące mniej formalne BIESIADA KORTOWSKA – impreza plenerowa na Przystani Kortowskiej, w której wzięło udział 230 uczestników. Imprezę uświetnił koncert duetu Andrzej Korycki & Dominika Żukowska, których występ wirtuozowsko połączył klimat pięknych ballad żeglarskich m.in. autorstwa Andrzeja Koryckiego z klimatami ballad rosyjskich. Środa, 26 czerwca

31 Wydarzenia towarzyszące mniej formalne WIECZÓR W KARCZMIE WARMIŃSKIEJ w Gietrzwałdzie – kolacja regionalna, w której wzięło udział 170 uczestników. W trakcie imprezy wystąpił zespół ludowy Warmia, który zaprezentował folklor taneczno-muzyczny. Czwartek, 27 czerwca

32 Wydawnictwa zjazdowe C IECIERSKA H., H OŁDYŃSKI C Z. (red.). 2013. Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 24-30 czerwca 2013, Olsztyn. Wydaw. Mantis, Olsztyn, ss. 379, ISBN 978-83-62860-13-5 B IEDUNKIEWICZ A., D YNOWSKA M. (red.). 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 24-30 czerwca 2013, Olsztyn. Wydaw. Mantis, Olsztyn, ss. 517, ISBN 978-83-62860-12-8 H OŁDYŃSKI C Z. (red.), W OŹNIAK M., K OWALSKA H. 2013. Program 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 24-30 czerwca 2013, Olsztyn. Wydaw. Mantis, Olsztyn, ss. 56, ISBN 978-83-62860-14-2

33 Koszty [zł] Materiały biurowe i eksploatacyjne 1 769,69 Pozostałe materiały 2 010,10 Usługi: obsługa medialna strona internetowa pozostałe usługi (tłumaczenia, druk zaproszeń i mat. informacyjnych, organizacja wystawy) 8 487,00 8 680,00 1 648,60 Artykuły spożywcze na sesje terenowe 1 070,40 Wydawnictwa zjazdowe (redakcja techniczna, druk) 46 626,30 Materiały zjazdowe i promocyjne 90 556,29 Delegacje (przygotowanie sesji terenowych) 3 849,51 Uroczysty koncert (występ chóru) 10 000,00 Honoraria (kwartet smyczkowy, prowadzenie koncertu, występ podczas Biesiady, obsługa zjazdu) 20 423,55 Warsztaty terenowe (noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, rejs statkiem, przejazd kolejką) 62 635,00 Warsztaty terenowe - transport 12 250,00 Kolacja w Karczmie Warmińskiej (gastronomia, występ zespołu ludowego) 10 999,00 Noclegi, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe podczas konferencji w Olsztynie 167 331,70 Biesiada kortowska (gastronomia, oprawa muzyczna, wynajęcie hali namiotowej) 28 018,25 Wynajęcie sal (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Centrum Nauk Humanistycznych) 8 000,00 Pozostałe koszty jednostek organizacyjnych Wydziału zaangażowanych w przygotowanie Zjazdu 5 932,43 RAZEM 490 287,82

34 Przychody[zł] Wpłaty uczestników 390 887,82 Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę 60 000,00 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 20 000,00 Sponsorzy i darczyńcy 19 400,00 RAZEM 490 287,82 BilansKOSZTY PRZYCHODY

35 Wydawnictwa zjazdowe oraz fotorelacje i materiały filmowe ze Zjazdu dostępne są na stronie www.zjazd56ptb.olsztyn.pl/ Wszystkim Uczestnikom i Gościom 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego serdecznie dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością. Zapraszamy do Olsztyna, na Warmię i Mazury o każdej porze roku! Prezentację przygotowała: Magdalena Woźniak Fotografie wykorzystane w prezentacji - autorstwa uczestników Zjazdu oraz organizatorów


Pobierz ppt "Relacja ze Zjazdu Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google