Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje w praktyce Paweł Jordan Wszyscy jesteśmy zsieciowani.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje w praktyce Paweł Jordan Wszyscy jesteśmy zsieciowani."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje w praktyce Paweł Jordan Wszyscy jesteśmy zsieciowani

2 Moja ścieżka n Aktywnośc społeczna: rozładunek pomocy lata 80- te, przewodniczący Samorządu na Wydziale, Odnowiony klub studencki, budowanie róznych grup n BORIS 1993 n Od organizacji pozarządowych do rozwoju społeczności lokalnych n Od lidera do animatora

3 3 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Centra Wolontariatu (w Polsce i zagranicą) Bank Żywności SOS w Warszawie Stowarzyszenie Związek Biur Porad Obywatelskich Fundusze Lokalne Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP Wolontariat w OPS Centra Aktywności Lokalnej Kluby Samopomocy w Polsce i zagranicą Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej Partnerstwa lokalne Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Wolontariat w biznesie Q - Ruch Sąsiedzki

4 Kluczowe wyzwania partycypacji obywatelskiej n Pomiędzy demokracją przedstawicielską a partycypacyjną n Samorząd jako ostatnie ogniwo demokracji lokalnej n Rozwój gospodarczy vs rozwój społeczny n Budowanie kapitału społecznego jako ……

5 Wyzwania w polskiej pomocy społecznej n Od pomocy do samopomocy n Od bierności do aktywności n Od klientyzmu do partnertswa n Od zasiłków do pracy socjalnej n Od pracy dla do pracy z ludzmi

6 Niemożliwe stało się możliwe Model animacji społecznej/ organizacji środowiska lokalnego jest realizowany przez kilkadziesiąt ośrodków pomocy społecznej /m.in.: w Katowicach, Nowej Rudzie, Lublinie, Ciechanowie, Wyszkowie, Radomiu, Sochaczewie, / wykorzystywany do pracy ze środowiskami trudnymi /wieloproblemowymi, które cechuje nieufność, dezintegracja, bierność, wyuczona bezradność, roszczeniowość, itp./, które są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym lub już zostały dotknięte tym zjawiskiem, w tym np.: mieszkańców bloków socjalnych, kamienic czynszowych.

7 . n Nieufnośc i dezintgracja n niechęć do instytucji (OPS, policja, szkoła) n częste problemy z alkoholem n wyuczona bierność (często pokoleniowa) n brak pozytywnych przykładów n poczucie bycia gorszym - agresja Enklawy biedy i wykluczenia (bloki socjalne i kamienice czynszowe)

8

9

10

11

12

13 13 Innowacja Innowacja to wszelkie, traktowane jako nowe, zmiany w sposobie zachowania i działania, wynalazki i usprawnienia, koncepcje nowego stanu rzeczy oraz procesy realizacji tych koncepcji.

14 Wybór strategii współpracy n Wypracowanie nowego modelu u zbierającego różne doświadczeni a n Różne modele/podejścia u otwarte na włączanie nowych członków n Wypracowanie platformy do przenikania się modeli/podejść u informacja u wspólne projekty n Brak współpracy

15 EDUKACJA W DZIAŁANIU n Edukacja to nie wyścigi - to długofalowy świadomy proces tworzenia zmiany: niepewności,wahań, ścierania się osobowości, poznania nowego, porzucania starego itp.. n Edukacja w społeczności to nie dwa warsztaty z wyprodukowanym projektem n Edukacja to tworzenie sytuacji w których ludzie czuja się kreatorami i podmiotami zmiany n Edukacja to proces rodzenia się zaufania między ludzmi n Edukacja to rozpoczęcie od animatorów, liderów, agentów zmiany - bo oni mają szansę pociągnąc innych n Edukacja prowadzi do zmiany i rodzi konkretne rezultaty

16 Kierunki działania n szkolenia dla ludzi, którzy chcą aktywnie działać zarówno poprzez tworzenie lokalnych programów edukacyjnych jak też korzystanie z oferty z zewnątrz n wszechstronna edukacja: umiejętności i kompetencji społecznych (liderów), osobistych, n wizyty studyjne, udział w seminariach w celu poznania innych doświadczeń n zapraszanie przedstawicieli innych społeczności do dzielenia się swoim doświadczeniem n bycie z, przyjazne towarzyszenie, doradztwo, pomoc w trudnych momentach n pomoc w tworzeniu kierunków działania i projektów

17 Wierzymy…. n Wierzymy, że jest wartość w budowaniu responsywnych i empatycznych wspólnot ludzkich szczególnie w wymiarze lokalnym n Wierzymy w szacunek do drugiego człowieka bez agresji i chamstwa n Wierzymy, że każdy człowiek ma w sobie ważną cząstkę kreatywności, którą możemy uruchomić, przy czym uruchomić w podmiotowej relacji - ludzie są zdolni do własnej zmiany, a każdy ma swoją godność i musimy ją uszanować n Wierzymy, że ludzie mogą sobie wzajemnie pomagać i potrafią się samoorganizować n Wierzymy, że potrzebny jest często jakiś impuls, żeby uruchomić zmianę w społeczności, znak zapytania wyzwalający świadomość

18 Na czym buduję zmianę n ZMIANA RODZI SIĘ Z EMOCJI n Ja jako narzędzie zmiany – między liderem a animatorem u Energia która buduje vs niszczy u Zrób to sam a budowanie zespołów u Pokora i uczenie się n Budowanie na pozytywach, wiara w ludzi n Tworzenie środowiska do eksperymentowania n Umiejętność pracy z różnymi ludźmi n Autentyczność – jedność postawy i deklaracji

19 Działania n Kreowanie śmiałych wizji n Utworzenie eksperymentu, który zaczyna działać. Tworzenie sieci i mechanizmu do rozprzestrzenia n Poszukiwanie sojuszników i partnerów zmiany n Konsekwencja w realizacji, nie poddawanie się przeciwnościom n Dbanie o jakość i szczegóły n Stałe uczenie się i refleksja


Pobierz ppt "Innowacje w praktyce Paweł Jordan Wszyscy jesteśmy zsieciowani."

Podobne prezentacje


Reklamy Google