Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Jordan „Wszyscy jesteśmy zsieciowani”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Jordan „Wszyscy jesteśmy zsieciowani”"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Jordan „Wszyscy jesteśmy zsieciowani”
Innowacje w praktyce Paweł Jordan „Wszyscy jesteśmy zsieciowani”

2 Moja ścieżka Aktywnośc społeczna: rozładunek pomocy lata 80-te, przewodniczący Samorządu na Wydziale, Odnowiony klub studencki, budowanie róznych grup BORIS 1993 Od organizacji pozarządowych do rozwoju społeczności lokalnych Od lidera do animatora

3 Centra Aktywności Lokalnej
Ośrodków Pomocy Społecznej Mazowieckie Forum Kluby Samopomocy w Polsce i zagranicą Partnerstwa lokalne Q - Ruch Sąsiedzki Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Wolontariat w OPS Centra Wolontariatu (w Polsce i zagranicą) Centra Aktywności Lokalnej Wolontariat w biznesie Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP Bank Żywności SOS w Warszawie Fundusze Lokalne Stowarzyszenie Związek Biur Porad Obywatelskich Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

4 Kluczowe wyzwania partycypacji obywatelskiej
Kluczowe wyzwania partycypacji obywatelskiej Pomiędzy demokracją przedstawicielską a partycypacyjną Samorząd jako ostatnie ogniwo demokracji lokalnej Rozwój gospodarczy vs rozwój społeczny Budowanie kapitału społecznego jako ……

5 Wyzwania w polskiej pomocy społecznej
Wyzwania w polskiej pomocy społecznej Od pomocy do samopomocy Od bierności do aktywności Od klientyzmu do partnertswa Od zasiłków do pracy socjalnej Od pracy dla do pracy z ludzmi

6 Niemożliwe stało się możliwe
Model animacji społecznej/ organizacji środowiska lokalnego jest realizowany przez kilkadziesiąt ośrodków pomocy społecznej /m.in.: w Katowicach, Nowej Rudzie, Lublinie, Ciechanowie, Wyszkowie, Radomiu, Sochaczewie, / wykorzystywany do pracy ze środowiskami „trudnymi” /wieloproblemowymi, które cechuje nieufność, dezintegracja, bierność, wyuczona bezradność, roszczeniowość, itp./, które są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym lub już zostały dotknięte tym zjawiskiem, w tym np.: mieszkańców bloków socjalnych, kamienic czynszowych.

7 Enklawy biedy i wykluczenia (bloki socjalne i kamienice czynszowe)
Nieufnośc i dezintgracja niechęć do instytucji (OPS, policja, szkoła) częste problemy z alkoholem wyuczona bierność (często pokoleniowa) brak pozytywnych przykładów poczucie bycia “gorszym” - agresja .  

8

9

10

11

12

13 Innowacja Innowacja to wszelkie, traktowane jako nowe, zmiany w sposobie zachowania i działania, wynalazki i usprawnienia, koncepcje nowego stanu rzeczy oraz procesy realizacji tych koncepcji.

14 Wybór strategii współpracy
Wybór strategii współpracy Wypracowanie nowego modelu zbierającego różne doświadczenia Różne modele/podejścia otwarte na włączanie nowych członków Wypracowanie platformy do przenikania się modeli/podejść informacja wspólne projekty Brak współpracy

15 EDUKACJA W DZIAŁANIU Edukacja to nie wyścigi - to długofalowy świadomy proces tworzenia zmiany: niepewności,wahań, ścierania się osobowości, poznania nowego, porzucania starego itp.. Edukacja w społeczności to nie dwa warsztaty z wyprodukowanym projektem Edukacja to tworzenie sytuacji w których ludzie czuja się kreatorami i podmiotami zmiany Edukacja to proces rodzenia się zaufania między ludzmi Edukacja to rozpoczęcie od animatorów, liderów, agentów zmiany - bo oni mają szansę pociągnąc innych Edukacja prowadzi do zmiany i rodzi konkretne rezultaty

16 Kierunki działania szkolenia dla ludzi, którzy chcą aktywnie działać zarówno poprzez tworzenie lokalnych programów edukacyjnych jak też korzystanie z oferty z zewnątrz wszechstronna edukacja: umiejętności i kompetencji społecznych (liderów), osobistych, wizyty studyjne, udział w seminariach w celu poznania innych doświadczeń zapraszanie przedstawicieli innych społeczności do dzielenia się swoim doświadczeniem bycie „z”, przyjazne towarzyszenie, doradztwo, pomoc w trudnych momentach pomoc w tworzeniu kierunków działania i projektów

17 Wierzymy…. Wierzymy, że jest wartość w budowaniu responsywnych i empatycznych wspólnot ludzkich szczególnie w wymiarze lokalnym Wierzymy w szacunek do drugiego człowieka bez agresji i chamstwa Wierzymy, że każdy człowiek ma w sobie ważną cząstkę kreatywności, którą możemy uruchomić, przy czym uruchomić w podmiotowej relacji - ludzie są zdolni do własnej zmiany, a każdy ma swoją godność i musimy ją uszanować Wierzymy, że ludzie mogą sobie wzajemnie pomagać i potrafią się samoorganizować Wierzymy, że potrzebny jest często jakiś impuls, żeby uruchomić zmianę w społeczności, znak zapytania wyzwalający świadomość

18 Na czym buduję zmianę ZMIANA RODZI SIĘ Z EMOCJI
Na czym buduję zmianę ZMIANA RODZI SIĘ Z EMOCJI Ja jako narzędzie zmiany – między liderem a animatorem Energia która buduje vs niszczy Zrób to sam a budowanie zespołów Pokora i uczenie się Budowanie na pozytywach, wiara w ludzi Tworzenie środowiska do eksperymentowania Umiejętność pracy z różnymi ludźmi Autentyczność – jedność postawy i deklaracji

19 Działania Kreowanie śmiałych wizji
Działania Kreowanie śmiałych wizji Utworzenie eksperymentu, który zaczyna działać. Tworzenie sieci i mechanizmu do rozprzestrzenia Poszukiwanie sojuszników i partnerów zmiany Konsekwencja w realizacji, nie poddawanie się przeciwnościom Dbanie o jakość i szczegóły Stałe uczenie się i refleksja


Pobierz ppt "Paweł Jordan „Wszyscy jesteśmy zsieciowani”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google