Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgp - Dane INFORMACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgp - Dane INFORMACYJNE"— Zapis prezentacji:

1

2 Mgp - Dane INFORMACYJNE
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM ID grupy: 97/79_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: I /

3 Mgp - Dane INFORMACYJNE
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE ID grupy: 97/18_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: I /

4 Mgp – temat projektowy „Koncepcja firmy internetowej sprzedającej rośliny ozdobne przez Internet ”

5 Główne cele projektu Opracowanie koncepcji firmy prowadzącej sprzedaż roślin ozdobnych przez Internet Określenie sposobu założenia firmy Opracowanie planu marketingowego Opracowanie planu finansowego

6 Podział pracy nad projektem
Grupa z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wlkp. Grupa z Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie Przegląd roślin do sprzedaży przez Internet i stworzenie oferty handlowej firmy Plan finansowy firmy Formalna strona założenia firmy jednoosobowej Koncepcja firmy – nazwa, logo, hasło reklamowe, plan marketingowy

7 STRUKTURA PROJEKTU Formalna strona założenia firmy
Przegląd roślin do sprzedaży przez Internet – opracowanie asortymentu Koncepcja firmy – nazwa, logo, hasło reklamowe, rynek docelowy plan działań marketingowych plan finansowy podsumowanie

8 I. Formalna strona założenia firmy

9 1 .1. zakładamy firmę przez Internet - ceidg
Od 1 lipca 2011 r. można założyć firmę prze Internet. Rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Jest to system teleinformatyczny, umożliwiający zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

10 1 .2. zakładamy firmę przez Internet - ceidg
Gdy jesteś osobą fizyczną i chcesz założyć działalność gospodarczą, musisz złoży wniosek o wpis do CEIDG (CEIDG-1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić.

11 1 .3. zakładamy firmę przez Internet - ceidg
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS, ZUS (płatnik składek) i urzędu skarbowego. Działalność gospodarczą można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie miasta i gminy. Do czasu przeniesienia danych z ewidencji gminnych do CEIDG, organy gmin pozostają organem ewidencyjnym na starych zasadach.

12 1 .4. zakładamy firmę przez Internet – sposób złożenia wniosku
Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby: w formie elektronicznej – wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG w formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy.

13 1 .5. zakładamy firmę przez Internet - podpis wniosku złożonego przez Internet
Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę: podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

14 1 .6. zakładamy firmę przez Internet - zakładamy profil zaufania
Aby założyć profil zaufania trzeba wejść na stronę (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), zalogować się i założyć bezpłatnie profil zaufany (wypełnia się wniosek). Po założeniu profilu należy udać się do tzw. punktu potwierdzającego z dowodem. Lista punktów znajduje się na tej samej stronie internetowej w zakładce profil zaufany. Wizyta jest jednorazowa.

15 1 .7. zakładamy firmę przez Internet - dane potrzebne do założenia firmy
Na stronie GUS (http://www.stat.gov.pl) trzeba odnaleźć kod działalności, jaką chce się założyć, ponieważ. Taki kod działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, należy wpisać we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Potrzebne będą numery: PESEL; NIP; REGON. Gdy nie posiada się numeru NIP lub REGON, to dane z wniosku o wpis do ewidencji zostaną automatycznie przesłane w celu nadania tych numerów firmie.

16 1 .8. zakładamy firmę - dodatkowe formalności w ZUS
Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest jedyną formalnością jakiej musi dopilnować przyszły przedsiębiorca. Mimo uproszczenia procedur, konieczne jest jeszcze załatwienie kilku spraw. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Można to zrobić również przez Internet (http://www.zus.pl) . Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

17 1 .9. zakładamy firmę - dodatkowe formalności w urzędzie skarbowym
W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Gdy zdecydujemy się na prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów należy również złożenie informacji o założeniu PKPiP - do 20-go dnia po jej założeniu. Nowo zarejestrowany przedsiębiorca, poza nielicznymi wyjątkami jest zwolniony z rozliczania podatku VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg (w 2011 roku wynosi on 150 tys. zł). Jeżeli działalność jest rozpoczęta w trakcie roku to limit jest wyliczany w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności.

18 1 .9. zakładamy firmę - dodatkowe formalności w urzędzie skarbowym (cd)
Ze zwolnienia można zrezygnować i od razu stać się płatnikiem podatku VAT. Należy tylko złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT druk zgłoszeniowy VAT-R. Opłata za rejestrację wynosi zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli planujemy w naszej działalności prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej to taki zamiar również podlega zgłoszeniu na deklaracji VAT-R,

19 1 .11. zakładamy firmę – rachunek bankowy
Nie istnieje żaden obowiązek używania firmowego konta bankowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą druku CEIDG-1 zaś w ZUS-ie zgłasza się go formularzem ZBA. Idąc do banku lub wypełniając formularz on-line należy posiadać: dowód osobisty, oryginał wpisu do CRIDG, dokument nadający numer REGON, - ew. umowa spółki i najlepiej już także posiadać pieczątkę.

20 II. Przegląd roślin do sprzedaży przez Internet – opracowanie asortymentu

21 przegląd roślin W naszym kraju działa wiele sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą kwiatów i roślin doniczkowych. Aby sprostać naszej konkurencji postanowiliśmy wprowadzić do naszego asortymentu piękne i egzotyczne kwiaty. Nie zabraknie również tzw. klasyków. Poniżej przykłady różnorodnych roślin doniczkowych i ozdobnych będących w naszej ofercie.

22 Acena Buchanana Roślina pochodzi z Nowej Zelandii. Dorasta do 5-10 cm, rozrasta się z pokrywających ziemie pędów i rośnie w średnim tempie. Liście okrągłe, ząbkowane, potrójnie pierzaste, podobne do liści róży, srebrzyste do szarozielonego po obu stronach blaszki, zimozielone. Główka kwiatu okrągła, gładka ze stożkowatymi igiełkami w kolorach od zielonego do żółtego.

23 Akant Długolistny akant to roślina, która pochodzi z Bałkanów, rozrasta się silnie, dorasta nawet 100 cm. Liście osiągają do 40 cm długości, są przy tym bardzo ozdobne, ciemnozielone. Kwiaty białe lub jasnoróżowe, zebrane w długie na 60 – 70 cm kiście, płatki ciemnopurpurowe.

24 Arktotis Arktotis jest rośliną pochodzącą z Afryki. Roślina jednoroczna wysokości do cm o okazałych kwiatostanach podobnych jak u gerbery. Kwiatostany osadzone na pojedynczych, dość długich szypułkach o średnicy około 8 cm. Roślina ma kwiaty koloru: białe, kremowe, żółte, czerwone lub pomarańczowe. Liście dość długie, owłosione.

25 Astrofytum (Czapka biskupa)
Kaktus ten pochodzi z północno-wschodniego Meksyku i Teksasu, gdzie panuje klimat subtropikalny. Jest kształtu kulistego, posiada 5 szerokich żeber, a pokryty jest charakterystycznymi wełnistymi kłaczkami. Ta roślina jest pozbawionym cierni sukulentem, który należy do najbardziej poszukiwanych. Jej promieniste kwiaty są koloru żółtego, a usadowione są na wierzchołku rośliny.

26 Begonia Begonie znane ukośnicami, są bardzo powszechne w uprawie i występują w tysiącach gatunków, form i odmian. Samych gatunków jest około tysiąca, więc sama liczba wskazuje, jakie bogactwo się kryje pod nazwą begonia. W stanie dzikim występują w tropikalnych lasach Ameryki, Afryki, Azji, porastając poziom runa leśnego. Ponieważ ilość begonii jest olbrzymia, należało je podzielić na sekcje.

27 Bieluń Bieluń zwany daturą to roślina pokroju krzaczastego lub drzewiastego, pochodzi z krajów Ameryki Południowej. Największą ozdobą rośliny są duże lejkowate kwiaty, pojedyncze, pełne kształtu trąbkowego. Kwiaty w godzinach wieczornych bardzo często wytwarzają intensywny zapach. Liście dość duże dłoniaste.

28 Dipladenia Ten rodzaj jest bardzo atrakcyjny, jednak nie ma to odzwierciedlenia w jego powszechności, a przecież na to zasługuje, dzięki długiemu i bardzo obfitemu kwitnieniu. Dipladenia ma postać wijącego się i pnącego krzewu, choć pędy zaczynają się wić w późniejszym okresie. Ma ona ciemne, lśniące liście a od maja pokrywa się mnóstwem dzwonkowatych, dużych kwiatów (różowe, białe, ciemnoczerwone)

29 Epifilum Kaktusy te występują w Meksyku i Ameryce Południowej. Są to epifity rosnące w tropikalnej puszczy, u których łodyga do złudzenia upodobniła się do liścia. Najczęściej spotykane w uprawie domowej to mieszańce. Czyste gatunki botaniczne znaleźć można tylko w kolekcjach bądź stanowiskach naturalnych.

30 Fatsja Fatsja japońska pochodzi z Japonii i należy do rodziny araliowatych. W naturalnych warunkach roślina osiąga wysokość do 4-5 metrów, w uprawie domowej osiąga wysokość do jednego metra. Lisie długoogonkowe, dłoniaste, zazwyczaj 5-9 klapowe. Szerokość liści dochodzi do 30 centymetrów, zawsze błyszczące stanowią główną wartość dekoracyjną rośliny.

31 Filodendron Jest to jedna z najpopularniejszych roślin pokojowych, należąca do rodziny Araceae – obrazkowate, pochodzące z lasów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej. Występują one w różnych formach, więc możemy się spotkać zarówno z filodendronami krzewiastymi, pnączami, bezłodygowymi i zielnymi. Mają one wiecznie zielone, bądź przebarwione liście o różnym kształcie, zależnie od gatunku.

32 Fiołek afrykański Fiołek afrykański w Polsce potocznie nazywany fiołkiem domowym pochodzi z Afryki Południowo-Wschodniej. Pomimo swej nazwy roślina nie jest spokrewniona z fiołkiem lecz z popularnymi skrętnikami i gloksyniami (siningiami). Saintpaulia osiąga wysokość do 25 centymetrów, ma ciemnozielone, mięsiste liście, pokryte drobnymi włoskami. Kwiaty zabrane w luźne pęki, są pojedyncze, pełna a nawet strzępiaste.

33 Glorioza Glorioza jest bardzo ciekawym przedstawicielem liliowatych (Lilaceae), będącym pnaczem, a to jest rzadkość w tej rodzinie. Pochodzi z Afryki oraz Azji i przypomina troszkę storczyka. Jej głównym walorem dekoracyjnym są kwiaty, dlatego też jest tak popularna jako kwiat cięty.

34 Guzmania Jest najpiękniejszym i najpowszechniejszym rodzajem z rodziny bromeliaceae występującym od Ameryki Środkowej po Amerykę Południową. Środowisko guzmanii, to tropikalne dżungle, gdzie występują w formie epifity lub też roślin naziemnych.

35 Hortensja Hortensja obejmuje wiele gatunków, z których głównie kilka znalazło uznanie i są obecnie jednymi z najczęstszych krzewów jakie możemy spotkać zarówno w domu jak i w ogrodzie (zależnie od gatunku). Hortensja pochodzi z terenów Azji i Ameryki a jej głównym atutem jest przepiękne kwitnienie okazałych kwiatostanów, licznie się pojawiających i mieniących się w wielu barwach: bieli, czerwieni, różu, fioletu, a nawet barwy niebieskiej

36 Jukka Juka Naturalnym otoczeniem Jukki jest Ameryka Środkowa lub Indie, gdzie osiąga wysokość kilkunastu metrów. Do naszych domów trafiła wolno rosnąca odmiana tej rośliny: Jukka Elephanta; wyróżnia się ona krzepką budową, niezwykłą urodą i niewielkimi wymaganiami. W warunkach domowych osiąga wysokość 1,80 metra oraz rozpiętość 60 cm.

37 Kamelia Kamelia w naturalnym środowisku spotykana jest w górach Japonii, północnych Chinach oraz na Półwyspie Koreańskim. Liście ciemnozielone, skórzaste, podobne do liści popularnej herbaty. Kwiaty różnorodne, dość często przypominają kwiaty róż, pełne, półpełne lub pojedyncze. Kwiaty kamelii są najczęściej koloru od białego, przez różowy do czerwonego.

38 Krasnokwiat W mieszkaniach uprawiane są dwa rodzaje Krasnokwiatu – Krasnokwiat Katarzyny i Krasnokwiat Białokwiatowy. Krasnokiwat Katarzyny pochodzi z Ameryki południowej. Liście długie, osiągające do 25 centymetrów, wyrastające z bulwy. Liście stopniowo przechodzą w grube, rynienkowate ogonki, które tworzą jakby łodygę, zieloną lub pokrytą purpurowymi plamami.

39 Miltonia ( storczyk ) Miltonia jest storczykiem pochodzącym z krajów Ameryki Południowej. Liście podłużne, żywo-zielone. Kwiaty ozdobne, czerwone, wyrastają na cienkich łodygach, które powinny być podparte, gdyż mogą się złamać pod ciężarem kwiatów.

40 Mimoza wstydliwa Roślina znana przede wszystkim z tego, że jej liście po dotknięciu zwijają się. Pochodzi z rodziny motylkowatych. Występuje w warunkach naturalnych przede wszystkim w Brazylii i lasach tropikalnych. W Polsce uprawiana jest bardzo często jako roślina jednoroczna. Dorasta maksymalnie do około 80 cm wysokości. Liście składają się z czterech pierzasto złożonych listków, są żywo zielone, czułe na nawet najmniejszy dotyk.

41 Opuncja Opuntia Opuncje są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych kaktusów - rosną w całej Ameryce - od Kanady po Patagonię. Kilka gatunków zostało przeniesionych na inne kontynenty i zdziczałe okazy możemy spotkać w Afryce, Australii czy południowej Europie. Rodzaj Opuntia obejmuje ponad 300 gatunków i wiele odmian. Nadają się do uprawy pokojowej, choć niektóre wymagają znacznie więcej przestrzeni.

42 Orchidea (Storczyk) Orchidee to rośliny znane na całym świecie już od wielu lat. Pierwsze okazy do Europy zostały przywiezione już w XVI wieku. Bardzo szybko zrobiły furorę, ich popularność z dnia na dzień rosła i coraz więcej ludzi zaczęło je uprawiać. W dzisiejszych czasach znamy wiele odmian tej rośliny, a niektóre z nich tak jak Falenopsis , można spotkać w każdej kwiaciarni.

43 Rosiczka Rosiczki można spotkać w naturalnym środowisku od Japonii przez Chiny i Australię po Nową Zelandię. Kilka gatunków występuje również w naturalnym środowisku na terenie europy. Rosiczka jest rośliną owadożerną. Liście małe, owalne, zazwyczaj tworzące rozetę, z licznymi włoskami gruczołowymi, pokrytymi lepką wydzieliną.

44 Złotokwiat Roślina jednoroczna wysokość cm o kwiatach podobnych do gerbery: barwy białej i w odcieniach pomarańczowej.

45 III. Koncepcja firmy – nazwa, logo, hasło reklamowe, rynek docelowy

46 3.1. nazwa, logo i hasło reklamowe przedsiębiorstwa
SKLEP INTERNETOWY „ZIELNIK” oferujący rośliny ozdobne

47 3.2. opis działalności Firma w początkowej fazie ma działać, jako przedsiębiorstwo jednoosobowe. Planowana sprzedaż roślin ozdobnych wyłącznie w ramach e-handlu, za pośrednictwem aukcji internetowych na portalu Allegro.pl oraz w sklepie internetowym. Firma stopniowo ma zamiar rozszerzać działalność o dodatkowe usługi wraz ze zwiększeniem zatrudnienia.

48 3.3. analiza swot przedsiębiorstwa
Analiza SWOT – jedna z metod zebrania informacji o mocnych i słabych stronach przedsiębiorstwa oraz określenia szans i zagrożeń zewnętrznych.

49 3.3.1. Analiza SWOT – wewnętrzna
Słabe strony Mocne strony niskie ceny, rabaty i promocje stałe umowy z firmami kurierskimi, co obniża koszty wysyłki szeroki zakres asortymentu kompetentna i szybka obsługa rozbudowane możliwości płatności gama usług dodatkowych, które zamierza z czasem rozszerzać – doradztwo, projektowanie ogrodów, itp. niewielka powierzchnia lokalu konieczność zdobycia pierwszych klientów i zbudowania pozytywnej opinii ograniczone zasoby finansowe właściciela strona internetowa w budowie – nie wszystkie funkcjonalności braki kadrowe

50 3. 3.2. Analiza SWOT – zewnętrzna
Szanse Zagrożenia nieliczna konkurencja (na niskim poziomie) – nisza rynkowa możliwość pozyskania środków w ramach dotacji z tzw. środków EU rozwój e-handlu; większe zaufanie klientów, szereg dostawców, możliwość pojawienia się nowych konkurentów spadek dochodów klientów zmiana potrzeb i gustów konsumentów

51 3.4. rynek docelowy Firma pragnie trafić ze swoją ofertą handlową do klientów indywidualnych, czyli działkowców, właściciel ogrodów, balkonów, parapetów . Zamierzamy obsługiwać również instytucje oraz firmy, np. hotele.

52 IV. Plan działań marketingowych

53 4.1. Planowane działania marketingowe
Polityka cenowa: - system rabatów, których wielkość zależy od wartości zamówienia (powyżej 300zł – 2%, powyżej 500 zł – 3%, powyżej 1 000zł – %, większe zamówienia – indywidualnie ustalane rabaty), - przy zakupie towaru dnia konkurencyjne ceny. Polityka dot. sposobów dystrybucji: - współpraca ze stałą firmą kurierską, co ogranicza koszty wysyłki, - preferencyjne koszty wysyłki dla stałych klientów oraz dużych zamówień, - przy wartościowych zamówieniach lub stałej obsłudze firm koszty ustalane indywidualnie dla zamówienia lub ich brak.

54 4.2. Planowane działania marketingowe
Polityka dot. produktu: - stałe poszukiwanie nowych gatunków roślin (powiększanie asortymentu), - korzystanie z oferty stałych dostawców, zapewniających produkty wysokiej jakości, - zapewnie właściwych warunków w trakcie transportu. Polityka dot. promocji: - rozbudowana strona sklepu, - ogłoszenia prasowe, - reklama internetowa, - ulotki, - sponsoring, - budowa renomy firm itp.

55 4.3. Promocja i reklama – projekt reklamy prasowej

56 4.4. Promocja i reklama – reklama internetowa
Najbardziej skuteczna ma być reklama internetowa, gdyż Internetu używają dziś miliony. Wielu konsumentów to właśnie w Internecie zaczyna poszukiwanie potrzebnych towarów i usług. Przez Internet znacznie łatwiej jest zaprezentować całą gamę propozycji, ponieważ wszystko jest przejrzyste i wspaniale wizualizowane. Ta reklama wiąże się jednak z większymi kosztami. Na początek dobrym rozwiązaniem będę pasaże internetowe oraz działalność na Allegro.pl, który oprócz możliwości sprzedaży umożliwia również promowanie towarów i usług.

57 4.5. Promocja i reklama - ulotki

58 V. Plan finansowy

59 5.1. plan finansowy – główne nakłady
przystosowanie lokalu w miejscu zamieszkania właściciela wraz z wyposażeniem (meble) zł zakup sprzętu komputerowego (2 komputery, drukarka) zł koszty (rocznie) utrzymania lokalu oraz koszty telefonu, Internetu itp zł koszty zakupu oprogramowania zł koszty założenia i utrzymania domeny internetowej (rocznie) zł koszty budowy strony zł nakłady na reklamę (rocznie) zł Razem główne nakłady zł

60 5.1. plan finansowy – planowane przychody
Przychody trudno oszacować, gdyż zależeć będą od zamówienie i od uzyskania stałych umów o dostawę roślin dla restauracji, hoteli, pensjonatów itp.. wariant optymistyczny (rocznie) zł Wariant pesymistyczny (rocznie) zł W pierwszym roku działalności konieczne jest pokrycie kosztów początkowych. W roku kolejnym przewidywane koszty będą, więc niższe o ok zł.

61 podsumowanie Opracowywany projekt pozwolił nam zebrać wiele informacji dotyczących zakładania firmy i działalności w e-handlu. We współczesnym świecie coraz więcej osób nabywa za pomocą Internetu różnego rodzaju towary. Sprzedaż za pomocą Internetu stała się ważną gałęzią współczesnego handlu. Stanowi też szansę dla młodych, początkujących przedsiębiorców, gdyż generuje stosunkowo niższe koszty działalności niż sklepy stacjonarne.

62 ŹRÓDŁA INFORMACJI http://www.pomorskie.eu http://sklepywww.pl
https://www.ifirma.pl itp.

63 Dziękujemy za uwagę!

64


Pobierz ppt "Mgp - Dane INFORMACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google