Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu ID grupy: 97/81_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1. WPROWADZENIE 2. INFORMACJE O POWIECIE 3. POJĘCIA: RYNEK PRACY, BEZROBOCIE 4. PODZIAŁ BEZROBOCIA II. ANALIZA I DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY III. ANALIZA I DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU EDUKACJI IV. ANALIZA SWOT RYNKU PRACY I RYNKU EDUKACJI V. PROJEKT: LOKALNY RYNEK PRACY-SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ REGIONU I POLSKI

4 1.WPROWADZENIE Temat projektowy został opracowany w oparciu o dane otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu, a także na podstawie informacji uzyskanych ze stron internetowych, prasy lokalnej oraz wywiadów z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych powiatu gostyńskiego. Projekt obejmuje analizę i diagnozę lokalnego rynku pracy i edukacji, analizę głównego problemu, analizę celów, a także zadania prowadzące do realizacji poszczególnych celów. Problem główny został zdefiniowany następująco: niewielka wiedza uczniów szkół ponagimnazjalnych i absolwentów na temat lokalnego rynku pracy.

5 WPROWADZENIE Natomiast cel bezpośredni to: zwiększenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów na temat lokalnego rynku pracy. Jednym z działań niezbędnym do realizacji celu bezpośredniego jest sporządzenie elektronicznego poradnika doradcy zawodowego i to właśnie zadanie zostało zrealizowane przez uczniowską grupę projektową.

6 2. INFORMACJE O POWIECIE Powiat gostyński jest usytuowany w południowej części województwa wielkopolskiego. Jego powierzchnia wynosi 810,34 km 2, a liczba ludności 75 678. Źródło: www.gospodarka.gostyn.pl

7 Teren powiatu gostyńskiego obejmuje w swych granicach administracyjnych miasto i gminę: Gostyń, Borek Wielkopolski, Krobię, Pogorzelę, Poniec oraz gminy Piaski i Pępowo. Graniczy on od północy z powiatem kościańskim i śremskim, od wschodu krotoszyńskim i jarocińskim, od południa z rawickim, od zachodu z leszczyńskim. Jest to typowy powiat rolniczy o dobrze rozwiniętej gospodarce uprawowej i hodowlanej. INFORMACJE O POWIECIE Źródło: www.gospodarka.gostyn.pl

8 3. RYNEK PRACY Rynek pracy to rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Z rynkiem pracy wiąże się takie pojęcie jak bezrobocie. Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Źródło: wikipedia

9 4. PODZIAŁ BEZROBOCIA Ze względu na przyczynę: bezrobocie frykcyjne bezrobocie technologiczne bezrobocie strukturalne bezrobocie koniunkturalne bezrobocie sezonowe Ze względu na okres pozostania bez pracy: bezrobocie krótkookresowe bezrobocie średniookresowe bezrobocie długookresowe bezrobocie długotrwałe Źródło: wikipedia

10 PODZIAŁ BEZROBOCIA Ze względu na fakt rejestracji bezrobotnego: bezrobocie rejestrowane bezrobocie ukryte Źródło: wikipedia

11 ANALIZA I DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY

12 BEZROBOCIE W POWIECIE GOSTYŃSKIM Tabela 1. Bezrobocie w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem gmin, stan na 31.12.2009r. oraz 31.03.2010r. Gmina Stan na 31.12.2009r.Stan na 31.03.2010r. OgółemW tym kobietOgółemW tym kobiet Borek Wielkopolski349202386213 Gostyń16569391832996 Krobia622313722322 Pogorzela245121263128 Poniec362185409203 Pępowo298140347157 Piaski398213437227 Razem3930211343962246 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

13 Wykres 1. Liczba bezrobotnych w powiecie gostyńskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy

14 BEZROBOCIE W POWIECIE GOSTYŃSKIM Z przedstawionych danych wynika, że w ciągu trzech miesięcy liczba bezrobotnych ogółem wzrosła o 466 osób. Największy wzrost bezrobocia w badanym okresie zaobserwowano w gminie Krobia i w gminie Pępowo.

15 Wykres 2. Struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim na dzień 31.03.2010r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

16 Z przedstawionego wykresu wynika, że największą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy. Na drugim miejscu znajdują się osoby w wieku do 25 lat, następnie bez kwalifikacji zawodowych, osoby w wieku powyżej 50 lat, zaś najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią niepełnosprawni. Z powyższego wynika, że absolwenci są narażeni na trudności w znalezieniu pracy. BEZROBOCIE W POWIECIE GOSTYŃSKIM

17 PRZESZKODY W ZNALEZIENIU PRACY PRZEZ ABSOLWENTÓW brak doświadczenia brak znajomości zbyt duże oczekiwania pracodawcy niechęć do zatrudniania studentów studiów zaocznych Źródło: Wywiad z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych.

18 OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA odpowiednie kwalifikacje doświadczenie na podobnym stanowisku dyspozycyjność komunikatywność samodzielność kreatywność pracowitość lojalność wobec pracodawcy Źródło: Oferty pracy z lokalnej prasy, wywiady z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych

19 Wykres 3. Oferty pracy dla osób w okresie do 12-mcy od ukończenia nauki w latach 2006, 2007, 2008 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: www.pup.gostyn.pl

20 Z przedstawionego wykresu wynika, że ilość ofert pracy dla młodych ludzi z roku na rok kształtuje się na podobnym poziomie, nie ma wyraźnego wzrostu ani spadku ofert pracy dla tej grupy osób.

21 Wykres 4. Bezrobocie według zawod ó w i specjalności w 2009r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

22 Na wykresie zostały przedstawione zawody i specjalności, które charakteryzują się najwyższym bezrobociem w powiecie gostyńskim. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród sprzedawców (310 osób), ślusarzy (168 osób), technika ekonomisty (165 osób), krawców (152 osób). Zdaniem absolwentów, szczególnie szkół średnich, wykształcenie średnie jest dziś niewystarczające. Twierdzą oni, że po ukończeniu np. technikum ekonomicznego nie ma szans na znalezienie pracy w księgowości, kadrach itp. gdyż pracodawcy wymagają wykształcenia wyższego. Z kolei grupa absolwentów w zawodzie sprzedawca, uważa że właściciele sklepów w powiecie gostyńskim wolą zatrudniać osoby z wykształceniem średnim po technikum handlowym. Przedstawione opinie absolwentów tłumaczą więc dane z powyższego wykresu.

23 ZAPLECZE BIZNESOWE W POWIECIE GOSTYŃSKIM W powiecie gostyńskim istnieje dobre zaplecze biznesowe. Funkcjonuje tutaj kilka banków, instytucji ubezpieczeniowych oraz jednostek wspierających przedsiębiorczość, które udzielają informacji i konsultacji gospodarczych, organizują szkolenia i pomagają uzyskać środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje działalność ATC, ZDZ, SFPK, SWPPG, które pomagają osobom bezrobotnym, rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Tak więc absolwenci mogą skorzystać z usług ww. instytucji.

24 Tabela 2 : Instytucje okołobiznesowe InstytucjaKlienciRodzaj usługi ATC s.c.Bezrobotni, pracujący, MSPSzkolenia Zakład Doskonalenia Zawodowego(ZDZ) Słuchacze szkół dla dorosłych, kursanci Szkolenia Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (SFPK) Starterzy, MSP Poręczenia Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (SWPPG) Uczniowie szkół, bezrobotni, starterzy, MSP Informacje Szkolenia Doradztwo Pożyczki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze SWPPG w Gostyniu

25 PRACODAWCY W POWIECIE GOSTYŃSKIM Głównymi pracodawcami w powiecie są średnie i duże przedsiębiorstwa, a dominujące branże to handel i naprawy (32,4%), budownictwo (16,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (13,8%). Oferty pracy przedsiębiorstw powiatu gostyńskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. Źródło: www.gospodarka.gostyn.pl

26 Tabela 3. Wykaz największych firm w powiecie gostyńskim z podziałem na branże. Nazwa Rodzaj działalności Mróz S.A.Zakład przetwórstwa mięsnego Spółdzielnia Mleczarska w GostyniuPrzetwórstwo mleka Grupa ŁAGROMZakład przetwórstwa mięsnego HJ HEINZ Polska S.A.Przetwórstwo warzyw i owoców WIX FILTRON Sp. z.o.o.Producent filtrów silnikowych Ardagh Glass Gostyń S.A.Huta szkła Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek sp.j.Producent rur gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Przemysł powózkarskiProdukcja powozów i akcesoriów RzemiosłoUsługi drobne Zakład mięsny Konarczak sp.j.Zakład przetwórstwa mi ę snego Pfeifer & Langen PolskaPrzetwórstwo buraka cukrowego DEBON Sp. z o.o.Produkcja przyczep do przewozu koni Huty Szkła GLOSS GlonekHuta szkła NETBOX Sp. z o.o.Produkcja opakowań kartonowych Convert Paper Sp. z o.o.Przetwarzanie kartonów I tektur PPH MinettiProducent odzieży dziecięcej KLUPŚ-Meble dziecięceProdukcja mebli dziecięcych Teriel sp. z o.o.Odlewnia żeliwa Kawon sp. j. Produkcja herbat ziołowych Źródło: www.gospodarka.gostyn.pl

27 Z aktualnych ofert pracy wynika, że brakuje specjalistów w zawodach rzemieślniczych w powiecie gostyńskim. Pracodawcy w ostatnich miesiącach zgłaszają zapotrzebowanie na blacharzy samochodowych, elektromechaników, kierowców z kat. C+E, malarzy, murarzy. Zdecydowanie mniej ofert jest skierowanych do absolwentów szkół ekonomicznych, handlowych, sprzedawców. Wydaje się, że rynek lokalny jest nasycony specjalistami z tego zakresu. Można przypuszczać, że w najbliższym czasie tendencja ta zostanie zachowana.

28 DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu prowadzi szereg zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Należą do nich: Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i środków unijnych Staże absolwenckie Szkolenia Prace interwencyjne Przygotowania zawodowe Źródło: www.pup.gostyn.pl

29 DZIAŁALNOŚC POWIATOWEGO URZĘDU PRACY PUP prowadzi również współpracę z pracodawcami w zakresie: prowadzenia banku informacji o wolnych miejscach pracy pomocy w uzyskaniu spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy odpowiednich kandydatów do zatrudnienia tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy poradnictwa zawodowego w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji organizacji punktów konsultacyjnych w zakładach przeprowadzających zwolnienia grupowe Źródło: www.gostyn.pl

30 DZIAŁALNOŚC POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PUP działa Klub Pracy, który oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym również absolwentom, cykliczne spotkania grupowe podczas których można: nauczyć się technik asertywnego poszukiwania pracy poznać swoje mocne i słabe strony nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami nauczyć się pisać życiorysy, podania o pracę, listy motywacyjne i oferty pracy poznać zasady analizowania ofert pracy zdobyć wiarę we własne siły Źródło: www.pup.gostyn.pl

31 Wykres 5. Liczba osób do 25 roku życia biorących udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Pracy w Gostyniu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy

32 Z roku na rok rośnie zainteresowanie Klubem Pracy. Coraz więcej osób korzysta z jego usług. Świadczy to o tym, iż istnieje zapotrzebowanie na prowadzenie szkoleń organizowanych przez klub.

33 ANALIZA I DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU EDUKACJI

34 W powiecie gostyńskim znajduje się kilka szkół ponadgimnazjalnych, które posiadają bogatą ofertę edukacyjną. Najwięcej szkół znajduje się w stolicy powiatu czyli na terenie Gostynia. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Borku Wielkopolskim, Grabonogu, Krobi i Pogorzeli

35 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOSTYNIU Technikum: mechanik, elektryk, handlowiec, ekonomista, logistyk, informatyk, mechatronik Liceum profilowane: profil ekonomiczno- administracyjny Zasadnicza Szkoła Zawodowa: wielozawodowa (2 letnia, 3 letnia), sprzedawca, piekarz/cukiernik, kucharz małej gastronomii, rzeźnik/wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz Szkoły dla dorosłych: technik BHP, technik mechanik, technik handlowiec

36 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ZIEMI GOSTYŃSKIEJ Liceum ogólnokształcące: Ogólny, matematyczno- fizyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczno- dziennikarski, matematyczno-informatyczny, językowo- geograficzny dla zaawansowanych, językowo- geograficzny, klasa zerowa". Szkoły dla Dorosłych: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące: profil ogólny Liceum Ogólnokształcące: profil ogólny

37 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRABONOGU Liceum ogólnokształcące: Profil ogólny Technikum: rolnik, hodowli koni, ekonomista, turystyki wiejskiej, architektury krajobrazu, żywienia i gospodarstwa domowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa: rolnik, monter/instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, rzeźnik/wędliniarz, piekarz/cukiernik, kucharz małej gastronomii, mechanik/operator pojazdów i maszyn rolniczych

38 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI Liceum ogólnokształcące: Profil ogólny, informatyczny, językowy, sportowy i wojskowy Liceum profilowane: Zarządzanie informacją Technikum: Ekonomista, ochrony środowiska, żywienia i gospodarstwa domowego, handlowiec, budownictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, wielozawodowa Szkoły dla dorosłych: Liceum uzupełniające na podbudowie ZSZ, liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum, technikum uzupełniające, szkoła policealna

39 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W POGORZELI Liceum ogólnokształcące Technikum: Ekonomista, informatyk, agrobiznesu Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Wielozawodowa Liceum uzupełniające ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych Technikum uzupełniające dla dorosłych Szkoła policealna dla dorosłych: Ekonomista, informatyk, agrobiznesu, administracji, organizacji reklamy i prac biurowych

40 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU Zasadnicza Szkoła Zawodowa: wielozawodowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy

41 Mimo bogatej oferty edukacyjnej wymienionych szkół, od września 2010 roku zostaną utworzone w Grabonogu nowe kierunki kształcenia, takie jak: Technik dietetyk Technik przetwórstwa mleczarskiego Technik weterynarii

42 Tabela 4. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gostyńskim w roku szkolnym 2009/2010 Rodzaj szkołyLiczba uczniów Liceum Ogólnokształcące 358 Liceum Profilowane 26 Technikum 390 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 215 Razem 989 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu

43 Z tabeli 4 wynika, że największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się Technikum, następnie Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa

44 Wykres 6. Najczęściej wybierane profile w liceach w latach 2005-2009 Źródło:Opracowanie własne na podstawie danych ze SWPPG w Gostyniu

45 Wykres 7. Najczęściej wybierane zawody w zasadniczych szkołach zawodowych w latach 2005-2009 Źródło:Opracowanie własne na podstawie danych ze SWPPG w Gostyniu

46 Wykres 8. Najczęściej wybierane kierunki kształcenia w technikach w latach 2005-2009 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze SWPPG w Gostyniu

47 Tabela 5. Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę w powiecie gostyńskim Zawody deficytoweZawody nadwyżkowe Zawody charakteryzujące się równowagą operator koparki, kierowca autobusu, spawacz, opiekun w DPS, nauczyciel języka obcego, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista BHP, lakiernik, grafik, kierowca ciągnika siodłowego, wychowawca w placówkach oświatowych, operator maszyn ekonomista, kucharz, fryzjer, sprzedawca, krawiec, piekarz, technik rolnik, mechanik, murarz, malarz, cukiernik, rzeźnik, rolnik nauczyciel informatyki, grafik komputerowy, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy, technik weterynarii, operator maszyn rolniczych Źródło: www.gospodarka.gostyn.pl

48 Porównując wykresy 6, 7, 8 z tabelą 5 można zauważyć rozbieżności między kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły i wybieranymi przez uczniów a zapotrzebowaniem na określone zawody na lokalnym rynku. Tak więc tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostyńskiego – szczególnie absolwenci technikum ekonomicznego, handlowego, liceum ogólnokształcącego, sprzedawcy – mogą mieć duże problemy ze znalezieniem pracy.

49 WNIOSKI Z PRZEDSTAWIONEJ ANALIZY uczniowie w wieku gimnazjalnym powinni dobrze poznać lokalny rynek pracy zanim podejmą decyzje o wyborze dalszego kierunku kształcenia uczniowie, którzy ukończyli średnią szkołę powinni również przeanalizować obecną i prognozowaną sytuację lokalnego rynku pracy zanim zdecydują się na wybór kierunku studiów bądź szkolenia

50 ANALIZA SWOT LOKALNEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI MOCNE STRONYocenawagaocena x waga wysoka jakość kształcenia 224 bogata oferta szkoleń organizowanych przez PUP oraz inne instytucje 326 bogata oferta edukacyjna 339 dobre zaplecze biznesowe 339

51 MOCNE STRONYocenawagaocena x waga aktywny udział PUP w przeciwdziałaniu bezrobociu 236

52 SŁABE STRONYocenawagaocena x waga deficyt umiejętności praktycznych wśród absolwentów 339 złe wybory uczniów gimnazjum co do dalszego kierunku kształcenia 224 ograniczony kontakt z doradcą zawodowym 339 brak wiedzy wśród absolwentów na temat rynku pracy i oczekiwań pracodawców 236

53 SŁABE STRONYocenawagaocena x waga przewaga kształcenia ogólnokształcącego 339

54 SZANSEocenawagaocena x waga możliwość uzyskania dotacji z PUP i UE na uruchomienie działalności gospodarczej 326 rozszerzenie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku 224 możliwość porozumiewania między pracodawcami a pracownikami 224 dostęp do aktualnych i prognozowanych informacji na temat rynku pracy 236 zatrudnienie doradców zawodowych w szkołach 236

55 ZAGROŻENIAocenawagaocena x waga możliwość upadku dużych firm 122 pogłębianie się zjawiska długofalowego bezrobocia 236 uwarunkowania prawne 224 brak fachowców na rynku pracy 339 zanik szkół zawodowych 224

56 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY SWOT kontynuowanie szerokiej oferty szkoleń przez PUP i inne instytucje dalszy rozwój instytucji okołobiznesowych utworzenie doradztwa zawodowego w szkołach dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku popularyzacja wiedzy na temat lokalnego rynku pracy zwiększenie współpracy między szkołami a pracodawcami- zwiększenie przepływu informacji zwiększenie praktycznego nauczania

57 LOKALNY RYNEK PRACY – SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ REGIONU I POLSKI Wykonanie elektronicznego poradnika-doradcy zawodowego ukazującego lokalny rynek pracy dla absolwentów szkół regionu z aktualnymi ofertami pracy ZADANIE GŁÓWNE

58 Niewielka wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów na temat lokalnego rynku pracy. PROBLEM

59 PRZYCZYNY PROBLEMU ograniczony kontakt z doradcą zawodowym /za mało spotkań mała liczba godzin lekcyjnych przeznaczona na spotkania z doradcą zawodowym brak doradców zawodowych w szkołach małe zaangażowanie PPP

60 brak zaangażowania ze strony kadry nauczycielskiej brak chęci współpracy pracodawców ze szkołami PRZYCZYNY PROBLEMU dość mała współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami

61 mała motywacja uczniów do poznawania lokalnego rynku pracy słaby dostęp młodzieży do informacji na temat rynku pracy PRZYCZYNY PROBLEMU brak zainteresowania uczniów lokalnym rynkiem pracy

62 zły wybór dalszego kierunku kształcenia większe trudności w znalezieniu pracy niewłaściwy wybór pomysłu na biznes słabszy rozwój społeczno gospodarczy SKUTKI PROBLEMU

63 Zwiększenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów na temat lokalnego rynku pracy CEL BEZPOŚREDNI

64 zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów właściwy wybór pomysłu na biznes właściwy wybór dalszego kierunku kształcenia rozwój społeczno gospodarczy powiatu CEL POŚREDNI

65 rozszerzenie współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami większy kontakt młodzieży z doradcą zawodowym/zwiększenie liczby spotkań sporządzenie elektronicznego poradnika doradcy zawodowego Grupą docelową projektu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci tych szkół w powiecie gostyńskim DZIAŁANIA

66 WSKAŹNIKI EWALUACJI CEL POŚREDNI rozwój społeczno gospodarczy powiatu właściwy wybór pomysłu na biznes właściwy wybór dalszego kierunku kształcenia zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów WSKAŹNIK liczba absolwentów, którzy podjęli pracę po realizacji projektu wzrost gospodarczy powiatu zwiększenie liczby absolwentów otwierających działalność gospodarczą

67 WSKAŹNIKI EWALUACJI CEL BEZPOŚREDNI/ REZULTAT korzystanie z elektronicznego poradnika doradcy zawodowego WSKAŹNIK liczba osób odwiedzających stronę internetową PRODUKT elektroniczny poradnik doradcy zawodowego WSKAŹNIK poradnik doradcy zawodowego -1 szt.

68 DZIAŁANIA utworzenie elektronicznego poradnika doradcy zawodowego

69 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU CEL POŚREDNI rozwój społeczno gospodarczy powiatu właściwy wybór pomysłu na biznes właściwy wybór dalszego kierunku kształcenia zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów WERYFIKACJA Powiatowy Urząd Pracy

70 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU REZULTAT korzystanie z elektronicznego poradnika doradcy zawodowego PRODUKT elektroniczny poradnik doradcy zawodowego WERYFIKACJA uczniowska grupa projektowa

71 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU PODEJMOWANE DZIAŁANIA utworzenie elektronicznego poradnika doradcy zawodowego www.askompetencji.zsz-gostyn.com.pl WERYFIKACJA uczniowska grupa projektowa, administrator zsz


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google