Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim ID grupy: 96/47_MP_2 Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Arcyróżności bez zawiłości Semestr/rok szkolny: Semestr III / r. szk. 2010/2011

3 Arcyróżności bez zawiłości…

4 Jakie znaczenie ma woda dla organizmów żywych? Na czym polega obieg wody w przyrodzie? Jaki wpływ ma zasolenie wody na jej faunę i florę? Jak obliczyć ilość składników by otrzymać określone stężenie procentowe?

5 Co to są kwaśne deszcze i jak powstają? Co dzieje się ze śmieciami zalegającymi w różnych miejscach? Jak usuwa się plamy ropy naftowej z mórz i oceanów? Jak usuwać nieprawidłowości i straty w gospodarce wodą w najbliższym otoczeniu?

6

7 W temperaturze pokojowej jest cieczą, chociaż jej cząsteczka powstaje z gazów: tlenu i wodoru; Występuje w trzech stanach skupienia: stałym w postaci lodu, ciekłym w postaci wody i gazowym w postaci pary wodnej. Temperatura topnienia lodu i krzepnięcia wody w warunkach normalnych to 0°C; Temperatura wrzenia wody w warunkach normalnych to 100°C; Jest doskonałym rozpuszczalnikiem wielu substancji.

8 Przystąpiliśmy do wykonania wizytówki wody. Ustaliliśmy, że na wizytówce powinny się znaleźć następujące elementy: wzór wody własności wody miejsce występowania wody elementy reklamowe

9 Wykonane przez nas wizytówki oceniali wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Oto wizytówka, która zwyciężyła:

10

11 Co rozumiemy pod pojęciem cyklu hydrologicznego? Można powiedzieć, że to "my" w każdej cząsteczce! Cykl hydrologiczny (obieg wody w przyrodzie) opisuje istnienie i ruch wody na, w i ponad powierzchnią Ziemi. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne.

12 Mówiąc o zasoleniu i soli morskiej mamy na myśli mieszaninę rożnych związków chemicznych w śród których dominuje ilościowo, nadający słony smak, chlorek sodu (sól kuchenna) i odpowiedzialny za gorzki posmak siarczan magnezu. Zasolenie wyraża się w promilach, oznaczających ilość gramów soli zawartej w 1000 g wody morskiej. Zasolenie mórz i oceanów waha się w zakresie od 3 (Bałtyk) do 42 (Zatoce Perskiej) promili. Jako średnia wielkość zasolenia oceanicznego przyjmuje się 32 promili.

13 Wyższe zasolenie sprzyja zwierzętom bezkręgowym budującym muszle i pancerze. W morzach o niskim zasoleniu nie spotkamy dużych ślimaków, małży i krabów. Niektóre organizmy rozwijają się tylko w wodach o odpowiednio wysokim zasoleniu. Koralowce rafotwórcze występują tylko w wodach o zasoleniu ok.35 promili (+ - 2 promile). Mało tego nie jest im obojętna również temperatura która w ciągu całego roku musi wynosić między 20-30 o C. Czysta, przejrzysta woda sprzyja fotosyntezie glonów (zooxanthele) z którymi korale żyją w symbiozie, to ogranicza głębokość występowania żywej rafy do ok. 30 -40 m. Z tego powodu w Adriatyku czy w Morzu Śródziemnym gdzie w miesiącach zimowych temperatura oscyluje w okolicach 10 o C nie spotkamy gatunków koralowców budujących rafy koralowe, chociaż akweny te są oczywiście zamieszkałe przez inne gatunki koralowców (np. przez koral szlachetny, który z kolei nie występuje na rafie koralowej).

14 Wykonaliśmy odpowiednie obliczenia i sporządziliśmy po 100g roztworów o stężeniu 0,7% (Bałtyk), 2,2% (Morze Czarne) i 3,5% (Morze Śródziemne). Smakowaliśmy roztwory. Wyszukaliśmy informacje na temat fauny Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Porównaliśmy znalezione informacje. Wyniki przedstawiliśmy na plakatach.

15

16 Nasze kolejne zajęcia rozpoczęliśmy od przeprowadzenia doświadczenia z kredą i octem. Obserwowaliśmy, co dzieje się z kredą zanurzoną w occie i doszliśmy do wniosku, że taka reakcja może też zachodzić w przyrodzie. Wyszukaliśmy informacje na temat powstawania kwaśnych deszczy…

17 Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki (szacuje się że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych deszczy), tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych, w przypadku wybuchów wulkanów i pożarów lasów, oraz są wynikiem działalności człowieka - powstają w skutek spalania paliw i procesów przemysłowych.

18

19 Kwaśne deszcze niszczą lasy. Na zdjęciu wymarłe lasy Sudetów. Kwaśne deszcze powodują uszkodzenia wapiennych budynków, pomników i zabytków. Kwaśne deszcze powodują r ó wnież uszkodzenia wapiennych budynk ó w, pomnik ó w i zabytk ó w.

20 Rozlaliśmy na powierzchni wody łyżkę oleju napędowego i obserwowaliśmy jak się rozprzestrzenia, próbowaliśmy usunąć olej z wody. Okazało się to prawie niewykonalne. W zanieczyszczonej wodzie zamoczyliśmy pióro ptasie. Pióro się posklejało i nie byliśmy w stanie go doczyścić. Doszliśmy do wniosku, że taki ptak na pewno nie mógłby latać.

21 Zrozumieliśmy jak groźne dla wszystkich żywych organizmów są plamy ropy. Ustaliliśmy, że ropę bardzo trudno usunąć a pierwszym elementem walki z plamą ropy jest ogrodzenie jej, by nie rozprzestrzeniała się dalej. Zanieczyszczenia ropą zbiera się specjalnymi maszynami do odsysania ropy. Z brzegów wód często wolontariusze zbierają zanieczyszczenia ręcznie.

22 Usuwanie plamy ropy w Chinach

23

24 Życie organizmów jest zagrożone

25

26 Przeprowadziliśmy obserwację w naszych domach Ile wody zużywamy i ile można wody oszczędzić a następnie na zajęciach przeprowadziliśmy burzę mózgów i po przeanalizowaniu wszystkich pomysłów wybraliśmy te, które można zrealizować: Korzystaj z prysznica, zamiast z wanny, Zakręcaj wodę, gdy myjesz zęby, Nie myj naczyń pod bieżącą wodą, Jeśli kąpiesz się w wannie to wykorzystaj później wodę z wanny do innych celów np.: umyj podłogę.

27 Nasze pomysły przedstawiliśmy na plakatach informacyjnych dla uczniów gimnazjum. Oszczędzajmy wodę!!! Zaczniemy oszczędzanie od siebie i naszych rodzin…

28 Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne; wydawnictwo Park; Bielsko-Biała 2002 www.google.pl - grafika; www.google.pl www.wikipedia.pl www.bryk.pl http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclepolish.html http://www.wdq.home.pl/zycie_baltyku/flora%20i%2 0fauna.htm http://www.wdq.home.pl/zycie_baltyku/flora%20i%2 0fauna.htm Vademecum Egzamin Gimnazjalny 2010, K.M. Pazdro Repetytorium z chemii

29 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google