Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRYWATYZACJA I JEJ CELE (1/3)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRYWATYZACJA I JEJ CELE (1/3)"— Zapis prezentacji:

0 Warszawa, 25 października 2005 r.
Praktyka Kolaja & Partners w restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2005 r.

1 PRYWATYZACJA I JEJ CELE (1/3)
Tak wydawałoby się powinna wyglądać prywatyzacja i restrukturyzacja... PRYWATYZACJA I JEJ CELE (1/3) Prywatyzacja Restrukturyzacja Powiększona wartość firmy Tak wydawałoby się powinna wyglądać prywatyzacja i restruktury-zacja Czy rzeczywiście restrukturyzacja zawsze jest następstwem prywatyzacji? Czy każda restrukturyzacja jest skuteczna? Źródło: Kolaja & Partners

2 PRYWATYZACJA I JEJ CELE (2/3)
W zależności od formy prywatyzacji różne są jej cele. Cele te nie zawsze są równoznaczne z restrukturyzacją i powiększeniem wartości firmy PRYWATYZACJA I JEJ CELE (2/3) Prywatyzacja Cele Cele (przykłady) W zależności od formy prywatyzacji różne są jej cele Inwestor branżowy Wejście na nowy rynek Przejęcie konkurenta Regularna dywidenda Fundusz PE/VC Powiększenie wartości firmy przed dalszą sprzedażą Cele te nie są równoznaczne z restrukturyzacją. Część z nich można osiągnąć bez restrukturyzacji Prywatyzacja pracownicza Zachowanie miejsc pracy przez załogę Przejęcie firmy przez dotychczasowe kierownictwo Inwestor prywatny Powiększenie majątku Rozbudowa portfela inwestycyjnego Stworzenie bazy do kolejnych przejęć Źródło: Kolaja & Partners

3 PRYWATYZACJA I JEJ CELE (3/3)
Konsekwencją formy prywatyzacji są również różne formy zarządzania sprywatyzowaną spółką PRYWATYZACJA I JEJ CELE (3/3) Prywatyzacja Cele Dominujące formy zarządzania Inwestor branżowy Wejście na nowy rynek Przejęcie konkurenta Regularna dywidenda Prezes/Zarząd przysłany przez inwestora Powiększenie wartości firmy przed sprzedażą Dotychczasowy Zarząd Fundusz PE/VC Zachowanie miejsca pracy przez załogę Przejęcie firmy przez dotychczasowe kierownictwo Dotychczasowy Zarząd Prywatyzacja pracownicza Powiększenie majątku Rozbudowa portfela inwestycyjnego Stworzenie bazy do kolejnych przejęć Samodzielnie Zaufani menedżerowie Inwestor prywatny Źródło: Kolaja & Partners

4 PRYWATYZACJA A RESTRUKTURYZACJA (1/2)
Kiedy pojawia się potrzeba restrukturyzacji? PRYWATYZACJA A RESTRUKTURYZACJA (1/2) Prywatyzacja Kiedy pojawia się potrzeba restrukturyzacji? (przykłady) Wartość firmy Inwestor branżowy Wprowadzenie „najlepszych praktyk” Uzyskanie przewagi kosztowej Fundusz PE/VC Malejąca sprzedaż i EBIDTA Obniżająca się wycena firmy Prywatyzacja pracownicza Utrata płynności, wypowiedzenie kredytów Napotkanie bariery wzrostu sprzedaży/zysków Inwestor prywatny Niemożność dalszego samodzielnego zarządzania firmą Inne Źródło: Kolaja & Partners

5 PRYWATYZACJA A RESTRUKTURYZACJA (2/2)
Kto zwykle przeprowadza restrukturyzację? Duże prawdopodobieństwo PRYWATYZACJA A RESTRUKTURYZACJA (2/2) Małe prawdopodobieństwo Prywatyzacja Kiedy pojawia się potrzeba restrukturyzacji? Kto przeprowadza restrukturyzację? Menedżerowie tymczasowi Zarząd Konsultanci Inwestor branżowy Bardzo szybko po prywatyzacji Zależnie od wyników po prywatyzacji Fundusz PE/VC Bardzo późno, czasem zbyt późno Prywatyzacja pracownicza Zależnie od wyników firmy i zrozumienia przez właściciela procesu biznesowego Inwestor prywatny Źródło: Kolaja & Partners

6 PRYWATYZACJA A RESTRUKTURYZACJA – PRZYKŁADY
Przedstawimy Państwu 4 przykłady restrukturyzacji po prywatyzacji, każdy w ramach innej formy właścicielskiej PRYWATYZACJA A RESTRUKTURYZACJA – PRZYKŁADY Prywatyzacja Przykłady Cel/przyczyna restrukturyzacji Forma zaangażowania Kolaja & Partners Inwestor branżowy Odzyskanie zainwes- towanego kapitału w formie dywidendy Zarządzanie tymczasowe Fundusz PE/VC Zwiększenie wartości firmy przed odsprzedażą Doradztwo Sprostanie agresywnej konkurencji Zarządzanie tymczasowe Prywatyzacja pracownicza Podniesienie zysków Zarządzanie tymczasowe Inwestor prywatny Źródło: Kolaja & Partners

7 0593_051025WA_0365 Restrukturyzacja poprzez zarządzanie tymczasowe Frantschach Świecie zwiększyła wartość spółki o ponad 2,5 miliarda PLN... FRANTSCHACH ŚWIECIE (FŚ) – PRZYKŁAD RESTURKTURYZACJI PO PRYWATYZACJI DLA INWESTORA ZAGRANICZNEGO (1/2) Wynik finansowy netto w 1999 r. mln PLN Wartość firmy na mln PLN Dywidenda za mln PLN Razem = mln PLN Wzrost wartości mln PLN (w ciągu 4 lat) Cena akcji FŚ, a WIG Cena akcji FŚ Wartość firmy: mln PLN Wartość firmy: 500 mln PLN W kwietniu FŚ wypłacił najwyższą wówczas dywidendę w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych WIG Rok 1999 01 02 03 12 11 10 09 08 07 06 05 04 Rok 1998 Początek wdrożenia procesu restrukturyzacji Źródło: Kolaja & Partners

8 0593_051025WA_0365 ...jednak nie oznacza to, że sama restrukturyzacja była procesem łatwym i bezbolesnym. Głównym celem było osiągnięcie zysków umożliwiających wypłatę dywidendy FRANTSCHACH ŚWIECIE – PRZYKŁAD RESTURKTURYZACJI PO PRYWATYZACJI DLA INWESTORA ZAGRANICZNEGO (2/2) Główne problemy (Klient przed restrukturyzacją) Główne wyzwania fazy restrukturyzacji Nieformalne związki między dostawcami a niektórymi pracownikami klienta Marazm organizacji Wysoka efektywność operacyjna ROCE powyżej 20% Ciągłe udoskonalenia procesów – organizacja ucząca się Główne osiągnięcia (Klient obecnie) Przerost zatrudnienia Niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych ROCE około 0% Zwrot z inwestycji zaangażowania zespołu Kolaja & Partners do restrukturyzacji Frantschach Świecie wyniósł za rok % Źródło: Kolaja & Partners

9 0593_051025WA_0365 Zespół Kolaja & Partners został zaangażowany przez fundusz Private Equity do przeprowadzenia działań we wszystkich obszarach Spółki w celu podniesienia ROCE do poziomu 18% - co odpowiada oszczędnościom ok. 39 mln PLN OPOCZNO S.A. – PRZYKŁAD RESTRUKTURYZACJI PO PRYWATYZACJI DLA FUNDUSZU PRIVATE EQUITY (1/2) Zidentyfikowane oszczędności PLN mln Cel projektu Projekt Kolaja & Partners ROCE % Architektura Zarządcza Sprzedaż i marketing Produkcja Łańcuch dostaw Razem oszczędności zidentyfikowane Zwrot z inwestycji w zaangażowanie Kolaja & Partners w przeprowadzenie projektu optymalizacji operacyjnej Opoczno S.A. wyniósł w 2002 roku 656% Źródło: Kolaja & Partners

10 0593_051025WA_0365 Głównym celem restrukturyzacji było zwiększenie wartości Opoczno S.A. przed odsprzedaniem akcji OPOCZNO S.A. – PRZYKŁAD RESTRUKTURYZACJI PO PRYWATYZACJI DLA FUNDUSZU PRIVATE EQUITY (2/2) Główne problemy (Klient przed restrukturyzacją) Główne wyzwania fazy restrukturyzacji Autokratyczny styl zarządzania Brak przyzwyczajenia kierownictwa średniego szczebla do samodzielnego podejmowania ryzyka i decyzji Wysoka efektywność operacyjna ROCE powyżej 20% Wysoka rentowność (ROCE>18%) Główne osiągnięcia (Klient obecnie) Przerost zatrudnienia Niskie umiejętności w obszarze sprzedaż/ marketing Systematycznie malejąca rentowność (ROCE bliskie 0%) W rankingu „Lista 500 najcenniejszych przedsiębiorstw 2003 roku w Polsce” opracowywanym przez Rzeczpospolitą Opoczno S.A. zajęło 190 miejsce! Rok wcześniej Spółka zajmowała 391 miejsce Źródło: Kolaja & Partners

11 Projekt w trakcie realizacji
0593_051025WA_0365 Restrukturyzacja serbskiego producenta soków Fresh & Co. stanowiła szczególne wyzwanie ze względu na specyficzne lokalne uwarunkowania FRESH & CO. – PRZYKŁAD RESTRUKTURYZACJI PO PRYWATYZACJI DLA INWESTORA PRYWATNEGO Główne problemy (Klient przed restrukturyzacją) Główne wyzwania fazy restrukturyzacji Autokratyczny styl zarządzania Sprzedażą Brak przyzwyczajenia kierownictwa średniego szczebla do samodzielnego podejmowania ryzyka i decyzji Wszystkie(!) decyzje podejmowane przez właściciela Odroczenie płatności przez głównych dostawców Usprawnienie łańcucha dostaw (planowanie sprzedaży, produkcji i zakupów) Główne osiągnięcia (Klient obecnie) Zorganizowany „wypływ” towarów na szkodę spółki Przeinwestowanie skutkujące brakiem płynności (finansowanie środków trwałych poprzez wzrost zobowiązań handlowych) Brak strategii rozwoju Projekt w trakcie realizacji Źródło: Kolaja & Partners

12 Projekt w trakcie realizacji
0593_051025WA_0365 Restrukturyzacja Stolarki Wołomin to przykład wprowadzania zmian w warunkach rozproszenia akcjonariatu STOLARKA WOŁOMIN – PRZYKŁAD RESTRUKTURYZACJI PO PRYWATYZACJI W WARUNKACH LEASINGU PRACOWNICZEGO Główne problemy (Klient przed restrukturyzacją) Główne wyzwania fazy restrukturyzacji Skonfliktowani właściciele Firma bez płynności finansowej Pracownicy zastraszeni przez odwołanego prezesa (jednego z właścicieli) Redukcja kosztów zakupowych (około 5-7% wartości sprzedaży) Znacząca poprawa jakości wyrobów Redukcja zatrudnienia o 22% Główne osiągnięcia (Klient obecnie) Niska kultura pracy (słaba motywacja i niska skłonność do brania odpowiedzialności) Malejący udział w rynku Brak wiarygodnej informacji zarządczej Projekt w trakcie realizacji Źródło: Kolaja & Partners

13 STOPIEŃ TRUDNOŚCI WPROWADZANIA ZMIAN (1/2)
Faza wdrożenia różni się od fazy diagnostycznej, gdyż stawia przed zespołem restrukturyzacyjnym zupełnie inne wyzwania STOPIEŃ TRUDNOŚCI WPROWADZANIA ZMIAN (1/2) Metodyczne Wdrożeniowe Duża trudność Mała trudność Wewnętrzne Optymalizacja łańcucha dostaw (opracowanie optymalnego modelu) Optymalizacja zatrudnienia (Wyliczenie optymalnego poziomu zatrudnienia) Optymalizacja łańcucha dostaw (implementacja) Optymalizacja zatrudnienia (redukcje zatrudnienia) Faza wdrożenia różni się od fazy diagnostycznej, gdyż stawia przed zespołem restrukturyza- cyjnym zupełnie inne wyzwania Rynkowe Segmentacja klientów Budowa działu marketingu (organizacja i systemy motywacyjne) Kampania reklamowa Budowa działu marketingu (podniesienie umiejętności) Źródło: Kolaja & Partners

14 STOPIEŃ TRUDNOŚCI WPROWADZANIA ZMIAN (2/2)
Restrukturyzacja jest największym wyzwaniem, gdy firma jest własnością pracowniczą STOPIEŃ TRUDNOŚCI WPROWADZANIA ZMIAN (2/2) Niski Średni Wysoki Właściciel Zmiany zarządzania Efektywność produkcji Efektywność łańcucha dostaw Rozwój sprzedaży Rozwój marketingu Outsourcing Branżowy Fundusz PE/VC Właściciel prywatny Własność pracownicza Redukcja zatrudnienia Projekt restrukturyzacyjny Źródło: Kolaja & Partners

15 RESTRUKTURYZACJA PO PRYWATYZACJI – GŁÓWNE WNIOSKI
Przeprowadzanie restrukturyzacji wspólnie z doświadczonym partnerem przynosi zwykle szereg korzyści RESTRUKTURYZACJA PO PRYWATYZACJI – GŁÓWNE WNIOSKI Wiedza w konkretnych obszarach Transfer umiejętności Zewnętrzne wsparcie restrukturyzacji Mniejsze ryzyko niepowodzenia Skrócenie czasu restrukturyzacji Dodatkowa motywacja dla kierowników „Kozioł ofiarny” Źródło: Kolaja & Partners

16 ZWROT Z INWESTYCJI W ZESPÓŁ KOLAJA & PARTNERS
0593_051025WA_0365 Zarządzanie tymczasowe jest zwykle najszybszą i najbardziej efektywną formą restrukturyzacji ZWROT Z INWESTYCJI W ZESPÓŁ KOLAJA & PARTNERS W procentach 1.000 600 Wdrożenie zależne od kierownictwa firmy Doradztwo na etapie wdrożenia Doradztwo/ diagnostyka Zarządzanie tymczasowe Źródło: Kolaja & Partners

17 INFORMACJE TELEADRESOWE
0593_051025WA_0365 Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt z Leszkiem J. Wasilewskim INFORMACJE TELEADRESOWE Leszek J. Wasilewski Partner Kolaja & Partners Sp. z o.o. Ul. Mysia 5 Warszawa Tel: Fax: Kom.:


Pobierz ppt "PRYWATYZACJA I JEJ CELE (1/3)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google